Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Заломлення світла
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

відбивання світла. закони відбивання

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

відбивання світла. закони відбивання

 1. 1. Миколаївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 36 Конкурсна робота шкільного заочного конкурсу «Сучасний урок у презентаціях» Виконала: учитель фізики Назарчук Марічка Олегівна Миколаїв – 2014
 2. 2. Фізика 7 клас Тема: Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Мета: сформувати в учнів поняття про явище відбивання світла, закони відбивання світла, формувати фізичне мислення, вміння і навики застосування даного явища; дати учням знання про дзеркальні поверхні та їхні властивості, розвивати вміння аргументовано пояснювати закономірності явищ природи, застосовувати теоретичні положення для пізнання дійсності, мислення, здібності учнів; виховати спостережливість, наполегливість, старанність, дисципліну праці.
 3. 3. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Обладнання: презентація уроку на слайдах, диференційовані різнорівневі картки, підручники, зошити, транспортири, лінійки. Очікувані результати: Учень називає основні оптичні явища; розрізняє падаючий і відбитий промінь, кут падіння і відбивання; формулює означення світлового променя, закони відбивання світла; може описати хід променів при дзеркальному відбиванні світла; здатний спостерігати відбивання світла. Методи і форми роботи: • Словесні (бесіда, розповідь вчителя) • Робота з книгою • Ілюстративні • Розв'язування задач; • Методи контролю та обліку знань і умінь учнів.
 4. 4. Структура уроку: I. Організаційний етап (1 хв) II. Актуалізація опорних знань та вмінь (7хв) III. Оголошення теми, мети та завдань уроку (2хв) IV. Мотивація навчальної діяльності (2хв) V. Постановка проблеми VI. Вивчення нового матеріалу (20хв) VII.Закріплення нових знань (9 хв) VIII.Підбиття підсумків уроку (2 хв) IX. Домашнє завдання (2 хв)
 5. 5. Хід уроку І. Організаційний етап (1 хв) 1. Привітання. 2. Перевіряємо чи готовий клас та учні до уроку (підручники, зошити, щоденники, ручки, транспортири, олівці на парті), перевірка відсутніх. ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь (7хв) 1. Роздаються картки з дидактичними матеріалами окремим учням  2-є учнів працюють з карткою середнього рівня (до 6 балів)  2-є учнів – з карткою достатнього та високого рівня (до 12 балів) Учні передають вирішені завдання сильнішим, і ті вже перевіряють, виставляють олівцем оцінки. 2. Бесіда за запитаннями (вибірково)  Наведіть приклади природних, штучних джерел світла та тих, що світяться відбитим світлом.  Наведіть приклади приймачів світла  Що таке точкове джерело світла?  Що таке промінь?  Наведіть докази прямолінійного поширення світла.
 6. 6. ІІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку (2хв) Учні разом з учителем висловлюють основні завдання та які знання очікують отримати від сьогоднішнього уроку, виходячи з теми. ІV. Мотивація навчальної діяльності (2хв) Даний урок є четвертим уроком в темі світлові явища. Одним з головних питань теми «Світлові явища» є питання відбивання світла на межі розподілу двох середовищ. Тому вважаю, що даний урок повинен мати за мету формування нових знань про явище відбивання світла та основні фізичні закони, які його описують – закони відбивання світла Світло - це випромінювання, яке дає нам зорові відчуття. Ми бачимо предмети, коли світло від них досягає наших очей. Ці предмети або самі випромінюють світло, або відбивають світло, випромінюваний іншими предметами, або пропускають його через себе. Ми бачимо, наприклад, Сонце й зірки тому, що вони випромінюють світло. Більшість же предметів навколо нас ми бачимо завдяки відбитому ними світла. А деякі матеріали, такі, як вітражі, розкривають багатство своїх барв, пропускаючи світло через себе.
 7. 7. Постановка проблеми: «Чому ми бачимо тіла?»
 8. 8. V. Вивчення нового матеріалу (20хв) План вивчення нового матеріалу 1. Явище відбиття світла 2. Поняття падаючого і відбитого променя 3. Поняття кута падіння і кута відбивання 4. Закони відбивання світла. 5. Оборотність світлового променя 6. Види відбивання. Плоске дзеркало
 9. 9. Ми бачимо предмети, коли світло від них досягає наших очей: при випромінюванні світла; при відбиванні світла; при пропусканні світла через себе. 1. Явище відбивання світла. Відбивають світло різні предмети не однаково — саме це й надає розмаїтості навколишньому світові.
 10. 10. Експеримент 1. З'ясовуємо, чому ми бачимо тіла, що не є джерелами світла За відсутності джерела світла неможливо нічого побачити. Якщо ж з'являється джерело світла, то ми бачимо не тільки саме джерело, а й предмети, які відбивають світло, що йде від джерела
