Buletin iulie

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin iulie

 1. 1. Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md În acest număr: MembriiCRDCentrus-au întrunitînședință 1 Atelierdelucrunr.3 în domeniulAAC 2 Planificarestrategicăîn domeniulAgriculturii Ecologice 3 7oraședin(RDC)... 4 Conacul„ManucBei”din orașulHînceștiva fi restaurat 5 Personalulspitaluluidin Orheiînvaţă să gestioneze... 6 Evaluarea impactului proiectului... 7 Ședință de lucru învederea predării... 7 Parteneriat în domeniul ecologic pentru o dezvoltare durabilă 8 18 reprezentanţi ai autorităţilor naţionale şi regionale au explorat oportunităţile... 9 Cooperare pentru dezvoltare Buletin Informativ electronic al ADR Centru iulie 2013 Membrii CRD Centru s-au întrunit în cea de-a doua ședință din acest an M inisterul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) au întrunit, în cea de-a doua ședință ordinară din acest an, membrii Cosiliului Regional de Dezvoltare Centru (CRD Centru). Pe ordinea de zi a şedinţei s-au discutat subiecte importante precum: Raportul de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie - iunie 2013, precum și conceptul programului de consolidare a capacităților CRD Centru (2013-2014). La ședință au participat, Liviu Oboroc, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Valerian Bînzaru, director Direcția Generală Dezvoltare Regională din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Dorin Andros, Șef Direcția politică și cooperare regională MDRC, membrii CRD Centru, specialiștii ADR Centru, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și societății civile, mass-media, etc. Liviu Oboroc, Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a salutat implicarea activă a membrilor în ceea ce privește Dezvoltarea Regională. (continuare pag.2)
 2. 2. 2 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md PLANIFICARE REGIONALĂ Pe data de 18 iulie curent a avut loc cel de-al treilea atelier AAC, organizat de ADR Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). La atelier au participat cîte un reprezentant de la MDRC, Agenția "Apele Moldovei" și CALM, membrii grupului de lucru AAC, directori ai întreprinderilor municipale din domeniu, experți din țară și străinătate, studenți AAP. Obiectivele atelierului au fost: prezentarea, discutarea și confirmarea analizei situației hidrogeologice în raioanele din regiune cu identificarea surselor de apă potabilă; identificarea soluțiilor posibile de alimentare cu apă și sanitație; formarea viziunii asupra dezvoltării serviciilor AAC. Atelierul a fost structurat în 3 sesiuni. În sesiunea I s-au analizat sursele de apă existente în Regiunea de Dezvoltare Centru (identificarea surselor de apă, calitatea apei, inclusiv indicarea gradului de poluare), urmată de un exercițiu ce ținea de confirmarea/comentarea veridicității datelor prezentate și/sau propuneri de îmbunătățire a analizei efectuate de către experți. În sesiunea a doua și a treia s-au analizat separat aprovizionarea cu apă și canalizarea, la fiecare compartiment realizîndu-se și cîte un Atelier de lucru nr. 3 Planificarea regională în sectorul alimentarea cu apă și canalizare (AAC) (continuare din pagina 1) Directorul ADR Centru, Tudor Meșina, a mulțumit pentru manifestarea interesului și participare punctînd domeniile de referință la care colegii din agenție au făcut ulterior prezentări. Acestea au ținut de:  Prezentarea raportul de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013.  Planificarea regională sectorială și promovarea potențialului de dezvoltare a regiunii;  Progresul implementării proiectelor în Regiuna de Dezvoltare Centru;  Executarea bugetului operațional al ADR Centru;  Comunicare publică și măsurile de promovare a regiunii. Toate proiectele de decizii propuse spre aprobare au fost acceptate în unanimitate de către membrii CRD Centru prezenți la ședință. În vederea sporirii implicării CRD în procesul de dezvoltare regională prin perfecționarea mecanismului de conlucrarea cu ADR, implicarea în elaborarea/monitorizarea documentelor de politici publice la nivel de regiune și consolidarea CRD ca echipă, a fost susținută ideea organizării unor seminare de 2 zile, într-o locație din regiunea Centru, care vor consta în organizarea unor ateliere de lucru pe grupuri aparte (președinți de raioane, primari, reprezentanți ONG și sector privat). După discuțiile în grupuri vor avea loc ateliere comune unde vor fi prezentate rezultatele și concluziile pe fiecare segment. Andros Dorin de la MDRC a venit în fața oaspeților cu o prezentare a proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015. În încheiere s-a discutat despre principiul de transparență și comunicare unde Tudor Meșina, director ADR Centru, a ținut să amintească membrilor CRD despre necesitatea conlucrării prin plasarea noutăților din domeniul Dezvoltării Regionale pe paginile web administrate de acestia. Mediatizarea informațiilor cu privire la oportunitățile dezvoltării regionale este o cale sigură prin care putem soluționa problemele din regiune.
