Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mappeoppgave+7+ +maya prcent-2_c+kristine_prcent_2c+benedikte+og+line

320 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mappeoppgave+7+ +maya prcent-2_c+kristine_prcent_2c+benedikte+og+line

  1. 1. Matematikk 2.trinn Maja, Kristine, Benedikte, Line
  2. 2. • Mål: Tallkunnskap. • Kompetansemål: Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon.
  3. 3. Adferd/Utførelse: • Startpunkt om pluss og minus, med for eksempel lyd og bilder. • Leke med klosser • Medelever – ulike leker
  4. 4. Betingelser/forhold: • De sitter i grupper og jobber sammen to og to. • Utdelt oppgaveark med to + to osv.. Opp til 10. • Bruke byggeklossene til å svare på oppgavene, et hjelpemiddel. • Bruke klosser på skolen, andre ting hjemme. For eksempel hårstrikk, spenner, biler osv..
  5. 5. Krav/Kriterier: • Gjøres i løpet av en uke. Hjemme. Litt på skolen. • Skal kunne addere og subtrahere, opp til 10.
  6. 6. Måloppnåelse: • Mot slutten av uka blir det en diktat, der hvor læreren sier forskjellige regnestykker og elevene skal skrive ned svar på oppgavene (kan bruke byggeklosser som hjelp). Når diktaten er ferdig leser læreren opp svarene og forklarer hvordan man finner fram til svaret, elevene setter riktig eller galt på svarene.
  7. 7. Elevmedvirkning: • Spør elevene om dette var morsomt eller kjedelig, og hvorfor de mener det de sier

×