U A T P – 2014
Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa
-perusteet
Hankkeen muut tukijat
Veho Group, Nissan Nordic Europe, VV-Auto Group, Toyota Auto Finland
Gasum
Erillisosiossa Henry Ford...
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 310.4.2014 v1.1
Sähkö ja kaasu kuljettaa
Hybridi-,...
Vastuuvapautuslauseke
Ø  Tässä kalvosarjassa käytävät asiat ja
toimintatavat ovat suuntaa antavia ja yleisesti
hyväksi to...
Sisällysluettelo
1.  Johdanto
2.  Termistö
3.  Hybridiautot
4.  Sähköautot
5.  Hybridi- ja sähköauton SRS-lisäturvajärjest...
1. Johdanto
Ø  Valtaosa henkilö- ja pakettiautoista edelleen bensiini- ja
dieselmoottorillisia.
Ø  Bensiini- ja dieselmo...
2. Termistö
Ø  Hybridiauto = Yleisesti puhuttaessa, tarkoitetaan mitä
tahansa hybridisointiastetta, kevyt-, täys- ja
pist...
Jatkuu…
Ø  SRS = Supplemental Restrain System = Turvajärjestelmä,
joka kattaa turvatyynyt, turvaverhot ja vyönkiristimet....
3. Hybridiautot
3.1 Käyttövoima
3.2 Tunnistaminen
3.3 Turvallisuus
3.4 Kaapelointi
3.5 Akkujen sijainti
3.6 Suomen hybridi...
3.1 Käyttövoima
Ø  Hybridiautoissa polttomoottorin rinnalla tai yhteydessä toimii
sähkömoottori. Hybridiauton käyttövoima...
Täyshybridi
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1110.4.2014 v1.1
Kevythybridi
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1210.4.2014 v1.1
Pistokehybridi
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1310.4.2014 v1.1
3.2 Hybridiautojen tunnistaminen
Ø  Hybridiauto on yleensä, jo olemassa olevan, polttomoottorisen
auton koriin rakennettu...
Ø  Oleta aina että ajoneuvo on hybridi-, sähkö- tai
maakaasuauto kunnes toisin todetaan.
Ø  Hybridiauto saattaa olla käy...
Ø  Tunnistamisen helpottamiseksi on esimerkiksi MB ottanut
käyttöön QR- koodin, jossa on internet -linkki suoraan
ajoneuv...
Ø  Useissa hybridiautoissa on myös tunnistettavissa oleva
mallitarra.
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Ko...
Ø  Hybridiauton sisätilojen tunnusesimerkkejä.
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 18...
Ø  Jos ulkoisista merkeistä ei voida tunnistaa onko kyseessä
hybridiauto, niin rekisterinumeron perusteella voidaan
hakea...
3.3 Hybridiautojen turvallisuus
Ø  SRS-lisäturvajärjestelmä.
Ø  Akkupaketti on hyvin koteloitu ja sijoitettu yleensä suo...
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2110.4.2014 v1.1
3.4 Kaapelointi
Ø  Tehdasvalmisteisten hybridiautojen korkeajännitekaapelit ovat
EU-alueella rekisteröidyissä ajoneuvoiss...
Ø  Korkeajännitekaapelit kulkevat auton
kynnyskotelossa tai pohjassa.
Ø  Joten leikkuukohdat ovat yleensä samat kuin
pol...
3.5 Akut ja niiden sijainti
Ø  Hybridiautoissa on vähintään yksi normaali 12 V akku ja
n. 70 V-300 V korkeajänniteakku/-a...
3.6 Hybridiautot Suomessa
12/06-12/13
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2510.4.2014 ...
4. Sähköautot
4.1 Käyttövoima
4.2 Turvallisuus
4.3 Tunnistaminen
4.4 Kaapelointi
4.5 Akkujen sijainti
4.6 Suomen sähköauto...
4.1 Käyttövoima
Ø  Polttomoottorin tilalla vaihtosähkömoottori.
Ø  Sähköenergia, 24 kWh, on varastoitu korkeajännitteise...
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2810.4.2014 v1.1
Nissan Leafin korkeajännitteinen ...
4.2 Sähköauton turvallisuus
Ø  SRS-lisäturvajärjestelmä
Ø  Korkeajännitteiset osat eristetty vastuksilla auton rungosta....
4.3 Tunnistaminen
Ø  Oleta aina että ajoneuvo on hybridi-, sähkö- tai maakaasuauto
kunnes toisin todetaan.
Ø  Sähköauto ...
Ø  Sähköauto on mahdollista tunnistaa ulkoisesti seuraavista
yksityiskohdista:
•  Auton merkki sininen (Nissan Leaf)
•  A...
Ø  Sähköautoista saattaa puuttua ns. normaali
tankkausluukku.
Ø  Sähköautoissa ei ole pakoputkia.
Ilari Leskinen, CDIO-r...
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3310.4.2014 v1.1
Ø Useat sähköautot voidaan myös ...
Ø  Jos ulkoisista merkeistä ei voida tunnistaa onko kyseessä
sähköauto, niin rekisterinumeron perusteella voidaan
hakea a...
4.4 Kaapelointi
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3510.4.2014 v1.1
Ø Kuten hybridia...
4.5 Akkujen sijainti
Ø  Sähköautoissa on vähintään yksi normaali 12 V akku ja
jopa 60-700 V korkeajänniteakkupaketti.
Ø ...
Ø  Akkupaketit merkitty varoitustarroilla.
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3710.4...
4.6 Sähköautot Suomessa -06/13
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3810.4.2014 v1.1
Yhteenvetona…
Ø  Hybridiautoissa kolme eri hybridisointiastetta
•  Kevythybridi, ei pysty liikkumaan pelkän
sähkömoottori...
5. Hybridi- ja sähköauto
onnettomuustilanteissa
Ø  Hybridi- ja sähköautot ovat varustettu SRS-
lisäturvajärjestelmällä. T...
