Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urakh ajbbenaran

590 views

Published on

MSKH.am
elektronayin aybbenaran

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urakh ajbbenaran

 1. 1. ՈՒՐԱԽ ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ ԼԻԼԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԵՐ՝ ՇՓԹՓԻԿՆԵՐ
 2. 2. <ul><li>Ջա~ն … էս ի~նչ ուրախ տառեր են, մեր ընկերներն են… </li></ul>
 3. 3. Օսիկ Ժորա Դավիթ Արևիկ Լիլիա Վարդան Անի Նազելի Նազելի
 4. 4. Սերոժիկ Արեգ Այրա Բորիս Գևորգ Հայկ Սամվել Արաքսիկ Արեգ Մարինե Լիլիթ
 5. 5. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Էս էն տունն է… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Կամ էլ տնակը… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Մկան տնակը </li></ul>
 6. 6. սա՞ր սա’ր սա~ր լուռ սար նուռ սար
 7. 7. Կա-կա-պիկ, մի կապիկ Պ իկ-պիկ –պիկ, մի կապիկ
 8. 8. Ախ, էսպես էլ գիժ ամիս… Մարդու հանգիստ չի տալիս…
 9. 9. Մուկը մատիտ կերավ: Կամ՝ մատիտը մուկ կերավ:
 10. 10. Սա իմ տունն է կամ տնակը: Ես եմ ապրում տնակում:
 11. 11. Մեկ, էլի մեկ, ու էլի մեկ … Տասը մեկ տամ, մի տաս կտա՞ս…
 12. 12. <ul><li>Ծառի ծերին Ծ է նստել, </li></ul><ul><li>Ծ-ի ծերին` ծիտ : </li></ul>
 13. 13. Ծ իծաղ ը Ծ ծաղրածուն է: Ծ Ծ Ծ կախվել են գունավոր ամպերից:
 14. 14. <ul><li>Պոչը գդալ չունի , գդալն էլ անպոչ է: </li></ul>
 15. 16. ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ Լիլիթ Բաբայան և ընկերներ

×