Jak na citování

2,434 views

Published on

Pro diplomový seminář (LS 2009/2010), Studia nových médií, ÚISK FF UK

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak na citování

 1. 1. Jak na citování 17. 5. 2010 Mgr. Linda Jansová linda.jansova@ff.cuni.cz 1
 2. 2. Základní literatura 1/2 BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy pro seznamy a citace : Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK [online]. Praha : ÚISK FF UK, Created: 1996-11-06, Last updated: 2009-03-11, c1996-2009 [cit. 2010-05-15]. Dostupné na World Wide Web: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>. BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol České republiky, 2008-12-22 [cit. 2010-05-15]. 60 s. Dostupné na World Wide Web: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>. BRATKOVÁ, Eva. Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Verze 1.0. Praha : ÚISK FF UK, říjen 2007 [cit. 2010-05-15]. 40 s. Elektronické studijní texty. Pro oprávněné uživatele dostupné na World Wide Web: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni- texty/bratkova-eva/bratkova_02.pdf/view>. 2
 3. 3. Základní literatura 2/2 ČSN ISO 690. Dokumentace - Bibliografické citace - Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 22 s. 3
 4. 4. A teď konečně k věci ☺ co je to tedy ono „citování“? TDKIV (http://sigma.nkp.cz/): poločas citování: počet let od běžného roku zpět k roku, kdy celkový počet referencí dosahuje 50% referencí daného časopisu v běžném roce. Charakterizuje zastarávání informací v daném časopise. prestižní citování: citování za účelem zvýšení prestiže citující práce, popř. prestiže citujícího autora. K prestižnímu citování se používá ponejvíce autoritativních citací a autocitací. 4
 5. 5. Bibliografické citace 1/2 bibliografické citace: 1. Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák 1998). 2. V citační analýze se jedná o dokumenty, které jsou v daném dokumentu citovány. Z tohoto hlediska je bibliografická citace v komplementárním vztahu s bibliografickou referencí. 5
 6. 6. Bibliografické citace 2/2 bibliografické citace - normativní výklad: (v normě termín citace) Odkaz v jednom dokumentu na jiný dokument nebo jeho část. [ČSN ISO 5127-2003] 6
 7. 7. Citation x reference (E-LIS) 7
 8. 8. Terminologie aneb Život není peříčko anglická versus česká verze normy ISO 690: citace vs. references odkazy vs. citations návrh (k diskusi): bibliografický záznam informačního zdroje (podle normy ČSN ISO 690, resp. 690-2) odkaz na bibliografický záznam v textu / citace bibliografického záznamu (a jeho prostřednictvím původního informačního zdroje) v textu 8
 9. 9. Kdy a kde se s citováním setkáváme (příklady) 1/2 už v Bibli – vzájemné odkazy na jednotlivé části, vysoká míra propojenosti jednotlivých částí textu anonymita autorů ve středověku versus autorství jednotlivců v novověku návaznost na zaznamenané poznání (recorded knowledge) – provázanost poznatků 9
 10. 10. Kdy a kde se s citováním setkáváme (příklady) 2/2 citování jako pomůcka pro určení významnosti (citační rejstříky, Impact Factor) a hodnocení akademických pracovníků citování jako prostředek pro řazení výsledků vyhledávačů (např. Google – algoritmus PageRank) 10
 11. 11. Několik principů/rad zpětná vyhledatelnost zdroje u elektronických (resp. digitálních) dokumentů buď velmi snadné, nebo velmi obtížné [Internet Archive, český Webarchiv apod.] mějte na mysli čtenáře/uživatele – např. u tištěných dokumentů dostupných i v elektronické (zejména on-line) podobě uvádějte i údaje o dostupnosti této verze konzistence bibliografických záznamů v seznamu použité literatury či v bibliografii apod. efektivní práce s bibliografickými záznamy informačních zdrojů při přípravě bakalářské, diplomové, seminární či jiné práce existují různé citační styly, nejenom ISO 690 a ISO 690-2 11
 12. 12. Citační etika 1/2 JANOŠ, Karel. Informační etika. 1. vyd. Praha : Česká informační společnost, 1993. 134 s. Elektronická verze publikace: In PAPÍK, R.; SOUČEK, M.; STÖCKLOVÁ, A. (eds.) Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD-ROM]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. Pro oprávněné uživatale dostupné také na World Wide Web: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/archiv-starsich- textu/013.pdf/view>. ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy [online]. [cit. 2010-05-15]. 62 s. Dostupné na World Wide Web: <http://obcan.ecn.cz/docs/ETIKA.DOC>. 12
 13. 13. Citační etika 2/2 prohřešky proti citační etice (podle JANOŠ, 1993): Autor cituje díla, jež nepoužil. Autor necituje díla, jež použil. Autor cituje vlastní díla, aniž mají podstatnou souvislost s dílem novým. Autor necituje přesně, citace jsou neúplné a neumožní dostatečnou identifikaci díla (nedbalost či záměr?). Různé. citační etika versus plagiátorství 13
 14. 14. ČSN ISO 690 1/2 1. Předmět a obsah aplikace 2. Citace 3. Termíny a definice 4. Struktura bibliografických citací 5. Prameny informací 14
 15. 15. ČSN ISO 690 2/2 6. Obecná pravidla 7. Specifikace prvků 8. Soupis bibliografických citací 9. Odkazy 15
 16. 16. ČSN ISO 690-2 1/2 1. Předmět normy 2. Normativní odkazy 3. Definice 4. Prameny informací 16
 17. 17. ČSN ISO 690-2 2/2 5. Struktura bibliografických citací 6. Obecná pravidla 7. Specifikace prvků 8. Vztah mezi citacemi a odkazy v textu 17
 18. 18. Typologie dokumentů účelová, nutné vycházet z norem! při vytváření záznamů je nezbytné nejprve určit, o který typ dokumentu (podle citačních norem) se jedná, záznam vytvářejte až následně nutné odlišovat tradiční (zejména tištěné) a elektronické (zejména online) zdroje! [online], datum či i čas zhlédnutí příslušného dokumentu, adresa identifikátory 18
 19. 19. Seznam použité literatury vs. bibliografie použitá literatura – byla skutečně použita při práci, měla by být citována/odkazována z konkrétních míst práce/textu (výběrová) bibliografie k tématu – obsahuje položky literatury, resp. jejich záznamy, které se vztahují k tématu, ale nebyly při práci přímo využity 19
 20. 20. Softwarové nástroje Citace.com EndNoteWeb – propojení s Web of Science, resp. Web of Knowledge RefWorks Zotero … možnost práce s ISO 690 nebo nadefinování vlastních formátů 20
 21. 21. Děkuji za pozornost! 21

×