Ø  Jos akkujen valvontajärjestelmä huomaa vikaa
korkeajännitejärjestelmässä, esimerkiksi kuoriutunut
korkeajännitekaapeli...
6. Hybridi- ja sähköauton korkeajännitejärjestelmän ja
SRS-lisäturvajärjestelmän pois kytkeminen
onnettomuustilanteessa
Ø...
Ø  Ennen virrattomaksi tekoa tulee tehdä kaikki
pelastustöitä helpottavat, sähköä vaativat,
toimenpiteet. Hybridi- ja säh...
Ø  Jos autossa on virrat päällä, käännä virta-avain
0-asentoon tai paina Start/Stop-kytkimestä auto
pois päältä. Älä pain...
Ø  Jos autossa on älyavaimet, vie ne pois auton luota
vähintään 5 metrin päähän.
Ø  Tarkasta CRS-ohjelmasta tai pelastus...
7. Hybridi- ja sähköauton yhteenveto
1.  Tunnista auto.
2.  Hae auton tiedot ja ohjeet CRS-ohjelmasta tai auton
pelastusko...
8. Akut
8.1 Akkupaketti
8.2 Yleisimmät akkutyypit
8.3 Akkupalot
8.4 Sähkön vaarat
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Kopon...
8.1 Akkupaketti
Ø  Korkeajännitteinen yli 60 VDC
Ø  Aina aktiivinen, ellei tyhjennetty, eli vaikka
akkupaketti olisi irt...
8.2 Yleisimmät akkutyypit
Nikkelimetallihydridi NiMH
Ø  Käytössä lähes kaikissa hybridiautoissa
Ø  Suuri lämpötilankesto...
8.3 Akkupalot
Ø  Veden käyttö akkupalotilanteissa ei aiheuta sähköiskun
vaaraa.
Ø  Korkeajänniteakkujen palaessa saattaa...
8.4 Sähkön vaarat
Ø  Sähkövirta voi häiritä hermoston sähköimpulsseja, aiheuttaa
lihaskouristuksia, lamaannuttaa hengityk...
Jatkuu…
Ø  Ihmiskehon vastus, impedanssi, pienenee jännitteen
kasvaessa. Eli kun jännite kaksinkertaistuu, niin ihmisen
l...
9. Maakaasuajoneuvot
9.1 Käyttövoima
9.2 Turvallisuus
9.3 Tunnistaminen
9.4 Kaasusäiliöiden sijainti
9.5 Huomioitavia asio...
9.1 Käyttövoima
Ø  Suomessa käytetään biokaasua ja maakaasua
liikennepolttoaineena. Molemmista käytetään termiä
paineiste...
Ø  Bio-/maakaasu on metaania yli 98 til.% ja pieniä määriä
etaania, propaania, butaania ja typpeä sisältävä
kaasuseos
Ø ...
9.2 Kaasuautojen turvallisuus
Ø  Liikennepolttoaineena käytettävään maa- tai biokaasuun
on lisättynä hajusteainetta, joll...
Jatkuu…
Ø  Turvalaitteita ovat mm:
•  Virtauksen rajoitin: Jos paine-ero säiliössä olevan
kaasun ja putkistossa olevan ka...
Maakaasusäiliön turvalaitteet
10.4.2014 v1.1 58Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen)
§ ...
9.3 Tunnistaminen
Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5910.4.2014 v1.1
Kaasuauto?
Ø  Oleta aina että ajoneuvo on hybridi-, sähkö- tai
maakaasuauto kunnes toisin todetaan.
Ø  Onko autossa toissijaiseen p...
Ø  Jos autossa ei ole näkyvissä pakoputkenpäitä,
voi se olla merkki siitä että taka-akselin
molemmilla puolilla sijaitsee...
Ø  Onko puskurissa tai polttoainetankin luukun alla
maakaasun tankkausliitin?
Ø  Kaasusta varoittavat tarrat konehuonees...
Ø  Jos ulkoisista merkeistä ei voida tunnistaa onko
kyseessä kaasuauto, niin rekisterinumeron
perusteella voidaan hakea a...
9.4 Kaasusäiliöiden sijainti
Ø  Säiliöt asennetaan autoissa hyvin suojatuille alueille,
yleensä tehdasvalmisteisissa auto...
9.5 Kaasuautot onnettomuustilanteessa
Ø  Käsittele kuin normaalia, polttomoottorilla varustettua,
autoa.
Ø  Jos SRS-lisä...
9.6 Kaasuautot Suomessa
Liikennekäytössä olevat henkilöautot muuttujina Maakunta, Merkki, Käyttövoima ja Ajankohta	
  
31....
10. Paineistettu maakaasu
Ø  Paineistettu maakaasu, CNG, kun paine > 55 bar.
Ø  Liikenteessä käytettävä maakaasu on pain...
Maakaasun vaikutukset ihmiselle
Ø  Maakaasu ei ole myrkyllistä ihmiselle, eikä pieninä
pitoisuuksina hengitettynä aiheuta...
11. Maakaasuauto yhteenveto
1.  Tunnista auto.
2.  Hae auton tiedot ja ohjeet CRS-ohjelmasta tai auton
pelastuskortista.
3...
12. Lähteet
[1]
http://www.talouselama.fi/uutiset/valtio+teki+kaasuautoilusta+oman+bisneksen/
a2053679
[2] Kuva Cavagda Gr...
KIITOS!
