Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חקר רשת

1,385 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

חקר רשת

 1. 1. קונפליקט הארגונים הצבאיים לפני קום המדינה מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 2. 2. מבוא על מה אנחנו מדברים ? על מנת להיכנס לאווירה - צפו בסרטון הבא מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 3. 3. מבוא ברוכים הבאים , חקרשת זה נועד להחזיר אתכם אחורה בזמן לתקופה בה היה שלטון בריטי בשטחה של ישראל וטרם הוקמה מדינתנו . בתקופה זו קמו ארגונים צבאיים יהודיים ציוניים . כפתיחה לנושא עיינו באתר הבא והתרשמו מהתנועות השונות אשר היו קיימות באותה תקופה בארץ . מבוא המשימה התהליך הערכה למורה לאתר
 4. 4. המשימה הנכם חיים בתקופת מלחמת העולם השנייה בעת תקופת המנדט הבריטי . במהלך שנים אלו קמו ארגונים ציוניים בעלי אידיאולוגיות שונות . ביישוב היהודי נוצר קונפליקט עמוק בשאלת גיוס יהודים לצבא הבריטי , שנפתר רק עם הקמתה של מדינת ישראל . עליכם לחקור אודות הארגונים : לח " י , אצ " ל , הבריגאדה היהודית ונציגי הממשל הבריטי . משימתכם היא ליצור עלון המבטא את אידיאולוגית הארגון ומנסה לשכנע בני נוער להתגייס אליו . מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 5. 5. התהליך שלב א ': התחלקו לצוותים בני 4 משתתפים . לכל אחד מכם יהיה תפקיד " מומחה " אחד מסוים שייצג את אחד מהארגונים הבאים : נציג הלח"י נציג הבריגאדה היהודית נציג האצ"ל נציג הממשל הבריטי על כל " מומחה " להיעזר במקורות המידע המקושרים מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 6. 6. <ul><li>התהליך </li></ul><ul><li>בתור &quot; מומחה &quot; עליך לחקור לעומקו של הארגון . </li></ul><ul><li>עליך לגבש ולהפיק מסמך המציג : </li></ul><ul><li>רקע קצר על הארגון ( אנשים בולטים , שנת הקמה וכד '). </li></ul><ul><li>עיקרי האידיאולוגיה של הארגון ( בין 150-300 מילים ). </li></ul><ul><li>מדיניות הארגון כלפי גיוסם של יהודים לצבא הבריטי . </li></ul>המשך שלב א ': מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 7. 7. התהליך שלב ב ' - דיון קבוצתי : חזרו לצוות שלכם וקיימו דיון בו על כל אחד בכם להציג את המסמך שהנפיק ולספר על התחום אותו חקר . מטרתכם : לשכנע את שאר חברי הצוות לבחור בארגון אותו חקרתם לעבודת ההמשך . מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 8. 8. התהליך שלב ג ' - יצירת עלון לארגון : ברוכים הבאים לארגון שבחרתם ! מרגע זה הינכם מגויסים לעזרתנו . אנו מעוניינים לקלוט בני נוער נוספים בגילכם . כחלק מתפקידכם עליכם ליצור עלונים שמטרתם להכיר לבני הנוער את האידיאולוגיה שלנו ולשכנעם להצטרף לארגונינו . מבוא המשימה התהליך הערכה למורה מה יכיל העלון ?
 9. 9. <ul><li>מה יכיל העלון ? </li></ul><ul><li>על העלון להכיל : </li></ul><ul><li>סיסמא ( סלוגן ) </li></ul><ul><li>תמונה / איור </li></ul><ul><li>מצע ( האידיאולוגיה - אני מאמין של הארגון )/ סיפור / ראיון / שיר </li></ul><ul><li>הכלים ליצירת העלון : </li></ul><ul><li>לרשותכם כל כלי טכנולוגי זמין </li></ul><ul><li>( פאוור פוינט , פוטושופ ועוד ) </li></ul><ul><li>המלצת הצוות - צפו בדוגמאות : </li></ul>מבוא המשימה התהליך הערכה למורה דוגמא 2 דוגמא 1
