Eac1 resuelto mme

2,517 views

Published on

FP grado medio IOC. Montaje y mantenimiento de equipos

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eac1 resuelto mme

 1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióInstitut Obert de Catalunya Nom i cognoms Mòdul 1 – Muntatge i manteniment d’equips UF1 – Electricitat a l’ordinador EAC1 (Curs 2010–11 / 2on semestre) Presentació i resultats daprenentatgeAquest exercici d’avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a launitat 1 Electricitat a l’ordinador.Els resultats daprenentatge que es plantegen són: • 1. Mesura paràmetres elèctrics, identificant el tipus de senyal i relacionant-la amb les seves unitats característiques. • 2. Verifica que compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los. Criteris d’avaluacióLa puntuació màxima assignada a cada activitat s’indica a l’enunciat.Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l’alumnat són els següents: • 1..1 Identifica el tipus de senyal a mesurar amb laparell corresponent. • 1..2 seleccionat la magnitud, el rang de mesura i sha connectat laparell segons la magnitud a mesurar. • 1..3 Relaciona la mesura obtinguda amb els valors típics. • 1..4 Identifica els blocs duna font dalimentació (F.A.) per a un ordinador personal. • 1..5 Enumera les tensions proporcionades per una F.A. típica. • 1..6 Mesura les tensions en F.A. típiques dordinadors personals. • 1..7 Identifica els blocs dun sistema dalimentació ininterrompuda. • 1..8 Mesura els senyals en els punts significatius dun SAI. • 2..1 Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport. • 2..2 Opera les màquines respectant les normes de seguretat. • 2..3 Identifica les causes més freqüents daccidents en la manipulació de materials, eines, màquines de tall i conformats, entre daltres. • 2..4 Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos demergència, entre daltres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre daltres) que shan docupar en les diferents operacions de muntatge i manteniment. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 1 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 2. 2. Formació professional Nom i cognoms • 2..5 Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits. • 2..6 Identifica les possibles fonts de contaminació de lentorn ambiental. • 2..7 Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva. • 2..8 Valora lordre i la netedat dinstal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.Els criteris d’avaluació poden ser els que figuren al currículum o es poden concretar. Els criteris d’avaluació indiquen les accions i els continguts de l’activitat o condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge establert. Forma i data de lliuramentPer respondre les qüestions heu d’utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats Presentació iresultats daprenentatge, Criteris d’avaluació i Forma i data de lliurament.Un cop finalitzat l’exercici d’avaluació continuada heu d’enviar el document des de lapartat M1Lliurament EAC1 de laula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema nopermetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.El nom del fitxer serà el següent: 2201M01_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2. Els cognomss’escriuran sense accents. Per exemple, l’estudiant Joan García Santos posaria el següent nom alseu fitxer de l’EAC1: 2201M01_EAC1_Garcia_S.Substituïu Nom i cognoms de la capçalera per les vostres dades personals.El termini de lliurament finalitza a les 23:55 h del dia 18/03/2011. La proposta de solució de l’EACes publicarà el dia 25/03/2011 i les qualificacions el dia 25/03/2011. EnunciatAquest exercici disposa de 4 apartats amb les següents ponderacions. Cadascun dellscorrespon a una part de la qualificació de lEAC: • Apartat A: 10% de la nota • Apartat B: 30% de la nota • Apartat C: 30% de la nota • Apartat D: 10% de la nota • Apartat E: 20% de la notaLes tasques que realitzareu estaran relacionades el temari de la unitat formativa: • Començareu cercant informació sobre lelectricitat i els seu fonament. • Tot seguit realitzareu diversos exercicis sobre les fonts dalimentació dordinadors personals. • Al següent apartat haureu de demostrar els vostres coneixements sobre el funcionament dels Sistemes dalimentació ininterrompuda. • En aquest punt, haureu dinvestigar sobre la normativa de prevenció de riscos en làmbit de la informàtica. • Per últim, contestareu una sèrie de preguntes sobre la temàtica tractada. