Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A felvilágosodás
• A 17. század végén kezdődő és az egész
18. században uralkodó eszmeáramlat,
művelődéstörténeti korszak.
FOGALOM-MEGHATÁROZÁS
• Művelődéstörténeti korszak: a kultúra
történeti fejlődésében azon szakaszok,
amelyekben a változás/...
A felvilágosodás
• „A fény százada” (= 18. század) ↔
„sötét” középkor
• Az emberiséget át kell vezetni a
tudatlanság, a ba...
• „Az ember kilábalása a maga okozta
kiskorúságból.” (Kant) => módja:
• A felvetődő kérdések ésszerű
megoldása.
• Az egyén...
TEHÁT:
• Az oktatással-neveléssel jobbá tehető a
társadalom.
• Polgárság körében terjedt.
Kiindulópontja Anglia, de Franci...
A felvilágosodás előzményei
• Természettudományos felfedezések
• Kopernikusz, Kepler, Galilei
felfedezései
• Newton: tömeg...
Alapja: két filozófiai irányzat
1. Racionalizmus
• Az ismeretek végső forrása a
gondolkodás, az ész = ráció (Descartes)
• ...
2. Empirizmus
• Az ismeretek egyetlen forrása az
érzékelés, a tapasztalat.
• Módszere az INDUKCIÓ: az egyestől
az általáno...
Világnézet
• Kritikai szemlélet
• Tudásba vetett hit
• Természeti törvények alkalmazása a
társadalomban (ok-okozat)
• Egyh...
• Szabadság, egyenlőség, testvériség!
• SZABADSÁG = minden ember
szabadnak születik
• EGYENLŐSÉG = vagyoni és
társadalmi
•...
A francia Enciklopédia
• Enciklopédia, avagy a tudományok,
művészetek és mesterségek értelmező
szótára
• A kor tudományos ...
Készítsetek szócikket, amely
egy 21. századi jelenséget
mutat be!
A felvilágosodás stílusirányzatai
1. Klasszicizmus
• Minta: antik görög és római művészet
• Cél: e művek utánzása => merev...
ÉPÍTÉSZET
Az egri bazilika
• antik elemek
• szimmetria
• hűvös nyugalom
• harmónia
• mértani formák
SZOBRÁSZAT
Antonio Canova:
Paolina Borghese szobra
• antik szépségideál
• ókori művek szolgai
másolása
• hűvös elegancia
FESTÉSZET
J. L. David:
Horatiusok esküje
• téma: hősi tett
vagy szenvedés
• erkölcsi tanítás
• formai tökély
2. Szentimentalizmus
• Középpontban: a személyiség, az
érzelmek => „az érzékenység kultusza”
• Megrendülés a felvilágosodá...
„Zordon erők, durva bércek, szírtok!
Harsogjátok jajjaim!
Tik talám több érezéssel bírtok,
Mintsem embertársaim,
Kik keble...
3. Rokokó
• Középpontban: az élet örömeinek
élvezete
• Témái: szerelem, finom erotika,
mitológiai jelenetek
• Jellemzői:
•...
Jean-Honoré Fragonard:
A hinta
• játékosság
• báj
• kacérság, érzékiség
• idill
• könnyedség
• miniatürizálás
Jégvarázs (2013)
Kedvelt műfajok
KLASSZICIZMUS SZENTIMENTALIZMUS ROKOKÓ
• eposz
• óda
• tragédia
• epigramma
• tanköltemény
• nevelődési re...
Dolgozat mintakérdése
Az Enciklopédia…
1. Diderot és d’Alembert szerkesztői munkáját dicséri.
2. a 17. század modern tudás...
Köszönöm a figyelmet!
Készítette: Katonás Lilla
Magyartanár-pedagógiatanár MA
A felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

