Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Limbažu un Alojas novadu bibliotēkas

90 views

Published on

Apkopojums par darbu Limbažu un Alojas novadu publiskajās bibliotēkās 2017. gadā

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Limbažu un Alojas novadu bibliotēkas

 1. 1. Limbažu un Alojas novadu bibliotēkas 2017. gads
 2. 2. Vispārīgs raksturojums Limbažu Galvenā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka 2017. gadā strādāja ar 14 Limbažu novada un 6 Alojas novada publiskajām bibliotēkām; 10 Limbažu novada un 3 Alojas novada skolu bibliotēkām; Limbažu novadā Katvaru bibliotēkai ir 2 izsniegšanas punkti
 3. 3. Nozīmīgākie notikumi • Novadu bibliotēkās īpaša uzmanība veltīta bibliotēku novadpētniecības darbam, bibliotēku vēstures izpētei, materiālu sistematizēšanai un pieejamībai, organizējot konkursu publiskajām bibliotēkām “Mana bibliotēka ceļā uz simtgadi un aiz tās”; • Pievērsta padziļināta uzmanība statistikas uzskaitei ALISĒ; • Turpinājās darbs LGB jaunajā ēkā, piedāvājot kvalitatīvas un ērtas telpas bibliotēku darbinieku mācībām, semināriem; • Organizētas 2 mācību ekskursijas/pieredzes braucieni – pavasarī un vasaras beigās, apmeklējot Latvijas bibliotēkas Jūrmalas pusē, kā arī Lietuvas bibliotēkas pieredzes apmaiņas ekskursijā “Lietuva – Daba un Kultūra”; • Turpināta sadarbība ar skolu bibliotēkām; • Vairākās Limbažu novada publiskajās bibliotēkās veiktas krājuma elektroniskās inventarizācijas; • Umurgā organizēti vietējie Grāmatu svētki
 4. 4. Finansiālais nodrošinājums 2015 2016 2017 Ieņēmumi kopā 589689 1363519 698201 t.sk. no pašvaldības budzēta 323027 1363099 296047 t.sk. citi ienākuma avoti 266662 420 402154 IEŅĒMUMI KOPĀ 0 500000 1000000 1500000 2000000 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Atalgojumam 204173 170595 187287 Izdevumi kopā 323277 1629889 698175 IZDEVUMI KOPĀ UN ATALGOJUMAM
 5. 5. Materiāli tehniskais stāvoklis • Pārskata periodā veikti remonti 5 bibliotēkās (Vitrupes bibliotēkā, Pāles bibliotēkā, Straumes bibliotēkā, Braslavas pagasta bibliotēkā un Alojas pilsētas bibliotēkā); • Uz jaunām telpām pārcelta 1 bibliotēka (Viļķenes bibliotēka); • Nākamgad plānots turpināt telpu sakārtošanu 3 bibliotēkās (Pāles bibliotēkā, Braslavas pagasta bibliotēkā,Alojas pilsētas bibliotēkā). Tuvākajā nākotnē tiks meklēts risinājums par telpu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem Skultes bibliotēkā.
 6. 6. Bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām • 2017. gads ir ienesis pārmaiņas Viļķenes bibliotēkas dzīvē sakarā ar tehniska rakstura problēmām, kas radās, uzsākot plānoto rekonstrukcijas projektu “Viļķenes PII ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana”. Atklājās telpu nepietiekamība pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām un tika pieņemts lēmums bibliotēku no šīs ēkas pārvietot uz kultūras nama ēku Dārza ielā 1. Bibliotēkas telpu platība lietotājiem ir palielinājusies par 9 m2. Lietotāji ar kustību traucējumiem var izmantot slīpo uzbrauktuvi pie ēkas parādes durvīm. Diemžēl esošie sliekšņi un šaurās starpdurvis gaitenī pagaidām traucē pilnvērtīgu vides pieejamību.Trūkums ir bibliotēkas telpu nepārskatamība, jo viena telpa – spēļu istaba, kurā izvietots arī bērnu literatūras krājums – ir nodalīta ar publisku caurstaigājamu gaiteni. Ieguvums jaunajā bibliotēkas atrašanās vietā - telpu uzkopšanu veic pagasta pārvaldes apkopēja.
