Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oma persoonibrändi positsioneerimine - Kuidas tuua välja enda unikaalsus ja kujundada professionaalne kuvand

752 views

Published on

Loeng-töötuba "Terve karjäär" Tallinna karjääripäeval teemal "Oma persoonibrändi positsioneerimine" Kuidas tuua välja enda unikaalsus ja kujundada professionaalne kuvand.

Published in: Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oma persoonibrändi positsioneerimine - Kuidas tuua välja enda unikaalsus ja kujundada professionaalne kuvand

 1. 1. Oma persoonibrändi positsioneerimine 27. märts 2014 Liisi Toom OÜ Persoonibrändi Agentuur
 2. 2. “Suhtlemisega seostuvad mõisted „eneseesitlus“ ja “mainekujundus“. Eneseesitlus hõlmab endas kõike seda, mida ja kuidas inimene räägib, milliseid rõivaid kannab ja missuguseid esemeid omab. Mainekujunduse puhul lisandub hinnanguline komponent: inimene esitleb enda seda külge, mis antud olukorras või antud isikute juuresolekul väärtuslik on. “ Toivo Aavik, psühholoog, Tartu Ülikooli lektor
 3. 3. PERSOONIBRÄND alates aastast 1997
 4. 4. Turvatunde tööl tagab täna • Oskus, kutse – turundatav oskus • Eristumine – meeldejääv • Võrgustikuloomise oskus – suust-suhu turundus, kolleegide toetus
 5. 5. Karjäär mobiilirakenduste ajastul 1. Iga kogemus on unikaalne. 2. Julge unistada. 3. Kui sa ei tunne 100% end hästi praeguses töös, siis see on OK.
 6. 6. Bränd Mis minu kohta räägitakse kui mind pole toas? Toode | Teenus | Tööandja | Organisatsioon | Missioon | Isik | Riik
 7. 7. Brändi püramiid Mida pakub? - olemus Mis on erinevat - Isikupära Milliseid väärtusi kannab ja soovib olla seotud Positsioneerimine Tunnusmärgid. Logo, Tunnuslause. Stiil. http://persoonibrand.ee
 8. 8. Side brändiga FUNKTSIONAALNE „Kas ta toimib?“ EMOTSIONAALNE „Mis tunde see tekitab?“ ENNAST VÄLJENDAV „Kas see olen mina?“ Brändil tekib sihtgrupiga side 3 tasandil: praktiline (juurdepääs, teenindustase, lubaduse vastavus kogemusele) emotsionaalne ehk kas sihtgrupil tekib brändiga emotsionaalne side ning kõige olulisem tasand, kas sihtgrupp suudab end organisatsiooniga samastada, kas ta hindab samu väärtusi.
 9. 9. BRÄNDI LOOMISE KASUTEGURID –Selge sõnum, kes sa oled ja mida sa pakud. –Eristumiseks. –Konkurentsieelise saamiseks. –Et saada paremat = sobivamat (sinule) positsiooni, võimalust. –Olla esimene ja automaatne valik.
 10. 10. Karjääri hetkeolukord • Oled otsustamas, mida (järgmisena) teha. • Soovid kandideerida (uuele) töökohale. • Soovid oma teenust, toodet pakkuda.
 11. 11. Mida sa oskad? Haridus, koolitused, hobi korras õpitud
 12. 12. γνῶθι σεαυτόν Tunne iseennast
 13. 13. Kes sa oled? Väärtused, hoiakud, iseloom, elustiil
 14. 14. Positsioneerimine Sina oled loomulik valik
 15. 15. Me ei saa olla kõik kõikidele. Ja pakkuda kõike kõigile.
 16. 16. Positsioneering vastab küsimustele: • kes on brändi peamised sihtrühmad? • mida bränd pakub, milliseid vajadusi ja soove rahuldab? • mis on eelised võrreldes konkurentidega? • mis on nn lubadus, kõige olulisem väärtus, mida bränd pakub?
 17. 17. Mida klient vajab I 1. Valitsevad vastandid ja keskmised kaovad, s.t alati jääb alles see osa tarbijaid, kes vaatab kõigepealt hinda, esitamata suuri nõudeid kvaliteedile, ja teiselt poolt suureneb nende osa, kes otsivad erilist kvaliteeti. Toodet, mis sobiks igaühele (s.t turu keskmist) on järjest mõttetum pakkuda. 2. Suurenenud soov individuaalsuse järele. 3. Aja säästmise vajadus. 4. Soov mugavuste järele. 5. Pakendi kujundamise ja pakendi suuruse olulisus.
 18. 18. Mida klient vajab II 6. Meeste ja naiste soove ja vajadusi ei saa lugeda täpselt ühesugusteks. 7. „Noored” pensionärid kasvavad oluliseks sihtrühmaks. 8. Sisseostult oodatakse üha enam elamust. 9. Klient ootab pakkumiselt parimat kvaliteeti (hügieen, toote omadused, sortiment jms). 10. Tähtis on, et pakkuja oleks hästi tuntud (moodne termin „läbipaistvus” muutub oluliseks). 11. Lisaväärtuse tähendus kliendile on varasemast olulisem.
 19. 19. Kes on sinu klient? • Tema vajadused? • Soovid? • Võimalused? • Tööandja: millega tegeleb, milliseid töötajaid otsib, mida räägib meedias
 20. 20. Sinu oskused (töö)turul • Milliste murede ja soovidega rahvas sinu poole on pöördunud? • Millist tüüpi inimesed reageerivad ja helistavad sulle? • Sinu lahendus – mida sa pakud just sellistele inimestele ja sellistele probleemidele? • Millist väärtust, tähendust, ootamatust, kasulikku saad just sina anda? • Sinu niššturg või toode.
 21. 21. Kes on sinu konkurent? • Tema omadused? • Pakkumised? • Hind? –Kuidas sina eristud?
 22. 22. Mida maailm vajab? Kes on sinu klient, mida ta vajab, kuidas ta seda vajab, mida pakub konkurent
 23. 23. Positsioneerimine tähendab teistest eristuva koha leidmist võimaliku kliendi peas.
 24. 24. NÄHTAVUS
 25. 25. MÄRKSÕNAD = SINA EKSPERDINA / SINU TEENUS mis on olulised märksõnad/valdkonnad/teemad sinu oskustes, isiksuses, valdkonnas, klientide osas?
 26. 26. KOMMUNIKATSIOON – BRÄNDi elluäratamine Kommunikatsioonijuhtimise põhifunktsiooniks on informeerida, esitada oma seisukohti ja sellega muuta kellegi suhtumist või käitumist INFORMATSIOON – DIALOOG – IIMESTEVAHELINE SIDE
 27. 27. Eneseesitlusmaterjalid • Liftikõne: kes sa oled, mida teed, mil viisil ja kellele. • CV, portfoolio, pildid, lisamaterjalid. • Sisu loomine. • Online meedia. • Võrgustik. • Kontaktid kergesti leitavad.
 28. 28. Kus ja kuidas nähtav oled? Valdkonna võrgustik, online – offline nähtavus
 29. 29. USALDUS tekib JÄRJEPIDEVUSEST
 30. 30. Tänan! Liisi Toom OÜ Persoonibrändi Agentuur liisi@persoonibrand.ee Skype: liisitoom 52 70 534 http://persoonibrand.ee

×