HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS KBSM<br />TINGKATAN LIMA<br />MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN  HIDUPAN<br />Bidang PembelajaranHa...
Huraian Sukatan Pelajaran Sains Kbsm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huraian Sukatan Pelajaran Sains Kbsm

2,447 views

Published on

  • Be the first to comment

Huraian Sukatan Pelajaran Sains Kbsm

  1. 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS KBSM<br />TINGKATAN LIMA<br />MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN<br />Bidang PembelajaranHasil PembelajaranCADANGAN AKTIVITIPENGAJARAN DANPEMBELAJARANMikroorganismadan Kesannya keatas Hidupan1. Mensintesiskan pengelasan mikroorganisma.Aras 1Mengelaskan pelbagai jenismikroorganisma ke dalam kumpulanberdasarkan ciri sepunya.Aras 2Mengelaskan pelbagai mikroorganismakepada bakteria, kulat, protozoa, virusdan alga.Aras 3Mengkonsepsikan pengelasanmikroorganisma.2. Mensintesiskan idea tentang kesan faktoryang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma.Aras 1Mengenal pasti faktor persekitaran yangmempengaruhi aktiviti mikroorganismaMenjalankan aktiviti mengkaji dan mengelaskanpelbagai jenis mikoorganisma daripada segi rupabentuk dan saiz.Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentangperkara berikut:(a) Pelbagai jenis mikroorganisma.(b) Ciri mikroorganisma iaitu rupa bentuk, saiz, carapembiakan, nutrisi dan habitat.Membina pengelasan mikroorganisma berdasarkanciri rupa bentuk, saiz, cara pembiakan, nutrisi danhabitat.Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang faktoryang mempengaruhi aktiviti pertumbuhan danpembiakan mikroorganisma.Membincangkan keperluan nutrien dalam aktivitimikroorganisma.Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan faktorpH terhadap aktiviti mikroorganisma.<br />

×