Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan bruger jeg lægdsruller i min slægtsforskning

4,096 views

Published on

Foredrag i Ravnsborg Lokalhistoriske Forening med praktisk vejledning til hvordan man bruger lægdsruller i sin slægtsforskning

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hvordan bruger jeg lægdsruller i min slægtsforskning

 1. 1. Hvordan bruger jeg lægdsruller i min slægtsforskning? Linda Schwartz Karlsen Ravnsborg Lokalhistoriske Forening 8. September 2014
 2. 2. Aftenens fokus • TID: Efter 1788, primært 1800-tallet • STED: Primært Nordvestlolland (Ravnsborg) • GENSTAND: Lægdsruller (i mindre grad Søruller)
 3. 3. Hvad kommer vi igennem? • Hvad er lægdsruller? • Hvad kan man bruge lægdsruller til? • Hvordan finder man den rigtige lægdsrulle? • Hvordan finder og følger man den rigtige mand i lægdsrullen? • Praktiske eksempler fra lægdsrullerne
 4. 4. Hvad lægdsruller kan fortælle Mads Rasmussen, i kirkebøger og folketællinger: • Født 15. april 1806 i Tårs, Sandby sogn • Konfirmeret 9. april 1820 i Sandby kirke • Gift 28. oktober 1829 i Sandby kirke (”Ved prins Christians regiment i København”) • Folketælling 18.2.1834 i Højsmarke, Sandby sogn
 5. 5. Hvad lægdsruller kan fortælle Mads Rasmussen, i til- og afgangslister: • 1820 Afg. Sandby: Mads Rasmussen, tjenestekarl, til Købelev • 1821 Tilg. Sandby: Mads Rasmussen, tjenestekarl, fra Købelev • 1823 Afg. Sandby: Mads Rasmussen, 17 år, tjenestekarl, til Skovbølle
 6. 6. Hvad lægdsruller kan fortælle Mads Rasmussen, i lægdsruller: • Kommer til Skelstrup i Købelev sogn 1820 • Kommer til Frederiksdal i Sandby sogn 1821 • Kommer til Skovbølle i Købelev sogn 1823 • Oplyst i 1826 at han har ”krogede fingre på venstre hånd og lamhed i samme” • Session og står ved Prins Christian Frederiks Regiment 1829
 7. 7. Hvad er en lægdsrulle og et lægd • Lægdsrulle = Fortegnelse over mænd der kunne udskrives til militærtjeneste • Lægd = Administrativ enhed – som HOVEDREGEL lig med et sogn • Landet opdelt i 1656 lægder i perioden 1789- 1793 • Et lægd har et lægdsnummer
 8. 8. Hvem findes i lægdsrullerne • 1788-1849: Bondestandens sønner • Efter 1849: Også mænd i købstæderne • Tidspunkt for optagelse og sletning i lægdsrullen varierer gennem tiden – F.eks. 1850: Optagelse som 15-årig/konfirmation, sletning (senest) som 38-årig – Slå op her: alda.dk/laegdsruller/
 9. 9. Hvem førte lægdsrullerne • Lægdsmanden førte pennen ude i det enkelte lægd. Det var som regel sognefogden der også havde rollen som lægdsmand • De lægdsruller vi kan kigge i på internettet er ført centralt – Generalkrigskommissæren til 1851 – Justitsministeriet 1851-1914 – Indenrigsministeriet fra 1914
 10. 10. Hvilke oplysninger kan lægdsruller give • Fødselsår/alder og fødested • Opholdssteder og flytninger • Højde • Eventuelle skavanker • Militærtjeneste (hvor, hvornår) • Koblinger mellem fædre og sønner (eller mødre og sønner for ”uægte” børn) • Straffe
 11. 11. Hvordan gør man • Hvornår levede den mand jeg vil finde? • Hvor boede han, på hvilke tidspunkter? • Vil han findes i lægdsrullen (og hvornår)? – Er han af bondestand (hvis før 1849) – Tidspunkt for optagelse og sletning af rullen • Find lægdets nummer (+ amt/udskrivnings-distrikt) • Find lægdsrulle, hvori lægdet findes
 12. 12. Hvornår kan manden findes i rullen
 13. 13. Find lægdsnummer • Sognet slås op i ”sognefortegnelsen”: http://www.sa.dk/media(4843,1030)/L%C3%A6gdsruller%2C_sognefortegnelse.pdf • Før 1864: Bemærk amt og lægdsnummer • Fra 1860’erne: Bemærk udskrivningskreds og lægdsnummer
