Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gipsen heiligenbeelden oorsprong_betekenis_toekomst_met_fotos

2,446 views

Published on

Presentatie door Dr. Christian Pacco op de studiedag 'Heiligen in veelvoud' van het CRKC op 17 december 2010 in Gent.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gipsen heiligenbeelden oorsprong_betekenis_toekomst_met_fotos

 1. 1. Gipsen heiligenbeelden Oorsprong, betekenis, toekomst Een onderzoek in parochiekerken van het Naamse Christian Pacco Gent, 17 december 2010 1
 2. 2. Art de Saint-Sulpice Verschillende takken van de religieuse kunst : prenten, kerkzilver, devotieboeken, beelden, kerkgewaden, … Magasins réunis place Saint-Sulpice in Parijs Zeer pejoratieve connotatie  gipsen heiligenbeelden 2
 3. 3. Tijdsduur van de beweging • Een eeuw : 1860-1960 3
 4. 4. Algemene omstandigheden • Demografische groei Kerken worden her- of verbouwd • Klerikale vitaliteit Talrijke clerus Christelijke omkadering van elke levensfase Onweerlegbare bevestiging van de geloofsleer • Concordaat en kerkfabrieken Beslissingsbevoegdheid toevertrouwd 4 aan basiscel
 5. 5. Stabiel evenwicht Drie tussenkomende partijen : – Gelovigen (kerkfabriek) – Producenten – Kerkelijk gezag (controle) Evenwicht tussen vraag en aanbod : voortbestaan van een eeuw 5
 6. 6. Plan van de uiteenzetting 1. Onderzoek in de kerken van het Naamse 2. De verschillende werkplaatsen 3. Kenmerken van de gipsen heiligenbeelden • • • Standpunt van de fabrikant Standpunt van de gelovige Standpunt van de Kerk 4. Plotse neergang 5. Heden en toekomst 6
 7. 7. 1. Onderzoek in de kerken Voortbestaan van een groot aantal beelden – – – – – 38 kerken bezocht in 1989 27 bewaren een significant aantal beelden 17 met standbeelden op hun plaats (enkele verliezen) 8 kerken : herschilderde beeldhouwerken 5 kerken : verplaatste beelden (zolder, jubee, …) Totaal : 247 bestudeerde beelden 2005 : wijzigingen in 2 kerken 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. Beperkte zuivering in de jaren 70-80 Volledige programma's worden zeldzaam De zuivering vertraagt vanaf 1990 11
 12. 12. 12
 13. 13. • • • • • Beperkte waaier aan heiligen 5 tot 10 beelden per kerk Aangekocht tussen 1880 en 1960 Steeds : OLV van Lourdes Heilig Hart 80% : Josef, Theresia van Lisieux, Antonius, Barbara, Eligius, Rita, Anna, Rochus, Gerardus Majella en Hubertus Kindje Jesus van Praag : in alle kerken 13
 14. 14. 14
 15. 15. Schikking in de kerk • • • • Op de zijmuren Afwisselend met Kruisstaties OLV Lourdes en HH : ereplaats Theresia van Lisieux : > 1925 • Bijzondere omgeving • Schaalverkleining : gemiddeld 125 cm 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Getekend • Getekende beelden : 76/247 • 46 : maison Gérard (Namen) • Andere tekeningen: – – – – – Billaux-Grossé (8 maal) Brandeschi Bruxelles (6 maal) G et H Parentani Frères Bruxelles (4 maal) Casci Namur (2 maal) Afchain-Vanpoulle Liège 18
 19. 19. De kwalitieit is nogal uiteenlopend 19
 20. 20. 2. De werkplaatsen • Heiligenbeelden =/= volkskunst = commercieel product • Commerciële structuur : Winkels, catalogi, tarieven, handelsreizigers 20
 21. 21. • Munich, Mayer Kunstanstalt für christiliche Arbeiten • Gesticht in 1845 door Joseph Gabriel Mayer • Drie afdelingen : kerkramen, architectuur en beeldhouwkunst • Verwijzing naar de middeleeuwen • Invloed van de Nazareners • Uitvoer gestaakt in 1870 (Frankrijk) en in 1918 21
 22. 22. 22
 23. 23. • Institut Catholique de Vaucouleurs • Gesticht in 1865 door Martin Pierson • Rond 1920 : 400 arbeiders • Geïllustreerde cataloog – Fotoalbums – Gedrukte catalogi – Tijdschrifte • Internationale export 23
 24. 24. 24
 25. 25. Maison Gérard te Namen • 1830 : werkplaats voor christelijke kunst (schrijnwerk) • Invoer van de beelden van Vaucouleurs 25
 26. 26. 26
 27. 27. Maison Gérard te Namen • 1830 : werkplaats voor christelijke kunst (schrijnwerk) • Invoer van de beelden van Vaucouleurs • Rond 1880 : productie van beelden • Modellen van Vaucouleurs gekocht • 1905 : Henri Gérard • Volledige catalogus 27
