Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sõjajärgne maailm

4,195 views

Published on

 • Be the first to comment

Sõjajärgne maailm

 1. 1. Sõjajärgne maailm<br />
 2. 2. Uus jõudude vahekord maailmas<br />Riigipiiride muutus seoses Teise maailmasõjaga<br />Uute riikide tekkimine<br />Saksamaa idapoolsed alad läksid NSV Liidule ja Poolale<br />NSV Liidule läks osa Ida-Preisimaast koos Köningsbergiga<br />Itaalia oli sunnitud loovutama Aafrika kolooniad<br />Ungari ja Bulgaaria suruti tagasi<br />
 3. 3. Rumeenia loovutas Bessaraabia NSV Liidule, aga sai juurde alasid Ungarilt<br />Taanile kuulus Island<br />Soome kaotas mitu olulist piirkonda NSV Liidule<br />Inimesed olid sunnitud ümber asuma<br />Jõudude vahekord maailmas muutus<br />USA muutus üliriigiks, ning asus demokraatliku Lääne etteotsa<br />
 4. 4. Inglismaa ja Prantsusmaa osatähtsus vähenes<br />Kesk- ja Ida-Euroopa ning suur osa Aasiast sattusid Nõukogude Liidu mõju alla<br />Nõukogude Liit edaldas sealsed riigid muust maailmast nn raudse eesriidega<br />
 5. 5. Raudne eesriie<br />Oli Nõukogude Liidu poliitiline üritus kaitsta oma poliitilist mõjuala võõrmõjutuste eest mitmesuguste abinõudega.<br />Oli külma sõja saavutus ja ühtlasi ka meetod, selle tuntumaks tähiseks oli Berliini müür ;ennekõike oli ta välja arenenud NSV Liidu piiridel<br />
 6. 6. Külma sõja algus<br />Otsene vastuseis tekkis 1946.a veebruaris, kui Stalin teatas valmistuda uueks sõjaks Lääne imperialismiga, vaatamata rahule<br />Lääneriigid hakkasid pikkamööda neile nähtustele reageerima<br />1947.aastal kuulutas Ühendriikide preisdent Harry Truman välja doktriini, mida tuntakse Trumani doktriinina<br />Trumani doktriin seadis USA välispoliitika eesmärgiks vabade rahvaste toetamist sise-kui ka välissurve vastu<br />
 7. 7. USA riigisekretät Marshall kuulutas välja abiandmisplaani sõjas kannatada saanud Euroopa riikidele<br />Sellega loodeti aidata kaasa Euroopa majanduse ülesehitamisele ning nõrgestada kommunistliku kihutustöö mõju<br />Marshalli plaaniga anti seitsmekümnele Euroopa riigile majanduslikku ja tehnilist abi <br />1948.aasta juunis lõikas NL Lääne-Berliini ära välismaast(Berliini blokaadi käigus)<br />
 8. 8. Lääne-Berliin ei alistunud<br />324 päeva pärast oli NSV Liit sunnitu blokaadi lõpetama<br />Berliini blokaadi võib lugeda avaliku külma sõja alguseks<br />
 9. 9. Marshalli plaan<br />Oli Ameerika Ühendriikide 1947. aastal algatatud abiprogramm sõjas laastatud Euroopa riikide aitamiseks ja kommunismi pealetungi ennetamiseks<br />Algust nimetati USA tollase riigisekretäri George Marshalli järgi<br />Programm kestis neli aastat<br />Programmiga liitus 17 riiki<br />Abi pakuti ka Nõukogude Liidule ja teistele Ida-Euroopa maadele<br />
 10. 10. Marshalli plaani raames abi saanud riigid<br />
 11. 11. NATO ja VLO moodustamine<br />Läänes hakati üha tihedamini koostööd tegema, et seista vastu NL i agressioonile<br />1949. aasta aprillist asutasid 10 Euroopa riiki koos Kanada ja Ameerika Ühendriikidega Põhja-Atlandi Lepingu ehk NATO<br />Arendati ka majanduslikku ning poliitilist koostööd<br />1952.aastal asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus<br />
