Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iespēja pelnīt lauksaimniecībā – lopkopībā un enerģētikā

1,284 views

Published on

Valdis Auziņš, LLU vadošais pētnieks, pensionārs.

Prezentācija rādīta LZP 22. kongresam 19. martā, 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iespēja pelnīt lauksaimniecībā – lopkopībā un enerģētikā

 1. 1. Mūsu zaļajai zemītei Dr. agr. Valdis Auziņš LLU vadošais pētnieks, pensionārs 2011. 03.19
 2. 2. Jūsu partijas statūtu pirmā punkta citāts – <ul><li>LZP pamatmērķis ir </li></ul><ul><li>cilvēkam un dabai draudzīga, </li></ul><ul><li>ilgtspējīga Latvijas attīstība. </li></ul>
 3. 3. Tas sasaucas ar mūsu Jelgavas universitātē - LLU veikto iestrādi. Tiek pētīta un ieviesta Latvijā jauna cilvēkam un dabai draudzīga un ražīga kultūra – Austrumu galega ( Galega orientalis Lam.)
 4. 5. <ul><li>Saknes noklātas ar gumiņu baktērijām (baltie - gumiņi) </li></ul>
 5. 6. Pelni – mēslošanas, kaļķošanas materiāls Pelni - ieguve, pielietošana , efektivitāte Visus galegas laukus mēslojam ar pelniem 1 tonna pelnu deva rudzu ražas pieaugumu pirmajā gadā - 0,42 tha-1 Blakusprodukts – atkritumi ”defekts” par efektu
 6. 7. <ul><li>GALEGAS sējums ierīkots-1980. gadā, LLU MPS „Pēterlauki” </li></ul><ul><li>Ražo bez pārsējas un N mēslojuma </li></ul><ul><li>Raža– t ha -1 2006.06.14. </li></ul><ul><li>zaļmasa - 42, sausna -9,5, kopproteīns -1,9 </li></ul><ul><li>augstākā - 67 ,, 12,9 ,, 2,8 </li></ul><ul><li>Galegas pētnieciskā un ieviešanas darba sākums ir LLU Augkopības katedrā – prof. Dr. agr. Jānis Driķis un tagad turpinās Agrobiotehnoloģijas institūtā </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Galegu ēd īpaši kāri pat no roka </li></ul><ul><li>(Siguldas novada z/s LAUMAS) </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Brūnaļa ”vērtē” galega ēdama un pļaujama, saimniece piekrīt </li></ul>
 9. 11. Zālaugu raža, t ha -1 , kvalitāte (sausajos gados 5 pētījumu saimniecībās) Augstākā zaļmasas, sausnes un kopproteina raža ir galegai Galega raksturojas arī ar augstāko proteīna saturu sausnē Ja galegas kopproteīna ražu (2,3 t) pieņem par 100 %, tad āboliņam tā sastāda 48 % ( 2x<), stiebrzālēm – 17 %, (6x<) nekā galegai. Zālaugi Zaļmasa, Sausne, Kopproteīns Sausne, Koppro % t % sausnē, % t teīns, t Galega 50.5 20.99 21.70 10.6 2.3 100 Āboliņš 37.6 17.02 17.19 6.4 1.1 48 Stiebrzāles 18.2 20.03 10.92 3.6 0.4 17
 10. 12. Austrumu galegas galvenās priekšrocības <ul><li>Apvieno zālāju labākās īpašības- </li></ul><ul><li>stiebrzālu ilgadību un tauriņziežu spēju saistīt atmosferas N aug un ražo jau 30 gadus pārsējas un N mēslojuma </li></ul><ul><li>Energo taupoša un vidi saudzējoša biomasas ražošanas tehnoloģija </li></ul><ul><li>Ražo bez - pesticīdu pielietošanas (nav kaitēkļu un slimību) , </li></ul><ul><li>pasargā augsni un ūdeņus no piesārņošanas, </li></ul><ul><li>erozijas, uzkrāj augsnē N un organiskās vielas (humusu), </li></ul><ul><li>ceļ auglību un bioloģisko ražu, samazina izmaksas </li></ul><ul><li>Apkaltējot galegu nenobirst vērtīgās lapiņas !!! un saglabājas skābbarībā, skābsienā un sienā augsta barotājvērtība </li></ul><ul><li>Pie mums ilggadīgākā, ražīgākā proteīna bagātākā </li></ul><ul><li> un lētākā zālāju kultūra. </li></ul><ul><li>Perspektīva biomasas ražošanai lopbarībai (ēd visi lauksaimniecības </li></ul><ul><li> dzīvnieki) un </li></ul><ul><li>enerģijai (kurināšanai -biogāzei,granulām=koka granulām) </li></ul><ul><li>Galegu 2000. gadā audzēja Igaunijā - 6 500 ha, </li></ul><ul><ul><li>Latvijā – 500 ha !!! </li></ul></ul>
