Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK Mgr. Linda Jansová jansova @ ikaros.cz , [email_address]  Konfere...
Knihovní software Evergreen <ul><li>svobodný software – software s otevřeným zdrojovým kódem – otevřený software – open so...
Evergreen - OPAC
Využití Evergreenu na ÚISK <ul><li>dosud tři výběrové semináře : </li></ul><ul><ul><li>Technologie s otevřeným zdrojovým ...
Aktéři výběrových seminářů <ul><li>v roli učitelů : </li></ul><ul><ul><li>Linda Jansová (ÚISK) </li></ul></ul><ul><ul><li...
Bloková výuka a samostatná práce <ul><li>semináře probíhají formou tzv. blokové výuky: </li></ul><ul><ul><li>bloková výuka...
Elektronická podpora semináře <ul><li>využití e-learningového systému Moodle : </li></ul><ul><ul><li>http: //dl.cuni.cz/ ...
E-learningová podpora – ukázka ( http://moodle.sks.cz/course/view.php?id=66 )
Instalace softwaru <ul><li>zatím využití domácího počítače s připojením </li></ul><ul><li>k internetu prostřednictvím UPC...
Dosavadní výsledky <ul><li>předběžný překlad Evergreenu do češtiny (pracujeme na jeho doladění) </li></ul><ul><li>realizac...
Prezentace výsledků v odborné komunitě v ČR a SR <ul><li>IKI 2009: </li></ul><ul><ul><li>http://www.cisvts.cz/default.asp?...
Na čem aktuálně pracujeme <ul><li>konverze dat z jiných vybraných knihovních softwarů do Evergreenu </li></ul><ul><li>zpra...
Příprava diplomových prací (autor Václav Jansa) <ul><li>Metodika výběru a implementace OSS na příkladu knihovního softwaru...
Na co se chystáme <ul><li>d alší výběrový seminář v LS 2009 /2010 </li></ul><ul><li>návaznost na dosavadní výsledky </li><...
Kontakt <ul><li>Mgr. Linda Jansová </li></ul><ul><li>Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, U Kříže, 158 ...
Otázky?
D ěkuji za pozornost! (A držte nám palce  !)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK (Linda Jansová, ÚISK FF UK v Praze)

1,427 views

Published on

Prezentace připravená pro konferenci Infokon 2009 (21. 11. 2009, Brno).

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK (Linda Jansová, ÚISK FF UK v Praze)

