Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tänk om keynote pdf

197 views

Published on

Keynote till inspirationsfestivalen 7/1 2014

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tänk om keynote pdf

  1. 1. GRUNDSÄRSKOLAN Ystad
  2. 2. JAG HAR LUST! JAG VÅGAR! JAG KAN!
  3. 3. Effekter av 1:1 och TÄNK OM för undervisningen ! TÄNK OM-dagarna har gett oss inspiration för att sedan själva söka kunskap kring digitala verktyg. ! Tillfört verksamheten nya möjligheter/metoder. ! Skapat lust och nyfikenhet hos personal och elever. ! Lustfyllda program/appar för grundläggande kunskaper. ! Filmat undervisning till stöd för bedömning.
  4. 4. Effekter av 1:1 och TÄNK OM för pedagoger ! Vi planerar vår undervisning och sätter tydliga mål. Målen är förankrade i kunskapskraven. ! Vi har lärt oss massor om datorer och ipads och hur de kan användas i undervisningen. ! Utmanats att testa och använda nya verktyg. ! Lätt att fastna i det digitala och glömma det analoga som fungerar bra. ! ! ! !
  5. 5. Effekter av 1:1 och TÄNK OM för pedagoger ! Vi upplever att bedömningar blir bättre om vi tolkar kraven i kursplanerna lika och kan göra bedömningar tillsammans med kollegor. ! Att filma den egna undervisningen ger möjlighet att analysera och se egna styrkor och utvecklingsbehov. ! Filmer av undervisningssituationer kan användas som underlag vid pedagogiska diskussioner och medbedömning. ! ! !
  6. 6. Elevernas möjlighet att träna och examineras på alla nivåer i Blooms taxonomi och 21st century skills? ! Vi arbetar alltid utifrån att utmana eleverna mot nästa nivå. ! Vi ser att en utvecklingsstörning kan begränsa elevernas möjligheter att nå de olika nivåerna. !
  7. 7. Effekter av 1:1 och TÄNK OM för elever ! Ger eleverna fler möjligheter att ta till sig kunskap. ! Motivationshöjande! ! Många appar/program ger direkt positiv feedback till eleven. ! Varierade möjligheter att göra presentationer. !

×