DARBA AIZSARDZĪBAS      PAKALPOJUMISandra Zariņa, Linda Matisāne
Prasības kompetentajām institūcijāmMK 99 «Noteikumi par komercdarbības veidiem, kurosdarba devējs iesaista kompetentu inst...
NOVĒRTĒT    uzņēmuma atbilstību darbaaizsardzības normatīvo aktu, kā arī    ar darba aizsardzību saistīto     ...
MK 125 nav spēkā kopš 01.01.2010.
Standarts nav spēkā kopš 18.05.2007.
MK 949 par bīstamoķīmisko vielu sarakstu  nav spēkā kopš   24.11.2010.Nav iekļautas REACH,   CLP regulas
Kāpēc 2 vietās atbilstībasnovērtēšana attiecībā uz spēkāesošiem normatīvajiem aktiem   un kāpēc 2 – uz spēkā     ne...
Kāpēc 1 vietā atbilstībasnovērtēšana attiecībā uz spēkāesošiem normatīvajiem aktiem   un kāpēc 1 – uz spēkā     nee...
MK 598 noteikumi parvides troksni nav spēkā  kopš 01.07.2010.
MK 598 par vides             troksni nav spēkā kopš                01.07.2010. MK 359 noteikumi...
Pārskatītie riska novērtējumi• Kompetentā institūcija:  – novērtējusi darba vides riskus 2009.gadā  – pārskatījusi, ka n...
Pārskatītie riska novērtējumi• Kompetentā institūcija:  – novērtējusi darba vides riskus 2010.gada augustā  – pārskatīju...
NOVĒRTĒT         darba vides risku uzņēmumā                IZSTRĀDĀT   darba aizsardzības pasāku...
Prasības kompetento institūciju personālam • MK noteikumi nr.723 74.punkts • Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēm...
Nozare• Lursoft dati:  – nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata  – krāsu, laku un līdzīgu p...
Darba vides riska novērtējumsKonkrētais piemērs – F43 (specializētie būvdarbi)                      ...
MK 660 «Darba vides iekšējās uzraudzības     veikšanas kārtība» • 20. Darba vides risku uzņēmumā var  novērtēt pats ...
Kuros gadījumos riskanovērtēšanā drīkst neiesaistīt nodarbināto – tiešā darba     veicēju?
Kādā veidā minētais riskafaktors izraisa konkrētās     sekas?
Piemērs pārdevējs pārtikas produktu veikalā   Kur ir norādītas   Kur ir norādīts, cik   konkrētas vielas?     ...
Kādā veidā paaugstināts gaisa  mitrums izraisa gan pārkaršanu, gan nosalšanu?
Piemērs - mežstrādnieks                  Tātad strādā ar                   motorzāģi! ...
Tas pats piemērs - mežstrādnieks            Kurā Latvijas mežā vai             pļavā nav ērces un ...
Specifiski riska faktori – piemērs cūkkopji  Kur ir troksnis?Sivēnu barošanas laikā troksnis pārsniedz   100 dB (A)!
Nekur nav atšifrēts    EML! Varbūt ir iespējams   izvairīties nosaīsinājumu lietošanas?
Sekas no fiziskām pārslodzēm             Vai šos svešvārdus             saprot apkopēja?     ...
Kas ir LAGOFTAUMS?  Māte - google
Ko nozīmē «lietot IAL»  apkopējai pret   elektrorisku? Dielektriskie cimdi?
Kurš pēc kārtaslatviešu alfabētā ir   burts X?
Darba aizsardzības vispārīgie principi• darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovērša...
Vai šie ir tehniskie pasākumi, kas novērš riska cēloni?
Kādā veidā minētie preventīvie pasākumi pasargā pret blusu    uzbrukumiem?
Nodarbinātais strādā ar zāģi!Kas riska novērtējumā ir domāts ar frāzi: «Darbiniekiem, kuriem nav   iespējams atgaiņātie...