§  http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Pelastushenkiloston-koulutus/Uusi-autotekniikka-
tutuksi-pelastustoiminna...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alustava versio kommenteille: Pelastusalan oppimateriaali (v. 1.1)

1,453 views

Published on

Pelastusalan oppimateriaali kommentoitavaksi hybridi- ja sähköajoneuvojen neuvottelukunnalle.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alustava versio kommenteille: Pelastusalan oppimateriaali (v. 1.1)

 1. 1. U A T P – 2014 Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa -perusteet
 2. 2. Hankkeen muut tukijat Veho Group, Nissan Nordic Europe, VV-Auto Group, Toyota Auto Finland Gasum Erillisosiossa Henry Fordin säätiö
 3. 3. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 310.4.2014 v1.1 Sähkö ja kaasu kuljettaa Hybridi-, sähkö- ja kaasuautojen turvallisuusperusteita pelastushenkilöstölle Tämä kalvosarja on tuotettu Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen, STEKin, tuella. Hybridi Kaasu Sähkö Tämä on ennakkomateriaali, joka täydentyy UATP – 2014 koulutuskierroksella
 4. 4. Vastuuvapautuslauseke Ø  Tässä kalvosarjassa käytävät asiat ja toimintatavat ovat suuntaa antavia ja yleisesti hyväksi todettuja. Jokainen onnettomuus on aina ainutkertainen, joten aineiston laatijat ja tukijat eivät ole vastuussa esitettävien toimintatapojen toimivuudesta käytännön tilanteissa. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 410.4.2014 v1.1
 5. 5. Sisällysluettelo 1.  Johdanto 2.  Termistö 3.  Hybridiautot 4.  Sähköautot 5.  Hybridi- ja sähköauton SRS-lisäturvajärjestelmä 6.  Korkeajännitejärjestelmän ja SRS- lisäturvajärjestelmän pois kytkeminen 7.  Hybridi- ja sähköauto yhteenveto 8.  Akut 9.  Maakaasuautot 10. Paineistettu maakaasu 11. Maakaasuauto yhteenveto 12. Lähteet Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 510.4.2014 v1.1
 6. 6. 1. Johdanto Ø  Valtaosa henkilö- ja pakettiautoista edelleen bensiini- ja dieselmoottorillisia. Ø  Bensiini- ja dieselmoottorin rinnalle on tullut käyttövoimaksi korkeajännitteinen sähköjärjestelmä tai maakaasujärjestelmä. Ø  Perinteinen polttomoottori voidaan myös korvata korkeajännitteisellä sähkömoottorilla, jolloin ajoneuvo kulkee pelkällä sähköllä. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 610.4.2014 v1.1
 7. 7. 2. Termistö Ø  Hybridiauto = Yleisesti puhuttaessa, tarkoitetaan mitä tahansa hybridisointiastetta, kevyt-, täys- ja pistokehybridiauto. Ø  Sähköauto = Tarkoitetaan täyssähköautoa, jonka voimanlähteenä toimii ainoastaan sähkömoottori. Ø  Kaasuauto = Tarkoitetaan bio- ja maakaasuautoja. Ø  CNG = Compressed Natural Gas = Paineistettu maakaasu. Ø  LPG = Liquified Petroleum Gas = Nestekaasu, ei käytössä Suomessa, koska verotus kyseisille ajoneuvolle on 20-kertainen ja niille ei ole tankkausasemia. [1] Ø  PRD = Pressure Relief Device = Paineenvapautuslaite Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 710.4.2014 v1.1
 8. 8. Jatkuu… Ø  SRS = Supplemental Restrain System = Turvajärjestelmä, joka kattaa turvatyynyt, turvaverhot ja vyönkiristimet. Ø  CRS = Crash Recovery System = Moditechin sähköinen pelastuskorttiohjelmisto. Ø  HV = High Voltage = Korkeajännite = Yli 30 VAC tai yli 60 VDC (autoala). Ø  LV = Low Voltage = Matalajännite = Alle 30 VAC tai alle 60 VDC (autoala). Ø  VDC = Volts, Direct Current = Tasajännite Ø  VAC = Volts, Alternating Current = Vaihtojännite Ø  Pelastuskortti = Sisältää ajoneuvon rakenne- ja turvalaitetietoa pelastustoimintaa varten Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 810.4.2014 v1.1
 9. 9. 3. Hybridiautot 3.1 Käyttövoima 3.2 Tunnistaminen 3.3 Turvallisuus 3.4 Kaapelointi 3.5 Akkujen sijainti 3.6 Suomen hybridiautot Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 910.4.2014 v1.1
 10. 10. 3.1 Käyttövoima Ø  Hybridiautoissa polttomoottorin rinnalla tai yhteydessä toimii sähkömoottori. Hybridiauton käyttövoima tuotetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla tai molempien yhdistelmällä. Ø  Kevythybridissä sähkömoottori toimii polttomoottorin rinnalla kiihdytyksissä tai liikkeellelähdöissä. Kevythybridiajoneuvo ei kykene liikkumaan pelkän sähkömoottorin voimin. Ø  Täyshybridissä ajoneuvoa voidaan ajaa joko pelkällä polttomoottorilla, pelkällä sähkömoottorilla tai molemmilla samanaikaisesti. Ø  Plug-in-hybridi eli pistokehybridi on täyshybridiajoneuvo, jonka akusto pystytään lataamaan pistokkeella suoraan sähköverkosta. Näissä ladattavissa hybridiajoneuvoissa on yleisesti suurempi akkukapasiteetti kuin ei-ladattavissa hybridiajoneuvoissa. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1010.4.2014 v1.1
 11. 11. Täyshybridi Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1110.4.2014 v1.1
 12. 12. Kevythybridi Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1210.4.2014 v1.1
 13. 13. Pistokehybridi Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1310.4.2014 v1.1
 14. 14. 3.2 Hybridiautojen tunnistaminen Ø  Hybridiauto on yleensä, jo olemassa olevan, polttomoottorisen auton koriin rakennettu ratkaisu. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1410.4.2014 v1.1 Bensiini? Diesel? Hybridi?