 10. 10. התהליך שלב ד ' - &quot; מלחמת העלונים &quot;: מילאתם את חובתכם הראשונה בארגון , כל הכבוד ! כעת עליכם לשכנע את חברכם לכיתה להצטרף לארגון באמצעות העלון שיצרתם . עליכם לשמור את העלון כתמונה ( (JPG, GIF ולהעלות אותו לאתר השיתופי אשר נפתח עבורכם . לאחר שהועלו העלונים של כל הצוותים עליך לבחור את העלון שהכי שכנע אותך להצטרף לארגון שהוצג בו . מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 11. 11. התהליך והעלון הזוכה ... יזכה להערכה מצד צוות בית הספר ומשאר התלמידים ובנוסף יוצג באתר הבית ספרי ו / או בעיתון בית הספר מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 12. 12. מקורות ומידע נציג הלח &quot; י מייצג את הזרם הימני הקיצוני בקרס הישוב היהודי קישורים האתר של הלח&quot;י אידיאולוגיה על הלח&quot;י מידע נוסף על הארגון על הארגון מתוך YNET קטע על הלח&quot;י כולל ציטוטים מהתקופה מסע ההסברה של הלח&quot;י מאגר הכרזות של מט&quot;ח מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 13. 13. נציג הבריגאדה היהודית מייצג את זרם השמאל בקרב היישוב היהודי קישורים ההתנדבות לצבא הבריטי על הבריגאדה היהודית סרטון המראה כיצד הם נלחמו המנון הבריגאדה היהודית מאגר הכרזות של מט&quot;ח מקורות ומידע מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 14. 14. נציג האצ &quot; ל מייצג את הזרם הימני המתון בקרב הישוב היהודי קישורים אתר האצ&quot;ל המנון האצ&quot;ל מתוך ויקיפדיה מוזיאון האצ&quot;ל האצ&quot;ל וההבלגה מאגר הכרזות של מט&quot;ח מקורות ומידע מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 15. 15. נציג הממשל הבריטי מייצג את עמדת השלטון כלפי הישוב ליישוב היהודי קישורים ויקיפדיה מידע מאתר YNET נקודת המבט הבריטית התנדבות לצבא הבריטי מאגר הכרזות של מט&quot;ח מקורות ומידע מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 16. 16. מדדים להערכה מבוא המשימה התהליך הערכה למורה מדד רמה מינימאלית רמה בינונית רמה מקסימאלית ניקוד עבודת צוות 30 נק ' חברי הקבוצה אינם משתפים פעולה , אין תכנון עבודה ועמידה בלוח זמנים . שיתוף פעולה חלקי , לא כל המשתתפים ממלאים את חלקם ועומדים בלוח הזמנים , תכנון עבודה אינו ברור . שיתוף פעולה מלא , כל חברי הצוות עומדים בלוח הזמנים , ניכרת תרומה של כל אחד מהמשתתפים . מסמך אישי 20 נק ' מספק מידע חלקי , אין התייחסות לכל ההיבטים שנדרשו . מספק מידע חלקי , יש התייחסות לכל ההיבטים אך לא בצורה מעמיקה . מספק את כל המידע , התייחסות לכל ההיבטים בצורה מעמיקה . עלון 40 נק ' התייחסות חלקית להיבטים שנדרשו , העבירו בצורה חלקית את האידיאולוגיה של הארגון יש התייחסות לכל ההיבטים שנדרשו , אך העבירו בצורה חלקית את האידיאולוגיה של הארגון . התייחסות לכל ההיבטים , העבירו את האידיאולוגיה של הארגון . שפה וכתיב 10 נק ' אוצר המילים דל ביותר , ואינו הולם את מטרות המטלה . יש קושי בהבנת המסר בכלל . אוצר המילים אינו נרחב , אך המסר ברור . השפה מובנת . אוצר מילים עשיר ומגוון והולם את מטרות המטלה . השפה מובנת היטב לקהל היעד .
 17. 17. <ul><li>הנחיות למורה </li></ul><ul><li>מומלץ לוודא שהתהליך מתבצע כמו שצריך ולסייע לתלמידים להתחלק לקבוצות . </li></ul><ul><li>יש לפתוח פורום או אתר שיתופי המיועד לתוצרים ולהערכתם על ידי התלמידים . ( המלצת הצוות האתר שיתופון ) </li></ul>מבוא המשימה התהליך הערכה למורה
 18. 18. אודות חקר רשת זה נוצר ע &quot; י אביתר נרבונה | מאיה מינץ | לילך כהן נבנה על פי תבנית המשלבת : משימת בניית הסכמה , משימת שכנוע , ומשימת יצירה . ( מתוך חקרשת ) מבוא המשימה התהליך הערכה למורה

×