Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matemaattisten kaavojen ladonta

1,282 views

Published on

Matemaattisten kaavojen ladonta suomenkielisissä dokumenteissa: kuinka tehdä välistykset, kursiivit ym. oikein.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matemaattisten kaavojen ladonta

  1. 1. Matemaattisten kaavojen ladonta Vesa Linja-aho versio 1.2 30. toukokuuta 2007 T¨h¨n tiiviiseen dokumenttiin on koottu kansainv¨listen standardien mukaiset a a a ohjeet matemaattisten kaavojen ladonnasta, painottuen tyypillisimpiin virhei- siin kursiivi- ja antiikvafonttien sek¨ v¨listyksen k¨yt¨n kanssa. Ohjeet desimaa- a a a o lipilkun ja tuhaterottimen k¨yt¨st¨ ovat suomalaisten standardien mukaiset. a o a Muuttujat, funktiot ja alaindeksit kursiivilla Esimerkkej¨: a ∞ xi a(b + c) = ab + ac y = f (x) i=0 Alaindeksi tulee kursiivilla, mik¨li se on juokseva indeksi (esim. lukujonossa) tai a mik¨li se viittaa yksik¨lliseen muuttujaan. a o Nimeen tai sanaan viittaava indeksi antiikvalla Esimerkiksi virtapiiriss¨ virrat a ja b, tai auton massa: a ia ib mauto Tulkinnanvarainen tilanne syntyy, jos alaindeksin voi ajatella viittaavan sek¨ sa- a naan ett¨ yksik¨lliseen muuttujaan (esim. viittaako sanaan time, jolloin indeksi a o tulee antiikvalla, vai muuttujaan t, jolloin se tulee kursiivilla). Eksplisiittisesti m¨¨ritellyt funktiot ja vakiot antiikvalla aa Esimerkkej¨: a ln x sin(ωt) e ≈ 2,7 i2 = −1 Erikseen m¨¨ritellyt operaattorit antiikvalla aa Esimerkkej¨: a dy dx f = x= ˙ x dx dx dt Suureiden yksik¨t antiikvalla o Lis¨ksi lukuarvon ja yksik¨n tunnuksen v¨liin tulee v¨like (L TEXissa ,): a o a a A m = 1 kg 1
  2. 2. Oikein V¨arin a¨ Oikea L TEX -komento A ∞ ∞ i=0 i=0 sum_{i=0}^{infty} mauto mauto m_mathrm{auto} sin(ωt) sin(ωt) sin (omega t) m = 1 kg m = 1kg m=1, mathrm{kg} e ≈ 2,7 e ≈ 2.7 mathrm{e}approx2,!73 Taulukko 1: Yleisimm¨t virheet matemaattisen tekstin ladonnassa. a Huomaa my¨s, ett¨ suomen kieless¨ k¨ytet¨¨n desimaalipilkkua, ei desimaali- o a a a aa pistett¨ (piste on tuhaterotin1 ): a m g ≈ 9,81 1.200 = 1 200 s2 Huomaa, ett¨ virittelem¨t¨n L TEX lis¨¨ pilkun j¨lkeen turhan v¨lin, esim a ao A aa a a piapprox3,14 tuottaa: π ≈ 3, 14 mik¨ on v¨¨rin. T¨m¨ johtuu siit¨, ett¨ esim. funktiossa pilkun j¨lkeen pit¨¨kin a aa a a a a a aa tulla v¨li: a f (x, y, z) = 0 Ongelman voi korjata usealla eri tavalla2 . Mielest¨ni v¨himm¨ll¨a a a a ”s¨at¨misell¨”p¨asee, kun k¨ytt¨a icomma-pakettia (usepackage{icomma}). a¨ a a a¨ a a¨ T¨ll¨in pilkun j¨lkeen tulee v¨li, jos pilkun j¨lkeen on v¨lily¨nti. Nyt komennot a o a a a a o f(x, y, z)=0 ja piapprox3,14 tuottavat oikean lopputuloksen: f (x, y, z) = 0 π ≈ 3,14 Lopuksi N¨iden kanssa voi viilata pilkkua loputtomiin. Toki monessa tasokkaassa op- a pikirjassa on k¨ytetty differentiaalille merkint¨¨ dx, eik¨ dx — mutta se ei a aa a poista sit¨ tosiasiaa, ett¨ merkint¨ on v¨¨rin. Standardien noudattamisessa on a a a aa p¨apointtina sekaannuksen v¨ltt¨misen: esimerkiksi m tarkoittaa massaa, ja m a¨ a a tarkoittaa metri¨; 1.000 tarkoittaa tuhatta, 1,000 ykk¨st¨ ; dx = d · x (kahden a o a muuttujan tulo) jne. Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto yleisimmist¨ virheist¨. a a L¨hteet a Maarit Vesapuisto: Matemaattisten merkint¨jen kirjoitusohje tekniikan alalle, o Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta, 2006, 20 sivua. Noudettu osoitteesta http://lipas.uwasa.fi/~mave/MatKirjOhje.pdf Suomen standardisoimisliitto: SFS-k¨sikirja 76 - Toimiston asiakirjat. Standar- a dit, 6. uudistettu painos, Marraskuu 2006. 1 Standardi SFS 4175 ei suosittele pisteen k¨ytt¨a tuhaterottimena. Suositeltavampaa on a o¨ k¨ytt¨¨ sitovaa v¨lily¨nti¨. a aa a o a 2 http://kapsi.fi/jks/satfaq/#desimaalipilkku-matematiikkatilassa 3 ! -k¨skyll¨ saa poistettua pilkun j¨lkeen tulevan virheellisen v¨likkeen (t¨t¨ ei tarvita, a a a a a a jos k¨yt¨t icomma-ymp¨rist¨¨.) a a a oa 2

×