 12. 12. NSV Liit asutas 1949. aasta jaanuaris koos endast sõltuvate nn rahvademokraatiamaadega Vastastikuse Majandusabi Nõukogu (VMN)<br />1955.aastal sai NATO liikmeks ka Saksamaa, sidus NL oma Kesk- ja Ida-Euroopa sateliidid endaga, moodustades Varssavi Lepingu Organisatsiooni<br />VMN ja VLO olid NSV Liidu diktaadi elluviimise vahendid<br />
 13. 13. Hiina kodusõda(1946-1949)<br />Kodusõda algas 1946. aastal<br />Kodusõda toimus kommunistide (eesotsas Mao Zedong) ja Guomindangi(Rahvuslik Rahvapartei, liidriks oli Chang Kaishek)vahel, keda toetas USA<br />Järk-järgult tugevnes kommunistide võim<br />Võimu tugevnemine viis riigi lõhenemiseni<br />1949.a. sügisest jäid võimutsema ikka kommunistid , kuulutades seal välja Hiina Rahvavabariigi<br />
 14. 14. Võidurelvastumine<br />Külmasõja üks oluline joon<br />USA ja NSV Liit üritasid üksteist relvastuses üle trumbata<br />Teadus arenes tänu uute ja hävitavamate relvade leiutamisega<br />Kosmosesse taheti viia ka sõjapidamist<br />Arenes ka kososeteadus<br />
 15. 15. 1952.aastal katsetasid Ühendriigid veelgi võimsamat relva- vesiniku-ehk termotuumapommi<br />1950.aastal hakati tootma kontinentidevahelisi rakette<br />Tuumarelvade levik seadis maailma ühelt poolt hävimise ohtu, teiseltpoolt hoidis nende olemasolu ära kolmanda maailmasõja puhkemisele<br />
 16. 16. Demokraatia laienemine Teise maailmasõja järel<br />Taastati ääne-Euroopa riikides demokraatlik kord<br />Sellisele teele suunati ka Jaapan<br />Demokraatia valisid siiski Kolmanda Maailma riigid<br />Valijate vanust langetati<br />Riigivalitsemine muutus stabiilsemaks<br />
 17. 17. Erakondlik süsteem stabiliseerus<br />Võimule tulid konservatiivsed ja sotsiaaldemokraatlikud erakonnad<br />Mõjuakad olid ka kommunistlikud parteid<br />Püsima jäid kaks autoritaarset riiki-Hispaania ja Portugal,mis demokratiseerusid alles 1970.aastatel<br />Massiliikumiste mõju suurenes <br />Ametiühingud nõudsid töötajate olukorra parandamist<br />
 18. 18. Lääneriigid taastavad majanduse<br />1950.aastate alguseks olid paljud lääneriigid saavutanud sõjaeelse tootmistaseme ning asusid majandust moderniseerima<br />Uus impulss<br />Hakati kõnelema majandusimest<br />Edu taga olid valitsuste poliitika ja rahvusvahelised institutsioonid<br />Aitasid kaasa ka Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arenupank ning Rahvusvaheline Valuutafond(IMF)<br />Arengu tulemusel jõuti heaoluühiskonda<br />
 19. 19. Ameerika Ühendriigid<br />Majandus taastub kiiresti<br />Elutaseme tõus<br />Joseph McCarthy-makartism 1950te algul<br />Võimul demokraadid<br />Pärast Roosvelti surma sai liidriks Harry Truman(väga võimekas)<br />Peale Trumani loobumist kandideerimast sai uueks presidendiks Eisenhower<br />
 20. 20. Suurbritannia<br />1940.Aastate lõpul iseseisvusid Briti asumaad Aasias<br />Alates 1950test iseseisvuvad asumaad Aafrikas<br />Enamus astus Briti Rahvaste Ühendusse, mida hiljem teati lihtsalt Rahvaste Ühendusena<br />Kaheparteisüsteem:konservatiivid ja leiboristid<br />1945.aastal võimul leiboristid, kes asusid teostama vasakpoolseid reforme<br />