 15. 15. Ø  Oleta aina että ajoneuvo on hybridi-, sähkö- tai maakaasuauto kunnes toisin todetaan. Ø  Hybridiauto saattaa olla käynnissä vaikka siitä ei kuulu käyntiääntä, tällöin se käy sähköllä. Ø  Hybridiauton voi ulkoisesti tunnistaa esimerkiksi ajoneuvossa olevasta sinertävästä merkistä. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1510.4.2014 v1.1
 16. 16. Ø  Tunnistamisen helpottamiseksi on esimerkiksi MB ottanut käyttöön QR- koodin, jossa on internet -linkki suoraan ajoneuvon pelastuskorttiin (MB:llä B-pilarissa, polttoaineluukussa). Ø  Jos latausliitin tai latauspistokkeen paikka näkyy, on se merkki siitä että autossa on iso akusto eli kyseessä hybridi- tai sähköauto. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1610.4.2014 v1.1
 17. 17. Ø  Useissa hybridiautoissa on myös tunnistettavissa oleva mallitarra. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1710.4.2014 v1.1
 18. 18. Ø  Hybridiauton sisätilojen tunnusesimerkkejä. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1810.4.2014 v1.1
 19. 19. Ø  Jos ulkoisista merkeistä ei voida tunnistaa onko kyseessä hybridiauto, niin rekisterinumeron perusteella voidaan hakea auton merkki ja malli Trafin tietokannasta. http://www.trafi.fi/palvelut/rekisteritietopalvelut/ ajoneuvotiedot/ajoneuvotiedot_tekstiviestilla Ø  Käyttövoima ja pelastusohjeet löytyvät CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. http://www.autoliitto.fi/tietopankki/pelastuskortti/ Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 1910.4.2014 v1.1
 20. 20. 3.3 Hybridiautojen turvallisuus Ø  SRS-lisäturvajärjestelmä. Ø  Akkupaketti on hyvin koteloitu ja sijoitettu yleensä suojaan suoralta iskulta. Ø  Akkupaketti erotettu auton rungosta eristysvastuksien avulla. Ø  Korkeajännitteiset osat merkitty hyvin varoitustarroin ja korkeajännitekaapelit ovat väriltään oranssit. Ø  Varoitustarrat: Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2010.4.2014 v1.1
 21. 21. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2110.4.2014 v1.1
 22. 22. 3.4 Kaapelointi Ø  Tehdasvalmisteisten hybridiautojen korkeajännitekaapelit ovat EU-alueella rekisteröidyissä ajoneuvoissa UNECE R 100- säädöksen mukaan oranssinväriset. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2210.4.2014 v1.1 Invertteri ja korkeajännitekaapelit Korkeajännitekaapelit ja akkupaketti
 23. 23. Ø  Korkeajännitekaapelit kulkevat auton kynnyskotelossa tai pohjassa. Ø  Joten leikkuukohdat ovat yleensä samat kuin polttomoottoriautoissa, eli leikkuukohdat ovat pilarit ja katto. Ø  Kuitenkin, tarkasta aina ajoneuvokohtaiset leikkuukohdat CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2310.4.2014 v1.1
 24. 24. 3.5 Akut ja niiden sijainti Ø  Hybridiautoissa on vähintään yksi normaali 12 V akku ja n. 70 V-300 V korkeajänniteakku/-akkuja. Ø  Akkujen sijainti on merkki- ja mallikohtaista, tämän takia on syytä tarkastaa CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista kyseisen auton tiedot ja ohjeet. Ø  Yleisiä sijainteja: Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2410.4.2014 v1.1
 25. 25. 3.6 Hybridiautot Suomessa 12/06-12/13 Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2510.4.2014 v1.1
 26. 26. 4. Sähköautot 4.1 Käyttövoima 4.2 Turvallisuus 4.3 Tunnistaminen 4.4 Kaapelointi 4.5 Akkujen sijainti 4.6 Suomen sähköautot Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2610.4.2014 v1.1
 27. 27. 4.1 Käyttövoima Ø  Polttomoottorin tilalla vaihtosähkömoottori. Ø  Sähköenergia, 24 kWh, on varastoitu korkeajännitteiseen akkupakettiin, jonka keskimääräinen jännite on 360 V DC (Nissan Leaf). Ø  Invertteri muuttaa korkeajänniteakuista tulevan tasavirran korkeajännitteiseksi vaihtovirraksi, jota sähkömoottori käyttää voimanlähteenään. Ø  Huomioitava myös 12 V -järjestelmä, joka ohjaa esim. mukavuuslaitteita ja turvalaitteita, kuten polttomoottorikäyttöisissä ajoneuvoissa. Ø  DC/DC muunnin muuntaa akkupaketilta tulevan korkeajännitteisen tasavirran matalajännitteiseksi tasavirraksi. Ø  AC/DC muunnin muuntaa vaihtosähkömoottorilta tulevan korkeajännitteisen vaihtovirran tasavirraksi. Tätä käytetään esimerkiksi kun sähköautolla jarruttaessa ladataan ajoneuvon akkuja. Tämän vuoksi sähköautoa ei saa hinata tai työntää pitkiä matkoja, sillä se tuottaa sähköä renkaiden pyöriessä. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2710.4.2014 v1.1
 28. 28. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2810.4.2014 v1.1 Nissan Leafin korkeajännitteinen voimalinja
 29. 29. 4.2 Sähköauton turvallisuus Ø  SRS-lisäturvajärjestelmä Ø  Korkeajännitteiset osat eristetty vastuksilla auton rungosta. Ø  Eristysvastusta mittaava yksikkö valvoo tätä vastusarvoa ja jos jostain syystä vastusarvo nousee, eli ihminen esimerkiksi koskee paljaaseen korkeajännitejohtimeen ja auton runkoon samanaikaisesti, ohjainyksikkö kytkee akkupaketin irti järjestelmästä. Ø  Akkupaketti on hyvin koteloitu ja suojattu. Ø  Korkeajännitteisten osien varoitustarrat: Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 2910.4.2014 v1.1
 30. 30. 4.3 Tunnistaminen Ø  Oleta aina että ajoneuvo on hybridi-, sähkö- tai maakaasuauto kunnes toisin todetaan. Ø  Sähköauto poikkeaa normaalista polttomoottoriautosta siten että sen moottorissa ei ole ollenkaan käyntiääntä, joten oleta aina että sähköauto on käynnissä ja liikuntakykyinen. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3010.4.2014 v1.1
 31. 31. Ø  Sähköauto on mahdollista tunnistaa ulkoisesti seuraavista yksityiskohdista: •  Auton merkki sininen (Nissan Leaf) •  Auton mallitarra Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3110.4.2014 v1.1
 32. 32. Ø  Sähköautoista saattaa puuttua ns. normaali tankkausluukku. Ø  Sähköautoissa ei ole pakoputkia. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3210.4.2014 v1.1
 33. 33. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3310.4.2014 v1.1 Ø Useat sähköautot voidaan myös tunnistaa sähköautoiksi ”futuristisesta” mittaristosta ja vihreästä valmiusvalosta, joka on symboli tai Ready-teksti ja kuvaa että auto on käynnissä ja liikuntakykyinen. Valmiusvalo
 34. 34. Ø  Jos ulkoisista merkeistä ei voida tunnistaa onko kyseessä sähköauto, niin rekisterinumeron perusteella voidaan hakea auton merkki ja malli Trafin tietokannasta. http://www.trafi.fi/palvelut/rekisteritietopalvelut/ ajoneuvotiedot/ajoneuvotiedot_tekstiviestilla Ø  Käyttövoima ja pelastusohjeet löytyvät CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. http://www.autoliitto.fi/tietopankki/pelastuskortti/ Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3410.4.2014 v1.1
 35. 35. 4.4 Kaapelointi Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3510.4.2014 v1.1 Ø Kuten hybridiautojen, niin myös tehdasvalmisteisten sähköautojen korkeajännitekaapelit ovat EU-alueella rekisteröidyissä, UNECE R 100-säädöksen mukaan, oranssin väriset.
