Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skiemuo 2

19,041 views

Published on

Lietuvių k.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Skiemuo 2

 1. 1. SKIEMUO 2 b klasė
 2. 2. Šiandien pamokoje : Prisiminsime kas yra skiemuo. Atliksime užduotį su dviskiemeniais žodžiais. Mokysimės nustatyti triskiemenių žodžių skiemenų ribas. Pamokos pabaigoje gebėsite skie- menuoti ir įsivertinsite savo darbą.
 3. 3. Kas yra skiemuo ? Skiemuo – žodžio dalis, ištariama vienu kartu.
 4. 4. Kas tai ? Parašyk skiemenimis. Ro-žė, no-sis, mor-ka , bi-tė, sau-lė, tor-tas , rak-tas, kny-gos, a-kis , žu-vis .
 5. 5. Pasitikrink ! Ro-žė, no-sis, mor-ka , bi-tė, sau-lė, tor-tas , rak-tas, kny-gos, a-kis , žu-vis .
 6. 6. Įsivertinkite !
 7. 7. Suskirstyk skiemenimis Na-me-lis, mokinys, lapelis, gaidelis, katinas, vabalas, žirafa, šakutė, daržovė, drugelis.
 8. 8. Pasitikrink ! Na-me-lis, mo-ki-nys, la-pe-lis, gai-de-lis, ka-ti-nas, va-ba-las, ži-ra-fa, ša-ku-tė, dar-žo-vė, dru-ge-lis.
 9. 9. Įsivertinkite !
 10. 10. Įsivertinkite !

×