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 2 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 3. 3. Formació professional Nom i cognomsRequeriments previsCom ja sabeu pel pla de treball del curs, necessitareu un ordinador (no és necessari que siguinou) per tal de observar i analitzar els seus components interns que el componen; en aquest cas,la seva font dalimentació.Especifiqueu els components bàsics de lordinador que utilitzeu per tal de fer proves.Aquest apartat depèn de cadascun dels estudiants.Apartat A – Fonaments delectricitat1. En aquest exercici haureu de cercar informació sobre la diferència entre les bombetestradicionals i les noves bombetes led.A partir de la informació que hageu trobat, indiqueu-ne les diferències: Quines diferències devoltatge tenen? I deficiència? Quin estalvi comportaria canviar totes les bombetes duna casa perbombetes de baix consum led?VoltatgeEl voltatge de les bombetes led és força variable. Podem trobar-les dins el rang 80-240V AC itambé amb 12V DC.EficiènciaLeficiència de les bombetes led és molt alta. En primer lloc tenim el alt rendiment en quant ageneració de llum respecte al consum electric. El rendiment duna bombeta tradicionalincandescent pot ser de 20 lm/W (lm=lumens), el dun fluorescent duns 60 lm/W i el dunabombeta led sobre el 100 lm/W.A banda del consum, la durabilitat també és molt superior entre les bombetes LED, arribant aunes 50000 hores teòriques.EstalviPer fer una comparativa de substitució i per tal de restringir el número dopcions, utilitzarem lessegüents equivalències:A) 1 bombeta led 5W E27 equivalent a 40W incandescent.B) 1 bombeta led 10W E27 equivalent a 75W incandescent.Menjador, 3 bombetes B: 225W vs 30WCuina, 2 bombetes B: 150W vs 20WBany, 3 bombetes A: 120W vs 15WHabitacions, 1 bombeta A i 1 bombeta B: 115W vs 15WPunts de llum (rebedor, passadissos, punts de lectura), 6 bombetes A: 240W vs 30WTenint en compte la distribució anterior (amb només una habitació), la diferència seria de 850W enbombetes incandescents en front de 110W de bombetes LED. Per tant en quant a consumestaríem gastant 8 vegades menys. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 3 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 4. 4. Formació professional Nom i cognoms2. Llegiu el següent article sobre la liberalització del mercat elèctric espanyol. www.cecu.es/campanas/servicios/liberalizacion.pdfFeu-ne un petit resum i responeu també: Quina és la finalitat de la liberalització? Què és el BonoSocial? I la Tarifa de Último Recurso (TUR)? Què passaria si no sescull companyia elèctricaespecíficament?Larticle explica els canvis que es produiran a causa de la liberalització del mercat denergiaelèctrica, ja que la Unió Europea va aprovar un decret segons el qual el mercat elèctric havia deser lliure i no un monopoli com fins llavors. A partir de l1 de gener de 2003 es va liberalitzar elsubministre denergia, de manera que els usuaris podien escollir entre les companyies existents iles seves tarifes. Encara que lusuari triï una companyia o una altra, tots els subministradorsutilitzen la mateixa xarxa de transport i distribució.A partir de l1 de Juliol de 2009 desapareixien les tarifes regulades. A més es crea el “Suministrode ultimo registro” (SUR) a través de la “tarifa de último recurso” (TUR), a la qual podran acollir-seels consumidors que tinguin contractat un subministre de baixa tensió i una potència inferior a10kW, o bé hauran de negociar un preu en el mercat lliure.En funció del contracte que tingués lusuari, passaria automàticament a rebre el servei delsubministrador SUR de la seva zona, a no ser que ja el tingués contractat al mercat lliure. Enqualsevol moment els consumidors podran canviar de companyia.Les tarifes que van quedar a partir daquest moment foren:• TUR (amb preu màxim fixat pel govern)• Tarifa Social, amb un preu per sota de les altres, ja que no inclou el preu per la potènciacontractada (vivenda habitual, potència inferior a 3Kw )• Tarifa de Discriminació Horaria (DH): substitueix la tarifa nocturna, canviant els trams i duraciódhores punta i “valle”.