 36. 36. 4.5 Akkujen sijainti Ø  Sähköautoissa on vähintään yksi normaali 12 V akku ja jopa 60-700 V korkeajänniteakkupaketti. Ø  Akkupakettien suuren koon takia akkupaketit sijaitsevat tyypillisesti auton pohjassa tai tavaratilassa. Ø  Tarkasta sijainti CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3610.4.2014 v1.1
 37. 37. Ø  Akkupaketit merkitty varoitustarroilla. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3710.4.2014 v1.1
 38. 38. 4.6 Sähköautot Suomessa -06/13 Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3810.4.2014 v1.1
 39. 39. Yhteenvetona… Ø  Hybridiautoissa kolme eri hybridisointiastetta •  Kevythybridi, ei pysty liikkumaan pelkän sähkömoottorin avulla. •  Täyshybridi, pystyy liikkumaan poltto- ja sähkömoottorilla. •  Pistokehybridi, pystytään lataamaan pistokkeella verkkovirrasta. Liikkuu poltto- ja sähkömoottorilla. Iso akusto. Ø  Hybridi- ja sähköauton erot: •  Hybridiautoissa polttomoottori eli akkujen lisäksi polttoainetankki. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 3910.4.2014 v1.1
 40. 40. 5. Hybridi- ja sähköauto onnettomuustilanteissa Ø  Hybridi- ja sähköautot ovat varustettu SRS- lisäturvajärjestelmällä. Tämä järjestelmä kattaa auton passiiviset turvalaitteet kuten turvatyynyt, turvaverhot ja esikiristetyt turvavyöt. Ø  Kun auton SRS-ohjainlaite saa törmäyssignaalin, korkeajänniteakkujen kontaktorit aukeavat ja korkeajänniteakut kytkeytyvät irti järjestelmästä. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4010.4.2014 v1.1
 41. 41. Ø  Jos akkujen valvontajärjestelmä huomaa vikaa korkeajännitejärjestelmässä, esimerkiksi kuoriutunut korkeajännitekaapeli tai jos korkeajännitekaapeli leikataan poikki, se avaa kontaktorit. Ø  Jos hybridi- tai sähköauton akkupaketti palaa, voi se aiheuttaa elektrolyytin pirskahtelua ja hengitykselle myrkyllisiä palokaasuja. Ø  Akkupaloa voidaan sammuttaa runsaalla vedellä, tosin akkupaketin vapautuva energia on usein niin suuri että akkupaketti yleensä polttaa itsensä loppuun. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4110.4.2014 v1.1
 42. 42. 6. Hybridi- ja sähköauton korkeajännitejärjestelmän ja SRS-lisäturvajärjestelmän pois kytkeminen onnettomuustilanteessa Ø  Oleta että auto on käynnissä. Ø  Lähesty autoa sivulta. Ø  Ennen sisälle menoa, tarkasta silmämääräisesti onko esimerkiksi turvatyynyt lauenneet tai näkyykö vioittuneita korkeajännitekomponentteja. Ø  Varmista auton liikkumattomuus •  Kiilaamalla renkaat •  Kytkemällä käsijarru •  Laittamalla automaattivaihde P-asentoon Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4210.4.2014 v1.1
 43. 43. Ø  Ennen virrattomaksi tekoa tulee tehdä kaikki pelastustöitä helpottavat, sähköä vaativat, toimenpiteet. Hybridi- ja sähköautoissa saattaa olla useitakin sähköllä toimivia/säätyviä osia, kuten •  Ikkunat •  Takaluukku •  Istuimet •  Ohjauspyörän asento •  Seisontajarru •  Automaattivaihteisto Ø  HUOM. Älä kytke sytytysvirtoja uudelleen. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4310.4.2014 v1.1
 44. 44. Ø  Jos autossa on virrat päällä, käännä virta-avain 0-asentoon tai paina Start/Stop-kytkimestä auto pois päältä. Älä paina jarrupoljinta, Start/Stop- kytkimellä varustetuissa autoissa, auto voi käynnistyä. Esimerkkiautona Nissan Leaf. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4410.4.2014 v1.1 Start/Stop Virta päällä Start/Stop Virta pois
 45. 45. Ø  Jos autossa on älyavaimet, vie ne pois auton luota vähintään 5 metrin päähän. Ø  Tarkasta CRS-ohjelmasta tai pelastuskortista 12 V akun sijainti ja irrota ensin miinuskaapeli (-) ja sen jälkeen pluskaapeli (+). Ø  VAROITUS! SRS-lisäturvajärjestelmä ja korkeajännitejärjestelmä saattavat olla aktiivisia vielä n. 10 min ajan, joten tänä aikana älä avaa, leikkaa, väännä, lävistä tai purista mitään missä on joko korkeajännitteisiä komponentteja tai SRS-lisäturvalaitteita. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4510.4.2014 v1.1
 46. 46. 7. Hybridi- ja sähköauton yhteenveto 1.  Tunnista auto. 2.  Hae auton tiedot ja ohjeet CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. 3.  Oleta että ajoneuvo on käynnissä ja turvalaitteet laukeamatta. Vältä työskentelyä auton edessä tai takana ennen kuin auto on tehty liikuntakyvyttömäksi! 4.  Tarkista auto silmämääräisesti vuotojen, SRS- lisäturvalaitteiden laukeamisen tai rikkoutuneiden korkeajännitteisten osien osalta. 5.  Kytke auto pois päältä Start/Stop kytkimestä tai ota avaimet pois virtalukosta. Jos autossa on älyavain, vie se yli 5 metrin päähän autosta. 6.  Ota 12 V akun miinus- ja pluskaapeli irti, miinuskaapeli ensin. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4610.4.2014 v1.1
