Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Southeast Asia Global Recruiting Trends 2013 | Malay

1,550 views

Published on

Click through excerpts of LinkedIn's report on recruiting trends across Southeast Asia, including Indonesia, Malasia and Singapore. This report is in Malay.

Syot petikan bagi asia tenggara - indonesia, malasia, dan singapura.

Learn more about LinkedIn Talent Solutions: http://linkd.in/1bgERGj
Subscribe to the LinkedIn Talent Blog: http://linkd.in/18yp4Cg
Follow the LinkedIn Talent Solutions page: http://linkd.in/1cNvIFT
Tweet with us: http://bit.ly/HireOnLinkedIn

Published in: Business
 • Be the first to comment

Southeast Asia Global Recruiting Trends 2013 | Malay

 1. 1. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 1 5 Trend Pemerolehan Bakat Terbaik Yang Anda Perlu Ketahui Syot Petikan Bagi Asia Tenggara-Indonesia, Malaysia, dan Singapura ©2013 LinkedIn Corporation. Hak Cipta Terpelihara. Trend Perekrutan Sejagat Tahun 2013
 2. 2. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 2 Sepintas Lalu Bagi Lanskap Perekrutan Asia Tenggara 1 5 trend terpenting untuk membentuk perekrutan di masa akan datang 2 3 4 5 Rangkaiansosial bagi para profesional semakinmemberi impak ke atas kualiti pengambilan pekerja Penjenamaan majikanadalahancaman kepada persaingan serta satukelebihan dalam bersaing Datadigunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi pengambilan pekerja dan penjenamaan Syarikat-syarikat melaburdi dalampengambilan pekerja dalaman untukmengelakkan pekerja yang berbakat dari meninggalkan syarikat Syarikat-syarikat sedang memikirkantentangpersekitaran proses perekrutan secara mudah alih LinkedIn telah menjalankan kajianTrendPerekrutan Sejagatdi19buah negara. Kamitelah membuat kajian ke atas 3,300 ketua pemerolehan bakat untuk memperolehi pandangan mereka tentang perkara yang menjadi halangan kepada mereka, trend pengambilan pekerja dan bajet serta kaedah utama bagi pengambilan para pekerja yang berkualiti.Kami telah menyaring kesemuanya dan meringkaskannya menjadi 5 trend utama yang anda perlu tahu sebagai Ketua Pencari Bakat Strategik, untuk menjadi yang terbaik serta efektifbagipara calon, pasukan anda serta syarikat anda. Bagi memperolehi maklumat terperinci tentang kaedah kajian, sila lihat laman22 Untuk mengkases laporan sejagat dan laporan yang khusus bagi setiap negara dan infografi, sila lawati:lnkd.in/GlobalRecruitingTrends
 3. 3. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 3 Apakah yang berada di atas senarai rakan sejawat anda bagi tahun 2013 Para pencari bakat memfokuskan kepada cara untuk mempertingkatkan kaedah yang asas - cara untuk memperolehi sumber, menyalurkan bakat berkenaan serta memperolehi bakat yang terbaik “Fikirkantentang perkara yang menjadi keutamaan bagi organisasi anda berkaitan dengan kaedah pemerolehan bakat bagi tahun 2013.Manakahantara pilihan yang berikut yang andarasakan sebagai palingpenting dan kurang pentingbagi organisasi anda?” 5 Keutamaan Penting Bagi Tahun 2013 1. Perekrutan/penyumberan bakat yang berkemahiran tinggi 44% 44% 2. Menyalurkan bakat 39% 25% 3. Mempertingkatkan kualiti pengambilan pekerja 29% 30% 4. Mempertingkatkan teknik penyumberan 24% 18% 5. Jenamamajikan 18% 25% Apakah yang menjadikanAsia Tenggaraunik?  Para ketua pencari bakat di Asia Tenggara sedang menumpukan perhatian kepada cara untukmenyalurkan lebih banyak pekerja bakatberbanding mereka yang berada di dalam pasaran yang lain  Rakan sejawat anda di Asia Tenggara menilai "persaingan" sebagai satu halangan yang lebih tinggi untuk menarik perhatian para pekerja yang berbakat berbanding rakan sejawat mereka dari negara yang lain  Asia Tenggara lebih bimbangkan tentang para pesaingnya yang melabur dalam penjenamaan majikan, berbanding negara yang lain
