Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lietotāju apmācība Vidrižu bibliotēkā

205 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lietotāju apmācība Vidrižu bibliotēkā

  1. 1. Lietotāju apmācībaLietotāju apmācība Vidrižu bibliotēkāVidrižu bibliotēkā 2012.GADS2012.GADS
  2. 2. Darba mēķis Dot iespēju apgūt datorprasmes ikvienam cilvēkam , neatkarīgi no vecuma , izglītības un sociālā stāvokļa
  3. 3. Bibliotēka piedāvā  *Apgūt pamatprasmes darbā ar datoru  *Izveidot , lietot e-pastu  *Veikt maksājumus internetbankā  *Elektroniski sastādīt , nosūtīt dažādus dokumentus  *Informāciju par datu bāzēm , arī par tām , kas pieejamas tikai bibliotēkā  *Iespēju apgūt datorprasmes pašmācības ceļā
  4. 4. Mērķauditorija  * Īpaša uzmanība lietotājiem pēc 50 gadu vecuma  * Regulārs darbs ar bērniem , pastiprināti pievēršoties drošībai internetā
  5. 5. 2012.GADĀ APMĀCĪTI UN KONSULTĒTI 28 LIETOTĀJI  * E-pasta izveidošana un lietošana -5  * I-bankas lietošana -5  * Lattelekom informācija -5  * Darba meklējumi-5  * CSDD testi -2  * Tulkojumi-2  * Pārējie -4
  6. 6. Turpmāk  *Sniegt lietotājiem nepieciešamo palīdzību pēc pieprasījumu  * Regulāri informē lietotājus par esošajām un jaunajām iespējām internetā  * Bērnu apmācībā sadarboties ar skolu , akcentējot tos tematus , kuri tajā brīdī tiek apgūti
  7. 7. Turpmāk  *Sniegt lietotājiem nepieciešamo palīdzību pēc pieprasījumu  * Regulāri informē lietotājus par esošajām un jaunajām iespējām internetā  * Bērnu apmācībā sadarboties ar skolu , akcentējot tos tematus , kuri tajā brīdī tiek apgūti

×