Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtuaalinen tutorointi

583 views

Published on

Tulevaisuuden tutorointia. Miten tutoroin sosiaalisen median sovelluksia hyödyntäen?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Virtuaalinen tutorointi

 1. 1. Virtuaalimaailman mahdollisuudet ohjauksessa Opettajatutoreiden koulutuspäivä 17.8.2010 Heidi Varpelaide
 2. 2. Sosiaalinen media - tutorryhmä - muut opintoryhmät <ul><li>oppimista tukevaa aineistoa, </li></ul><ul><li>kysymyksiä, vastauksia, ohjeita toisilta opiskelijoilta </li></ul><ul><li>- oltava riittävän helppokäyttöistä, ei turhan monia kirjautumisia, salasanoja tai ohjelmien asennuksia </li></ul><ul><li>alussa koulutusta käyttöön </li></ul><ul><li>sosiaalisen median strategia </li></ul>tutoroinnissa?
 3. 3. Työskentely- ja oppimisympäristöt
 4. 4. Moodle vai sosiaalinen media? <ul><li>Moodle toimii kokoavana ympäristönä, jonne sosiaalisen median sivut linkitetään </li></ul><ul><li>Moodle on ”virallinen” tiedotuskanava; tiedottaminen sosiaalisessa mediassa ei riitä </li></ul><ul><li>Moodle on ”turvallisempi” kuin sosiaalisen median sovellukset (esim. yksityisyys, tekijänoikeudet ym.) </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median sovellukset saattavat yhtäkkiä lakata toimimasta tai tulla maksullisiksi </li></ul><ul><li>Moodleen pääsee opintojen ajan, muttei sen jälkeen </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media ei rajoitu tiettyyn oppilaitokseen, opintojaksoon tms. kuten Moodle </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media tarjoaa monipuolisempia sovelluksia ja niiden yhdistämismahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media laajentaa toimintaympäristöä Moodlen ulkopuolelle  antaa valmiuksia tulevaisuuden verkottumiseen ja työelämään </li></ul>
 5. 5. SAMK Facebookissa
 6. 6. <ul><li>Lihun aikuisopiskelijat 2009 FB-ryhmässä n. 60 opiskelijaa ja 10 opettajaa </li></ul><ul><li>Rajoitettu julkinen sisältö; vain ryhmään kuuluvat näkevät sisällön </li></ul><ul><li>Ryhmän jäsenten ei tarvitse olla toistensa kaverilistalla </li></ul><ul><li>Keskustelu vapaamuotoista, kriittistäkin </li></ul><ul><li>Suurin osa ei osallistu keskusteluun vaan seurailee taustalta… </li></ul><ul><li>Verkostoituminen voi jatkua valmistumisen jälkeenkin </li></ul>Case: Aikuisopiskelijoiden tutorointi Facebookissa
 7. 7. <ul><li>Kaikki eivät ole Facebookissa eivätkä halua liittyä </li></ul><ul><li>Yksityisyydensuoja-asetukset vaihtelevat </li></ul><ul><li>Ei haluta sekoittaa kaveruussuhteita opiskelija-opettaja –suhteisiin (varsinkin nuoriso-opiskelijat, ei niin suuri ongelma aikuisopiskelijoiden parissa) </li></ul><ul><li>Opiskelijarooli halutaan pitää erillään muista rooleista </li></ul>Ongelmia Facebook-tutoroinnissa
 8. 8. <ul><li>tiedonhakua, tiedonvälitystä ja markkinointia </li></ul><ul><li>soveltuu opetuskäyttöön, ei kuitenkaan tutorointiin täydellisen avoimuutensa takia </li></ul>SAMK Twitterissä http://twitter.com/heidivar/samk