 4. 4. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 4 Dengan kenaikan pantas kadar pengambilan pekerja berbanding belanjawan, para ketua pencari bakat haruslah menggunakan sumber-sumber mereka secara lebih strategik “Mempertimbangkan hanya pekerjaprofesional sepenuh masa dan sambilan, apakahjangkaan anda terhadapjumlah pengambilan pekerja merentasiorganisasi anda akan berubah pada tahun ini?” “Bagaimanakah belanjawan organisasi anda bagi kaedah penyelesaianperekrutanberubah berbanding tahun lepas?” Teruskan membaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang boleh didapati selepas tahun 2013... Meningkat Sama Menurun 18% 24% 42% 47% 40% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% SEA Hiring Budget Global Hiring Budget 22% 21% 29% 35% 49% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% SEA Hiring Volume Global Hiring Volume Jumlah Pengambilan Pekerja Bajet Pengambilan Pekerja
 5. 5. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 5 Rangkaian sosial profesional Semakinmemberi kesan di dalam kualiti pengambilan pekerja 1
 6. 6. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 6 Rangkaian sosial profesional adalah sumber#2bagi pengambilan pekerja yang berkualiti diAsia Tenggara… 10 ruang utama bagi mencari para bakal pekerja yang berkualiti “Fikirkantentang pengambilan pekerja utama berkualiti yang telah dilakukan oleh organisasi anda dalam tahun 2012. Manakah antara yang berikut merupakan sumber yang paling pentingbagi mengisi jawatan utama tersebut?” 2013 Agensi perekrutan 45% Rangkaian sosial profesional 38% Paparan pekerjaan internet 36% Program rujukan oleh pekerja 35% Pengambilan pekerja secara dalaman 35% Pangkalan data bagi resume di Internet 16% Laman web kerjaya syarikat 16% Program perekrutan melalui kolej 16% ATS/pangkalan data dalaman anda 11% Suratkhabar bercetak/jurnal perdagangan 6% Perekrut semakin lebih mengharapkan rangkaian sosial profesional untuk mendapatkan pekerja yang berbakat Dahului persaingan dengan memberi latihan kepada pasukan dan para pekerja untuk menjadi lebih efektif Sumber Pengambilan Pekerja Yang Berkualiti
 7. 7. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 7 …Dan para pencari pekerja berbakat di seluruh dunia berpendapat bahawa rangkaian sosial profesionalakanmembentuk cara perekrutan untuk jangka masa panjang “Apakah yang anda anggap menjadi tiga trend paling pentingdan tahan lama dalam perekrutan untuk jawatan profesional?” Ambil perhatian, trend yang berikut akan kekal untuk jangka panjang Pastikan anda melaburkan secukupnya di dalam rangkaian sosial dan profesional untuk jangka masa yang panjang Memanfaatkan rangkaian sosial dan profesional 40% 39% Meningkatkan program rujukan 36% 21% Mencari cara yang lebih baik bagi memperolehi sumber calon pasif 34% 27% Mempertingkatkan penjenamaan majikan 29% 33% Menjadi penasihat bakat yang strategik kepada perniagaan 25% 22% Mengurangkan perbelanjaan bagi pengunaan khidmat firma kakitangan 17% 12% Melatih para perekrut danpenguruspengambilan pekerja 14% 16% Mengoptimumkan laman kerjaya anda 14% 15% Merekrut secara global 10% 14% Mengukur kualiti pengambilan pekerja dengan lebih konsisten 10% 11% 10 trend utama yang berpanjangan
 8. 8. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 8 Penjenamaan Majikan Ancamanpersaingan dan kelebihan persaingan 2
