Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aportul competitivit ăţ ii regionale î ntr-o economie bazat ă pe cunoa ş tere Coordonator: Lect.drd. Drago ş P î slaru ...
Motiva ţia
Motiva ţia
Aportul competitivit ăţ ii regionale î ntr-o economie bazat ă pe cunoa ş tere Coordonator: Lect.drd. Drago ş P î slaru ...
Sumar <ul><li>Structura lucrării </li></ul><ul><li>Factori determinan ţi ai competitivităţii regionale şi indicatorii anal...
I.  Structura lucrării Concluzii <ul><li>- Definire </li></ul><ul><li>Tipologie </li></ul>Competitivitate regională - Fa...
Factori
Infrastructura fizică şi de comunicaţii Capitalul uman Capitalul social Aglomerări industriale şi clustere Sisteme inovat...
Richard Florida - Carnegie Mellon University
 
 
 
Indicatori Factori
Indicatori analizaţi (1) - Migraţia internă a populaţiei - Număr de abonamente radio şi TV - Rata şomajului şi câştigul s...
Indicatori analizaţi (2) - Clustere emergente în Regiunea Vest - Afilierea la secţii sportive (la 1000 locuitori) - Densi...
Indicatori analizaţi (3) - Întărirea capacităţii instituţionale şi restructurarea sectorului cercetării - Stimularea cerce...
Rezultate Factori Indicatori
Infrastructură
<ul><li>Densitatea infrastructurii de căi ferate şi a celei rutiere </li></ul><ul><li>Existenţa a 4 aeroporturi (2 interna...
Sursa: Min. Transporturilor
Capital uman
-  Disparităţi intra-regionale absolvenţi învăţământ universitar (TM/AR vs HD/CS) - Oferta educaţională - corelare defic...
Resurse umane calificate şi ieftine Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007 Sursa: Statistică teritorială, INS...
Capital social
<ul><li>Ind. Gini (0,22 vs.0,27 )- disparităţi intra-judeţene reduse (T M , A R ) </li></ul><ul><li>Densitate ONG-uri </l...
Disparităţi intra-regionale
Aglomerări industriale şi clustere
<ul><li>Diversitate industrială (Timiş/ Arad) </li></ul><ul><li>Clustere emergente </li></ul><ul><ul><li>Ind. textilă </li...
Sisteme inovative regionale
<ul><li>33,2% / 20% absolvenţi învăţământ superior tehnic </li></ul><ul><li>Institute de cercetare cu tradiţie în domeniil...
Promotorii inovării Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007 Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007
Rezultate Factori Indicatori
<ul><li>Exemplu de bun ă practică </li></ul>
 
<ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie ! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regional Development

1,271 views

Published on

This is the ppt. that I used for the presentation of my bachelor paper. It may interest you.
Looking forward to your comments.