 3. 3. 3 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md PLANIFICARE REGIONALĂ Secția Planificare Strategică și Programare a ADR Centru este implicată într-un proces participativ de planificare sectorială în domeniul Agriculturii Ecologice. Principalul obiectiv al agriculturii ecologice este de a obține produse agricole sănătoase și sigure pentru consumatori, avînd în vedere și protecția mediului ambiant. Grupul de Acțiune (GA) este format din specialiști din diferite domenii, agricultori și procesatori ecologici, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Grupul de Acțiune este creat în cadrul unui proiect implementat de organizația neguvernamentală "People in Need" din Cehia și ghidat de experți și formatori locali și internaționali. Membrii GA se întrunesc lunar în cadrul atelierelor de lucru, ultimul avînd loc pe data de 28 iunie 2013 la Chișinău. A doua zi, 29 iunie, membri ai GA, dar și agricultori din toată țara, reprezentanți ai ONG-rilor, lucrători științifici, funcționari din ministerul de resort și ai Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova (cca 100 de persoane) au participat la o vizită de studiu și schimb de experiență la Mănăstirea "Nașterea Domnului" din s. Zăbriceni, r. Edineț. Participanții au văzut cum este organizată ferma ecologică, ce și cum se produce. De asemenea, în cadrul evenimentului dat, a fost lansat și magazinul electronic "Bio Cămara" cu produse ecologice (www.biocamara.md), inițiativă realizată cu susținerea Ministerului Afacerilor Externe al Republici Cehe prin Programul de Cooperare și Dezvoltare. Planificare strategică în domeniul Agriculturii Ecologice
 4. 4. 4 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md Ministrul Devotării Regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan, precum și Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Tudor Meșina, au participat în cadrul celui de-al doilea Summit de Excelență în Administrarea Locală (EMM) organizat la 10.07.2013 de Proiectul USAID de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP). La acest eveniment au fost înmînate Certificate de Excelență primelor 12 orașe, dintre care 7 sînt din RDC (Şoldăneşti, Rezina, Teleneşti, Orhei, Străşeni, Ialoveni, Ungheni), care au completat cu succes cele 14 module de instruire ale Programului de Excelență. Primari, consilieri locali, manageri financiari, arhitecţi, specialişti în relaţii cu publicul, manageri energetici, şi alţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale au participat activ în cadrul acestui program. LGSP de asemenea a lansat două ghiduri, elaborate pentru utilitatea autorităţilor publice locale (APL): - Ghidul de Eficienţă Energetică şi Resurse Regenerabile, produs în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică; - Ghidul de Comunicare pentru Autorităţile Publice Locale, realizat în colaborare cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). Celelalte 20 de oraşe - centre raionale vor participa la Programul EMM de instruiri în 2013-2014. Toate oraşele partenere vor