Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viktorina.ppt

 • Login to see the comments

Viktorina.ppt

 1. 1. VIKTORINAVIKTORINA ,,Augu sveikas,,Augu sveikas ir saugus “ir saugus “  Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio”progimnazija Pradinių klasių mokytoja Ligita Šutkienė
 2. 2. 1. Koks šviesoforo signalas leidžia1. Koks šviesoforo signalas leidžia eiti per gatvę ?eiti per gatvę ? AA – žalias signalas– žalias signalas BB – geltonas signalas– geltonas signalas CC – raudonas signalas– raudonas signalas
 3. 3. 2. Kuris ženklas yra ,,Pėsčiųjų2. Kuris ženklas yra ,,Pėsčiųjų perėja” ?perėja” ? AA –– BB –– CC ––
 4. 4. 3. Kuris ženklas reiškia3. Kuris ženklas reiškia ,,Pėsčiųjų eismas draudžiamas “ ?,,Pėsčiųjų eismas draudžiamas “ ? AA –– BB –– CC --
 5. 5. 4. Kuris ženklas nurodo kur yra4. Kuris ženklas nurodo kur yra ,,Pėsčiųjų takas “ ?,,Pėsčiųjų takas “ ? AA –– BB –– CC ––
 6. 6. 5. Prie mokyklų statomas5. Prie mokyklų statomas įspėjamasis kelio ženklas ...įspėjamasis kelio ženklas ... AA – ,,Pėstieji ”– ,,Pėstieji ” BB – ,,Pėsčiųjų perėja”– ,,Pėsčiųjų perėja” CC – ,,Vaikai”– ,,Vaikai”
 7. 7. 6. Kaip vadinasi ši kelio vieta ?6. Kaip vadinasi ši kelio vieta ? AA –– zebro linijoszebro linijos BB--gatvės perėjimasgatvės perėjimas CC--pėsčiųjų perėjapėsčiųjų perėja
 8. 8. 7. Kaip vadinasi ši kelio vieta ?7. Kaip vadinasi ši kelio vieta ? AA –– SankirtaSankirta BB –– SankryžaSankryža CC –– KelkraštisKelkraštis
 9. 9. 8. Kuriose vietose leidžiama eiti8. Kuriose vietose leidžiama eiti per gatvę ?per gatvę ? AA – per pėsčiųjų perėją– per pėsčiųjų perėją BB – sankryžoje– sankryžoje CC – į abi puses gerai matomoje vietoje– į abi puses gerai matomoje vietoje DD – tinka visi aukščiau išvardinti atsakymai– tinka visi aukščiau išvardinti atsakymai
 10. 10. 9. Kaip teisingai pereiti gatvę ?9. Kaip teisingai pereiti gatvę ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 11. 11. 10. Kuriame paveikslėlyje10. Kuriame paveikslėlyje berniukas eina teisingaiberniukas eina teisingai AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 12. 12. 11. Kaip elgtis , jeigu nespėjai pereiti gatvės ?11. Kaip elgtis , jeigu nespėjai pereiti gatvės ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 13. 13. 12. Šaligatviu reikia eiti ...12. Šaligatviu reikia eiti ... AA – per vidurį– per vidurį BB – kaire puse– kaire puse CC – dešine puse– dešine puse DD – kaip nori– kaip nori
 14. 14. 13. Kuria kelkraščio puse reikia eiti13. Kuria kelkraščio puse reikia eiti užmiestyje ?užmiestyje ? AA – kuria nori .– kuria nori . BB – kairiąja puse .– kairiąja puse . CC – dešiniąja puse .– dešiniąja puse . DD – nesvarbu .– nesvarbu .
 15. 15. 14. Kuriame paveikslėlyje einama14. Kuriame paveikslėlyje einama kelkraščiu teisingai ?kelkraščiu teisingai ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 16. 16. 1515.. Ar pėstiesiems leidžiama eiti taku, pažymėtu kelio ženklu ,,Dviračių takas” ? AA – Leidžiama– Leidžiama BB – Draudžiama– Draudžiama CC – Leidžiama , jei– Leidžiama , jei nėra važiuojančiųnėra važiuojančių dviračių .dviračių .
 17. 17. 16. Važiuodamas automobiliu16. Važiuodamas automobiliu visuomet užsisegu ...visuomet užsisegu ... AA – sagas .– sagas . BB – atšvaitą .– atšvaitą . CC – saugos diržą .– saugos diržą . DD –– kuprinę .kuprinę .
 18. 18. 17. Atšvaitas segamas ...17. Atšvaitas segamas ... AA – viršutinių drabužių kairėje pusėje– viršutinių drabužių kairėje pusėje BB – viršutinių drabužių dešinėje pusėje– viršutinių drabužių dešinėje pusėje CC – viršutinių drabužių apatinėje pusėje– viršutinių drabužių apatinėje pusėje DD – apatinių drabužių dešinėje pusėje– apatinių drabužių dešinėje pusėje
 19. 19. 18. Nuo kelių metų leidžiama18. Nuo kelių metų leidžiama važiuoti dviračiu keliuose ?važiuoti dviračiu keliuose ? AA – nuo 10 ar 12 metų , jeigu leidžia– nuo 10 ar 12 metų , jeigu leidžia tėvai .tėvai . BB – nuo 12 ir daugiau metų .– nuo 12 ir daugiau metų . CC – nuo 14 metų su leidimu .– nuo 14 metų su leidimu . DD – nuo 14 metų arba nuo 12 metų– nuo 14 metų arba nuo 12 metų turintiems išduotą pažymėjimą .turintiems išduotą pažymėjimą .
 20. 20. 19. Kuriame paveikslėlyje dviratininkai19. Kuriame paveikslėlyje dviratininkai elgiasi teisingai ?elgiasi teisingai ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 21. 21. 20. Kaip teisingai laukti autobuso ?20. Kaip teisingai laukti autobuso ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 22. 22. Ačiū už dėmesį !

×