Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тест 8 р анги лимбээ

2,963 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

тест 8 р анги лимбээ

  1. 1. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын ЕББДС-ийн 8-р анги төгсөх Шалгалтын тест Газарзүй 2012 он Хувилбар “А”1.Монгол орны газар нутгийн хэмжээА. 165411км2 б. 165116 км2 в. 156000км22. Монгол улсын хилийн 3 улсын уулзвар цэг аль нь вэ?А. Монгол шарын даваа,Соѐлз уул б. Таванбогд,Тарваган дахын овооВ. Таванбогд, Хүйтэн3. Пржевальскийн адуу гэж ямар амьтныг нэрлэдэг вэ?А. Хулан б. Монгол адуу в. Тахь4. Баян-Өлгий аймагт ямар ястан голлон амьдардаг вэ?А. Казак б. Баяд в. Дарьганга5. Монгол орон ямар уур амьсгалтай вэ?А. Дулаан б. Эх газрын эрс тэс в. Сэрүүн6. Цаг агаарын мэдээгээр агаарын даралт буурна гэж зарлавал тэнгэр ямарболох вэ?А. Тэнгэр муухайрна б. Цаг агаар тогтвортой болно7. Хэнтийн нуруунаас эх авдаг,Хойд мөсөн далайн ай савд хамаардаг гол альнь вэ?А. Тэс б. Завхан в. Туул8. Дараах уул нуруудыг оргилуудтай нь зөв тохируул. /3 оноо/1. Монгол Алтай а. Асралтхайрхан2. Говь Алтай б. Мөнхсарьдаг3. Хангай в. Хүйтэн4. Хөвсгөл г. Их Богд5. Хэнтий д. Отгонтэнгэр
  2. 2. 9. Тодорхой температуртай агаарын шингээж болох усны уурын дээдхэмжээг................... гэнэ.А. Чийгийн багтаамж б. Харьцангуй чийг в. Шүүдэр цэг10. Монгол орны хамгийн их ялзмагтай хөрс бол...................хөрс юм.А. Говийн бор б. Хүрэн в. Хар шороон11. Өмнөговь аймгийн хамгийн өмнө захын цэгнь...................юм.А. Орвог гашууны бор толгой б. Мааньт уул в. Онгон улаан уул12. Даланзадгад хотод жилд унах тундасны хэмжээ 131мм, уурших чадварнь 1031мм бол чийгийн итгэлцүүрийг ол. /2 оноо/13.Даланзадгад хотын чийгийн хангамж ямар байна вэ?/Чийгийнитгэлцүүрийг ашигла/ /1 оноо/А.Чийгээр дутмаг б. Хангалттай биш хуурайвтар в. Хангалттай14.Тухайн голын өргөн 6м, гүн нь 2м,урсгалын хурд нь3м/с бл уснызарцуулалтыг ол / 3ноо/15.Дараах үйлдвэр уурхай аль аймагт оршдог вэ? /2 оноо/1. Тавантолгой а. Увс2. Адуунчулуун б. Дархан Уул3. Нүүрст хотгор в. Дорнод4. Шарын гол г. Өмнөговь16.Анхны голдож дээр 10цаг болж байхад аль уртраг дээр 18цаг болж байхвэ? /2оноо/17.Хамгийн олон унтарсан галт уултай аймагА. Булган б. Архангай в. Сүхбаатар18. L-45 нэрлэлтэй хуудасны өргөргийн дагуух залгагдах хуудсыг нэрлэ. А. L-48 б. M-47 в. L-46 Бүгд 25оноо
  3. 3. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын ЕББДС-ийн 8-р анги төгсөх Шалгалтын тест Газарзүй 2012 он Хувилбар “В”

×