Etikettiyo2011

570 views

Published on

Estetiikan rajat 2011 Bauters esityksen kalvot pdf:nä. Otsikko: Etiketit
markkinaviestinnässä

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etikettiyo2011

 1. 1. Etiketit markkinaviestinnässä Images copyright Sinebrychoff Merja Bauters Helsingin Yliopisto & Metropolia Ammattikorkeakoulu merja.bauters@metropolia.fi 1Wednesday, 9 March 2011
 2. 2. Etiketit ovat ... Mitä pulloista ja purkeista löytyy Mutta nyt puhutaan olutetiketeistä © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 3. 3. Etiketit siis ... Yleisesti: Informoivat mikä brandi on kyseessä, Mikä olut genre on kyseessä ja ja kuinka vahvaa olut on (alkoholin määrä), Mistä tuote on tehty + kaikki vaaditut varoitukset (joihin useinkaan emme kiinnitä huomiota) Mistä edellä mainitut koostuvat... Merkeistä, ... myös tarjoumista .. löytyy muotoja, kuvia, värejä, karheutta, mattapintaaWednesday, 9 March 2011
 4. 4. Wednesday, 9 March 2011
 5. 5. Mitä sitten pitäisi viestiä? ja kenen toimesta? Ehkä aloitetaan “kenen toimesta”: Tuottaja (panimo) Viralliset tahot kuten: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtio (poliittisten päätösten vaikutukset) KuluttujatWednesday, 9 March 2011
 6. 6. Motiiveja viestinnän takana... Panimo: Myydä, voiton teko, status kilpailijoiden ja päättäjien (politiikka, lobbaus) kesken Viralliset tahot: Kansalaisten ohjeistaminen ja heistä “huolehtiminen”, Mukailla ja seurata polliittisia ajan tuulia (Alkoholipolitiikka) Kuluttajat: Nauttia, antaa itselleen lahjoja, tietyn mielikuvan luominen itsestä, mukautua joukkoon, jne., entä te?Wednesday, 9 March 2011
 7. 7. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 8. 8. Vaakuna ja sinetti kuvat katso Bauters 2007, ˝ Pori museum” © Sinebrychoff 1959, 1961Wednesday, 9 March 2011
 9. 9. Charles Sanders Peirce (1839-1914) Merja Bauters 16/02/2011 9 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011
 10. 10. Peirce malli • Merkkiväline (Repsentamen) = “Merkki 1” tai aistittu / havaittu merkki, joka edustaa (viittaa) Objektiin • Objekti = Objekti on se johon merkkiväline viittaa (jota esittää); Objekti voi olla materiaalinen tai mentaalinen mielessä oleva käsite • Objekti = dynaaminen ja välitön • 1) dynaaminen = todellinen tekijä, joka on olemassa itsenäisesti, ja joka aiheuttaa merkin (determinoi); Objekti merkin kausaalisena syynä; Semiosiksen ”ulkopuolinen” käsite • 2) välitön = se käsitys joka merkin avulla välittyy. (kaikilla merkeillä on välitön objekti mutta ei välttämättä dynaamista objektia); Objekti merkin esittämänä, merkin tarjoama ”kuva” objektista; Semiosiksen sisäinen asia • Tulkitsin (Interpretant) = Merkki 2, on merkitys tai tulkinta jonka merkkiväline determinoi. Merkitys saavutetaan/nousee elementtien suhteista tulkitsijan mielessä (tulkitsija ei välttämättä ole ihminen) 10Wednesday, 9 March 2011
 11. 11. Peirce malli • Prosessi on kaksi suuntainen: objektista merkkivälineeseen ja tulkitsijaan eli determinaatio sekä tulkitsijasta merkkivälineen ja objektin suhteeseen eli representaatio. • Kummatkin suunnat prosessista ovat toiminnassa samanaikeisesti. Voisi sanoa, että ne kuvaavat prosessia kahdesta eri aspektista eli objektin ja merkkivälineen suhteen aspektista ja toisaalta tulkitsijan aspektista. 11Wednesday, 9 March 2011