 1. 1. Využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK Mgr. Linda Jansová jansova @ ikaros.cz , [email_address] Konference Infokon 2009, 21. 11. 2009, Brno
 2. 2. Knihovní software Evergreen <ul><li>svobodný software – software s otevřeným zdrojovým kódem – otevřený software – open source </li></ul><ul><li>vývoj od roku 2005, používán veřejnými knihovnami v americkém státě Georgia od roku 2006 </li></ul><ul><li>URL: http://evergreen-ils.org/ </li></ul><ul><li>demonstrační verze: http://demo.gapines.org/ </li></ul>
 3. 3. Evergreen - OPAC
 4. 4. Využití Evergreenu na ÚISK <ul><li>dosud tři výběrové semináře : </li></ul><ul><ul><li>Technologie s otevřeným zdrojovým kódem </li></ul></ul><ul><ul><li>v knihovnictví & knihovní software Evergreen </li></ul></ul><ul><ul><li>(ZS 2008 /2009 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Testování knihovního softwaru Evergreen </li></ul></ul><ul><ul><li>(LS 2008 /2009 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Knihovní software Evergreen v praxi </li></ul></ul><ul><ul><li>(ZS 2009 /2010 ) </li></ul></ul>
 5. 5. Aktéři výběrových seminářů <ul><li>v roli učitelů : </li></ul><ul><ul><li>Linda Jansová (ÚISK) </li></ul></ul><ul><ul><li>Václav Jansa (Státní /N árodní technická knihovna) </li></ul></ul><ul><ul><li>Anna Stöcklová (ÚISK) </li></ul></ul><ul><li>v roli zadavatelů projektů (ZS 2009 /2010 ): </li></ul><ul><ul><li>další spolupracovníci (ÚISK i externisté) </li></ul></ul><ul><li>v roli studentů : </li></ul><ul><ul><li>studenti bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu </li></ul></ul><ul><ul><li>počty studentů (úspěšné dokončení semináře – získání zápočtu): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>první seminář: 7 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>druhý seminář: 13 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>třetí seminář: 12 zapsaných studentů ÚISK (zatím pracujících na získání zápočtu  ); dále 9 studentů VOŠIS /V ŠE (Podnikové informační systémy) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Bloková výuka a samostatná práce <ul><li>semináře probíhají formou tzv. blokové výuky: </li></ul><ul><ul><li>bloková výuka se koná čtyřikrát za semestr </li></ul></ul><ul><ul><li>délka výuky v jednotlivých blocích je (včetně přestávek) přibližně 195 minut </li></ul></ul><ul><ul><li>určení dat konání před začátkem semestru </li></ul></ul><ul><ul><li>vhodné i s ohledem na větší počet zainteresovaných osob </li></ul></ul><ul><li>je kladen důraz na samostatnou práci studentů mezi jednotlivými bloky (plnění dílčích úkolů) </li></ul><ul><li>práce v týmech (od ZS 2009 / 2010 formou projektů) </li></ul>
 7. 7. Elektronická podpora semináře <ul><li>využití e-learningového systému Moodle : </li></ul><ul><ul><li>http: //dl.cuni.cz/ (instalace na UK) </li></ul></ul><ul><ul><li>http : //sks.moodle.cz/ (instalace na VOŠIS) </li></ul></ul><ul><ul><li>v stup omezen na osoby znající klíč ( pou ze pro učitele </li></ul></ul><ul><ul><li>a účastníky) </li></ul></ul><ul><ul><li>sdílení dokumentů, odevzdávání úkolů, další komunikace </li></ul></ul><ul><li>od ZS 2009 /2010 v yužití Google Groups (konference pro učitele, konference pro všechny zúčastněné) </li></ul><ul><li>využití dalších vhodných nástrojů (např. software Poedit pro lokalizaci softwaru) – nejlépe také svobodného softwaru  </li></ul>
 8. 8. E-learningová podpora – ukázka ( http://moodle.sks.cz/course/view.php?id=66 )
 9. 9. Instalace softwaru <ul><li>zatím využití domácího počítače s připojením </li></ul><ul><li>k internetu prostřednictvím UPC (při malé zátěži postačující řešení) </li></ul><ul><li>chystána spolupráce s Národní technickou knihovnou (probíhá příprava smlouvy o spolupráci této knihovny </li></ul><ul><li>s FF UK) </li></ul><ul><ul><li>instalace Evergreenu na serverech knihovny – vyšší komfort </li></ul></ul><ul><ul><li>i rychlost připojení (páteřní síť) </li></ul></ul><ul><li>služební klient – instalace v počítačové učebně ÚISK, studenti využívají i vlastní instalace (PC, notebooky) – to vše je umožněno díky tomu, že se jedná o svobodný software </li></ul>
 10. 10. Dosavadní výsledky <ul><li>předběžný překlad Evergreenu do češtiny (pracujeme na jeho doladění) </li></ul><ul><li>realizace praktických testů práce s Evergreenem </li></ul><ul><li>příprava první verze manuálů pro práci </li></ul><ul><li>s Evergreenem (OPAC, katalogizace, správa uživatelů, správa výpůjček) </li></ul>
 11. 11. Prezentace výsledků v odborné komunitě v ČR a SR <ul><li>IKI 2009: </li></ul><ul><ul><li>http://www.cisvts.cz/default.asp?ch=500&typ=1&val=87692&ids=3444 </li></ul></ul><ul><li>7th Easter n European eGovernment Days 2009 : </li></ul><ul><ul><li>http://www.epma.cz/Docs/EEEGD09/prezentace/skolkova_ocko_jansa_presentation.pdf </li></ul></ul><ul><li>INFOS 2009: </li></ul><ul><ul><li>http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=INFOS2009/infos2009_zbornik_update.pdf </li></ul></ul><ul><li>Knihovny současnosti 2009: </li></ul><ul><ul><li>http://www.sdruk.cz/sec/2009/b3/jansa_ocko_skolkova_spoluprace_vyvoj_svobodneho_softwaru.pdf (prezentace) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.sdruk.cz/sec/2009/sbornik/2009-3-069.pdf (plný text) </li></ul></ul><ul><li>Svobodný software v knihovnictví (Národní technická knihovna, říjen 2009) </li></ul><ul><li>Infokon 2009  </li></ul>
 12. 12. Na čem aktuálně pracujeme <ul><li>konverze dat z jiných vybraných knihovních softwarů do Evergreenu </li></ul><ul><li>zpracování osobní knihovny Richarda Papíka, ředitele ÚISK </li></ul><ul><li>spolupráce s řadou organizací (zadavatelé projektů, poskytovatelé dat, spolupráce na výuce): </li></ul><ul><ul><li>VOŠIS - Vyšší odborná škola informačních služeb </li></ul></ul><ul><ul><li>Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická </li></ul></ul><ul><ul><li>a teologická </li></ul></ul><ul><ul><li>Neziskovky.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>VÚKOZ - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu </li></ul></ul><ul><ul><li>a okrasné zahradnictví, v.v.i. </li></ul></ul>
 13. 13. Příprava diplomových prací (autor Václav Jansa) <ul><li>Metodika výběru a implementace OSS na příkladu knihovního softwaru Evergreen </li></ul><ul><ul><li>Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, Katedra technologických zařízení staveb (Laboratoř výpočetních aplikací) </li></ul></ul><ul><ul><li>vedoucí práce Ing. Zdeněk Votruba </li></ul></ul><ul><li>Možnosti implementace knihovního softwaru Evergreen v českém prostředí </li></ul><ul><ul><li>Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze </li></ul></ul><ul><ul><li>vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová </li></ul></ul>
 14. 14. Na co se chystáme <ul><li>d alší výběrový seminář v LS 2009 /2010 </li></ul><ul><li>návaznost na dosavadní výsledky </li></ul><ul><li>využití při výuce identifikačního popisu (v rámci kmenového předmětu) </li></ul><ul><li>pilotní ověření využití Evergreenu v praxi </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 15. 15. Kontakt <ul><li>Mgr. Linda Jansová </li></ul><ul><li>Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, U Kříže, 158 00 Praha 5 – Jinonice </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] , linda . jansova @ ff.cuni.cz </li></ul>
 16. 16. Otázky?
 17. 17. D ěkuji za pozornost! (A držte nám palce  !)

×