Nav noteikts neviens  tehniskais vai organizatorisks   pasākums!Nekas nav minēts par    IAL!
Labs piemērs – fotoattēlu izmantošana
INDIVIDUĀLIEAIZSARDZĪBAS   LĪDZEKĻI
MK 372 prasības• 16. Izvēloties aizsardzības līdzekļus šo noteikumu 14.punktā minēto darba vides riska faktoru novēršanai...
Kuri IAL ir jālieto?
Viens un tas pats uzņēmums! Industriālās aizsargcepures                Viens un tas pats riska faktors! na...
Kādi putekļi irTeritorijas uzkopšanas darbi (sētnieks, sētnieks kapsētās)                         ...
Vai cimdi ir galvasaizsardzības līdzekļi?Vai virsjaka un darba uzvalks ir dzirdesaizsardzības līdzekļi?
Ja ir identificēti organiskas  izcelsmes putekļi, vainepieciešamas metināšanas     maskas?
Labs piemērs – individuālie aizsardzības        līdzekļi
OBLIGĀTĀSVESELĪBASPĀRBAUDES
MK 219 prasības• 11. Darba devējs atbilstoši darba vides riska novērtējumā noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides...
Konkrēti kādas OVP ir jāveic?
MK 219 prasības• 15. Nosakot periodisko veselības pārbaužu biežumu, ņem vērā veselībai kaitīgo darba vides faktoru ekspoz...
MK 219 prasības                           Ja mērījumi nav veikti –               ...
Kāpēc nav jāveicOVP, ja ekspozīcijas indekss ir 0,6?
Ekspozīcijas indekss      OVP biežums       0,5-0,75         1 x 3 gados       0,75-1     ...
Var nesūtīt, ja• Ķīmiskā viela saistītā veidā (piemēram, metāls instrumentos) neizraisa alerģiskas vai kancerogēnas slim...
EI = 3,1/4 = 0,7781 reizi 2 gadosEI = 0,12/0,1 = 1,2Reizi gadāEI = 0,001/0,5 = 0,002Nav jāsūtaEI = 1,4/4 = 0,35Nav jāsūtaE...
APMĀCĪBA UN INFORMĒŠANA
2013.gadā tiks pārbaudītasdarba aizsardzības instrukcijas  (šajā gadījumā skatīts, vai ir aprakstīta rīcība ar inficētie...
Kuras konkrēti drošības zīmes    ir jāizvieto?
Drošības zīmes – labs piemērs
KO VALSTS DARBA INSPEKCIJASAGAIDA NO DARBA VIDES RISKA       NOVĒRTĒJUMIEM          2013.GADĀ?
Darba vides riska novērtēšana         Kuri?          AtbilstošiKā novērst /              ...
ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv  SEKO: @darbaizsardziba
Paldies  paruzmanību!
Darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte
Darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte
Darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte
Darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte

1,570 views

Published on

2012.gadā Valsts darba inspekcija veica tematisko pārbaudi darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju (kompetento institūciju). Prezentācija apkopotas biežākās kļūdas un trūkumi, kas atklāti darba vides riska novērtējumā.
2012.gada decembris

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • FN servisa piemērs
 • Bišers un partneri – Darba aizsardzības administrācija piemērs
 • Darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte

  1. 1. DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMISandra Zariņa, Linda Matisāne
  2. 2. Prasības kompetentajām institūcijāmMK 99 «Noteikumi par komercdarbības veidiem, kurosdarba devējs iesaista kompetentu institūciju»3. Kompetentā institūcija, pamatojoties uz vienošanos ar darbadevēju, izveido un uztur uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu,veicot vismaz šādas darbības:3.1. novērtē darba vides risku uzņēmumā;3.2. nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvoaktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām(piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktudrošība, bīstamo iekārtu drošība);3.3. izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstuatklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamamlīmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darbaaizsardzības normatīvo aktu prasībām.