 21. 21. 1951.aastal võimul konservatiivid, kes ajasid mõnevõrra parempoolsemat poliitikat<br />Konservatiivid üritasid Suurbritannia rahvusvahelisi positsioone taastada<br />
 22. 22. Prantsusmaa<br />Charles de Gaulle moodustas 1944.aastal Ajutise Valitsuse<br />Valitsesid pahempoolsed meeleolud<br />Esimestel valimistel anti palju hääli ka kommunistidele<br />1946.aastal koostatud põhiseaduse kohaselt sai Prantsusmaast parlamentaarne vabariik<br />Neljanda põhiseaduse järgijuhti Prantsusmaad 1958.aastani<br />
 23. 23. Vasakpoolseks muutus ka Prantsusmaa majanduspoliitika<br />Ebastabiilsed valitsused<br />Võimule tulid tsentristlikud erakonnad<br />1946-1954 Indo-Hiina sõda<br />
 24. 24. Saksamaa<br />1948. aastal algatati uue kolme läänepoolset okupatsiooni hõlmava põhideaduse väljaõõtamine<br />1949.aastal jõustus põhiseadus<br />Saksamaa Liitvabariik<br />Katsler- Konrad Adenauer<br />Kristlikud-demokraadid alustasid majandusreformi, mis sai tuntuks sotsiaalse turumajanduse nime all(eestvedaja Ludwig Erhard)<br />
 25. 25. Idablokk<br />1950.aastate algul oli kommunistide võimu all ala , kus asus 13 riiki<br />Kõik riigid allusid Moskva diktatuurile v.a Jugoslaavia<br />Idablokile iseloomulik:Võik koondunud kommunistliku partei kätte, kodanikel puudusid vabadused ja õigused,teisi parteisid või olla, aga neil polnud võimu<br />Kommunistliku parti totaalne kontroll riigiaparaadi, ühiskondlike organisatsioonide, kultuurielu ja sõjaväe üle<br />
 26. 26. Tööstuse natsionaliseeritus ja põllumajanduse kollektiviseeritus, plaani- ja käsumajandus<br />Ühiskonna kõrge sõjaväesatus ja suured kulutused sellele<br />
 27. 27. Stalinlik NSV Liit<br />Stalini kontroll ühiskonna üle oli nõrgenenud<br />Repressioonid tugevnesid<br />Massilised arreteerimised said sõja lõpul hoo sisse<br />Jätkusid küüditamised<br />1945.aastal moodustas NSV Liidu tööstustoodang 91% , põllumajandus 60%<br />
 28. 28. Toimus võitlus “läänestumise” vastu<br />Likvideeriti teadusharusid<br />Kogu võim kuulus Stalinile<br />Võimuladvigu moodustas partei keskkomitee poliitbüroo<br />
 29. 29. NSV Liidu satelliitriigid Kesk- ja Ida-Euroopas<br />Kõikjal üks skeem<br />Kohe peale Punaarmee saabumist moodustati ajutine valitsus<br />Võimisikuteks olid kommunistid<br />Viidi läbi maareform<br />Natsionaliseeriti sakslaste käsilaste ettevõtted<br />Need sammud olid rahvasead populaarsed<br />
 30. 30. Korraldati valimised-moodustati pahempoolne rahvarinne<br />Sotsiaaldemokraadid ühinesid kommunistidega<br />Natsionaliseeriti tööstus<br />Kollektiviseeriti põllumajandus<br />
 31. 31. Pingekolded 1950. aastatael<br />14.05.1948 kuulutati välja Iisreali riik<br />Pinged Korea poolsaarel<br />Tekkis kaks Korea riiki<br />Kesk- ja Ida-Euroopas loodeti vabanemist kommunistliku süsteemi alt<br />