 9. 9. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 9 Lupakan perang carian bakat, perang penjenamaan majikan sedang giat dijalankan Ancaman Persaingan Kelebihan Persaingan Yakin bahawa jenama majikan memberikan impak dalam keupayaan untuk mengambil bakat yang baik 88% 3 Ancaman Utama 1. Memperbaiki pengekalan pekerja 2. Melaburdi dalam penjenamaan majikan 3. Memberikan lebih tumpuan terhadap pekerja mahir pasif “Apakah perkara yang telah dilaksanakanataudirancangoleh para pesaing anda yang membuatkan andabimbang? Fahami jenama majikan anda dan bagaimana ia boleh membezakan anda dari para pesaing lain. Berinteraksi bukan sahaja dengan calon-calon, malah dengan para pekerja juga.
 10. 10. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 10 Rangkaian profesional secara online adalah merupakan saluran#2untuk mempromosikan jenama majikan "Saluran atau peralatan manakah yang anda anggap sebagai paling efektif untuk menyebarkan jenama majikan anda?" 2013 Laman web syarikat 69% Rangakaian profesional secara online (contoh, LinkedIn) 58% Media sosial (contoh, Facebook, Twitter) 57% Rakan/keluarga, penyampaian mulut ke mulut 54% Penghargaan/anugerah awam (contoh, 'Tempat Kerja Terbaik') 46% Usaha perhubungan awam 30% Iklan Bercetak 29% Paparan Pekerjaan Secara Tradisional 27% Iklan TV 15% Video YouTube 12% Cara yang paling efektif untuk menjadikan jenama majikan anda menonjoldandidengari Jadi seorang pemasar: Pastikan apakah saluranyangpaling efektif bagi syarikat anda dan serapkannya ke dalam strategi penjenamaan syarikat anda sebagai majikan 10 Saluran Terbaik Untuk Menyampaikan Jenama Syarikat Anda Sebagai Majikan
 11. 11. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 11 Data Digunakanuntuk pengambilan pekerja yang lebih baik dan keputusan bagi penjenamaan 3
 12. 12. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 12 Majikan yang berjaya menggunakan data untuk mengukur jenama bakat merekasecara kualitatif dan kuantitatif Yakin bahawa organisasimemanfaatkan data sepenuhnyadalam membuat keputusan untuk pengambilan pekerja Sentiasamenjalankan kajian ke atas pengambilan pekerja baruuntuk lebih memahami kedudukan jenama syarikat sebagai majikan 37% 35% 23% 34% Sering melakukan kajian ke atas pengambilan baru untuk mendapat ulasan kuantitatf bagi jenama bakat anda. Gunakan metrik nombor untuk mengukur kuantitatif jenama anda sepanjang masa dan ke atas pesaing Seringmenilai jenama syarikat sebagai majikandalam cara yang boleh diukur 42% 33%
 13. 13. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 13 Pengambilan pekerjadalaman Hentikan bakat sedia ada dari meninggalkan syarikat 4
 14. 14. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 14 Majikan yang cemerlang mementingkan pengambilan pekerja secara dalaman dan menyokong para pekerja yang ingin beralih bahagian dalam sesuatu organisasi 1. Penyumberan secara proaktif 2. Menyalurkan bakat secara proaktif 3. Proses pengambilan pekerja dalaman yang berstruktur dan budaya yang menyokong 4. Perancangan tenaga kerja 5. Bekerjasama dengan perniagaan sebagai Penasihat Pengambilan Pekerja "Fikirkan mengenai unsur-unsur yang boleh menjadikan pemerolehan bakat bertaraf antarabangsa bagi organisasi. Manakah antara pilihan berikut yang akan andaanggap sebagai unsur-unsur terpenting dalam pemerolehan bakat bertaraf antarabangsa bagi organisasi?” 5 amalan terbaik bagi organisasi bakat terbaik di dunia