 9. 9. <ul><li>SAMKin ensimmäinen SL-campus perustettiin Lihun tontille elokuussa 2008; nyt myös muita tontteja </li></ul><ul><li>sijainti: EduFinland saari I </li></ul><ul><li>rakentaja ja ylläpitäjä: avatar ”Lihutar Landar” </li></ul><ul><li>kampuksella mm auditorio, esitystauluja, oleskelu- ja kokoustiloja sekä ”sky house”-toimisto </li></ul><ul><li>henkilöstökoulutusta järjestettiin 2010 </li></ul>SAMK Second Lifessa
 10. 10. <ul><li>tutorkokoontumiset sovittuna aikana sovitussa SL-paikassa </li></ul><ul><li>tapaamispaikka vapaamuotoisille keskusteluille milloin tahansa (”kampuskahvila tms”) </li></ul><ul><li>avoimet ja /tai suljetut tilat </li></ul><ul><li>vaatii opastusta käyttöön </li></ul><ul><li>vaatii ohjelman asennuksen ja avatarin luomisen </li></ul>Virtuaalimaailma tutorointiympäristönä
 11. 11. Virtuaalisia tapaamisia Paneelikeskustelu verkko-opetuksen tulevaisuudesta Yrityskiihdyttämön esittelyä Kansainvälinen vierailu Avatarien kevätjuhla
 12. 12. … osallistutaan virtuaalikokouksiin, järjestetään virtuaalimessuja, työskennellään virtuaalitoimistossa, myydään virtuaalihyödykkeitä, esitellään ”oikeita” tuotteita virtuaalisesti jne…. Amazonin rekrytointimessut Tulevaisuuden työelämässä
 13. 13. Tutoroinnin välineitä <ul><li>Henk.koht. tapaaminen </li></ul><ul><li>Puhelimitse </li></ul><ul><li>Sähköposti </li></ul><ul><li>Skype, Messenger , Connect Pro ym. neuvottelusovellukset, myös ryhmille </li></ul><ul><li>Second Life -tutorkeskustelu (siinä vaiheessa, kun tutor ja tutoroitava tuntevat toisensa) </li></ul><ul><li>Moodle-keskustelut, chat </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Ryhmän wiki </li></ul><ul><li>Ryhmän blogi </li></ul><ul><li>Second Life -ryhmätapaaminen </li></ul><ul><li>Muita: Ning, Elgg, Googlen sovellukset </li></ul><ul><li>ym. </li></ul>kahdenkeskiset  ryhmässä tapahtuvat suljetut  rajatut  avoimet
 14. 14. Hyvä verkkotutor <ul><li>hallitsee asiat, joita opettaa /joissa opastaa </li></ul><ul><li>hallitsee verkossa käytettävät sovellusohjelmat </li></ul><ul><li>kommunikoi opiskelijoille ystävällisesti ja kannustavasti verkossa </li></ul><ul><li>ohjaa ja osallistuu itsekin vuorovaikutukseen verkossa </li></ul>
 15. 15. Sosiaalisen median kokeilujen uhkia <ul><li>Lyhytjänteisyys; sovellusta ei viitsitä riittävästi kokeilla, vaan luovutetaan heti </li></ul><ul><li>Jämähtäminen; juututaan yhteen sovellukseen, vaikka parempiakin olisi jo kehitetty </li></ul><ul><li>Tekniikan kunnioitus / pelko; ei uskalleta kokeilla, arkaillaan tietokonetta, pelätään epäonnistumista </li></ul><ul><li>Mietitään MITÄ sovelluksia käytetään sen sijaan että mietitään MIKSI niitä käytettäisiin </li></ul><ul><li>Hajautetaan liikaa  useita eri tunnuksia, monenkertaista kirjautumista ja statuspäivitystä </li></ul><ul><li>Kaikki eivät halua käyttää sosiaalista mediaa -> ulkopuolisuus </li></ul><ul><li>Sekoitetaan yksityinen ja työelämä samaan sosiaalisen median verkostoon </li></ul><ul><li>Loppuunpalaminen, infoähky ja tietotulva </li></ul>
 16. 16. Facebook: Lihutar Landar Wiki: secondsamk.wikispaces.com Twitter.com/heidivar Tulevaisuuden tutorointia?

×