Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamen I Pedagogikk

1,111 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eksamen I Pedagogikk

 1. 1. Linda H Johansen
 2. 2. <ul><li>Refleksjoner rundt: </li></ul><ul><ul><li>Mappearbeider </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål i fagplanen </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensum </li></ul></ul><ul><ul><li>Min læringsprosess </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deltakelse i forsknings og utviklingsarbeid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praksis </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vurdering av Astrids mappe </li></ul></ul><ul><ul><li>Avslutning </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>” Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger å gjøre er å tenne den..” (Dahl, R) </li></ul><ul><li>Å motivere for deltagelse og læringslyst </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Oppgave 1: </li></ul><ul><li>Oppgave 2: </li></ul><ul><li>Oppgave 3: </li></ul><ul><li>Lite teori og begreper </li></ul><ul><ul><li>Hva fremmer læring? </li></ul></ul><ul><li>Teori vedrørende klasseledelse og elevroller </li></ul><ul><ul><li>Identitet? </li></ul></ul><ul><li>Teori underbygger hvert argument </li></ul>
 5. 5. Mappeoppgave 1 Hvilke refleksjoner gjør jeg meg i møte med fagplanen i ped? 1) Å være student 1e) + begrepsbruk, og pedagogisk kompetanse Mappeoppgave 2 Film om klasseledelse. Begrunn filmen på en faglig måte og drøft de pedagogiske og etiske dilemmaene 1) Å være lærer, 1c) 2b) 3c) Mappeoppgave 3 Oppstarten av en time. Drøft hvilke overveielser og dilemmaer du kan støte på under planlegging 1d), 1e), 1f) Mappeoppgave 4 Blanke ark testen. Etiske dilemmaer pga kategoriseringer? Hvordan kan læreren tilpasse opplæringa så undervisningen bidrar til økt læring? 1a), 1c), 1d), 1e), 1f), 2a) Mappeoppgave 5 Intervjuoppgave. Tema vedr. elevenes egenerfaringer. Studentenes relasjonelle erfaring etter intervju. 1a),2b), 3e)
 6. 6. Pensum <ul><li>Livet i skolen </li></ul><ul><li>Læring i praksis </li></ul><ul><li>Være eller lære </li></ul><ul><li>Lærerens verden </li></ul><ul><li>LK 06 </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Fra individuell kognitiv konstruktivisk metode </li></ul><ul><li>Sosiokulturelle metoder </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Resultat av intervjuene </li></ul><ul><li>Samsvar mellom erfaring og holdning? </li></ul><ul><li>Intervjuer med minoritetsspråklige foreldre </li></ul><ul><li>Ulike forutsetninger i møte med skolen </li></ul>Lese – og lærebok forskning
 9. 9. <ul><li>Mappeoppgave 3: Oppstarten av en time </li></ul><ul><ul><li>Planlegging og forventninger vs. Virkelighet </li></ul></ul><ul><li>Teori i praksis? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Gode refleksjoner som støttes opp av relevant teori fra pensum </li></ul><ul><li>Stigende læringskurve </li></ul><ul><li>Er innom hvert målområde </li></ul><ul><li>Reflekterer over flere interessante aspekter i forhold til hvordan elever opplever overgang mellom skoler. </li></ul><ul><li>Viser stor vilje og evne til å sette teori ut i praksis </li></ul>
 11. 11. <ul><li>” Learn to do by knowing, and to know by doing.” (Dewey) </li></ul>

×