 7. 7. Viļķenes bibliotēkas atklāšanas brīdis
 8. 8. Pozitīvas pārmaiņas Pāles bibliotēkā pēc telpu pārkārtošanas un remonta Labiekārtots stūrītis bērniem Pociema bibliotēkā
 9. 9. Bibliotēkas telpa – labsajūtai un iedvesmai Bibliotēkā SALA vadītāja Ieva Prauliņa vada nodarbību konferenču zālē Lādes bibliotēkas noformējums Valsts svētku nedēļā
 10. 10. Lādezera bibliotēkā
 11. 11. Personāls 2017. gadā • Pavisam Limbažu un Alojas novadu bibliotēkās strādā 22 bibliotekārie darbinieki, no tiem 18 uz pilnu slodzi, 2 uz 0,5 slodzi; 2 uz citu slodzi; • 8 darbinieki ar bibliotekāro izglītību, 10 darbinieki ar izglītību citās jomās, 4 darbinieki ar vispārējo vidējo izglītību; • Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA darbinieku kopskaits ir 3. Bibliotekārais darbinieks ir 1. Pārējie 2 darbinieki ir - komercdarbības speciālists uz pilnu slodzi un iestādes apkopēja uz pilnu slodzi.
 12. 12. Apbalvojumi un pateicības 3. maijā Rēzeknē GORS notika balvas Laiks Ziedonim 2017 nominantu godināšana un uzvarētāju apbalvošana. Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Strokša saņēma cildinājuma rakstu no konkursa “Laiks Ziedonim” nominācijā “Bize” (attēlaAnita ar savu dzīvesbiedru)
 13. 13. Apbalvojumi un pateicības Staiceles pilsētas bibliotēkai - Pateicības raksts par dalību UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”; Staiceles bibliotēkas darbinieces saņēmušas pateicības e- pastus: • no Ārlietu ministrijas par ieguldīto darbu un laiku ikdienā informējot Latvijas iedzīvotājus par Eiropas Savienības jautājumiem; • Iekšlietu ministrija izsaka pateicību Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Strokšai un kolēğei Intai Meisterei par interesi un iniciatīvu, organizējot informatīvo pasākumu par cilvēku tirdzniecību.
 14. 14. Apbalvojumi un pateicības 2017. gadā KISC no "Gaismas nesēja" konkursam pieteikto bibliotekāru vidus izraudzījies savu uzvarētāju, kam piešķirt specbalvu.Tā bija Katvaru bibliotēkas vadītāja Laima Bernšteina - balvu saņēma Latvijas Bibliotekāru kongresā 24. aprīlī
 15. 15. 2017. gada aprīlī pēc “E-prasmju nedēļas 2017” rezultātu apkopošanas veicināšanas balvas no E-prasmju nedēļas Latvijā rīkotājiem – Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas saņēma Alojas pilsētas bibliotēkas bibliotekāres par aktīvu iesaistīšanos E-prasmju nedēļas pasākumu organizēšanā savā bibliotēkā. Apbalvojumi un pateicības
 16. 16. Galvenie darba rādītāji Aktīvo lietotāju kopskaits (-4,7%) Iedzīvotāju skaits (-2%) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2016 2017 5968 4619 4400 Aktīvo lietotāju kopskaits 14600 14800 15000 15200 15400 15600 15800 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Iedzīvotāju skaits Limbažu un Alojas novados 15648 15334 15018 Iedzīvotāju skaits Limbažu un Alojas novados (bez Limbažu pilsētas)
 17. 17. Galvenie darba rādītāji Izsniegumu kopskaits Limbažu un Alojas novadu bibliotēkās (-13%) Fiziskais apmeklējums (-14,2%) 2015 2016 2017 160536 145424 126300 2015 2016 2017 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Fiziskais apmeklējums 109887 104154 89324
