Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph kuda kepang kraf

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rph kuda kepang kraf

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata pelajaran Isi Pembelajaran Catatan / Impak Kelas MasaPendidikan Seni BIDANG :Mengenal Kraf TradisionalVisual TAJUK : Kuda KepangTahun 6Amal SUB TAJUK : Menghasilkan model kuda kepang1 Ogos 2012 OBJEKTIF :8 – 9 pagi i. Menghasilkan model kuda kepang. ii. Menghias kuda kepang mengikut kreativiti masing-masing.27 Orang HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. Mengenali seni kraf tradisional Melayu (kuda kepang). ii. Mengetahui cara-cara membuat kuda kepang dengan kaedah lakaran dan guntingan. iii. Berbangga dengan hasil kerja sendiri dan rakan. Pengetahuan sedia ada murid : i. Murid mahir mengguntingdan melakarobjek dalam tajuk- tajuk sebelum ini. ii. Murid telah sedia maklum tentang kegunaan setiap alatan yang dibawa. iii. Murid sedia maklum untuk menggunakan pensil sebagai lakaran awal.
 2. 2. Nilai murni : Kreatif, keseronokan,ketekunan dan menghargai kesenian Melayu.Kemahiran berfikir : Membuat turutan, menyusun dan menjana idea.Alat dan bahan : kertas manila, kertas warna, pensel, gam dan gunting.Bahan Bantu Mengajar (BBM) : i. Klip video tarian kuda kepang. ii. Persembahan multimedia sejarah ringkas kuda kepang, alat dan bahan yang digunakan dan cara-cara membuat model kuda kepang. iii. Beberapa contoh gambar model kuda kepang.
 3. 3. Langkah Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Pengajaran / MasaSet Induksi Penayangan klip video tarian kuda kepang Guru menayangkan klip video Nilai : Keseronokan(5minit) dan sejarah ringkas mengenai kuda kepang. tarian kuda kepang. BBM : Klip video tarian Contoh soalan: Murid dapat melihat dan kuda kepang. 1. Apakah jenis tarian yang ditayangkan? mengenal tarian kuda kepang. 2. Di manakah anda pernah melihat tarian ini? 3. Tarian ini banyak terdapat di negeri mana? Contoh jawapan: Bersoal jawab dengan murid 1. Tarian kuda kepang tentang klip video yang 2. Melihat tarian di televisyen. ditayangkan. 3. Tarian ini banyak terdapat di Johor.Langkah 1 Pengenalan tajuk pelajaran hari ini iaitu Guru memberitahu murid BBM : Persembahan(5 minit) mengenal kraf tradisional (kuda kepang). bahawa mereka perlu multimediatentang menghasilkan sebuah model alatan yang diperlukan kuda kepang dengan kaedah dan kegunaannya dan lakaran dan guntingan. gambar kuda kepang. Menunjukkan beberapa contoh gambar kuda Guru menunjukkan beberapa kepang. contoh gambar kuda kepang dan memberi penerangan tentang alatan sambil memaparkan persembahan multimedia.
 4. 4. Murid dapat menyenaraikan Penerangan tentang alatan yang diperlukan alat dan bahan untuk mengikut kegunaannya untuk membuat membuat kuda kepang. model kuda kepang. 1. Kertas manila 2. Kertas warna 3. Pensel 4. Gam 5. GuntingLangkah 2 Penerangan tentanglangkah-langkah untuk Guru menunjukkan langkah- Nilai : Kreatif,(15 minit) menghasilkan model kuda kepang. langkah untuk menghasilkan keseronokan kuda kepang dengan BBM : Persembahan menggunakan persembahan multimedia tentang multimedia. cara-cara membuat kuda kepang Langkah-langkah penghasilan kuda kepang: Guru tunjuk cara bagi menghasilkan kuda kepang KBKK: Menyusun 1. Buat lakaran kuda pada kertas manila tersebut. dengan menggunakan pensel dan guntingkan lakaran tadi.
 5. 5. Murid memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru membuat tunjuk cara. Murid-murid dapat menyatakan langkah-langkah untuk menghasilkan model kuda kepang.2. Tekap lakaran yang siap di atas kertas warna.3. Seterusnya guntingkan kertas warna sebagai hiasan pada kad manila tersebut.
 6. 6. 4. Membuat kemasan dengan kertas warna hingga siap.
 7. 7. Langkah 3 Murid menjalankan aktiviti membuat kuda Guru mengarahkan murid Nilai : Kreatif, kepang. menjalankan aktiviti membuat ketekunan dan(25 minit) kuda kepang. keseronokan Guru membimbing murid KBKK: Membuat dalam menyiapkan model turutan, menyusun kuda kepang dan dan menjana idea. menambahbaikkan hasil kerja secara kreatif. Murid diberikan kebebasan untuk membuat kemasan atau corak. Murid dapat menghias kuda kepang mengikut kreativiti masing-masing.Sesi Apresiasi Sesi apresiasi dan refleksi hasil karya yang Murid berasa gembira dengan Nilai : KreatifDan Refleksi dihasilkan oleh murid: hasil karya masing-masing.(5 minit) - Baik Murid dapat menilai tahap - Sederhana keupayaan masing-masing. - Kurang memuaskan Murid dapat berinteraksi dan menyatakan pendapat tentang Guru mempamerkan hasil kerja murid sambil karya rakan lain. membuat ulasan.
 8. 8. Penutup Merumus hasil kerja murid. Guru merumus hasil kerja Nilai murni: Menghargai(5 minit) murid. kesenian Melayu Dua soalan menguji minda: Guru menerangkan 1. Apakah langkah-langkah membuat model kepentingan memelihara kuda kepang? warisan budaya dan menanya 2. Apakah kepentingan memelihara warisan dua soalan untuk menguji budaya? minda. Murid dapat menyatakan beberapa kepentingan memelihara warisan budaya.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

3,511

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

147

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×