• Tarifa en el mercat liberalitzat: aquelles ofertades pels divesos comercialitzadors en el mercatlliure.En les tarifes que impliquin un límit de potència caldrà instal·lar un ICP (Interruptor de Control dePotencia), que permet controlar la potència consumida.La potència contractada sindica en el contracte de subministrament, i es tarifica per trams depotència. Cal conèixer quina potència es desitja contractar, en funció dels electrodomèstics quevulguem tenir en marxa simultàniament unit al consum de la llum. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 4 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 5. 5. Formació professional Nom i cognomsApartat B – Fonts dalimentació dun ordinador domèstic1. En aquest exercici, haureu dinterpretar la informació tècnica que podeu trobar a lesfonts dalimentació.Disposeu de dos fonts dalimentació que responen a les següents especificacions: Font dalimentació A Font dalimentació B Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 5 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 6. 6. Formació professional Nom i cognomsOmpliu la següent taula per a les dos fonts tot i explicant a què es refereix cada paràmetre.Descripció Font A Font B Explicació de lespecificacióDC OUTPUT 850 w 300w Potencia màxima en contínua total, expressada en Watts. Aquí sespecifica la màxima potencia que de manera puntual, pot proporcionar la font dalimentació.INPUT 115V-230V, 100V-240V, Indica les característiques de la tensió 15/7.5A, 10A, alterna dentrada que suporta aquesta 50-60Hz 50-60Hz font.OUTPUT: +3.3V - 24A +3.3V – 28A Indica les intensitats màximes que +5V - 30A +5V – 30A suporta cada una de les línies de sortida +12V1 - 20A +12V – 15A de la font. +12V2 - 20A -5V – 0.3A +12V3 - 20A -12V – 0.8A -12V - 0.5A +5V - 2A +5Vsb - 3.0APotència per als +3.3 & +5V = +3.3 & +5V = En aquesta indicació hi podem llegir queconnectors 170 W max 180W max la potència màxima de les línies de +3,3V+3,3 V i +5V i +5V conjuntament no pot superar uns certs valors per als dispositius connectats en aquestes.Estàndards que Els logotips de la font ens mostren quinscompleix estandards de qualitat o mediambientals compleix la font, com per exemple el RoHS, que restringeix lús de matèries perilloses, o el FCC que limita les emissions electromagnètiques.Un cop heu copiat tots els paràmetres, explicar per a quin tipus dordinador creieu que es podriautilitzar cadascuna de les fonts, o si seria el mateix, justificant-ho correctament.Basant-nos simplement en la potència màxima que dóna lordinador, podem considerar que laprimera font seria capaç de suportar ordinadors amb una gran despesa energètica, com podrienser una estació de jocs multimèdia, un equip amb diverses targetes gràfiques i monitorsconnectats, etc.En el segon cas, la capacitat és molt més baixa, de manera que es podria tractar dun equipdestinat a aplicacions que no requerissis tanta quantitat denergia, com es pot donar per exempleen un ordinador utilitzat a una oficina o per a tasques ofimàtiques. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 6 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 7. 