 12. 12. Peirce malli • Prosessi on jatkuva ja ideaalista loppu merkitystä ei voi saavuttaa. Sen sijaan hetkellisen sovitun merkityksen voi saavuttaa (”collateral experience” välityksellä). • ”Collateral observation”: jotta voidaan tietää, mitä merkki esittää (sen objekti), on oltava jonkinlainen ennakkokäsitys mahdollisista objekteista. Merkkien toimina heijastelee siis aina ontologisia ja epistemologisia käsityksiä (myös uskomuksia, tottumuksia, kansanteorioita etc.). Merkki esittää kohteensa tietyllä tavalla Miten merkki esittää? • Jatkuva prosessi voidaan nähdä hieman samoin kuin konnotaatio tai merkityksenanto ketju (Barthes, Danesi). Pitää kuitenkin muistaa, että konnotaatio ja merkityksenanto ketjut eivät nouse triadisista suhteista vaan dyadisesta suhteesta. Lisäksi pragmaattinen merkkikäsitys painottaa kontekstia - ajallisuutta ja paikallisuutta. 12Wednesday, 9 March 2011
 13. 13. Peirce malli • Merkkivälineen ja objektin suhde voi olla 1) samankaltaisuus 2) jatkuvuus, osoittavuus 3) konventio. • 1 Firstness) Ikoni (kuva: laatujen samankaltaisuus; diagrammi: - suhteiden samankaltaisuus (kartta); metafora: kahden merkkivälineen rinnastus (”Polttava into” [Veivo ja Huttunen 1999])) • Ikonisuuden konventionaalisuus • Ikonisuus ≠ luonnollisuus • Stereotyyppisten mallien toistaminen • Ikonisuus tuottaa motivoituneisuutta merkkeihin © Sinebrychoff 13Wednesday, 9 March 2011
 14. 14. Peirce malli • 2 Secondness) Indeksi perustuu kausaaliseen suhteeseen - ”eksistentiaalinen” suhde merkin ja kohteen välillä (savu on tulen indeksi) tai osoittavaan suhteeseen (pronominit: minä, tämä tuo, sormen osoitus johonkin...); Jatkuvuus, osa-kokonaisuussuhde; • Indeksaalisuus merkin toiminnassa: • Liittää merkin kontekstiin (aika, paikka, enonsiaatio) • Luo koherenssia merkin sisälle • Indeksaalisuus tulkinnan kannalta: Aktiivinen prosessi sekä tuotettaessa että tulkittaessa • Ikonisuuden tavoin indeksaalisuus tuottaa motivoituneisuutta merkkeihin © Sinebrychoff 14Wednesday, 9 March 2011
 15. 15. Peirce malli • 3 Thirdness) Symboli perustuu sääntöön, konventioon, tapaan, tottumukseen. Symboliin liittyy aina ikonisia ja indeksisiä piirteitä, esim. Karhu etiketissä. • Säännöt tai tavat eivät ole merkkisysteemin toimintaan rajattuja, vaan heijastelevat toiminnan kautta syntyvää maailman käsittämistä • EI pelkkää arbitraarisuutta (symbolisuutta) • Ikonisuus kulttuurisesti ehdollistunutta (symbolisuus vaikuttaa) • Merkit toimivat aina ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa (indeksaalisuus) © Sinebrychoff 15Wednesday, 9 March 2011
 16. 16. © Sinebrychoff 1961, 1971 and 2004Wednesday, 9 March 2011
 17. 17. 1960 luku & kunniamaininta 1962 ja voitto mainonnankielto 1977-95 © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 18. 18. Peirce 7/14 • Ensin yksinkertaistettu selostus Firstnessistä, Secondnessista ja Thirdnessista • Firstness on mahdollisuus, monadinen, jossa on oleelliset piirteet joita kuitenkaan ei sellaisenaan voi tietoisesti aistia - siis puhdasta aistikokemusta ei ole, se muuttuu Secondnessiksi heti kun tietoisuus tulee mukaan (CP 2.244 & CP 8.329) • Secondness on konkreettinen, kausaalinen nyt “brute action/fact” Secondness muuttuu Thirdnessiksi heti kun ajattelu, pohdinta astuu mukaan (CP 5.45 & CP 8.330) • Thirdness on säännönmukainen, ”tapa” ja sisältää ajattelun pohdinnan, merkityksen, ymmärtämisen ja tarkoituksellisen kehittämisen (CP 4.447 & EP 2:27)Wednesday, 9 March 2011
 19. 19. Peirce 8/14 • Jos seuraamme Bergmanin teoriaa Peircen Interpretanteista niin saamme kolme tasoa joissa merkityksenantoprosessia voi analysoida dynaamisesti. kuva: Bergman (2004: 386).Wednesday, 9 March 2011