 18. 18. Galvenie darba rādītāji Apmeklējuma sadalījums Apmeklējumu intensitāte 56% 3% 41% Fiziskais apmeklējums Virtuālais apmeklējums Sociālo tīklu apmeklējums 21.9 22.5 20.3 2015 2016 2017 Apmeklējumu intensitāte
 19. 19. Galvenie darba rādītāji • Samazinājies aktīvo lietotāju skaits, izsniegums, kā arī fizisko apmeklējumu skaits un apmeklējumu intensitāte Pamatojums: Pagājušajā gadā centāmies visās novada bibliotēkās statistiku uzskaitīt tikai ALISĒ, nevis manuāli, tāpēc sapratām, ka iepriekšējos gados bija pieļautas neprecizitātes, kas nedaudz ietekmē arī kopējo statistiku. Tagad dati ALISĒ ir korekti. Vienīgi preses izsniegumu vēl dažas bibliotēkas atzīmē manuāli. Rādītāju samazinājumu ietekmēja arī tas, ka pagājušajā gadā bibliotēkās notika remonti, pārcelšanās uz jaunām telpām, krājumu inventarizācijas. Dažviet ilgāku laiku bibliotēkas bija slēgtas vadītājas slimības dēļ. Ļoti intensīvi pieaudzis sociālo tīklu apmeklējums (Staiceles bibliotēkas nopelns). Lietotāju % no iedzīvotāju skaita ir samērā stabils, pagājušajā gadā tas bija 29,3% (samazinājums par 2,6%).
 20. 20.  Rādītāju pieaugums: Staiceles pilsētas bibliotēka Alojas pilsētas bibliotēka Bibliotēka SALA Lādes bibliotēka Vidrižu bibliotēka
 21. 21. Pakalpojumu attīstība Pie bibliotēkas SALA piestāj JAWAS draugu saiets. Ieradās 34 motocikli no Baltijas valstīm. Vietējie iedzīvotāji varēja pavizināties ar lepnajiem braucamajiem.
 22. 22. Pakalpojumu attīstība Pēcpusdiena “Latvijai- 99” Vitrupes bibliotēkā
 23. 23. Pakalpojumu attīstība Idejas, kā izstādes pārvērst par ceļojumu laivā… Staiceles pilsētas bibliotēkā nav apsīkušas. Literatūras izstāde par rudens ražu - ķirbjiem.
 24. 24. Laipni lūdzam ienākt… Lādezera un Ārciema bibliotēkās
 25. 25. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pašreiz pieejamās bibliotēkas • Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka «SALA» • Alojas pilsētas bibliotēka • Staiceles pilsētas bibliotēka • Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka • Lādes bibliotēka • Umurgas bibliotēka • Vidrižu bibliotēka • Braslavas pagasta bibliotēkā var iekļūt gados veci cilvēku, arī apmeklētāji ratiņkrēslos • Braslavas pagastaVilzēnu bibliotēka • Katvaru un Lādezera bibliotēkas atrodas ēku 1. stāvā, tajās viegli var iekļūt gados veci cilvēki, ar citu palīdzību - arī cilvēki ar kustību traucējumiem • Viļķenes bibliotēka, izmantojot kultūras nama parādes durvis, ir pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem.
 26. 26. Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka SALA – pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem
 27. 27. Bibliotēku atpazīstamība Norāde uz Lādezera bibliotēku Pie ieejasVidrižu bibliotēkā
 28. 28. Pasākumi mērķgrupām bibliotēkā SALA • Humora un iedvesmas vakars SALĀ 16.martā: viesojas Pēteris Strubergs un Anatolijs Danilāns, piedalījās 120 interesenti; • 27.maijā pie SALAS ierodas JAWA draugu saieta dalībnieki; • 11.maijā Gudrinieku tikšanās gudrajā ēkā- Ungurpils SALĀ; • 9.jūnijā aizvadīts kārtējais- 9. Pasaules klaidoņu brālības saiets; • 28.oktobrī SALAI-1 gadiņš.