 11. 13. <ul><li>Galegas laukā </li></ul><ul><li>8, 9. s aeimas </li></ul><ul><li>deputāts </li></ul><ul><li>A ndis Kāposts : </li></ul><ul><li>“ Galega būs manā </li></ul><ul><li>saimniecībā un </li></ul><ul><li>visā Latvijā”. </li></ul>
 12. 14. Austrumu galegas ieviešana republikā 76 saimniecībās 837 ha platībā visās augsnes un klimatiskajās zonās Gadi 2004 2005 2006 2007 2008 Kopā ha 75 63 93 320 286 837
 13. 15. Izmantošana un efektivitāte <ul><li>Galega pie mums vēl salīdzinoši jauna perspektīva lopbarības kultūra. Tās audzēšanā, lopbarības gatavošanā un izmantošanā pielieto saimniecībās aprobēto tehnoloģiju. Galega ir ilggadīgākā, pro teīna bagātākā, ražīgākā un lētākā zālāju kultūra enerģijas un proteīna ieguvei. Ar to var segt daļu dārgo olbaltumvielu piedevu. Galegas zaļmasa satur 18 aminoskābes t. sk. visas neaizvietojamās. Galegas skābbarības ietilpināšana govju barības devā palielina arī olbaltumvielu saturu pienā par 0,15 % (no 3,20 uz 3,35). Aizstājot 25 kg āboliņa skābbarības un 1 kg rapšu raušu ar 20 kg galegas skābbarības, </li></ul><ul><li>ietaupīja 1 santīmu uz kg piena (10 Ls/t) </li></ul><ul><li>Taču tā vēl nav robeža. No tā gan katrs saimnieks var domāt un parēķināt līdzi savā saimniecībā par iespēju palielināt ienākumus. Arī valsts var ietaupīt miljoniem latu, kurus iztērē periodiski sausuma nodarīto zaudējumu segšanai zemniekiem ( 2002;2006.gadā attiecīgi 6; 20 milj.Ls) Latvijā ražo gadā </li></ul><ul><li>800 000 t piena X 10 = 8 milj Ls ietaupījuma gadā, (budžetam) </li></ul><ul><li>Galegas lopbarības ieviešana var veicināt vairāk un lētāka piena ražošanu, piena produkcijas konkurētspēju un ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību un zemnieku labklājību. </li></ul>
 14. 16. Galegas pielietošanai tautsaimniecībā, LZP mērķu sasniegšanai <ul><li>zaļo gaismu var dot politiķi un to realizēt dzīvē ejot roku rokā ar zinātni, praksi un ražošanu. Šajā kopsolī savā laikā saņēmu morālu atbalstu </li></ul><ul><li>Saeimas ekspriekšsēdētāja Induļa Emša k-ga </li></ul><ul><li>un Jums draudzīgās Zemnieku partijas eksdeputāta Anda Kāposta. </li></ul><ul><li>Paldies viņiem un jums par uzmanību </li></ul>
 15. 17. Informācijai P lašāk par galegas audzēšanu un izmantošanu var lasīt LLU rakstos, žurnālos AGROTOPS, SAIMNIEKS, LLKC materiālos, Zemnieku saeimas mājas lapā, internetā – atslēgas vārdi: galega Auziņš, Ķaune un blogā Z/s TEIKAS un p/s KĀRĻI Siguldas novadā (1982.- 2010.g.) iekārtoti galegas sējumi demonstrēšanai visā veģetācijas periodā (V. Auziņš, K. Ķaune) Sniedzam konsultācijas un atbalstu galegas audzēšanā un ieviešanā – Pārdod galegas sēklu un apstrādā ar galegas gumiņbaktērijām (nitragīnu ).
 16. 18. Kontaktam Sigulda, LV- 2150 Institūta 10/5 , Dr. agr. Valdis Auziņš -26 576 000 e- pasts: [email_address] http://galegaorientalis.blogspot.com Jāņa 2, Dr. med. vet. Kārlis Ķaune – 29 390 195 Kocēnu novad a z/s ZILŪŽI īpašnieks, maģistr ant s Jānis Grasbergs - 26 577 251 Riebiņ u novada z/s&quot;Ozoliņi&quot; īpašnieks konsultants Voldemārs Adamovičs - 26 516 894
 17. 19. Vēlam sekmes galegas izmantošanā arī enerģētikā! Paldies par uzmanību!

×