 14. 14. Eksempler på lægdsnumre Sogn 1791-1804 1805-1859 1860-1913 1914- Birket Halsted, 17 Maribo, 85 280 280 Fejø Nykøbing, 28 Maribo, 28 282 282 Femø Nykøbing, 29 Maribo, 29 283 283 Herredskirke Halsted, 18 Maribo, 86 273 273 Horslunde Halsted, 1 Maribo, 69 277 277a og 277b Købelev Halsted, 8 Maribo, 76 270 270 Løjtofte Halsted, 2 Maribo, 70 276 276 Nakskov købstad (Maribo, 100) 281 281 Nakskov landsogn Halsted, 3 Maribo, 71 274 274 Nordlunde Halsted, 26 Maribo, 94 278 278 Sandby Halsted, 25 Maribo, 93 269 269 Utterslev Halsted, 4 Maribo, 72 275 275 Vindeby Halsted, 13 Maribo, 81 272 272
 15. 15. Find lægdsrulle • Indscannede og tilgængelige via Statens Arkivers hjemmeside (www.sa.dk) • Lægdsruller indtil 1864: http://www.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481031 • Lægdsruller fra 1860’erne: – Opdelt i udskrivningskredse – Maribo amt findes i 2. udskrivningskreds her: http://www.sa.dk/ao/billedviser?epid=16481037
 16. 16. Overblik over lægdsrullerne her: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_lagdsruller
 17. 17. Find lægdsrulle • Forskellige typer: – Hovedrulle (alle værnepligtige i et bestemt år) – Tilgangsrulle (alle nyoptagede i et bestemt år, dvs. nyfødte/nået optagelsesalder eller flyttet til lægdet) – Omskreven rulle (en tilgangsrulles omskrivning 11 år senere med de mænd, som stadig bor og er registreret i lægdet)
 18. 18. Hovedruller og tilgangsruller • Indtil 1795: Hovedruller ført hvert år • 1795-1849: Hovedruller hvert 3. år, tilgangsruller i de mellemliggende år • 1849-1861: Hovedruller hvert 6. år, tilgangsruller i de mellemliggende år • 1861-1871: Hovedruller hvert 10. år (uden de sidste 5 års tilgang) • 1871-1956: Kun tilgangsruller (hvert år)
 19. 19. Omskrevne ruller • Tilgangsruller fra 1871 og frem blev omskrevet efter 11 år • Tjek både den ”rene” tilgangsrulle og den omskrevne tilgangsrulle i denne periode, hvis du er i tvivl om en person har været registreret i samtlige 11 år Eksempel fra 2. udskrivningskreds oversigt over ruller
 20. 20. Overgangsperioden 1861-1871 • Ny inddeling i 6 udskrivningskredse og nye lægdsnumre • Dobbeltnummerering af lægderne efter både gamle og nye numre
 21. 21. 2. udskrivningskreds, hovedrulle 1863, lægd 277 (gl. nr. 69)
 22. 22. 2. udskrivningskreds, tilgangsrulle 1866, lægd 276 (gl. nr. 70)
 23. 23. Hvordan læser man en lægdsrulle? • Opbygning – Lægdsnummerrækkefølge – Inden for lægdet: Mænd listet efter løbenummer – Den enkelte mand: Jo nyere rullen er, jo flere oplysninger er med • Bogstaver i stedet for årstal • Masser af forkortelser Lad os se på nogle eksempler …
 24. 24. Halsted Amt, 1792, hovedrulle
 25. 25. Halsted Amt, 1792, hovedrulle, lægd 1
 26. 26. 2. udskrivningskreds, tilgangsrulle 1883, lægd 280
 27. 27. Bogstaver i stedet for årstal • Årstal for en lægdsrulle blev angivet som et bogstav, startende med A for 1793 • År ”L”: 1803, 1814, 1825, 1836, 1861, 1887, 1913, 1939 • Slå år op her: alda.dk/laegdsruller/ Periode Lægdsrulleår start Lægdsrulleår slut Gælder for 1793-1802 November Oktober Alle ruller 1803-1806 November Oktober Tilgangsruller 1803-1806 Maj April Hovedruller 1808-1842 Maj April Alle ruller Fra 1843 Januar December Alle ruller
 28. 28. Der bruges mange forkortelser … • Afsk.: Afsked • AP: Amtspas • PCFR: Prins Christian Frederiks Regiment • S. i Forst: Soldat i forstærkningen • Sess eller Ss.: Session • TK: Train kusk • Tt: Tjenlig til (f.eks. tjenlig til trainkusk) • Uts: Uegnet til soldat