beneficia de asistenţă tehnică individuală în dependență de necesităţile şi priorităţile fiecăruia, în domenii ca: planificarea strategică şi urbană, gestionarea patrimoniului public, procese bugetare, resurse umane şi eficienţă energetică. Programul de consolidare a capacităţilor EMM are ca scop sporirea calităţii serviciilor publice, creşterea transparenţei şi o mai bună implicare a cetăţenilor la nivel local, toate acestea contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunităţi. 7 orașe din Regiunea de dezvoltare Centru ( RDC) au primit Certificate de Excelență în urma absolvirii Programului de Excelență în Managementul Local
 5. 5. 5 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md PROIECTE ÎN REGIUNEA CENTRU Conacul „Manuc Bei” din orașul Hîncești va fi restaurat La 3 iulie, a avut loc prezentarea publică a proiectului „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc Bei" din or. Hîncești, care va fi finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. În deschidere, președintele raionului Hîncești Grigore Cobzac a punctat unele priorități de apropiată perspectivă referitoare la viitorul traseu turistic, în crearea căruia actualmente sunt antrenați. Proiectul dat are drept obiectiv general: Îmbunătățirea situației economice și sociale prin creșterea contribuției sectorului de turism la economia regional. Implementarea sa va contribui la procesul de dezvoltare regională orientat spre sporirea atractivității turistice a raionului Hîncești, constituirea unor parteneriate regionale funcționale în scopul îmbunătățirii situației economice din regiune, prin dezvoltarea durabilă a potențialului turistic din zona raionului Hîncești și celor adiacente. Proiectul urmărește nemijlocit reabilitarea Casei contelui Dolgoruchi, includerea Complexului muzeistico- turistic Conacul-Parc „Manuc Bei "din or. Hîncești, Cetății geto-dacice și Casei-muzeu „Antonie Plămădeală" din satul Stolnicesti în circuitul turistic al RM, intensificarea contactelor între specialiștii în domeniul patrimoniului cultural din țară, creșterea gradului de promovare și eficientizare a turismului. Constituirea unui traseu turistic intern de o asemenea valoare va servi drept imbold la o mai bună cunoaștere a istoriei și culturii meleagului natal. Reieșind din obiectivul strategic al Consiliului Raional Hîncești de a constitui un traseu turistic polifuncțional, implementarea proiectului va conduce la consolidarea capacității partenerilor de a suplementa bugetele locale, la diversificarea ofertelor turistice, va face posibilă creșterea cererii pentru servicii turistice către un număr crescut de turiști, extinderea potențialului pieței turistice a raionului și al zonei de frontieră. Proiectul creează oportunități de ascensiune economică regională și locală prin valorificarea unor obiective de patrimoniu, generînd cerere pentru o gamă largă de bunuri și servicii cu specific turistic, fapt ce va conduce la deschiderea noilor locuri de muncă, fapt extrem de relevant pentru necesitățile actuale ale raionului.