 20. 20. Tulkinta • Merkin tapa esittää kohdettaan tulee esiin merkin aiheuttaman tulkinnan (interpretantin) kautta • Tulkinta: Perustuu merkin ominaisuuksiin ja niihin sääntöihin (tapoihin, järjestelmiin), joita merkki käyttää hyväkseen • Dialogista: tulkintaan vaikuttavat myös käsitykset merkin tuottajasta • Kontekstuaalista: tulkintaan vaikuttaa merkin suhde tilanteeseen, jossa se toimii • Niin älyllistä, emotionaalista kuin praktistakin toimintaa - Hyväksymisen ja torjunnan mahdollisuudet • Merkkiväline välittävänä tekijänä objektin ja interpretantin välillä • Interpretantti tuo esiin sen, mitä merkki objektista esittää • Lopullinen Merkitys on merkin jälkeen – se tulkinta (lopullinen interpretantti), johon päädyttäisiin, jos tulkitaan olisi rajattomasti aikaa ja tietoa - käytännössä päädymme merkityksiin - konventiohin - tapoihin “ymmärtää, tulkita”Wednesday, 9 March 2011
 21. 21. Phaneroscopic Firstness Secondness Thirdness categories Perspective of inquiry Structural-Normative Immediate Dynamical Final • Peircen kaksi Interpretantin jaottelua: Interpretantit: 1) Immediate (välitön), Dynamical (dynaaminen) ja Final (lopullinen) interpretantti, 2) Emotional (emotionaalinen), Energetic (energinen) ja Logical (johdonmukainen) Interpretantti. Bergman (1999: 44-49), and (2004: 370-386). • Immediate Interpretantti ei omaa yhtään aktuaalista tulkintaa tai aktiviteettia mutta omaa potentiaalin toimintaan tai tulkintaan (Bergman 1999:44). • Dynamic Interpretantti on syy jonka merkki aiheuttaa tai se voi olla samanlaisten kokemusten summa • Final Interpretantti pitää sisällän ajatuksen tavasta (habit) ja esim. merkin taipumuksen ilmentää itseään. Se voidaan myös nähdä temporaalisena (tietyn ajan) sovittuna tapana tulkita jokin merkki tietyn ryhmän (kulttuurin tai yhteiskunnan) osaltaWednesday, 9 March 2011
 22. 22. Individual level of Interpretants © Sinebrychoff Merja Bauters 16/02/2011 22 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011
 23. 23. Phaneroscopic categories Firstness Secondness Thirdness Perspective of inquiry Individual Emotional Energetic Logical • Emotional Interpretantti on tunne jonka merkki aiheuttaa Interpretanttille. Jotkut merkit tuottavat vain tunteen (tai emootion). Esim. mainos joka tuottaa vain hetkellisen tunteen mutta siinäpä se sitten onkin (esim. ärsyttää). • Energetic Interpretantti on merkin aiheuttama toiminta. Usein tähän liittyy tapa esim. savukkeen merkin näkeminen aiheuttaa savukkeen ottamisen ja polttamisen (addiktio tapa). Esimerkistä myös huomaamme että samoin kuin ikoni, indeksi ja symboli myös eri intepretantit voivat ja usein ovatkin “toiminnassa” yhtä aikaa toisin sanoen ovat kietoutuneina toisiinsa. Yleensä joku niistä dominoi. • Logical Interpretantti on käsitteellinen merkki joka tarvitsee älyllisen merkin ymmärtämisen/tulkitsemisen (EP 2:209 & Bergman 1999: 45). Logical interpretantti pitää sisällään myös tavan (tapojen) muutoksen (CP 4.536, CP 5.476). Esim. tupakan polton lopettamisen.Wednesday, 9 March 2011
 24. 24. Structural-Normative level of Interpretants © Sinebrychoff Merja Bauters 16/02/2011 24 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011
 25. 25. Peirce 11/14 • Immediate ja Emotional Interpretantit kuuluvat Firstnessiin; • Dynamic ja Energetic Interpretantit kuuluvat Secondness; ja • Logical ja Final Interpretantit kuuluvat Thirdnessiin. • Ensimmäinen trichotomy (kolminaisuus) tarjoaa mahdollisuuden selittää semioksisia (semioosia) korkeamalla abstraktion tasolla, joka pitää sisällään sosiaalisia struktuureja ja systeemejä (esim. Jensen tyyli) • Toinen kolminaisuus selostaa yksilöllisen / henkilökohtaisen interpretantin semioksen • Toinen kolminaisuus on käytännöllisempi ja voidaan nähdä tavan muutoksena yksilössä tietyssä kontekstissa • Ensimmäinen kolminaisuus viittaa yhteiskunnalliseen tai ryhmän semioksikseen ja toinen yksilölliseen semioksiinWednesday, 9 March 2011
 26. 26. Peirce 12/14Wednesday, 9 March 2011
