Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pristup suvremenoj umjetnosti

5,056 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pristup suvremenoj umjetnosti

 1. 1. Suvremena umjetnost Kako pristupiti suvremenoj umjetnosti? Suvremena umjetnost
 2. 2. Zadatak <ul><li>Oblikovati kriterije vrednovanja djela i primijeniti ih na djelima koja slijede </li></ul><ul><li>Objašnjenje: </li></ul><ul><ul><li>Kriteriji moraju biti valjani, kako bi se pomoću njih utvrdilo je li djelo umjetničko ili ne -> kriteriji trebaju odgovoriti na pitanje što čini umjetničko djelo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Teme: Javni spomenik, slikarstvo, grafika, fotografija </li></ul></ul><ul><ul><li>Faze rada: 1. ispisivanje kriterija; 2. provjera kriterija na primjerima koji slijede; 3. pisano objašnjenje postupka i dalnje smjernice </li></ul></ul><ul><ul><li>Trajanje: 10 – 15 min </li></ul></ul>Suvremena umjetnost
 3. 3. A/ javni spomenik Suvremena umjetnost Aycock Carpaux
 4. 4. B/ slikarstvo Suvremena umjetnost Basquiat Grosz
 5. 5. C/ Grafika Suvremena umjetnost Rauschemberg Durer
 6. 6. D/ Fotografija Suvremena umjetnost Adams Becher
 7. 7. Što je suvremena umjetnost ? <ul><li>Objašnjenja pojma </li></ul><ul><ul><li>Kronološk e odrednice : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aktualna umjetnost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Umjetnost nakon 2. polovine XX st. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Definiranje likovnog djela s pozicije aktualnog zbivanja i dokumentarnog pristupa </li></ul></ul><ul><ul><li>Široko shvaćen pojam koji obuhvaća modernu i post-modernu </li></ul></ul><ul><ul><li>S pozicija institucija – otvoren i promjenjiv pristup umjetnosti koji omogućuje praćenje umjetnosti s pozicije duha vremena, promjeni stilova i pokreta </li></ul></ul>Suvremena umjetnost
 8. 8. Što je umjetničko djelo? <ul><li>Umjetničko djelo treba biti oblikovano , teorijski definirano , vrednovano i interpretirano </li></ul><ul><li>Dvije interpretacije pojma </li></ul><ul><ul><li>Umjetničko djelo je artefakt koji stvara umjetnik -> završen materijalni predmet (slika, skulptura, grafika, instalacija) </li></ul></ul><ul><ul><li>Umjetničko djelo je objekt, situacija ili događaj tj. otvorena situacija koju publika recepcijom dovršava </li></ul></ul>Suvremena umjetnost
 9. 9. Interpretacije umjetničkog djela <ul><li>Formalizam – postojanje oblikovnih principa na kojima se temelji umjetničko djelo (npr. simetrija, zlatni rez, harmonična usuglašenost djelova) </li></ul><ul><li>Kontekstualnost – djelo kao objekt u kontekstu povijesti umjetnosti, uvjerenja umjetnika i umjetničke kritike </li></ul><ul><li>Otvorenost – umjetničko djelo koje uključuje promatrača kao sudionika </li></ul><ul><li>Konceptualnost – dematerijalizirano djelo (razrađena ideja ili koncept umjesto postupaka likovnog izražavanja) -> dominantan dokumentaran pristup i teoretski rad umjetnika </li></ul><ul><li>Tekstualno – svako djelo proizvodi i prenosi značenja, te oblikuje posebnu vrstu teksta (vizualni, likovni, skulptoralni, ambijentalni) </li></ul>Suvremena umjetnost
 10. 10. U čemu je razlika? Colyer: Trompe l’oeil s pismima, 1703. Spoerry: Uhvaćena slika, 1972. Suvremena umjetnost
 11. 11. Moderna, postmoderna? <ul><li>Moderna – do kraja 60-tih (avangarda: poč.XX – sredina 30-tih) </li></ul><ul><li>Postmoderna i dekonstrukcija (70-te ->) </li></ul>Suvremena umjetnost
 12. 12. Razlike između moderne, konceptualne i dekonstruktivne umjetnosti <ul><li>Moderna - analitički pristup (naglasak na formi i ekspresiji) </li></ul><ul><li>Konceptualna umjetnost – jezik umjesto umjetničkog izražaja - važno je značenje </li></ul><ul><li>Dekonstruktivna umjetnost – eklekticizam, kombiniranje dazličitih stilova, žanrova, tema i formalnih rješenja </li></ul>Suvremena umjetnost
 13. 13. Što prepoznajemo, a što nam je neobično u djelu Alice Aycock? Kamo smjestiti djelo Alice Aycock – u modernu, konceptualu ili dekonstrukciju? Suvremena umjetnost
 14. 14. Alice Aycock : Fantazija o drvu života (sažetak knjige pitanja obzirom na svjetski poredak i poredak svjetova) ; dim.6,1x4,57x2,44m; 1990 – 1992. Rekonstrukcija djela na tematskoj razini: stube amfiteatra vertikalno postavljene, spirala DNK, renesansne ilustracije ljudi koji hodaju prema raju kroz vrtlog na nebu, ljestve prema nebu kao kozmodrom. Suvremena umjetnost
 15. 15. PRIMJERI Suvremena umjetnost
 16. 16. Joseph Kosuth Suvremena umjetnost
 17. 17. Citat... Manet i L.Rivers – Olympija? Suvremena umjetnost
 18. 18. Christo: Intervencije pakiranjem u postojećem urbanom ili prirodnom ambijentu Suvremena umjetnost
 19. 19. Christo: Intervencije pakiranjem u postojećem urbanom ili prirodnom ambijentu Suvremena umjetnost
 20. 20. Suvremena umjetnost Michael Heizer Kompleks Jedan , 1972.
 21. 21. Land art – Smithson: Spiralni nasip Suvremena umjetnost
 22. 22. Javni spomenik: Isamu Noguchi Suvremena umjetnost
 23. 23. Javni spomenik: Claes Oldenburg Suvremena umjetnost
 24. 24. Arhitektura – Ieoh Ming Pei: Piramida Suvremena umjetnost
 25. 25. Park skulptura, Graz – Hartmut Skerbisch Suvremena umjetnost
 26. 26. Park skulptura, Graz – Nancy Rubins Suvremena umjetnost
 27. 27. Literatura <ul><li>Fineberg, J.: Art since 1940 / Strategies of being ; Laurence King 2000 </li></ul><ul><li>Rismondo, V., K.: Povijest umjetnosti 20. stoljeća ; ŠK, Zagreb, 2009. </li></ul><ul><li>Šuvaković, M.: Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950 ; Srpska akademija nauka i umetnosti, Prometej; Beograd, Novi Sad 1999. </li></ul>Suvremena umjetnost

×