 15. 15. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 15 9% 8% 35% 46% 56% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100% United States Global Average Majikan Asia Tenggaraamat menghargai pengambilan pekerja dalaman –91%akan meningkatkan pelaburan atau sekurang- kurangnya sama berbanding pada tahun 2012 Jumlah Pengambilan Pekerja Secara Dalaman 1. Mengekalkan pekerja terbaik 2. Membangunkan bakat dan pembangunan profesional 3. Memperbaiki produktiviti pekerja (kurang penggunaan masa bagi pekerja dalaman berbanding pekerja dari luar) 4. Mencapai penjimatan kos (contoh: kos lebih rendah bagi setiap pengambilan) 5. Calon yangberkualititinggi Kelebihan bagi Pengambilan Pekerja Secara Dalaman “Manakah antara berikut merupakan pilihan tepat yang menggambarkan mengapaorganisasi andamelabur di dalam pengambilan pekerja secara dalaman?” Meningkat Sama Menurun "Perbandingan antara tahun 2012 ke tahun 2013, anda jangka bagaimana jumlahbagipengambilan pekerja secara dalamanakan berubah?” Fahami akan kelebihan perekrutan pekerja secara dalaman Gunakan data untuk memperolehi perhatian dan meningkatkan kesedaran.Sokong dan galakkan semua pekerja untuk mencari pekerja secara dalaman.
 16. 16. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 16 Perekrutan secara mudah alih Keadaan terkiniyang sedang difikirkan oleh syarikat 5
 17. 17. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 17 Kebanyakan organisasi tidak melabur secukupnya untuk memenuhi permintaan calon bagi perekrutan secara mudah alih Terdapat pelaburan sejagat yang terhad dalam cara mesra mudah alih untuk mencari, menguruskan dan memupuk bakat... ...tetapi jika para calon mudah mengakses pekerjaan menerusi peranti mudah alih, mereka suka dan akan menggunakannya 87% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Melabur secukupnya di dalam kaedahmudah alih Tidak melabur secukupnya bagi kaedah mudah alih Maju selangkah dengan mengambil tindakan di dalam strategi mudah alih syarikat anda, anda akan mengembangkan himpunan pekerja berbakat yang sedia ada dan lebih menonjol kepada paracalonyang pasif. Calon-calon menggunakan peranti mudah alih untuk mengetahui tentang peluang yang wujud Calon menggunakan mudah alih untuk memohon 59% 14% 52% 11%
 18. 18. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 18 Leih banyak maklumat dalaman yang menarik & langkah seterusnya
 19. 19. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 19 Pemerolehan Bakat adalah... Lengkapkan ayat berikut dengan hanya satu perkataan atau ungkapan: "Pemerolehan bakat adalah..."
 20. 20. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 20 Bagaimana anda jika dibandingkan dengan rakan anda? Jenama Majikan Pelaburan kami di dalam menjenamakan syarikat sebagai majikan adalah meningkat atau kekal sama 95% 92% Kamimengukurjenama kami sebagai majikan secara relatif kepada para pesaing kami dari segi bakat 50% 39% Kamisentiasamenilai kesihatan jenama kami sebagai majikan dengan cara yang boleh diukur 42% 33% Kamisentiasamembuat kajian ke atas pengambilan pekerja baru untuk lebih memahami kedudukan jenama kami 35% 34% Bakat Pasif / Penyaluran Kamimemfokuskanterhadap pengambilan bakat pasif (sangat/ secara terhad) 62% 61% Kamimengekalkansenarai para calon yang menarik perhatian kami sebelum ini 65% 57% Kamiberdialogsecara aktif dengan para calon yang menarik perhatian kami sebelum ini 24% 33% Kamimengekalkansenarai calon yang masih belum memohon mana-mana jawatan 28% 22% Jumlah Pengambilan dan Belanjawan Jumlah Pengambilan - Profesional sepenuh masa dan sambilan 49% 29% 22% 44% 35% 21% Jumlah Pengambilan - Kontraktor, interim dan profesional sementara 34% 27% 39% 27% 38% 36% Belanjawan Pengambilan Pekerja 40% 42% 18% 30% 47% 24% Jumlah Pengambilan PekerjaDalaman 56% 35% 9% 46% 46% 8% Statistik Pemerolehan Bakat bagi tahun 2013 Analisa di mana anda berbanding tahap purata dan apa yang anda boleh lakukan untuk menjadi yang termaju