  3. 3. NOVĒRTĒT uzņēmuma atbilstību darbaaizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām
  4. 4. MK 125 nav spēkā kopš 01.01.2010.
  5. 5. Standarts nav spēkā kopš 18.05.2007.
  6. 6. MK 949 par bīstamoķīmisko vielu sarakstu nav spēkā kopš 24.11.2010.Nav iekļautas REACH, CLP regulas
  7. 7. Kāpēc 2 vietās atbilstībasnovērtēšana attiecībā uz spēkāesošiem normatīvajiem aktiem un kāpēc 2 – uz spēkā neesošiem?
  8. 8. Kāpēc 1 vietā atbilstībasnovērtēšana attiecībā uz spēkāesošiem normatīvajiem aktiem un kāpēc 1 – uz spēkā neesošiem?
  9. 9. MK 598 noteikumi parvides troksni nav spēkā kopš 01.07.2010.
  10. 10. MK 598 par vides troksni nav spēkā kopš 01.07.2010. MK 359 noteikumi irspēkā kopš 01.01.2010. MK 125 nav spēkā kopš 01.01.2010.
  11. 11. Pārskatītie riska novērtējumi• Kompetentā institūcija: – novērtējusi darba vides riskus 2009.gadā – pārskatījusi, ka nekas nav mainījies/nedaudz mainījies 2010., 2011., 2012.gada aprīlī – VDI pārbaude 2012.gada augustā Kompetentā institūcija domā, ka šis ir spēkā?
  12. 12. Pārskatītie riska novērtējumi• Kompetentā institūcija: – novērtējusi darba vides riskus 2010.gada augustā – pārskatījusi, ka nekas nav mainījies 2011.gada augustā – VDI pārbaude 2012.gada augustā• Atsauces uz 2010.gada normatīvajiem aktiem, kas šobrīd nav spēkā Kopš 2009.gada ir Ķīmisko vielu likums! Kopš 2010.gada 1.oktobra ir MK 749!
  13. 13. NOVĒRTĒT darba vides risku uzņēmumā IZSTRĀDĀT darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstu atklātos darba vides riskus vaisamazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām
  14. 14. Prasības kompetento institūciju personālam • MK noteikumi nr.723 74.punkts • Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodarbojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komercdarbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetentā institūcija, un kurā ir vairāk nekā pieci nodarbinātie, darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides risku novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic abi šo noteikumu 69.punktā minētie kompetentās institūcijas speciālisti (darba aizsardzības vecākais speciālists un arodveselības un arodslimību ārsts), apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.
  15. 15. Nozare• Lursoft dati: – nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata – krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana – koka celtniecības un galdniecības izstrādājumu ražošana – jumta konstrukciju un seguma izveidošana – pārējie būvniecības darbi, kuru veikšanai nepieciešama speciāla profesionāla sagatavotība – elektriskās instalācijas ierīkošana• Uzņēmums reģistrēts būvkomersantu reģistrā• Uzņēmums 2010.gadā saņēmis de minimis atbalstu Kompetentais speciālists Kur arodslimību ārsta paraksts?
  16. 16. Darba vides riska novērtējumsKonkrētais piemērs – F43 (specializētie būvdarbi) Kompetentais speciālists Šāda ārsta nav sarakstā: http://www.arodslimibas.lv/ index.php?module=mod67
  17. 17. MK 660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība» • 20. Darba vides risku uzņēmumā var novērtēt pats darba devējs, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja piesaistīts kompetents speciālists vai kompetenta institūcija, iesaistot riska novērtēšanā uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš strādā attiecīgajā darba vietā un to pārzina.
  18. 18. Kuros gadījumos riskanovērtēšanā drīkst neiesaistīt nodarbināto – tiešā darba veicēju?
  19. 19. Kādā veidā minētais riskafaktors izraisa konkrētās sekas?
  20. 20. Piemērs pārdevējs pārtikas produktu veikalā Kur ir norādītas Kur ir norādīts, cik konkrētas vielas? daudz, iedarbības ilgums, cik bieži?