7. Formació professional Nom i cognoms2. Obriu lordinador de què disposeu i mireu el tipus de font dalimentació. Feu unafotografia de les característiques tècniques., i una altra per a cada tipus de connector dequè disposi la font.Nota: Si per qualsevol circumstància, lordinador que utilitzeu no disposa dalgun connectorimportant o actual ( SATA, ATX 12V,...), es recomana que cerqueu una imatge i també la poseuen aquesta graella.actual ( SATA, ATX 12V,...), es recomana que cerquis una imatge i també la posis en aquesta graella. Quin tipus de font teniu? Una font ATX Descriviu les característiques. Es una font Component Pro Model NO: ATX 300 GTF 1. Potencia màxima a la que pot arribar que es 300Watts (DC OUTPUT: 300 W) 2. Voltatge dentrada o consum elèctric de lordinador. AC INPUT 230- 4A, 50HZ 3. Amperatges màxims de sortida , el corrent màxim que permet cada línia. +3,3 V == 20A (cable taronja) +5 V == 30.0A (cable vermell) +12 V == 13.0A (cable groc) 5Vsb == 2.0A (cable púrpura) -5 V == 0,3A (cable blanc) -12 V == 0,8A (cable blau) 4. Potencia o capacitat màxima combinada de les línies o rails FUSE RATING = 6,3A, 250V ~ = (+3,3A & +5V= 180W MAX) la capacitat especificada de potència la poden lliurar de manera independent. sempre que no se superin los 180 W de capacitat màxima combinada. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 7 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 8. 8. Formació professional Nom i cognomsImatge connector Nom del connector Connector P1 o dalimentació principal de lordinador Quina funció te? Proporcionar energia a la placa base té 20 o 24 pins (en aquest cas porta una de 20 pins).Imatge connector Nom del connector . Connector dalimentació de 4 pins Berg ( mini o minimolex) Quina funció te? Es per alimentar a la disquetera també es pot utilitzar com a connector auxiliar per a targetes de vídeo AGPImatge connector Nom del connector . Molex Quina funció te? Serveix per a connectar el disc dur i les unitats lectores de tot tipus (DVD lector, DVD gravador). Algunes targetes gràfiques també poden necessitar aquest connector.Imatge connector Nom del connector. ATX auxiliar Quina funció te? Per si sha de proporcionar energia auxiliar en un moment de necessitat. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 8 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 9. 9. Formació professional Nom i cognomsApartat C – Consum energètic i Sistemes dAlimentació Ininterrompuda1. Calculeu la potència màxima que consumiria lordinador de lapartat B.1 amb Fontdalimentació B, suposant que està connectat a una Pantalla amb les següents indicacions:100 V - 240 V, 1,5 A (cal tenir en compte tant la unitat central com la pantalla).Noteu que la potència aparent indicada en VA (Volts*Amperes) no és igual a la potència realconsumida, sinó que per calcular-la cal multiplicar el valor en VA per un factor de potència, o siguiPotència = Voltatge (V) * Intensitat (A) * FactorPot. Aquesta fòrmula té en compte la potènciaque es perd en corrent altern ja que la eficiència no és del 100%.Prendrem el valor 0,7 com a valor del factor de potència dun ordinador.Calculeu també el valor de VA del SAI que necessitem per connectar-hi aquest ordinador.Ordinador (Font B): P1 = 300 W (podem pendre aquest valor com a dada de la potència màxima)Pantalla:. P2= V * I = 230 x 1,5 = 345 VA -> P2max_real = 345 * 0,7 = 241,5 WPotència Total: P1+P2 = 300 + 241,5= 541,5 W => 773.57 VASi el SAI ha de suportar la CPU i la pantalla seria convenient un SAI a partir de 773.57/0.75=1031.42VA tenint en compte el marge de seguretat.2. Calculeu el cost econòmic aproximat anual que comportaria tenir connectat durant 12hores al dia, cinc dies a la setmana, el mateix ordinador (apartat B.1 Font B, amb pantalladapartat C.1). Per a això heu de seguir els següents passos: • Utilitzeu la potència calculada a lapartat anterior (C.1). Suposarem que sutilitzen tots aquests watts contínuament, encara que realment no és així. • Suposant també que lordinador es troba en un entorn dempresa, podeu utilitzar les tarifes que trobareu a: • http://www.endesaonline.com/es/empresas/teguia/asesoramientotarifas/tarifas_elect ricas/tarifas/index.asp • Calculeu quantes hores es troben en marxa els ordinadors (les tarifes es dónen en €/kWh) • Feu la multiplicació corresponent per calcular la despesa en euros.Notes: • Podeu utilitzar les tarifes sense discriminació horària per a clients amb una potència contractada > de 10 kW. • No tingueu en compte la potència consumida per SAIs (és a dir, suposeu que no hi ha SAIs a lempresa). • Noteu que la potència de la font es dóna en Watts, però les tarifes es refereixen a euros / kiloWatts hora. • Potència consumida: 541.5 W = 0,541 kW • Tarifa contractada: 0,146903 €/kWh • Lordinador gastarà cada hora: 0,146903€/kWh * 0,541 kW = 0,079474523 €/h • Suposant 12 h x 5 dies x 4 setmanes x 12 mesos = 0,079474523 €/h x 12 x 5 x 4 x 12 = 228,88 € Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 9 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 10. 