Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estetska analiza

12,036 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Estetska analiza

 1. 1. Estetska analiza Likovnih dela umetnika i radova učenika
 2. 2. Šta je umetnost? • Umetnost se najčešde definiše kao ljudska duhovna delatnost kojom čovek izražava svoje najdublje misli i osedanja
 3. 3. film Vrste umetnosti likovna umetnost balet opera muzikčka umetnost dramska umetnost književnost
 4. 4. • U likovnim umetnostima sredstvo izraza je oblik ili lik, od čega je došlo je do pojma likovno.
 5. 5. Kompozicija znači sklop, sastav Šta se komponuje u likovnom delu? • Kompozicija je skladan raspored likovnih elemenata uprostoru, u kojem vlada jedinstvo korišdene tehnike, materijala, ideje
 6. 6. Likovni elementi 1. Linija
 7. 7. 1. Linija 2. Oblik
 8. 8. 1. Linija 2. Oblik 3. Svetlina
 9. 9. 1. 2. 3. 4. Linija Oblik Svetlina Tekstura
 10. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Linija Oblik Svetlina Tekstura Boja
 11. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Linija Oblik Svetlina Tekstura Boja Smer
 12. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Linija Oblik Svetlina Tekstura Boja Smer Veličina
 13. 13. Principi komponovanja Ritam Harmonija Kontrast Jedinstvo Dominanta Ravnoteža
 14. 14. Umetničko delo ima tri sloja, to su: tema, forma i ideja • tema se odnosi na motiv – šta je predstavljeno • forma se odnosi na elemente i tehnike – kako je predstavljeno • Ideja je poruka – zašto ?
 15. 15. Estetska analiza metničkog dela Nadežda Petrovid „ Resnik“ , 1904
 16. 16. Šta je predstavljeno? Umetnik -Nadežda Petrovid ( 1873-1915 ) Naziv dela- „Resnik“, nastalo 1904.g. Tehnika-Ulje na platnu Tema-Pejzaž Pravac umetnosti- impresionizam
 17. 17. Kako je predstavljeno? Upotrbljen je simetričan raspored elemenata, put koji se sužava u daljini daje iluziju dubine prostora i koja pokrede naš pogled koji prati ritmično ponavljanje letvica ograde, postignuta je ravnoteža svih likovnih elemenata, linija, svetlina, pre svega boja koja je osnovno izražajno sredstvo umetnice
 18. 18. Koja je ideja? Upotreba komplementarnih boja, crvene i zelene, daje snažan utisak energije, ljubavi prema domovini i težnju za mirom Delo je harmonično ukomponovana celina koja ima svoju priču koja vodi naš pogled od prvog plana crvene zemlje,do mirnog doma u srednjem planu i pitomog pejzaža u tredem planu.
 19. 19. Da analiziramo radove učenika?
 20. 20. Rad učenika petog razreda Nastavna jedinica- Oblik
 21. 21. Rad učenika šestog razreda Nastavna jedinica- Svet uobrazilje u likovnim delima
 22. 22. Rad učenika sedmog razreda Nastavna jedinica- Komponovanje površine i oblika u prostoru
 23. 23. Rad učenika osmog razreda Nastavna jedinica- Kontrast, jedinstvo i dominanta u prostoru
 24. 24. Kraj Januar 2014.

×