 29. 29. Hans Christian Hansen • Født 12. maj 1808 i Horslunde alda.dk/laegdsruller
 30. 30. Hans Christian Hansen • Lægdsrulleperiode 1808-1849 • Sognet slås op i ”sognefortegnelsen”: http://www.sa.dk/media(4843,1030)/L%C3%A6gdsruller%2C_sognefortegnelse.pdf • Så skal vi finde lægdsrullen…
 31. 31. Hans Christian Hansen Klik her for at se lægdsrullerne
 32. 32. Hans Christian Hansen (Maribo amt, Hovedrulle, 1808, lægd nr. 69) Gl. løbenummer: E 627 [E er årstalsbetegnelse = 1808] Nyt løbenummer: 467 [dette vil være ”gl. løbenummer” i næste hovedrulle] Fædrenes og sønnernes navne: Hans Christian. Hans Christian Sønnernes fødested: Horslunde Nu havende opholdssted: hiemme Vedtegninger: Fød 10 May 1808
 33. 33. Hans Christian Hansen Vi følger Hans Christian Hansen videre i hovedrullerne, og næste gang der står noget interessant er i 1820 : (Maribo amt, Hovedrulle, 1820, lægd nr. 69) Bemærk at der er skrevet ”72 H 348” – det betyder, at Hans Christian er flyttet til lægd 72 (også Maribo amt) i år ’H’ (1822) hvor han i lægdsrullen har fået nummer 348. Lad os finde ham der …
 34. 34. Hans Christian Hansen I 1822 findes en tilgangsrulle for Maribo amt – så det er dér vi skal lede. Lægdene står i nummerorden, så vi ”bladrer” frem til nr. 72 og ser, at det er Utterslev sogn der har dette nummer.
 35. 35. Hans Christian Hansen Nu har vi fundet lægd nr. 72 i år H. Så skal vi bare finde løbenummer 348 (Maribo amt, Tilgangsrulle, 1822, lægd nr. 72) Vi kan se, at der også er en henvisning tilbage til hvor han kom fra: ”fra 69 – 198”. Og der er en ny henvisning til at han er flyttet videre: ”74 J 240”
 36. 36. Hans Christian Hansen Henvisningen var: 74 J 240 Bogstav J = 1823 Lægd nr. 74 = Branderslev I år 1823 findes en hovedrulle – og årets tilgang er mænd til lægdet skal derfor findes dér.
 37. 37. Hans Christian Hansen Hans Christian følges videre op igennem tiden. I 1828 er han i Herredskirke (lægd 86) (Maribo amt, Tilgangsrulle, 1828, lægd nr. 86) I 1829 er han på session, så vi får flere oplysninger med, bl.a. højde (66½ tommer)
 38. 38. Hans Christian Hansen I 1830 kommer han til Købelev (lægd 76) (Maribo amt, Tilgangsrulle, 1830, lægd nr. 76) Nu er der noter en masse … bl.a. ”Casseret som uskikket til Fodgarder da høire knæled er noget indad bøiet og har nogen Stivhed i sidste Led paa v. Pegefinger”
 39. 39. Hans Christian Hansen Vi springer videre til Horslunde i 1843 … (Maribo amt, Hovedrulle, 1843, lægd nr. 69) Hans Christian er vurderet ”tt Trainkudsk”. I 1838 er han blevet husmand, han straffet for tyveri, og han har fået fripas i 1845 (ret til at tage ophold og arbejde andet-steds). Herefter findes han ikke længere i lægdsrullerne.
 40. 40. Søruller - søværnepligt • Man var søværnepligtig hvis man boede i en købstad og ernærede sig af lodsvæsen, fiskeri, sejlede skib mv. (fædre og sønner) • Man var også søværnepligtig, hvis man boede i et sølimitdistrikt (langs landets kyster, købstæder, øer og fjorde) • Man kunne også selv lade sig indrullere
 41. 41. Søruller og lægdsruller Indtil 1860 Man blev indskrevet enten i lægdsrullen eller i sørullen Fra 1861 Alle blev indskrevet i lægdsrullen, derefter kunne man blive overført til sørullen
 42. 42. Mod på mere om lægdsruller? • Jørgen Green: Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver (2009) • Statens Arkivers vejledning til lægdsruller: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/ kom_godt_i_gang/godt_i_gang_med_lagdsruller

×