 11. 11. Падаючий промінь Перпендикуляр Відбитий промінь Кут падіння Кут відбивання 2. Поняття падаючого і відбитого променя Учитель (бесіда): Ми побачили з вами під час демонстрації два променя. Якби ви назвали промінь, який задає, напрям пучка світла, що падає? (ПАДАЮЧИЙ ПРОМІНЬ) Як би ви назвали промінь, який задає напрям пучка світла, що відбивається? (ВІДБИТИЙ ПРОМІНЬ)
 12. 12. 3. Поняття кута падіння і кута відбивання Учитель пропонує учням самостійно знайти визначення кутів за підручником. Прочитати ст.. 130 (Самостійна робота з підручником) Демонстраційний експеримент №2 За допомогою дзеркала, аркуша паперу та лазерного випромінювача встановлюємо закономірності відбивання світла Звертаємо увагу на те, як змінюється напрям відбитого пучка внаслідок зміни напряму пучка, що падає на дзеркало.
 13. 13. 4. Закони відбивання світла. Робота з підручником ст.. 130 – 131 (виписати в зошити закони). Закони відбивання 1. Падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр до межі розділу двох середовищ, проведений у точку падіння променя, лежать в одній площині; 2. Кут падіння дорівнює куту відбивання. α = β Закони відбивання світла ще в III ст. до нашої ери встановив Евклід.
 14. 14. Побудова відбитого променя M N A C D O α в 1. Встановлюємо перпендикуляр CD в точці падіння променя АО. 2. Відмічаємо кут падіння. 3. Відміряємо точно такий же кут з протилежного боку. Отримуємо промінь ОВ. 4. Показуємо кут відбиття. В
 15. 15. Оборотність світлових променів Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Змінюючи кут падіння від 0º до 90º, можна спостерігати за зміною кута падіння.
 16. 16. Розсіяне відбивання – відбивання, при якому світло, що падає на шорстку поверхню, відбивається у всіх напрямах Дзеркальне відбивання – відбивання, при якому світло, що падає на гладеньку поверхню, відбивається у вигляді паралельного пучка. Види відбивання
 17. 17. 1) АА1  МN 2) АА1 = А1А2 3) ВВ1  МN 4) ВВ1 = В1В2 5) А2В2 – уявне зображення АВ План побудови зображення в плоскому дзеркалі
 18. 18. Характеристики зображень у плоских дзеркалах: 1) плоске дзеркало дає уявне зображення предмета; 2) зображення предмета в плоскому дзеркалі дорівнює за розміром самому предмету й розташоване на тій самій відстані від дзеркала, що й предмет; 3) пряма, яка сполучає точку на предметі з відповідною їй точкою на зображенні предмета в дзеркалі, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. 4) Права сторона предмета відповідає лівій стороні зображення і навпаки.
 19. 19. Закріплення вивченого матеріалу: 1. Питання: а) Сформулюйте закони відбивання світла. б) Який прилад може підтвердити закони відбивання світла? (На уважність) в) У чому полягає властивість оборотності світлових променів? г) Чому дорівнює кут падіння променя, якщо промінь падає на дзеркало перпендикулярно до його поверхні? д) Чим розсіяне відбивання світла відрізняється від дзеркального? е) Які характеристики має зображення предмета в плоскому дзеркалі?
 20. 20. 1. Поставте у відповідність до таких позначень терміни зі списку  MN –  AO –  OB –  O –  KD –  α –  β –
 21. 21. Задача (письмово). Кут між границею 2-х середовищ повітря-дзеркало і променем падіння світла 60 градусів. Знайти кут відбивання світла. Дано: ∟1 = 60 º Знайти: ∟3 -? Розв'язування: ∟1 + ∟2 = 90 º (по побудові та визначенню прямого кута), тоді ∟2 = 90 º - ∟1 = 90 º - 60 º = 30 º, отже, за законом відбиття ∟3 = ∟2 = 30 º. Відповідь: 30 º.
 22. 22. Усі видимі тіла відбивають світло. Під час відбивання виконуються два закони відбивання світла Другий закон Кут падіння променя Дорівнює куту його відбивання. < АОС - кут падіння, < ВОС – кут відбивання. ОС – перпендикуляр до поверхні в точці падіння променя. < α = < β С В βα О А ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ Перший закон: Промінь падаючий і промінь відбитий лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні, що відбиває, у точці падіння променя.
 23. 23. Домашнє завдання: 1. Вивчити § 17, 18 ст. 128 – 141 2. Відповідати на контрольні питання ст. 133, 141. 1. Розв’язати задачі  Кут падіння променя на дзеркальну поверхню становить 25°. Чому дорівнює кут між відбитим та падаючим променем?  ⃰ Побудуйте зображення відрізка у плоскому дзеркалі (див. рисунок). Знайдіть графічно область, із якої відрізок видно повністю.
 24. 24. Використані джерела: 1. А.Д.Андреев, Л.М.Черных. Конспект лекций по физике. Раздел «Электростатика» / СПб ГУТ.— СПб, 2004 г. 2. Ільченко В.Р., Куліковський С.Г., Ільченко О.Г. Підручник з фізики для 7 класу 3. http://physics.ucoz.ua/load/35 4. http://osvita.ua/school/lessons_summary/physics/list/180/ 5. http://mmk.edu.vn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id =57&Itemid=129

Views

Total views

2,112

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×