Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viktorina.ppt

6,790 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Viktorina.ppt

 1. 1. VIKTORINAVIKTORINA ,,Augu sveikas,,Augu sveikas ir saugus “ir saugus “  Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio”progimnazija Pradinių klasių mokytoja Ligita Šutkienė
 2. 2. 1. Koks šviesoforo signalas leidžia1. Koks šviesoforo signalas leidžia eiti per gatvę ?eiti per gatvę ? AA – žalias signalas– žalias signalas BB – geltonas signalas– geltonas signalas CC – raudonas signalas– raudonas signalas
 3. 3. 2. Kuris ženklas yra ,,Pėsčiųjų2. Kuris ženklas yra ,,Pėsčiųjų perėja” ?perėja” ? AA –– BB –– CC ––
 4. 4. 3. Kuris ženklas reiškia3. Kuris ženklas reiškia ,,Pėsčiųjų eismas draudžiamas “ ?,,Pėsčiųjų eismas draudžiamas “ ? AA –– BB –– CC --
 5. 5. 4. Kuris ženklas nurodo kur yra4. Kuris ženklas nurodo kur yra ,,Pėsčiųjų takas “ ?,,Pėsčiųjų takas “ ? AA –– BB –– CC ––
 6. 6. 5. Prie mokyklų statomas5. Prie mokyklų statomas įspėjamasis kelio ženklas ...įspėjamasis kelio ženklas ... AA – ,,Pėstieji ”– ,,Pėstieji ” BB – ,,Pėsčiųjų perėja”– ,,Pėsčiųjų perėja” CC – ,,Vaikai”– ,,Vaikai”
 7. 7. 6. Kaip vadinasi ši kelio vieta ?6. Kaip vadinasi ši kelio vieta ? AA –– zebro linijoszebro linijos BB--gatvės perėjimasgatvės perėjimas CC--pėsčiųjų perėjapėsčiųjų perėja
 8. 8. 7. Kaip vadinasi ši kelio vieta ?7. Kaip vadinasi ši kelio vieta ? AA –– SankirtaSankirta BB –– SankryžaSankryža CC –– KelkraštisKelkraštis
 9. 9. 8. Kuriose vietose leidžiama eiti8. Kuriose vietose leidžiama eiti per gatvę ?per gatvę ? AA – per pėsčiųjų perėją– per pėsčiųjų perėją BB – sankryžoje– sankryžoje CC – į abi puses gerai matomoje vietoje– į abi puses gerai matomoje vietoje DD – tinka visi aukščiau išvardinti atsakymai– tinka visi aukščiau išvardinti atsakymai
 10. 10. 9. Kaip teisingai pereiti gatvę ?9. Kaip teisingai pereiti gatvę ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 11. 11. 10. Kuriame paveikslėlyje10. Kuriame paveikslėlyje berniukas eina teisingaiberniukas eina teisingai AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 12. 12. 11. Kaip elgtis , jeigu nespėjai pereiti gatvės ?11. Kaip elgtis , jeigu nespėjai pereiti gatvės ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 13. 13. 12. Šaligatviu reikia eiti ...12. Šaligatviu reikia eiti ... AA – per vidurį– per vidurį BB – kaire puse– kaire puse CC – dešine puse– dešine puse DD – kaip nori– kaip nori
 14. 14. 13. Kuria kelkraščio puse reikia eiti13. Kuria kelkraščio puse reikia eiti užmiestyje ?užmiestyje ? AA – kuria nori .– kuria nori . BB – kairiąja puse .– kairiąja puse . CC – dešiniąja puse .– dešiniąja puse . DD – nesvarbu .– nesvarbu .
 15. 15. 14. Kuriame paveikslėlyje einama14. Kuriame paveikslėlyje einama kelkraščiu teisingai ?kelkraščiu teisingai ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 16. 16. 1515.. Ar pėstiesiems leidžiama eiti taku, pažymėtu kelio ženklu ,,Dviračių takas” ? AA – Leidžiama– Leidžiama BB – Draudžiama– Draudžiama CC – Leidžiama , jei– Leidžiama , jei nėra važiuojančiųnėra važiuojančių dviračių .dviračių .
 17. 17. 16. Važiuodamas automobiliu16. Važiuodamas automobiliu visuomet užsisegu ...visuomet užsisegu ... AA – sagas .– sagas . BB – atšvaitą .– atšvaitą . CC – saugos diržą .– saugos diržą . DD –– kuprinę .kuprinę .
 18. 18. 17. Atšvaitas segamas ...17. Atšvaitas segamas ... AA – viršutinių drabužių kairėje pusėje– viršutinių drabužių kairėje pusėje BB – viršutinių drabužių dešinėje pusėje– viršutinių drabužių dešinėje pusėje CC – viršutinių drabužių apatinėje pusėje– viršutinių drabužių apatinėje pusėje DD – apatinių drabužių dešinėje pusėje– apatinių drabužių dešinėje pusėje
 19. 19. 18. Nuo kelių metų leidžiama18. Nuo kelių metų leidžiama važiuoti dviračiu keliuose ?važiuoti dviračiu keliuose ? AA – nuo 10 ar 12 metų , jeigu leidžia– nuo 10 ar 12 metų , jeigu leidžia tėvai .tėvai . BB – nuo 12 ir daugiau metų .– nuo 12 ir daugiau metų . CC – nuo 14 metų su leidimu .– nuo 14 metų su leidimu . DD – nuo 14 metų arba nuo 12 metų– nuo 14 metų arba nuo 12 metų turintiems išduotą pažymėjimą .turintiems išduotą pažymėjimą .
 20. 20. 19. Kuriame paveikslėlyje dviratininkai19. Kuriame paveikslėlyje dviratininkai elgiasi teisingai ?elgiasi teisingai ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 21. 21. 20. Kaip teisingai laukti autobuso ?20. Kaip teisingai laukti autobuso ? AA – 1– 1 BB – 2– 2 CC – 3– 3 DD – 4– 4
 22. 22. Ačiū už dėmesį !

×