  21. 21. Kādā veidā paaugstināts gaisa mitrums izraisa gan pārkaršanu, gan nosalšanu?
  22. 22. Piemērs - mežstrādnieks Tātad strādā ar motorzāģi! Motorzāģim ir nepieciešama degviela, smērvielas! Tās irKompetentā institūcija ķīmiskās nav identificējusi vielas, ķīmiskos darba vides maisījumi! riska faktorus!
  23. 23. Tas pats piemērs - mežstrādnieks Kurā Latvijas mežā vai pļavā nav ērces un mežstrādnieki nav jāvakcinē pret ērču encefalītu?
  24. 24. Specifiski riska faktori – piemērs cūkkopji Kur ir troksnis?Sivēnu barošanas laikā troksnis pārsniedz 100 dB (A)!
  25. 25. Nekur nav atšifrēts EML! Varbūt ir iespējams izvairīties nosaīsinājumu lietošanas?
  26. 26. Sekas no fiziskām pārslodzēm Vai šos svešvārdus saprot apkopēja? Vai apkopēja sapratīs, ka sāpes mugurā būs no smagumu celšanas?
  27. 27. Kas ir LAGOFTAUMS? Māte - google
  28. 28. Ko nozīmē «lietot IAL» apkopējai pret elektrorisku? Dielektriskie cimdi?
  29. 29. Kurš pēc kārtaslatviešu alfabētā ir burts X?
  30. 30. Darba aizsardzības vispārīgie principi• darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;• novērš darba vides riska cēloņus;• darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību;• ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;• bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;• izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;• dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;• novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;• veic nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;• darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personām.
  31. 31. Vai šie ir tehniskie pasākumi, kas novērš riska cēloni?
  32. 32. Kādā veidā minētie preventīvie pasākumi pasargā pret blusu uzbrukumiem?
  33. 33. Nodarbinātais strādā ar zāģi!Kas riska novērtējumā ir domāts ar frāzi: «Darbiniekiem, kuriem nav iespējams atgaiņāties...»Kā fiziski izskatās atgaiņāšanās, ja rokās ir motorzāģis? Vai ir noteikts piemērots pasākums?
  34. 34. Nav noteikts neviens tehniskais vai organizatorisks pasākums!Nekas nav minēts par IAL!
  35. 35. Labs piemērs – fotoattēlu izmantošana
  36. 36. INDIVIDUĀLIEAIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
  37. 37. MK 372 prasības• 16. Izvēloties aizsardzības līdzekļus šo noteikumu 14.punktā minēto darba vides riska faktoru novēršanai vai samazināšanai, darba devējs: 16.1. nosaka, vai darba vides riska faktoru nevar novērst ar citiem līdzekļiem un pasākumiem; ... 16.3. nosaka aizsardzības līdzekļiem nepieciešamos raksturlielumus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret attiecīgo darba vides riska faktoru, ņemot vērā paša aizsardzības līdzekļa radīto risku; ...
  38. 38. Kuri IAL ir jālieto?
  39. 39. Viens un tas pats uzņēmums! Industriālās aizsargcepures Viens un tas pats riska faktors! nav piemērotas, ja pastāv Dažādi individuālie aizsardzībaspriekšmetu uzkrišanas risks! līdzekļi!
  40. 40. Kādi putekļi irTeritorijas uzkopšanas darbi (sētnieks, sētnieks kapsētās) sētniekam? Kā minētie IAL spēj pasargāt pret putekļiem?
  41. 41. Vai cimdi ir galvasaizsardzības līdzekļi?Vai virsjaka un darba uzvalks ir dzirdesaizsardzības līdzekļi?
  42. 42. Ja ir identificēti organiskas izcelsmes putekļi, vainepieciešamas metināšanas maskas?