397 views

Published on

A felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, művészeti környezete

 1. 1. A felvilágosodás • A 17. század végén kezdődő és az egész 18. században uralkodó eszmeáramlat, művelődéstörténeti korszak.
 2. 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁS • Művelődéstörténeti korszak: a kultúra történeti fejlődésében azon szakaszok, amelyekben a változás/fejlődés sajátosságai lényegi jegyeikben azonosak. • Stílusirányzat: egy adott időben, egy művészeti ágban megjelenő stílusjegyek összessége. • Korstílus: olyan stílusirányzat, amely egyidejűleg több művészeti ágban is megjelenik.
 3. 3. A felvilágosodás • „A fény százada” (= 18. század) ↔ „sötét” középkor • Az emberiséget át kell vezetni a tudatlanság, a babonák, a vallási előítéletek világából az ész, a ráció, a tudás birodalmába.
 4. 4. • „Az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságból.” (Kant) => módja: • A felvetődő kérdések ésszerű megoldása. • Az egyén önálló gondolkodása. FELADAT: rögzítsétek T-táblázatban az önálló gondolkodás előnyeit, lehetőségeit, és nehézségeit, hátrányait!
 5. 5. TEHÁT: • Az oktatással-neveléssel jobbá tehető a társadalom. • Polgárság körében terjedt. Kiindulópontja Anglia, de Franciaországban bontakozik ki.
 6. 6. A felvilágosodás előzményei • Természettudományos felfedezések • Kopernikusz, Kepler, Galilei felfedezései • Newton: tömegvonzás • Descartes: „Gondolkodom, tehát vagyok!”
 7. 7. Alapja: két filozófiai irányzat 1. Racionalizmus • Az ismeretek végső forrása a gondolkodás, az ész = ráció (Descartes) • Módszere a DEDUKCIÓ: az általánostól az egyediig jut el.
 8. 8. 2. Empirizmus • Az ismeretek egyetlen forrása az érzékelés, a tapasztalat. • Módszere az INDUKCIÓ: az egyestől az általánosig jut el.
 9. 9. Világnézet • Kritikai szemlélet • Tudásba vetett hit • Természeti törvények alkalmazása a társadalomban (ok-okozat) • Egyházellenesség, de nem istentagadás! • DEIZMUS: Isten teremtette a világot, de magára hagyta
 10. 10. • Szabadság, egyenlőség, testvériség! • SZABADSÁG = minden ember szabadnak születik • EGYENLŐSÉG = vagyoni és társadalmi • TESTVÉRISÉG = minden ember testvér
 11. 11. A francia Enciklopédia • Enciklopédia, avagy a tudományok, művészetek és mesterségek értelmező szótára • A kor tudományos ismereteinek foglalata. • Szerkesztői: Diderot és d’Alembert • 1751-72: 28 kötet
 12. 12. Készítsetek szócikket, amely egy 21. századi jelenséget mutat be!
 13. 13. A felvilágosodás stílusirányzatai 1. Klasszicizmus • Minta: antik görög és római művészet • Cél: e művek utánzása => merev szabályok megalkotása és követése • ÉRTÉKEK: józan ész, mértéktartás, fegyelem, eszmények
 14. 14. ÉPÍTÉSZET Az egri bazilika • antik elemek • szimmetria • hűvös nyugalom • harmónia • mértani formák
 15. 15. SZOBRÁSZAT Antonio Canova: Paolina Borghese szobra • antik szépségideál • ókori művek szolgai másolása • hűvös elegancia
 16. 16. FESTÉSZET J. L. David: Horatiusok esküje • téma: hősi tett vagy szenvedés • erkölcsi tanítás • formai tökély
 17. 17. 2. Szentimentalizmus • Középpontban: a személyiség, az érzelmek => „az érzékenység kultusza” • Megrendülés a felvilágosodás eszméiben • Melankólia • Magányos, cselekvésképtelen hősök • Természetbe való menekülés
 18. 18. „Zordon erők, durva bércek, szírtok! Harsogjátok jajjaim! Tik talám több érezéssel bírtok, Mintsem embertársaim, Kik keblekből számkivetnek És magok közt csúfra emlegetnek Egy szegény boldogtalant. Egy szegény boldogtalant.” (Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz)
 19. 19. 3. Rokokó • Középpontban: az élet örömeinek élvezete • Témái: szerelem, finom erotika, mitológiai jelenetek • Jellemzői: • gáláns, kedélyes hangnem • díszítettség (virágszimbólum!) • zeneiség
 20. 20. Jean-Honoré Fragonard: A hinta • játékosság • báj • kacérság, érzékiség • idill • könnyedség • miniatürizálás
 21. 21. Jégvarázs (2013)
 22. 22. Kedvelt műfajok KLASSZICIZMUS SZENTIMENTALIZMUS ROKOKÓ • eposz • óda • tragédia • epigramma • tanköltemény • nevelődési regény • államregény • elégia • napló- és levélregény • komikus eposz • életkép • pásztorjáték
 23. 23. Dolgozat mintakérdése Az Enciklopédia… 1. Diderot és d’Alembert szerkesztői munkáját dicséri. 2. a 17. század modern tudásanyagát gyűjtötte össze. 3. Anyagában a művészetek nem szerepelnek. 4. Tudásbázisában a tudományok mellett a mesterségek is megtalálhatóak. minden állítás igaz az 1., a 2. és a 4. állítás igaz az 1. és a 4. állítás igaz
 24. 24. Köszönöm a figyelmet! Készítette: Katonás Lilla Magyartanár-pedagógiatanár MA

×