 47. 47. 8. Akut 8.1 Akkupaketti 8.2 Yleisimmät akkutyypit 8.3 Akkupalot 8.4 Sähkön vaarat Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4710.4.2014 v1.1
 48. 48. 8.1 Akkupaketti Ø  Korkeajännitteinen yli 60 VDC Ø  Aina aktiivinen, ellei tyhjennetty, eli vaikka akkupaketti olisi irti ajoneuvosta, on sen sisällä edelleen korkeajännite! Ø  Koostuu useasta pienestä sarjaan- ja rinnankytketystä akkukennosta. Ø  Hyvin koteloitu ja suojattu. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4810.4.2014 v1.1
 49. 49. 8.2 Yleisimmät akkutyypit Nikkelimetallihydridi NiMH Ø  Käytössä lähes kaikissa hybridiautoissa Ø  Suuri lämpötilankesto Litium-ioni Li-ion Ø  Käytössä lähes kaikissa sähköautoissa Ø  Korkea lämpötilatasapaino Ø  http://www.moditech.com/rescue/index3.php? action=newsletter&detail=94&lang=english Natriumnikkelikloridi NaNiCl Ø  Vaatii käyttölämpötilakseen 270-350 ̊C Ø  Käytössä Think Cityn vanhimmissa sähköautoissa. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 4910.4.2014 v1.1
 50. 50. 8.3 Akkupalot Ø  Veden käyttö akkupalotilanteissa ei aiheuta sähköiskun vaaraa. Ø  Korkeajänniteakkujen palaessa saattaa syntyä myrkkykaasuja. Tämän takia sammutettava runsaalla vedellä, jotta vapautuvien myrkkykaasujen määrä olisi mahdollisimman pieni. Ø  Akkujen suuren energiakapasiteetin vuoksi akkupalotilanteissa palo saattaa kestää jopa useita tunteja, vaikka vettä käytettäisiinkin runsaasti. Ø  Näistä johtuen hybridi- ja sähköautojen palotilanteessa on aina käytettävä paloasua ja paineilmalaitteistoa. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5010.4.2014 v1.1
 51. 51. 8.4 Sähkön vaarat Ø  Sähkövirta voi häiritä hermoston sähköimpulsseja, aiheuttaa lihaskouristuksia, lamaannuttaa hengityksen ja johtaa tajuttomuuteen. Ø  Voimakas sähkövirta voi aiheuttaa kammiovärinän tai sydänpysähdyksen. Sähkövirran lämpövaikutus voi aiheuttaa palovammoja. Voimakas tasavirta voi aiheuttaa kehon sisäisiä kemiallisia reaktioita. Ø  Sähkövirran voimakkuus ja kestoaika ovat ratkaiseva tekijä sähkön vaarallisuutta arvioidessa. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5110.4.2014 v1.1
 52. 52. Jatkuu… Ø  Ihmiskehon vastus, impedanssi, pienenee jännitteen kasvaessa. Eli kun jännite kaksinkertaistuu, niin ihmisen läpi kulkeva virta on enemmän kuin kaksinkertainen. Ø  Näistä syistä, käsiteltäessä korkeajännitteisiä komponentteja, tulee aina käyttää siihen tarkoitettuja korkeajännitesuojaimia ja –työkaluja. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5210.4.2014 v1.1
 53. 53. 9. Maakaasuajoneuvot 9.1 Käyttövoima 9.2 Turvallisuus 9.3 Tunnistaminen 9.4 Kaasusäiliöiden sijainti 9.5 Huomioitavia asioita onnettomuustilanteessa 9.6 Suomen kaasuautot Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5310.4.2014 v1.1
 54. 54. 9.1 Käyttövoima Ø  Suomessa käytetään biokaasua ja maakaasua liikennepolttoaineena. Molemmista käytetään termiä paineistettu maakaasu, CNG. Ø  Saksassa ja Hollannissa yleisiä nestekaasua, LPG, käyttäviä autoja ei Suomessa ole liikenteessä. Ø  Bensiini/kaasuautoa voidaan ajaa joko bensiinillä tai kaasulla. Ø  Diesel/kaasuauton polttoaineena on kaasun ja dieselin seos. Yksistään kaasua ei voida polttoaineena käyttää dieselmoottoreissa, koska kaasu ei syty pelkästä paineesta kuten diesel. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5410.4.2014 v1.1
 55. 55. Ø  Bio-/maakaasu on metaania yli 98 til.% ja pieniä määriä etaania, propaania, butaania ja typpeä sisältävä kaasuseos Ø  Metaanin syttymisrajat ilmassa ovat 5-14 % ilmanlämpötilan ollessa 0 ̊C, syttymisrajat kasvavat hieman kun ilmanlämpötila on +400 ̊C, 3-17 %. Ø  Itsesyttymislämpötila on 600 ̊C Ø  Paineistettu maakaasu on ilmaa kevyempää, joten se nousee nopeasti ylöspäin ilmakehään. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5510.4.2014 v1.1 Jatkuu…