 21. 21. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 21 Dahului para pesaing dengan menggabungkan trend yang berikut ke dalam strategi anda 5 Item Tindakan Yang Menjadi Trend Utama bagi tahun 2013 Pengambilan Dalaman Perekrutan Secara Mudah Alih 1 4 5 Perekrut lebih mengharapkan kepada media sosial untuk mendapatkan bakat terbaik. Dahului persaingan berikut dengan melatih pasukan dan para pekerja anda tentang cara untuk menjadi lebih efektif. Pastikan anda melabur secukupnya di dalam rangkaian sosial dan profesional untuk jangka masa panjang. Pengambilan Pekerja Berkualiti 2 Fahami jenama anda sebagai majikan dan bagaimana untuk membezakan anda dari para pesaing. Rebut peluang untukberinteraksibukan sahaja dengan para calon, malah dengan para pekerjajuga. Jadiseorang pemasar: Kenal pasti saluran yang paling efektif bagi syarikat anda dan gabungkannya ke dalamstrategimenjenamakan syarikat anda sebagai majikan. Jenamamajikan Fahamikelebihan perekrutan pekerja secara dalaman dan gunakan data untuk menarik perhatian dan meningkatkankesedaran. Sokongdan galakkan para pekerja untuk melihat peluang secaradalaman. Dahuluidengan mengambil tindakan di dalam strategi mudah alih syarikat anda, dan anda dapat meluaskan himpunan bakat dan menonjolkan diri kepada para calonpasif. 3 Kenal pasti maklumat yang anda gunakan untuk membuat keputusan serta data tambahan sedia ada yang boleh anda gunakan untuk mengesahkan keputusan berkenaan serta untuk menjenamakan syarikat anda sebagaimajikan. Sentiasalakukan kaji selidik ke atas pengambilan baru untuk mendapatkan ulasan kualitatif berkenaan jenama bakat anda. Gunakan metrik bernombor untuk mengukur jenama secara quantitatif dari masa ke semasa dan bandingkannya kepada para pesaing. Data
 22. 22. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 22 Contoh dan Kaedah Kaji Selidik Berkenaan Trend Perbandingan Data  Perbandingan sejagat dilaporkan sebagai purata data kasar dari negara-negara yang mengambil bahagian  Perbandingan data bersejarah diambil dari kaji selidik Trend Perekrutan Sejagat bagi tahun 2012 dan 2011, yang mempunyai persamaan dari segi contoh dan kaedah dengan tahun 2013 – Kaji selidik bagi tahun 2013 diperolehi antara bulan April-Mei tahun 2013 dengan jumlah 141 responden di Indonesia, Malaysia dan Singapura Contoh Kaji Selidik  Responden kaji selidik adalah terdiri dari para profesional pemerolehan bakat yang: – Bekerja di bahagian Sumber Manusia korporat – Yang sekurang-kurangnya mempunyai kuasa untuk menentukan belanjawan bagi kaedah perekrutan di syarikat mereka – Fokus hanya kepada perekrutan, menguruskan pasukan perekrut, atau bekerja dalam bidang Sumber Manusia yang menghabiskan sebanyak lebih dari 25% dari masa mereka hanya untuk merekrut.  Responden kaji selidik adalah ahli LinkedIn yang telah menawarkan diri untuk menyertai kajian penyelidikan tersebut Mereka telah dipilih berdasarkan kepada maklumat di profil LinkedIn mereka dan dihubungi melalui e-mel Brazil:251 Amerika Syarikat:533 Kanada:287 UK:340 China:225 Asia Tenggara:141 India:274 Australia:280 Sepanyol:152 Nordik:118 Itali:144 Perancis:235 Jerman:194 Belanda:205
 23. 23. Trend Perekrutan Sejagat LinkedIn bagi Tahun 2013 23 Untuk mengetahui lebih lanjut... Laporan TrendPerekrutanSejagat bagi tahun 2013 Global dan Negara-Negara Lain:lnkd.in/GlobalRecruitingTrends Langgani blog kami:talent.linkedin.com/blog/ Ikuti kami diSlideShare:slideshare.net/linkedin-talent-solutions Ikuti kami di Twitter:@hireonlinkedin Ikuti kami diYouTube:youtube.com/user/LITalentSolutions Terokai maklumat dalaman tambahan:talent.linkedin.com IkutiLinkedIn:linkedin.com/company/linkedin Ikuti perkembangan terkini:

×