 27. 27. Phaneroscopic Firstness Secondness Thirdness categories Perspective of inquiry Communicative Intentional Effectual Communicational • Viimeisenä on kolmas kolminaisuus: intentional (intentionaalinen), effectual (vaikuttava), and communicational (viestinnällinen) interpretantti. • Bergmanin mukaan tämä on viestinnällisen prosessin semioottisen tutkimuksen aspekti. • Intentional Interpretantti on lausujan intentio lausua ... • Effectual Interpretant on tulkitsijan intentio tulkita... • Communicational Interpretant on yhteisen pohjan löytäminen jotta ymmärtäminen olisi mahdollista (tai ajatusten jakaminen olisi mahdollista) (Bergman 2004: 385).Wednesday, 9 March 2011
 28. 28. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 29. 29. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 30. 30. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 31. 31. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 32. 32. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 33. 33. Sign action...Wednesday, 9 March 2011
 34. 34. Sign action...Wednesday, 9 March 2011
 35. 35. Sign action... S I OWednesday, 9 March 2011
 36. 36. Sign action... S I OWednesday, 9 March 2011
 37. 37. Sign action... S I Locality OWednesday, 9 March 2011
 38. 38. Sign action... I S O I Locality OWednesday, 9 March 2011
 39. 39. Sign action... I S O Strong I Locality OWednesday, 9 March 2011
 40. 40. Sign action... I Strength/independent S O Strong I Locality OWednesday, 9 March 2011
 41. 41. Semiosis kahdesta aspektistaWednesday, 9 March 2011
 42. 42. Wednesday, 9 March 2011
 43. 43. © SinebrychoffWednesday, 9 March 2011
 44. 44. Wednesday, 9 March 2011
 45. 45. Sources: • Bauters M (2007). Book, ”Changes in beer labels and their meaning: a holistic approach to semiosic process”, Helsinki: Semiotic Society of Finland, 2007 • Bergman, Mats. (1999). Meaning and Mediation: Critical Reflections on Peirce and Communication Theory. Helsinki: Helsingin yliopisto. • Bergman, Mats. (2004) Fields of Signification, Explorations in Charles S. Peirces Theory of Signs. Vantaa: Dark Oy. • Damasio, Antonio (2003). “Feeling of Emotion and the Self”. Annals of the New York Academy of Sciences 1001: 253–261. • EP1-2: The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Vol. 1 (1867-1893), edited by Nathan Houser & Christian Kloesel, 1992, vol. 2 (1893-1913), edited by the Peirce Edition Project, 1998. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. • CP1-8: Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 volumes, vols. 1-6, eds. Charles Hartshorne and Paul Weiss, vols. 7-8, ed. Arthur W. Burks. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1931-1958. Merja Bauters 16/02/2011 38 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011
 46. 46. Sources: • Skagestad, P. 1999. Peirce’s Inkstand as an External Embodiment of Mind. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 35(3), 551561. • Veivo, Huttunen 1999, Semiotiikka - Merkeistä mieleen ja kulttuuriin, Edita, Helsinki • W1-: The Writings of Charles S. Peirce. 6 vols. to date. Vol. 1, edited by Max Fisch et at., vol. 2, edited by Edward C. Moore et al., vols. 3-5, edited by Christian Kloesel et al., vol. 6, edited by the Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press, 1980-2000. • More sources: http://www.helsinki.fi/science/commens/ sfcollections.html Merja Bauters 16/02/2011 39 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011
 47. 47. Kiitos! Merja Bauters 16/02/2011 40 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011
 48. 48. Feeling of emotions • Peirce’s Phaneroscopic categories of Firstness, Secondness and Thirdness are complemented by Damasio’s description of the Proto Self, Core Self and Autobiographical Self Merja Bauters 16/02/2011 41 Helsingin yliopisto Metropolia amkWednesday, 9 March 2011

×