 56. 56. 9.2 Kaasuautojen turvallisuus Ø  Liikennepolttoaineena käytettävään maa- tai biokaasuun on lisättynä hajusteainetta, jolloin pienenkin kaasuvuodon huomaa nopeasti (0,05-0,2 % kaasua ilmassa). Ø  Maakaasu ei ole myrkyllistä ihmiselle, eikä pieninä pitoisuuksina hengitettynä aiheuta mitään oireita. Ø  Maakaasu säilötään vahvoihin teräs- tai komposiittisäiliöihin. Ø  Kaasuautojen säiliöiden turvalaitteet huolehtivat kaasun sulusta tai hallitusta vapautuksesta. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5610.4.2014 v1.1
 57. 57. Jatkuu… Ø  Turvalaitteita ovat mm: •  Virtauksen rajoitin: Jos paine-ero säiliössä olevan kaasun ja putkistossa olevan kaasun välillä on yli 2 bar, päästää virtauksen rajoitin vain pientä määrää kaasua säiliöstä, säiliön tyhjentyminen voi tällöin kestää useita tunteja. •  Magneettiventtiili: Kun virta-avain käännetään off- asentoon, moottori käy pelkällä bensiinillä tai kun SRS-lisäturvalaitteet ovat aktivoituneet, magneettiventtiilit menevät kiinni. Jälkiasennetuissa kaasujärjestelmissä magneettiventtiili ei ole kytkettynä SRS-lisäturvajärjestelmän toimintaan. •  Manuaalinen sulkuventtiili, josta voidaan kääntää kaasupullo kiinni tai auki. Se sijaitsee ennen magneettiventtiiliä. •  Paineenvapautuslaite PRD: kun lämpötila ylittää 110 ̊C tai kun paine nousee liian korkeaksi (n. 250-330 bar), kaasu vapautuu venttiilin kautta poistoputkeen. PRD on verrattavissa sprinkleriin. •  Ylipaineventtiili: kun paine nousee liian korkeaksi (n. 250-330 bar), kaasu vapautuu venttiilin kautta poistoputkeen, tämä ei ole pakollinen ominaisuus. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5710.4.2014 v1.1 [2]
 58. 58. Maakaasusäiliön turvalaitteet 10.4.2014 v1.1 58Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) §  Sähkömagneettinen sulkuventtiili (1) aukeaa kun virta on päällä ja moottori käyttää maakaasua. §  Manuaalinen sulkuventtiili (2) §  Paineenvapautuslaite PRD (3) §  Lämpöön reagoiva §  Paineeseen reagoiva §  Liitos kaasulinjaan (4) §  Virtauksen rajoitin (5) §  Terässäiliö (6), 200 bar (mitoitettu 600 bar) §  Kela (7), kun kelan virransyöttö katkeaa, poistuu kelan magneettikenttä ja jousi painaa venttiilin kiinni [3]
 59. 59. 9.3 Tunnistaminen Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 5910.4.2014 v1.1 Kaasuauto?
 60. 60. Ø  Oleta aina että ajoneuvo on hybridi-, sähkö- tai maakaasuauto kunnes toisin todetaan. Ø  Onko autossa toissijaiseen polttoaineeseen viittaavia merkintöjä kuten CNG, EcoFuel, Bi- Fuel tai vastaavia? Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6010.4.2014 v1.1
 61. 61. Ø  Jos autossa ei ole näkyvissä pakoputkenpäitä, voi se olla merkki siitä että taka-akselin molemmilla puolilla sijaitsee kaasusäiliöt. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6110.4.2014 v1.1
 62. 62. Ø  Onko puskurissa tai polttoainetankin luukun alla maakaasun tankkausliitin? Ø  Kaasusta varoittavat tarrat konehuoneessa ovat myös hyvä tunnistuskeino Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6210.4.2014 v1.1
 63. 63. Ø  Jos ulkoisista merkeistä ei voida tunnistaa onko kyseessä kaasuauto, niin rekisterinumeron perusteella voidaan hakea auton merkki ja malli Trafin tietokannasta. http://www.trafi.fi/palvelut/rekisteritietopalvelut/ ajoneuvotiedot/ajoneuvotiedot_tekstiviestilla Ø  Käyttövoima ja pelastusohjeet löytyvät CRS- ohjelmasta tai auton pelastuskortista. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6310.4.2014 v1.1
 64. 64. 9.4 Kaasusäiliöiden sijainti Ø  Säiliöt asennetaan autoissa hyvin suojatuille alueille, yleensä tehdasvalmisteisissa autoissa taka-akselin eteen ja taakse. Ø  Jälkiasenteisissa kaasujärjestelmissä pullot ovat yleensä asennettu tavaratilaan tai etu-/takapenkin tilalle, esimerkiksi Itellan Nissan Qashqai maakaasuautot. Ø  Kaasulinjat kulkevat auton pohjassa, joten kaasuauton turvalliset leikkuukohdat ovat pilarit ja katto.Tarkasta kuitenkin aina ajoneuvon leikkuukohdat CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6410.4.2014 v1.1 [4]
 65. 65. 9.5 Kaasuautot onnettomuustilanteessa Ø  Käsittele kuin normaalia, polttomoottorilla varustettua, autoa. Ø  Jos SRS-lisäturvajärjestelmä on aktivoitunut, tällöin tehdasvalmisteisissa kaasuautoissa, magneettiventtiili on sulkeutunut. Ø  Jos havaitset kaasun hajua, kuulet sihinää, ujeltavaa tai repeävää ääntä, evakuoi pelastettavat ja eristä alue. Ø  Jos kaasuauto palaa, tällöin kaasusäiliöiden turvajärjestelmät vapauttavat kaasun hallitusti. Ø  Kaasuautopalossa tulee aina käyttää paloasua ja paineilmalaitteita. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6510.4.2014 v1.1