  43. 43. Labs piemērs – individuālie aizsardzības līdzekļi
  44. 44. OBLIGĀTĀSVESELĪBASPĀRBAUDES
  45. 45. MK 219 prasības• 11. Darba devējs atbilstoši darba vides riska novērtējumā noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem un īpašajiem apstākļiem nosūta nodarbinātos un personas pirms darba tiesisko attiecību vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas uz veselības pārbaudi...
  46. 46. Konkrēti kādas OVP ir jāveic?
  47. 47. MK 219 prasības• 15. Nosakot periodisko veselības pārbaužu biežumu, ņem vērā veselībai kaitīgo darba vides faktoru ekspozīciju un noteiktās robežvērtības, ievērojot šādus principus:• 15.1. novērtējot ekspozīciju troksnim un citiem fizikālajiem faktoriem, kuriem noteiktas ekspozīcijas vērtības, ņem vērā šo faktoru iedarbības laiku, attiecīgi pārrēķinot ekspozīciju uz nodarbināto, ja faktora iedarbības laiks pārsniedz astoņas stundas dienā un 40 stundas nedēļā; Ja mērījumi nav veikti – OVP jāveic reizi gadā!
  48. 48. MK 219 prasības Ja mērījumi nav veikti – OVP jāveic reizi gadā! Iespējams, ka katru dienu16. Ja ķīmisko vielu ekspozīcijas indekss ir nodarbinātais 59 minūtes irmazāks par 0,5 un fizikālā darba vides pakļauts putekļufaktora, kam noteiktas ekspozīcijas darbības koncentrācijai, kas x reizesvērtības, iedarbība uz nodarbināto pārsniedz arodanepārsniedz nevienu noteikto ekspozīcijas ekspozīcijas robežvērtību!darbības vērtību un turklāt ir iespējamspierādīt, ka šie līmeņi atbilst ilgtermiņa darbavides apstākļiem, nodarbināto var uzperiodiskajām veselības pārbaudēmnenosūtīt.
  49. 49. Kāpēc nav jāveicOVP, ja ekspozīcijas indekss ir 0,6?
  50. 50. Ekspozīcijas indekss OVP biežums 0,5-0,75 1 x 3 gados 0,75-1 1 x 2 gados Vairāk par 1 1 x gadāNav veikti mērījumi, bet vispār var izmērīt Kancerogēnās vielas
  51. 51. Var nesūtīt, ja• Ķīmiskā viela saistītā veidā (piemēram, metāls instrumentos) neizraisa alerģiskas vai kancerogēnas slimības• Ja EI mazāks par 0,5 (šeit īpaša uzmanība risku vērtēšanas laikā jāpievērš, ka darba apstākļi nav mainījušies)
  52. 52. EI = 3,1/4 = 0,7781 reizi 2 gadosEI = 0,12/0,1 = 1,2Reizi gadāEI = 0,001/0,5 = 0,002Nav jāsūtaEI = 1,4/4 = 0,35Nav jāsūtaEI = 0,9/4 = 0,225Nav jāsūtaEI = 3,6/4 = 0,91 reizi 2 gados
  53. 53. APMĀCĪBA UN INFORMĒŠANA
  54. 54. 2013.gadā tiks pārbaudītasdarba aizsardzības instrukcijas (šajā gadījumā skatīts, vai ir aprakstīta rīcība ar inficētiem materiāliem)
  55. 55. Kuras konkrēti drošības zīmes ir jāizvieto?
  56. 56. Drošības zīmes – labs piemērs
  57. 57. KO VALSTS DARBA INSPEKCIJASAGAIDA NO DARBA VIDES RISKA NOVĒRTĒJUMIEM 2013.GADĀ?
  58. 58. Darba vides riska novērtēšana Kuri? AtbilstošiKā novērst / Kā strādāt kuriem samazināt Pret ko Pret ko? droši? punktiem unbīstamību? aizsargā? cik bieži?
  59. 59. ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv SEKO: @darbaizsardziba
  60. 60. Paldies paruzmanību!

  ×