10. Formació professional Nom i cognoms3. Utilitzant informació de botigues físiques o online, busqueu quatre SAIs per a úsdomèstic i treieu-ne la següent informació:Model Potència Temps de Temps de Preu nominal càrrega funcionament Potencia (VA / nd 18 min 169€ Watt) 1000/600EATON MGEPulsar EllipseASR 1000 USBs 800VA/480W 6-8h nd 68 €Riello iPLUG800VA 700 VA / 360W 4-6h 20 min 44 €Salicru SPS One700VA SAI 1000 VA nd 45 min 78€Trust SAI 1000VAUPS PW-4100TA partir daixò, i de qualsevol altra dada que considereu important, digueu quin utilitzaríeu per acasa vostra, raonant bé la resposta.Qualsevol dels SAI podria funcionar en un entorn domèstic. El Salicru SPS One té una bonarelació qualitat/preu ja que ofereix 700 VA i fins a 20 minuts de suport per 44€. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 10 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 11. 11. Formació professional Nom i cognomsApartat D – Prevenció de riscos entorn a lordinador1. Tenint en compte que els ordinador són una font de radiacions no ionitzants, cal queesteu familiaritzats amb aquest fenòmen que es produeix a diari al vostre voltant.Consulteu la pàgina web de lINSHT (http://www.insht.es/portal/site/Insht) i responeu les preguntessegüents: 1. Cliqueu a lapartat Normativa > Textos legals > Textos legals específics i consulteu dins lapartat dhigiene. Enumereu quins textos legals fan referència a radiacions no ionitzants.Podem buscar la informació amb el buscador del portal web.Com heu pogut comprovat, la major part de textos que trobem fan referència a les radiacionsionitzants, ja que són les que poden provocar més riscos de salut o mediambientals.Quant a les radiacions no ionitzants trobem alguns texts divulgatius: • Higiene industrial. Guía del monitor. Capítulo X. Radiaciones no ionizantes: Presentació de diapositives explicant els tipus de readiacions no ionitzants. • Radiaciones no ionizantes. Fitxa del llibre (1989). M.a J. Rupérez. Ofereix una visió general de les radiacions no ionitzants, la seva generació, usos, repercusions per a la salut humana i prevenció de riscos derivats de les mateixes. • Radiaciones Ionizantes y no Ionizantes. Fitxa del curset. Celebrat de 09/06/2010 a 10/06/2010. Curs dinterès particular per a experts en higiene industrial. • Enciclopedia de la OIT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Capítulo “Radiaciones no ionizantes”. Bengt Knave. Apartat dedicat a aquesta temàtica dins els riscos generals. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 11 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 12. 12. Formació professional Nom i cognoms 2. Cliqueu a lapartat de Documentació > Notes tècniques de prevenció. En aquest apartat, consulteu i detalleu quines NTP fan referència a radiacions òptiques o a radiofreqüències.Podem buscar la informació amb el buscador (òptiques / radiofreqüència) • NTP 755: Radiaciones ópticas: metodología de evaluación de la exposición laboral (pdf , 74 Kbytes) • NTP 234: Exposición a radiofrecuencias y microondas (I). Evaluación (pdf ,529 Kbytes) • NTP 523: Radiofrecuencias y microondas (II): control de la exposición laboral (pdf , 398 Kbytes) • NTP 522: Radiofrecuencias y microondas (I): evaluación de la exposición laboral (pdf ,196 Kbytes) Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 12 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 13. 