 66. 66. 9.6 Kaasuautot Suomessa Liikennekäytössä olevat henkilöautot muuttujina Maakunta, Merkki, Käyttövoima ja Ajankohta   31.12.2013   Manner-Suomi yhteensä   Henkilöautot yhteensä   Vety   1       Maakaasu   172       Bensiini/CNG   844     Alfa Romeo   Bensiini/CNG   2     Audi   Bensiini/CNG   6     BMW   Bensiini/CNG   10     Cadillac   Bensiini/CNG   2     Chevrolet   Bensiini/CNG   11     Chrysler   Bensiini/CNG   12     Citroen   Bensiini/CNG   10     Dodge   Bensiini/CNG   1     Fiat   Bensiini/CNG   22     Ford   Maakaasu   1       Bensiini/CNG   12     Honda   Bensiini/CNG   6     Hyundai   Vety   1       Bensiini/CNG   5     Jaguar   Bensiini/CNG   1     Jeep   Bensiini/CNG   7     Kia   Bensiini/CNG   2     Lexus   Bensiini/CNG   1     Mazda   Bensiini/CNG   7     Mercedes-Benz   Maakaasu   3       Bensiini/CNG   69     Mitsubishi   Bensiini/CNG   1     Nissan   Bensiini/CNG   26     Opel   Maakaasu   54       Bensiini/CNG   26     Peugeot   Bensiini/CNG   6     Porsche   Bensiini/CNG   2     Range-Rover   Bensiini/CNG   1     Renault   Bensiini/CNG   2     Saab   Bensiini/CNG   2     Seat   Bensiini/CNG   1     Skoda   Bensiini/CNG   4     Smart   Bensiini/CNG   2     Subaru   Bensiini/CNG   2     Suzuki   Bensiini/CNG   5     Toyota   Bensiini/CNG   17     Volkswagen   Maakaasu   114       Bensiini/CNG   287     Volvo   Bensiini/CNG   274   Taulukko ei sisällä Ahvenanmaan erillisrekisterin ajoneuvoja.   Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6610.4.2014 v1.1
 67. 67. 10. Paineistettu maakaasu Ø  Paineistettu maakaasu, CNG, kun paine > 55 bar. Ø  Liikenteessä käytettävä maakaasu on paineistettu 200 bar. Ø  Paineistettu maakaasu varastoidaan autoissa ECE-R110 tai ISO 11439 -standardien mukaisiin teräs- tai komposiittisäiliöihin. Ø  Täysissä säiliöissä ja kaasulinjoissa kaasunpaine on noin 200 bar paineenalentimelle asti. Ø  Paineenalentimelta moottorille paine voi olla 1-9 bar, riippuen ajoneuvosta. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6710.4.2014 v1.1
 68. 68. Maakaasun vaikutukset ihmiselle Ø  Maakaasu ei ole myrkyllistä ihmiselle, eikä pieninä pitoisuuksina hengitettynä aiheuta mitään oireita. Ø  Noin 10% pitoisuus ilmassa voi aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia tai huimausta. Ø  20-30% pitoisuus ilmassa aiheuttaa vaarallisen hapenpuutteen, mikä voi jatkuessaan johtaa tukehtumiseen. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6810.4.2014 v1.1
 69. 69. 11. Maakaasuauto yhteenveto 1.  Tunnista auto. 2.  Hae auton tiedot ja ohjeet CRS-ohjelmasta tai auton pelastuskortista. 3.  Oleta että ajoneuvo on käynnissä ja turvalaitteet laukeamatta. Vältä työskentelyä auton edessä tai takana ennen kuin auto on tehty liikuntakyvyttömäksi! 4.  Tarkista auto silmämääräisesti vuotojen osalta. Haiseeko kaasu tai kuuluuko sihinää/ repeävää ääntä? Onko SRS- lisäturvalaitteita lauennut? 5.  Kytke auto pois päältä start/stop kytkimestä tai ota avaimet pois virtalukosta. Jos autossa on älyavain, vie se yli 5 metrin päähän autosta. 6.  Ota 12 V akun miinus- ja pluskaapeli irti, miinuskaapeli ensin. Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 6910.4.2014 v1.1
 70. 70. 12. Lähteet [1] http://www.talouselama.fi/uutiset/valtio+teki+kaasuautoilusta+oman+bisneksen/ a2053679 [2] Kuva Cavagda Group [3] Kuva Veho Group [4] Kuva Gasum •  Linja-aho, Vesa. 2. painos 2013. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöturvallisuus. Autoalan Koulutuskeskus Oy. •  Crash Recovery System, Moditech Rescue Solutions BV •  National Fire Protection Association. 2013 Edition. Hybrid and electric vehicle emergency field guide. Quincy, Massachusetts. •  Nissan Nordic Europe •  http://www.autoliitto.fi/@Bin/7771640/pelastuskortin+symbolit+suomeksi.pdf •  http://www.trafi.fi/palvelut/tilastot/tieliikenne/ajoneuvokanta/lk- ajoneuvojen_kayttovoimatilastot Ilari Leskinen, CDIO-ryhmä (Konsta Koponen, Toni Korpi, Mikko Puolanen) 7010.4.2014 v1.1
 71. 71. KIITOS! §  http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Pelastushenkiloston-koulutus/Uusi-autotekniikka- tutuksi-pelastustoiminnassa-%28UATP%29 §  https://fi-fi.facebook.com/pages/UATP-Uusi-Autoteknologia-Tutuksi-Pelastustoimessa/ 350620895079294?ref=stream

×