 29. 29. Uzziņu un informācijas darbs, izglītojošā darbība Izglītojoši pasākumi Lietotāju apmācības Datu bāzes Uzziņas
 30. 30. Izglītojošais darbs Staiceles pilsētas bibliotēkā Izglītojošs seminārs par cilvēku tirdzniecību Informatīvais seminārs par Baha ziedu terapiju
 31. 31. • Visas Limbažu unAlojas novadu publiskās un 7 skolu bibliotēkas aktīvi izmanto visas iespējas, ko piedāvā BISALISE. Četras skolu bibliotēkas daļēji rekataloģizēja savu krājumu, bet dažādu iekšēju problēmu dēļ darbs ar BIS ALISE pārtraukts. Kopkatalogam nav pievienota viena bibliotēka – Baumaņu Kārļa pamatskolas bibliotēka. • Limbažu unAlojas novadu bibliotēku kopkatalogu veido 14 Limbažu un 6 Alojas novadu publiskās bibliotēkas, 9 Limbažu un 3 Alojas novadu skolu bibliotēkas.Tikai vienai bibliotēkai – Baumaņu KārļaViļķenes pamatskolas bibliotēkai nav BISALISE.
 32. 32. Krājums. Finanses Finansējums krājumam kopā t.sk. grāmatām t.sk. bērnu grāmatām t.sk. presei 2015 44250 32547 5756 11703 2016 41760 31159 6164 10601 2017 42337 31437 5210 10900 Finansējums krājuma komplektēšanai
 33. 33. Finansējums krājumam uz… 1 iedzīvotāju 1 reģistrēto lietotāju 2015, 2.83 2016, 2.72 2017, 2.82 2.7 2.72 2.74 2.76 2.78 2.8 2.82 2.84 2.86 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju 2015 2016 2017 7.4 9 9.6 Finansējums krājumam uz 1 lietotāju EUR 2015 2016 2017
 34. 34. Krājuma rādītāji. Jaunieguvumi 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Jaunieguvumi kopā t.sk. grāmatas t.sk. laviešu D t.sk. bērniem 2017 2016 2015
 35. 35. Novadpētniecība “Viss ir tepat - manā Madonā: novadpētniecības aktualitātes Madonas novada bibliotēkā”, LGB seminārā stāstīja Sarmīte Radiņa no Madonas novada bibliotēkas
 36. 36. Novadpētniecība Virtuālā izstāde “Druskas un driskas: Kultūrvēsturisku norišu ieskicējums muižu centros tag. Limbažu, Alojas novados”, LGB seminārā stāstīja Gundars Plešs no Limbažu muzeja
 37. 37. Novadpētniecība Publisko bibliotēku konkursa ietvaros “Mana bibliotēka ceļā uz simtgadi un aiz tās” bibliotēkas SALA vadītāja izveidoja fotogrāfiju izstādi “Ungurpils stāsti” no 50 fotogrāfijām, kuras tiek izvietotas SALAS telpās. Nākamajā kārtā fotogrāfijas tiks papildinātas ar aprakstiem par konkrētām, attēlotajām vietām, 3. kārtā, tiks vēl pievienotas fotogrāfijas no pavisam tālās Ungurpils vēstures.
 38. 38. Novadpētniecība Izstāde Lādezera bibliotēkā Stends par Staiceles pilsētas bibliotēkas vēsturi
 39. 39. Novadpētniecība Radošās darbnīcas Lādezera bibliotēkā
 40. 40. Novadpētniecība Viļķenes bibliotēka Ciemos pie novadnieka – aviācijas inženiera Aleksandra Ārgaļa krustdēla Aleksandra Caunes Rīgā. Attēlā no kreisās: Mārīte Purmale, Ilze Ādamsone, Aleksandrs Caune, Aija Ozoliņa.