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Regional Development

 1. 1. Aportul competitivit ăţ ii regionale î ntr-o economie bazat ă pe cunoa ş tere Coordonator: Lect.drd. Drago ş P î slaru Absolvent ă : Ligia Folea
 2. 2. Motiva ţia
 3. 3. Motiva ţia
 4. 4. Aportul competitivit ăţ ii regionale î ntr-o economie bazat ă pe cunoa ş tere Coordonator: Lect.drd. Drago ş P î slaru Absolvent ă : Ligia Folea
 5. 5. Sumar <ul><li>Structura lucrării </li></ul><ul><li>Factori determinan ţi ai competitivităţii regionale şi indicatorii analizaţi </li></ul><ul><li>Rezultate - pe studiul competitivităţii Regiunii Vest </li></ul><ul><li>Bună-practică: Material de promovare a unei regiuni competitive din Europa </li></ul>
 6. 6. I. Structura lucrării Concluzii <ul><li>- Definire </li></ul><ul><li>Tipologie </li></ul>Competitivitate regională - Factori determinanţi Atractivitatea unei regiuni - Regiunea de dezvoltare Vest Studiu de caz
 7. 7. Factori
 8. 8. Infrastructura fizică şi de comunicaţii Capitalul uman Capitalul social Aglomerări industriale şi clustere Sisteme inovative regionale Factori determinanţi ai competitivităţii regionale
 9. 9. Richard Florida - Carnegie Mellon University
 10. 13. Indicatori Factori
 11. 14. Indicatori analizaţi (1) - Migraţia internă a populaţiei - Număr de abonamente radio şi TV - Rata şomajului şi câştigul salarial mediu net - Număr de locuinţe conectate la reţeaua de energie electrică - Rata absolvenţilor învăţământului terţiar comparativ cu numărul total de persoane de vârsta absolvenţilor - Procentul localităţilor în care există reţea de canalizare menajeră - Rata absolvenţilor învăţământului secundar comparativ cu număr de persoane de vârstă 15+ - Procentul populaţiei alimentată cu apă în sistem centralizat - Perioada medie de şcolarizare - Număr de aeroporturi (de interes internaţional/naţional/regional) - Rata şcolarizării în învăţământul primar şi secundar - Densitatea reţelei de cale ferată - Indicele Dezvoltării Umane - Densitatea drumurilor publice C apital uman I nfrastructur ă fizic ă şi de comunicaţii
 12. 15. Indicatori analizaţi (2) - Clustere emergente în Regiunea Vest - Afilierea la secţii sportive (la 1000 locuitori) - Densitatea întreprinderilor în Regiunea Vest - Numărul de ONG-uri la 100.000 locuitori - Distribuţia întreprinderilor în funcţie de mărime în Regiunea Vest - Număr de spectatori prezenţi la concerte şi piese de teatru la 1000 locuitori - Dinamica cifrei de afaceri şi a productivităţii muncii în Regiunea Vest - Rata criminalităţii şi infracţionalităţii la 100.000 locuitori - Distribuţia salariaţilor pe principalele sectoare ale economiei în Regiunea Vest - Indicele Gini la nivel intra-regional, pe medii (urban/rural) Aglomer ări industriale / clustere emergente C apital social
 13. 16. Indicatori analizaţi (3) - Întărirea capacităţii instituţionale şi restructurarea sectorului cercetării - Stimularea cercetării în sectorul privat; - Creşterea cheltuielilor publice cu cercetarea-dezvoltarea la 1% în 2007 - Promovarea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate pe termen lung între sectorul de cercetare şi industrie; S isteme inovative regionale
 14. 17. Rezultate Factori Indicatori
 15. 18. Infrastructură
 16. 19. <ul><li>Densitatea infrastructurii de căi ferate şi a celei rutiere </li></ul><ul><li>Existenţa a 4 aeroporturi (2 internaţionale/ 2 regionale) </li></ul><ul><li>Acces la energie electrică – 98% din populaţie </li></ul><ul><li>Acces la radio/ tv – superior mediei naţionale </li></ul>Puncte forte - Necesită modernizare (reţea rutieră/căi ferate) - Aeroporturi existente neutilizate - Distribuţia apei în sistem centralizat - Reţele de canalizare menajeră Puncte slabe
 17. 20. Sursa: Min. Transporturilor
 18. 21. Capital uman
 19. 22. - Disparităţi intra-regionale absolvenţi învăţământ universitar (TM/AR vs HD/CS) - Oferta educaţională - corelare deficitară cu piaţa muncii - Capacitate umană neutilizată (absolvenţi ai învăţământului superior tehnic) - Lipsa de parteneriate între centre de învăţământ şi mediul de afaceri Puncte slabe <ul><li>- Resurse umane calificate şi ieftine </li></ul><ul><li>- IDU – 0,811 (2004) </li></ul><ul><li>Rata de şcolarizare - ridicată la toate nivelele </li></ul><ul><li>Perioda medie de şcolarizare > media na ţională </li></ul><ul><li>43,2% absolven ţi ai învăţământului terţiar </li></ul><ul><li>- Rata şomajului – scăzută, cu diferenţe intra-regionale </li></ul><ul><li>- Sold pozitiv al indicatorului privind migraţia </li></ul>Puncte forte
 20. 23. Resurse umane calificate şi ieftine Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007 Sursa: Statistică teritorială, INS 2007
 21. 24. Capital social
 22. 25. <ul><li>Ind. Gini (0,22 vs.0,27 )- disparităţi intra-judeţene reduse (T M , A R ) </li></ul><ul><li>Densitate ONG-uri </li></ul><ul><li>Grad de integrare socială ridicat (Timiş, Arad) </li></ul>Puncte forte <ul><li>Indicele Gini – disparităţi intra-regionale mari (HD, CS) </li></ul><ul><li>Rata infracţionalităţii –superioară mediei naţionale </li></ul><ul><li>Grad de integrare socială scăzut (Caraş-Severin, Hunedoara) </li></ul>Puncte slabe
 23. 26. Disparităţi intra-regionale
 24. 27. Aglomerări industriale şi clustere
 25. 28. <ul><li>Diversitate industrială (Timiş/ Arad) </li></ul><ul><li>Clustere emergente </li></ul><ul><ul><li>Ind. textilă </li></ul></ul><ul><ul><li>Ind. încălţămintelor </li></ul></ul><ul><ul><li>Ind. echipamentului sportiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Ind. software </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectorul automotive </li></ul></ul><ul><li>Localizarea în regiune a unor importante STN-uri </li></ul><ul><li>Ind. prelucrătoare – dublare a productivităţii muncii (2000-2005) </li></ul><ul><li>Densitatea întreprinderilor </li></ul>Puncte forte <ul><li>Clustere emergente low- tech </li></ul><ul><li>Persistenţa unor zone mono- industriale </li></ul><ul><li>Insuficientă promovare a constituirii de IMM-uri în zonele defavorizate </li></ul><ul><li>Interacţiune limitată între membrii clusterului </li></ul>Puncte slabe
 26. 29. Sisteme inovative regionale
 27. 30. <ul><li>33,2% / 20% absolvenţi învăţământ superior tehnic </li></ul><ul><li>Institute de cercetare cu tradiţie în domeniile de specializare ale regiunii </li></ul><ul><li>Locul I – dezvoltarea de noi tehnologii – IMM </li></ul><ul><li>11,25% ponderea salariaţilor în industria manufacturieră de înaltă tehnologie </li></ul><ul><li>- Conceperea primei strategii RIS din ţară </li></ul>Puncte forte <ul><li>13% / 14,5% - pondere în sectorul serviciilor de înaltă tehnologie </li></ul><ul><li>Ponderea salariaţilor în CDI </li></ul><ul><li>0,23% - cheltuieli de CDI </li></ul><ul><li>Eficienţa limitat ă a infrastructurii de suport al afacerilor în zonele defavorizate </li></ul><ul><li>Oferta institutelor CDI – neadaptată cerinţelor mediului de afaceri </li></ul>Puncte slabe
 28. 31. Promotorii inovării Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007 Sursa: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane, 2007
 29. 32. Rezultate Factori Indicatori
 30. 33. <ul><li>Exemplu de bun ă practică </li></ul>
 31. 35. <ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie ! </li></ul>

×