 32. 32. Korea sõda 1950-1953<br />Suurem sõjaline kokkupõrge külma sõja käigus<br />1950.aasta juunis tungis kommunistlik Põhja-Korea Lõuna-Koreale kallale ja vallutas suurema osa sealsest territooriumist<br />ÜRO vägede juhataja- MacArthut<br />Hiina sekkumine<br />Hiina tungis ÜROle kallale<br />
 33. 33. ÜRO üksused sunniti taanduma<br />1953.aastal sõlmiti alles vaherahu, mis kestab tänaseni<br />Suurim kaotaja NSV Liit<br />
 34. 34. Kriis Kesk- ja Ida-Euroopas<br />1956.aastaks oli olukord Kesk- ja Ida-Euroopas kujunenud plahvatusohtlikuks<br />Hruštšovi kongress<br />NSV Liit on sunnitud järelandmisi tegema<br />Poola streigid, kasvasid üle rahutusteks<br />Poola kompartei etteotsa valiti Gomulka<br />Ettevalmistused sõjaväliseks interventsiooniks<br />
 35. 35. Suessi kriis<br />Oli sõjaväeline rünnak Egiptusele Inglismaa, Prantsusmaa ja Iisraeli poolt, mis algas 29. oktoober 1956<br />Rünnak järgnes 26. juulil 1956, mille eesmärgiks olinatsionaliseerida Suessi kanal <br />Suhtes Prantsusmaa ja Suurbritannia vahel halvenesid<br />Israeli toetus<br />
 36. 36. Oktoobris 1956 tungis Iisrael Egiptusele kallale<br />Novembris viisid oma väed kohale Suurbritannia ja Prantsusmaa<br />ÜRO nõudel sõlmiti vaherahu<br />Suessi kriisi tulemusel nõrgenes piirkonnas Inglismaa ja Prantsusmaa positsioon<br />Kasvas NSVL ja USA tähtsus<br />
 37. 37. Raskustest väljatulek(pg. 29)<br />USA hõivas läänemaailma liidrikoha<br />Euroopa hakkas kiirelt kasvama<br />Maad võtsid optimistlikumad meeleolud(võrreldes pärast Esimese maailmasõda)<br />1940. aastate teine pool oli majanduslikult siiski raske<br />Hakati turge ühendama<br />
 38. 38. Loodi Euroopa Liit, mis sisaldas lootust ja kindlustunnet tuleviku suhtes<br />Lisaks ehitusbuumile tabas läänemaailma beebibuum-sündimuste järsk tõus<br />Heaolu sümboliks kujunes Volkswagen “põrnikas”<br />Arenema hakkas ka televisioon<br />1953.aastal Ameerika Ühendriikides eetris esimesed värvilised telesaated<br />
 39. 39. Kunst, keskkond ja mood<br />Vabaplaneering- hooned seisid eraldi, moodustamata tänavat<br />Kaduma läks harjumuspärane linnamiljöö<br />Rõivastuses, mööblis, arhitektuuris domineeris sõjaeelne stiil<br />Funktsionalism- 1920. ja 1950. aastail valmistatud puhvetkappe või isegi ehitisi võis pidada üheaegseks.<br />
 40. 40. Rõivas kandsid naised õlgadega pintsakut, kuigi peagi taasavastati naiselikkus ja graatsia<br />Pariisi moekunstnik Christian Dioril<br />Uut rõivastiili nimetati new look´iks<br />
 41. 41. Teaduse ja tehnika edusammud<br />1945.aastal valmis tuumapomm(prooviti Jaapanis)<br />Teati, et võib valmistada ka veel võimsamat- vesinikupommi<br />Arvutitehnikaareng<br />Suureks edusammuks oli ka DNA struktuuri mõistatuste lahendamine 1953.aastal<br />See avas geneetikale enneolematud võimalused<br />
 42. 42. Ideede võitlus ja uus suhtumine<br />Kõige mõjukam filosoof- prantslane Jean-Paul Sartre, kelle 1945.aastal peetud avalik loeng eksistentsialismist tekitas sensatsiooni<br />Leidus ka intellektuaale ja kirjanikke, neist kõige kuulsam- George Orwell(“Loomade farm”)<br />Kommunistide ja kommunistliku ideoloogia positisioon jäi Euroopas tugevaks<br />

×