 41. 41. Novadpētniecības konkursa «Mana bibliotēka ceļā uz simtgadi un aiz tās» uzvarētājas Mairita Sarmīte
 42. 42. Jauninājumi novadpētniecības darbā • 2017. gadāViļķenes bibliotēkas vadītāja organizējusi vairākas ekskursijas, lai popularizētu pagastu, Limbažu novadu, kā arī tālākas apkaimes kultūras vērtības. Pirmsskolas iestādes vecākās grupas bērniem organizēta ekskursija uz Ķirbižu meža muzeju un pastaiga pa dabas takām garVitrupes gleznainajiem stāvkrastiem; audēju pulciņa dalībniecēm organizētas ekskursijas uz Staiceli, Ungurpils “Salu” un Raunas novadu; Rīgas Mārtiņa baznīcas draudzei – ekskursija pa Limbažu pilsētas ievērojamajām vietām un Limbažu apkaimes baznīcām; • 2017. gadā LGB novadpētniecības lasītavā tika veikta laikraksta “Padomju Zeme” senāko numuru caurskatīšana, izrakstot un pārfotografējot svarīgākos notikumus par padomju saimniecību “Viļķene” unViļķenes bibliotēkas darbību sakarā ar konkursu par bibliotēkas vēsturi; • Staiceles pilsētas bibliotēkā tiek veidotas prezentācijas par konkrētām dabas vietām Staicelē un Staiceles pagastā- tāda prezentācija ir par dabu Staiceles pagastā – sākumskolas skolēniem.
 43. 43. Projekti Lielākais veikums aizvadītajā gadā darbā ar projektiem ir Alojas pusē - Staiceles pilsētas bibliotēka piesaistīja līdzekļus 3590.00 EUR apjomā, veiksmīgi startējušas arī Alojas pilsētas un Braslavas pagastaVilzēnu bibliotēkas. 17 12 18 0 5 10 15 20 1 Izstrādātie un iesniegtie projekti 2017 2017 2016 2015
 44. 44. Projekti Sakopta vide bibliotēkas tuvumā – draudzīgs aicinājums uz bibliotēku. RealizācijāVilzēnu bibliotēkas projekts “Skaista mana tēva sēta, skaists mans pagalmiņš.”
 45. 45. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi Ceriņziedu balle Vitrupē
 46. 46. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi Staiceles pilsētas bibliotēka kā vienu no veiksmīgākiem bibliotēkas popularizēšanas pasākumiem min dzejas dienas pasākumu, kurā dalību ņēma Guntars Račs ar saviem draugiem. Ceļu uz bibliotēku atrada gan jaunieši, gan pensionāri, gan visi kuriem tuva ir mūziķa un dzejnieka daiļrade.
 47. 47. LGB semināri Ar iedvesmojošu stāstu – Kaspars Rūklis un kolēģes ED seminārā Limbažos
 48. 48. Visiem vēl atmiņā ceļojumu iespaidi: Jūrmala Lietuva – Daba un Kultūra
 49. 49. Tikšanās vieta – Jūrmala Aizrautīgais Ingunas Radziņas stāstījums Dubultu bērnu bibliotēkā Babītes novada pašvaldības bibliotēkas stūrītis bērniem
 50. 50. Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā
 51. 51. Utenas bibliotēkā Zarasu bibliotēkā
 52. 52. Laime ir svarīgāka par perfekti saplānotu dienu un padarītiem darbiem. Labas attiecības – vērtīgākas par paspēšanu. Iekšējs miers ir svarīgāks nekā saspringta skriešana.
 53. 53. Paldies par uzmanību! Broņislava Sauka, LGB APSC vadītāja Tel. 29283652 E-pasts: bronislava.sauka@limbazi.lv

×