13. Formació professional Nom i cognoms2. Esbrineu si a la vostra població o zona es fa algun tractament de residus del materialsinformàtic rebutjat.A partir daquesta informació raoneu si el tractament que es fa és adequat. En cas contrari,expliqueu quin tractament de residus cal fer del material informàtic per complir les normatives.Depenent de la grandària de la vostra ciutat, és possible que tingueu més problemes per podergestionar de forma adequada el tractament dels residus informàtics, ja que el punt de recollida potestar més allunyat.La normativa diu que cal eliminar diàriament tots els materials de rebuig o qualsevol altre tipus debrutícia dels sòls dels llocs de treball o les instal·lacions, i evitar que s’acumuli sobre les màquineso equips, dipositant-los en recipients adequats que en facilitin la identificació i localització. Elsrebuigs i residus contaminants han de romandre en contenidors adequats fins a la seva retirada.El manteniment de les màquines netes i sense obstacles proporciona més seguretat a l’usuari.Segons la normativa de lAgència de Residus de Catalunya, els residus informàtics es classifiquencom “Residus municipals especials” i més concretament “Residus daparells elèctrics i electrònics”(RAEE). Els residus informàtics formen part dels anomenats residus elèctrics i electrònics.Essencialment, estan constituïts per ordinadors, telèfons mòbils i complements dambdós grups,formen lanomenada línia grisa ( teclats, CPU, ratolins, telèfons...). Aquests elements contenenproductes químics tòxics i metalls pesats que cal reciclar de forma apropiada, aquests residusnocius per als treballadors implicats en el procés de fabricació ho són també en el procés dereciclatge.Aquest rebuig sha de tractar de manera especial. Per tant cal fer una selecció i tractamentespecífic a lhora deliminar i recollir els residus electrònics. Aquesta selecció dels residus lhan defer tant els particulars com les empreses que tinguin relació amb el sector.En el cas dels ciutadans i petits tallers recullen, per exemple, materials reciclables com petitselectrodomèstics i aparells dinformàtica, ferralla domèstica de petites dimensions (paelles,cassoles, etc.), cartrons de grans dimensions, metalls diversos (alumini, acer inoxidable, plom,llautó...), oli de cuina, radiografies.Quant als productors daparells elèctrics i electrònics, sha de considerar que els RAEE venenregulats per una normativa específica segons la qual han de subministrar informació sobre eldesmuntatge dels aparells als gestors de residus, lobligació de marcar-los i la destablir sistemesde gestió dels residus dels seus propis aparells i el seu finançament.Els punts verds de zona són instal·lacions mediambientals on es poden portar determinats residusperquè siguin distribuïts a les plantes de tractament específic, per a reciclar-los o per a evitar quecontaminin. Sencarreguen de la recepció i lemmagatzematge selectiu dels residus municipals. Elservei és gratuït per a tots els particulars sempre que portin un pes inferior als 500 kg de residusno especials. Els residus especials són gratuïts fins a 5 kg o 5 l. En el cas dels comerços, oficines ipetits tallers el servei és de pagament.En resum, a nivell dusuari són les deixalleries municipals les que recolliran tot el maquinari icablatge. A nivell dempresa productora cal dur-los a instal·lacions mediambientals de tractamentde residus per tal que siguin distribuïts a les plantes de tractament específic, per reciclar-los o perevitar que contaminin. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 13 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 14. 