 6. 6. 6 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md Cinci angajaţi ai spitalului raional din Orhei, precum şi managerul energetic al Consiliului Raional, învaţă modul de operare al sistemului inteligent de monitorizare a consumului de energie, instalat în iulie 2013, precum şi utilizarea datelor colectate, pentru a economisi cât mai mult. Reţeaua de contoare a fost montată în cadrul unui proiect-pilot implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat şi cu sprijinul financiar al Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Suportul a fost oferit prin proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova". Sistemul constă din 76 de contoare, dintre care 34 măsoară consumul de apă rece, caldă şi energie termică, iar 42 - de energie electrică. Datele de pe contoare sunt actualizate la fiecare sfert de oră pe un calculator. Managerul energetic al spitalului, responsabil de buna funcţionare a sistemului, poate utiliza informaţia pentru a lua decizii care vor duce la economii consistente de energie. Or, programul computerizat instalat generează rapoarte care arată consumul pe perioade, zi-noapte, dar şi pe blocuri şi departamente ale spitalului. Doar în prima lună în care a funcționat sistemul, s-a achitat cu 10% mai puţin pentru consumul de apă, fiind posibilă detectarea şi remedierea rapidă a scurgerilor de apă. La acest moment, se încearcă a miza pe tariful de noapte al energiei electrice, care este mai convenabil, sistemul instalat fiind de real ajutor. „Vom optimiza serviciile prestate astfel încât să nu supraîncărcăm perioada de zi. Cel mai important e să facem economii, însă fără a scădea din calitate. Iată de ce vom analiza ce utilaj medical consumă mai multă energie şi vom încerca în măsura posibilităţilor să îl înlocuim cu unul mai econom", relatează directoarea spitalului raional din Orhei, Elena Palanciuc. Urmează ca secţiile care reuşesc să facă cele mai mari economii la energie, fără a scădea din calitatea serviciilor medicale, să îşi suplinească bugetul cu valoarea economiilor obţinute. Banii respectivi vor putea fi utilizaţi doar la procurarea echipamentului mai econom şi la îngrijirea pacienţilor. Totodată, tuturor angajaților şi pacienţilor spitalului le vor fi explicate măsurile elementare de eficienţă energetică, pe care fiecare le poate pune în practică. Pe parcursul ultimelor trei ani, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a oferit spitalului circa 400 mii de euro pentru măsuri de eficienţă energetică. Astfel, au schimbate ferestrele la blocul maternităţii şi renovate reţelele de apă şi canalizare în blocul pediatric. Au fost înlocuite geamurile şi uşile şi termo-izolaţi pereţii exteriori ai blocului terapeutic. Acum sunt în curs de finalizare lucrările de instalare a trei puncte termice individuale. Acestea asigură alimentarea eficientă a sistemelor de încălzire cu agent termic şi producerea apei calde menajere, menţinând un grad înalt de reglare automată a parametrilor doriţi. În 2012, spitalul din Orhei a fost decernat la Gala „Moldova Eco Energetica" la categoria "Cel mai bun proiect de eficienţă energetică în sectorul public". PROIECTE ÎN REGIUNEA CENTRU Personalul spitalului din Orhei învaţă să gestioneze un sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie
 7. 7. 7 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md La data de 26 iulie 2013 specialiști din cadrul Secției statistică regională a MDRC și ADR Centru au efectuat evaluarea impactul proiectului: „Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă (Hîncești)". La acestă reuniune au participat toți actorii implicați în implementarea proiectului. Astfel, a fost stabilit că în cadrul implementării acestui proiect a fost atins obiectivul general de dezvoltare a inițiativelor regionale în vederea îmbunătățirii factorilor de mediu prin reducerea impactului negative al deșeurilor solide. De asemenea a fost efectuată o vizită de monitorizare la serviciu de salubrizare din orașul Hîncești, precum și la obiectele construite în localitățile partenere. Acest proiect se încadrează în masura 3.2 care ține de "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide inclusive colectarea separate, reciclarea și crearea poligoanelor modern de stocare a deșeurilor nereciclabile". PROIECTE ÎN REGIUNEA CENTRU Evaluarea impactul proiectului: „Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă (Hîncești)” La data de 29 - 30 iulie, Experți GIZ și Maria Luchian, specialist în elaborarea implementarea si monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Centru, au organizat ședințe de lucru la Florești și Șoldănești, împreună cu aplicanții și partenerii din cadrul proiectului "Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide in raioanele Șoldănești, Rezina si Florești". Tematica ședințelor a fost predarea bunurilor realizate în cadrul acestui proiect către parteneri și aplicanți. Deasemenia au fost abordate și problemele care țin de inițierea serviciului de salubrizare , crearea întreprinderii municipale, tariful pentru serviciul de salubrizare, locul depozitării temporare a deșeurilor pînă la construcția poligonului și alte aspect inerente acestui proces. Ședință de lucru în vederea predării bunurilor
 8. 8. 8 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md Parteneriat în domeniul ecologic pentru o dezvoltare durabilă La data de 25 iulie 2013, Agenția de Dezvoltare Regională Centru şi Asociaţia Obştească "Centrul Naţional de Mediu", au semnat un Acord de Colaborare. Documentul presupune cooperarea dintre cele două părţi pe domeniul ecologic, contribuind la o dezvoltare social-economică echilibrată şi durabilă a Regiunii de Dezvoltare Centru. Agenția de Dezvoltare Regională Centru şi Asociaţia Obştească "Centrul Naţional de Mediu" au colaborat pe parcursul ultimilor doi ani, timp în care s- a reuşit implementarea mai multor acţiuni în domeniul ecologic: crearea Consiliului de Bazin Bâc, organizarea Festivalului Tinerilor din bazinul râului Bâc, organizarea Campaniei de Salubrizare "Iubeşte- ţi râul", precum şi elaborarea în comun şi depunerea a mai multor propuneri de proiecte la diferite programe internaţionale. 18 reprezentanţi ai autorităţilor naţionale şi regionale au explorat oportunităţile oferite în cadrul Instrumentului European de Parteneriat și Î n perioada 18-19 iulie 2013, 18 reprezentanţi ai Agențiilor de Dezvoltare Regională, Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare, Academiei de Administrare Publică, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor şi Cancelariei de Stat au participat la un atelier dedicat mecanismului de funcționare și oportunităților oferite în cadrul Instrumentului European de Parteneriat și Vecinătate. Evenimentul a fost organizat de Cancelaria de Stat, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC), cu sprijinul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Atelierul a pus accent pe programele de cooperare transfrontalieră și specificul acestora în noua etapă de programare, 2014-2020. „Informaţia prezentată cu privire la tendinţele existente şi priorităţile viitoarelor programe va contribui cu siguranţă la implicarea noastră mai activă în ulterioarele consultări cu UE", relatează şefa adjunctă a Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, Oxana Paierele. La rândul său, membrul din partea societăţii civile al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, Violeta Petre, afirmă: „Am conştientizat cât de importantă este participarea în perioada imediat următoare la procesul de planificare a programelor transfrontaliere şi transnaţionale". Prin organizarea unor astfel de evenimente, se urmăreşte creşterea capacităţilor instituțiilor implicate în procesul de management al programelor de cooperare transfrontalieră.
 9. 9. 9 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md Cele mai importante proiecte ce vor fi implementate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării sunt analizate la Giurgiulești Principalele idei de proiecte ce vor fi implementate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) au fost analizate astăzi, de experții domeniilor prioritare, în cadrul unei ședințe desfășurate la Giurgiulești. Scopul reuniunii este de a trece în revistă realizările din perioada lunilor martie - iulie curent pe fiecare domeniu prioritar, inclusiv problemele și provocările în derularea procesului, precum și identificarea soluțiilor optime de valorificare a oportunităților oferite de Dunăre și regiune în general. Coordonatorul național al SUERD, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Liviu Oboroc a comunicat că desfășurarea reuniunii la Portul Internațional Giurgiulești are loc în contextul manifestărilor dedicate Zilei Dunării și a menționat că este mai relevant să vorbești despre oportunitățile Dunării mai aproape de fluviu, decît în Chișinău. De asemenea, oficialul a subliniat importanța participarea țării noastre ca membră a Strategiei la diferite evenimente lansate de la începutul anului curent, specificînd că acestea constituie o ocazie deosebită de a facilita comunicarea coordonatorilor