14. Formació professional Nom i cognomsApartat E – Contesta les següents qüestions relacionades amb lelectricitat a lordinador 1. Enumereu les magnituds elèctriques principals i els dispositius que sutilitzen per mesurar- les. Cerqueu en botigues físiques o on-line els dispositius que heu enumerat i poseu un exemple de cadascun, incloent principals característiques i preu. • Tensió elèctrica (V): És la manera més comuna de fer referència a la diferència de potencial, i també a la força electromotriu. Es pot definir com la diferència de nivell elèctric que hi ha entre dos punts qualsevol dun circuit elèctric. Sacostuma a representar com a V. La tensió es mesura en volts (V). Laparell per a mesurar els nivells de tensió sanomena voltímetre. • Diferència de potencial (ddp): Es pot considerar com la primera condició perquè es produeixi un corrent elèctric. • Força electromotriu (E o fem): Sassocia amb els generadors. Sanomena força electromotriu (fem) dun generador lenergia que es proporciona per a fer circular una quantitat de corrent d1 coulomb pel circuit tancat. • Intensitat del corrent (I): Es defineix com la càrrega elèctrica que travessa una secció dun conductor en la unitat de temps. La unitat del corrent elèctric en el sistema internacional és lampere (A), que és la intensitat dun corrent que transporta un coulomb en cada segon. Laparell per mesurar la quantitat de corrent sanomena amperímetre. • Una magnitud associada al corrent elèctric és la densitat de corrent (J), que és la relació entre el corrent elèctric que circula i la secció del conductor. • Resistència (R): És la dificultat que ofereix un circuit elèctric al pas dun corrent elèctric. La seva unitat és lohm (Ω). Un ohm és la resistència que, quan en un circuit sestableix una diferència de potencial d1 volt, deixa passar un corrent d1 ampere. El polímetre és un aparell de mesura que pot mesurar diferents magnituds elèctriques com la tensió contínua i alterna, la resistència i la intensitat també contínua i alterna, encara que en lactualitat hi ha polímetres amb capacitat per a mesurar altres magnituds (capacitats, comprovació de díodes, comprovació de transistors, etc.). 2. Digueu les definicions principals funcions de: SAI, Adaptador de línia i supressor de crestes.Un SAI (sistema dalimentació ininterrompuda) és un dispositiu amb un maquinari i programaripropis que, connectat entre el nostre sistema i la xarxa elèctrica, ens evitarà alguns problemesquan lalimentació falli: • Els processos en funcionament no saturaran. • Els usuaris del nostre sistema no veuran interrompudes les seves • tasques. • El maquinari no patirà. • No es perdran dades a causa duna aturada inesperada del sistema.Els adaptadors de línia tenen dues funcions bàsiques: protegir dels talls de corrent de duradamolt curta, de mil·lisegons (microtalls), i filtrar el soroll elèctric que ens arriba amb les línies decorrent altern (xarxa elèctrica), que poden degradar la font dalimentació i fer que falliprematurament. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 14 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 15. 15. Formació professional Nom i cognomsEls supressors de crestes actuen bàsicament com un fusible entre la línia elèctrica i els equipsque volem protegir; per a això, eliminen les crestes de corrent i les pujades de tensió. El que nofan, però, és mantenir lalimentació quan es pateix una baixada de tensióo un tall elèctric. 3. En una xarxa amb ordinadors clients, portàtils, servidors i diversos perifèrics (commutador- switch, encaminador – router, impressores, etc) digueu quins elements de la xarxa connectaríeu a un SAI.En un SAI només connectaríem la CPU (torre) dels nostres servidors fonamentals. No hiconnectaríem ni dispositius perifèrics com impressores o scanners ni els monitors dels ordinadors.En principi tampoc hi connectaríem els switch o routers ja que la funcionalitat bàsica del nostreSAI seria aconseguir que el sistema pogués apagar-se amb seguretat i fer còpia de les dadesfonamentals en cas que fos possible. Però si que seria interessant connectar-los almenys a unsupressor de crestes per evitar danys en aquests equips i els que hi estan connectats. 