pe priorități și un imbold în vederea implementării SUERD în R. Moldova. Totodată, viceministrul a subliniat că în cadrul evenimentului fiecare expert național, reprezentant al unei instituții guvernamentale, responsabil de unul din cele 11 domenii prioritare prezintă activitățile realizate și procesul de derulare pe domeniu, iar la final va fi realizat un raport comun cu propuneri și concluzii ce va fi prezentat reprezentanților Comisiei Europene pentru a spori cooperarea și a facilita accesibilitatea fondurilor UE pe proiecte-concrete. În contextul realizărilor obținute, Svetlana Rogov șefa Direcției relații internaționale și atragerea investițiilor a enumerat cele mai importante activități realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, menționînd participarea la Prima Reuniune Comună a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în contextul Procesului de Programare Financiară 2014 - 2020 de la București, ședința Punctelor Naționale de Contact și Coordonatorilor Domeniilor Prioritare din cadrul SUERD de la Bruxelles, precum și alte ședințe lansate în cadrul ministerului, lansarea platformei de comunicare și promovare http:// groupspaces.com/SUERD/. Reprezentanții MDRC au mai precizat că proiectul a fost inițiat la propunerea unui partener de dezvoltare din Galați, iar MDRC este actorul ce deține competențe pentru implementarea unor asemenea proiecte, inclusiv în alte domenii. În concluzie, a fost propusă elaborarea și semnarea unei Declarații Comune a experților pe domeniile prioritare SUERD care să fie expediată în adresa DG Regio, Comisia Europeană. În acest sens, Coordonatorul național SUERD Liviu Oboroc viceministru și-a exprimat recunoștința pentru participarea experților la ședință și a conchis că dialogul constructiv va impulsiona activitățile în continuare. La final a fost realizată o prezentare a Portului Internațional Giurgiulești.
 10. 10. 10 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md Guvernanța regională rurală – de la concept la practici Guvernanța regională rurală – de la concept la practici constituie tematica unui program de formare care s-a realizat în perioada (8-13 iulie 2013) la Centrul Internațional de Training GIZ din Leipzig-Zschortau, Germania. Programul de formare este destinat experților și factorilor de decizie din Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, Serbia și Moldova, reprezentînd diverse structuri instituționale. Organizatorii instruirii și-au propus facilitarea înțelegerii mai bune a ceea ce înseamnă regiunile, invocînd necesitatea unor noi inițiative de dezvoltare a zonelor predominant rurale. Guvernanţa regională prevede configurarea unor mecanisme noi care să corespundă provocărilor actuale, completînd structurile existente în sectorul public și privat într-un teritoriu dat. Guvernanţa regională se referă la noi moduri de autoconducere regională și cooperare caracterizată prin:  dorința ca factorii regionali să aibă scopuri comune și să rezolve probleme împreună;  crearea de rețele care ar permite ca diferiți factori să interacționeze (politic, economic, sectorul asociativ etc.);  forme orizontale de interacțiune bazate pe dezbatere și negociere;  reguli și convenții negociate, dar încadrate în structurile instituționale existente (guvernanță pe mai multe niveluri). Două concepte sînt fundamentale pentru guvernanţa regională: interacțiunea funcțională versus teritoriul. O interacțiune este funcțională dacă aceasta este concentrată asupra unei probleme sau sarcini, iar spațiul are o importanță secundară. Această formare este realizată în cadrul programului "Integrarea europeană a țărilor din Europa de Sud-Est" și are ca scop consolidarea capacităților experților privind analiza elementelor constitutive ale guvernanței regionale, înțelegerea cadrului conceptual, compararea opțiunilor realistice și valorificarea avantajelor.
 11. 11. 11 Cooperare pentru Dezvoltare www.adrcentru.md Agenția de Dezvoltare Regională Centru este o instituție publică necomercială, creată pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare regională. Agenția își desfășoară activitatea pentru cele 13 raioane cuprinse în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), și anume: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni. Pentru informații suplimentare contactați: Serviciul de presă al ADR Centru Responsabil de comunicare: Lilia Țurcan Tel:/fax: +373268 2 26 92 www.adrcentru.md e-mail: oficiu.adrc@gmail.com Acest buletin informativ este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru

×