4. Elaboreu una llista dels principals riscos que pot patir un tècnic de sistemes microinformàtics i xarxes, tenint en compte que: “La competència general daquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts”.Podríem dividir-los en tres grups: 1. Els que es poden donar per la manipulació de maquinari 2. Els produïts per contacte elèctric de baixa tensió 3. Els que depenen de factors ergonòmics.En resum, es poden donar els següents: • Talls i cops per objectes o eines. Lesions amb un objecte o eina. • Contacte elèctric directe. Qualsevol part del cos es posa en contacte amb les parts actives dels equips dissenyades per a portar tensió (cables, endolls, etc.). • Contacte elèctric indirecte. Qualsevol part del cos es posa en contacte amb certes parts de màquines o elements que, habitualment, no estan dissenyades per al pas del corrent, però que en poden portar per algun defecte. • Exposició a substàncies nocives o tòxiques. Lexposició, més o menys prolongada, a ambients contaminats pot originar lesions al treballador. (aquest risc el podeu trobar al realitzar instal·lacions de manteniment de xarxa) • Exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants. Les radiacions ionitzants són produïdes per lalliberament, al medi, delectrons dòrbita atòmica (fenomen dionització). Les no ionitzants,produïdes per lalliberament al medi de lenergia dels fotons, són emissions incapaces dionitzar els àtoms de les matèries en què incideixen • Cansament visual. Es refereix a trastorns causats per exposicions prolongades a treballs amb altes exigències visuals. • Il·luminació insuficient o poc adequada. Una mala il·luminació o una il·luminació poc apropiada pot provocar lesions. • Cansament postural. Es refereix a les patologies que apareixen a conseqüència de les postures adoptades de manera repetitiva en el treball, i que poden provocar microlesions que, si persisteixen, provoquen lesions de caràcter musculoesquelètic. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 15 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.
 16. 16. Formació professional Nom i cognoms • Cansament mental. Sorgeix de la càrrega en el treball i de com el treballador percep o assimila aquesta càrrega. Un símptoma molt clar del cansament mental és lansietat, produïda per la quantitat de treball i la percepció que té el treballador de la feina. En aquests casos, tenim un component específic que és el mateix treballador, ja que diferents treballadors davant la mateixa situació poden donar respostes molt diferents. Una mateixa situació pot provocar situacions destrès a un treballador i a un altre, no. • Cansament físic i insatisfacció. Generalment, tenen causes dordre sociolaboral que poden afectar les relacions amb els companys de feina. També poden tenir causes dordre personal o estar motivats per les relacions que el treballador ha dafrontar diàriament en el lloc de treball. Excés dhores de treball. 5. Quins equips/mesures de protecció i/o prevenció creieu que necessita un tècnic de sistemes microinformàtics i xarxes que es dediqui al muntatge dequips?En resum, les que li poden fer falta són les que afecten a ergonomia, i a làmbit delelectricitat. Hi ha dos tipus de mesures bàsiques: mesures informatives i mesures deprotecció.Mesures informatives:Inclouen lestabliment de normes operatives de caràcter puntual i específic per cada undels treballs de caràcter general coordinat amb les restants mesures informatives.Es poden dividir en instructives, de senyalització i didentificació: • Instructives: formació dels treballadors • Senyalització: distribució i col·locació de senyals de prohibició, precaució o informació per les àrees de treball. • Identificació i detecció: com comprovació de tensions en les instal·lacions elèctriques.Mesures de protecció:Són aquelles dissenyades per servir de protecció al treballador.Es classifiquen en individuals i dinstal·lació • Individuals: Ergonòmiques com el reposapeus, una cadira adequada a lalçada i al pes del treballador, estora ergonòmica pel ratolí, pantalla adequada a lentorn i al treballador, etc. Elèctriques com casc (per les instal·lacions de cablatge), guants , sabates aïllants... etc • Instal·lacions: Presses de terra i conductors de protecció per dispositius de control de tensió de defecte. Complir totes les normes elèctriques. Codi: I71 Exercici davaluació contínua 1 Pàgina 16 de 16 2201M01B1_EAC1_Solució_1011S2 Lliurament: Versió: 01 18/03/2011Assegureu-vos que aquest document és vigent. Consulteu el web.

×