 28. 28. Familie Casci • • Kwam uit Toscane rond 1900 Meer bescheiden structuren  Beperkte kwaliteit van de afwerking  Meer betaalbare prijzen • • Modellen van Italiaanse oorsprong Namaak van allerhande beelden • • • Oude houten beelden Modellen van concurrenten Modellen ontworpen door de zoon, Guido, schilder en beeldhouwer, leraar aan de kunstschool van Namur 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. Andere werkplaatsen • Billaux-Grossé • Meer gekunstelde stijl • Haenecour Emiel Haenecour, 1896, Sint-Agatha-Berchem • 2006 : verhuis naar Eigenbrakel • Laatst bestaande werkplaat. Brand in 2009 • Parentani • Parentani stijl • Reusachtige beelden 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 3. Kenmerken van de beelden • Standpunt van de fabrikant • Standpunt van de gelovige • Standpunt van de kerk 35
 36. 36. Standpunt van de fabrikant • Duurzaamheid van de modellen 36
 37. 37. Standpunt van de fabrikant • Duurzaamheid van de modellen • Margolage techniek 37
 38. 38. Standpunt van de fabrikant • Duurzaamheid van de modellen • Margolage techniek • Nagemaakte en opnieuw nagemaakte modellen • Ondiepe reliëfs 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. Standpunt van de gelovige • Berekend gebed • Een nauwe betrekking Geïdealiseerd realisme Heilige met een luisterende oor • Heiligen : beschermers en genezers 41
 42. 42. Heilige beschermers en genezers : St Eloois ijzerverwerkers (landbouwers) St Rochus pest  alle ziektes Se Barbara steenhouwers, mijnwerkers, metselaars St Hubertus vee St Josef dood einde van het leven, zachte St Antonius allround heilige, alle gevallen 42
 43. 43. Standpunt van de gelovige • Berekend gebed • Een nauwe betrekking Geïdealiseerd realisme Heilige met een luisterende oor • Heiligen : beschermers en genezers • Polytheïstische verleiding • Een bepaalde opvatting van het geluk 43
 44. 44. 44
 45. 45. Standpunt van de kerk • Aanmoedigingen (19de eeuw) • Dubbelzinnige veroordeling Encycliek Mediator Dei (Pius XII, 1947) • Discrete doch doeltreffende controle 45
 46. 46. 46
 47. 47. Encycliek Mediator Dei De Paus schrijft :wij willen echter nog eens met alle aandrang de schoonheid van de kerken en altaren aanbevelen. Echter : wij hebben boven onze afkeuring uitgesproken over de verkeerde handelswijze van hen, die onder voorwendsel van terugkeer naar de oudheid de heilige beelden uit de kerk willen weren (...)  De paus moedigt de soort vroomheid aan die door de beelden ondersteund wordt. 47
 48. 48. Standpunt van de kerk • Aanmoedigingen (19de eeuw) • Dubbelzinnige veroordeling Encycliek Mediator Dei (Pius XII, 1947) • Discrete doch doeltreffende controle Beheersing van het répertoire 48
 49. 49. Beheersing van het repertoire Verdwijning van de plaatselijke heiligen (oorsprong onzeker) De heiligen = bemiddelaars en voorbeelden 49
 50. 50. De heiligen = bemiddelaars en voorbeelden Se Anna goede huismoeder St Josef goede huisvader Ste Barbara ideaal van de reine maagd St Gerardus Majella goede prieter, ideaal van de jonge man St Eloois (bisschop) aanwezigheid van de kerkelijke instelling Samenhangende en betekenisvolle groep 50
 51. 51. Standpunt van de kerk • Aanmoedigingen (19de eeuw) • Dubbelzinnige veroordeling Encycliek Mediator Dei (Pius XII, 1947) • Discrete doch doeltreffende controle Beheersing van het répertoire • Aansporing tot het bidden • Symbool van de Kerk Buiten de kerk geen heil • Aards lijden, hemels geluk 51
 52. 52. 52
 53. 53. Aansporing tot het bidden Symbool van de Kerk Buiten de Kerk, geen heil 53
 54. 54. Aards leed, hemels geluk Heiligen tussen de kruisstaties Via dolorosa : in tijd en ruimte Het leven op aarde is een lijdensweg Heiligen : onverstoorbaar en onbewogen Bevrijd van tijd en ruimte : eeuwigheid 54
 55. 55. 55
 56. 56. OLV van Lourdes tot Bernadette : Ik beloof u gelukkig te maken, niet in deze wereld, maar in de andere 56
 57. 57. 4. Plotse neergang • Felle afkeuring, zonder gevolg Joris-Karl Huysmans, Alexandre Cingria, … • Snel in ongenade na Vaticaan II Opening naar de moderniteit toe ? ! Voortbestaan van de heiligenbeelden op de bedevaartsoorden 57
 58. 58. Vaticaan II : liturgische hervorming Gemeenschappelijke vieringen Belang van de dienst van het woord Meer ruimte voor het individuele gebed  De beelden verliezen hun functie geen ondersteuning van de devotie meer nodig  Diskwalificatie van het beeld 58
 59. 59. 5. Vandaag en morgen • De beelden hebben hun functie verloren • Nieuw statuut : deel van het patrimonium 59
 60. 60. Wat ermee ? Enkele denkpistes - Nog talrijk Lastig en broos patrimonium Geen grote handelswaarde Verzamelaars niet altijd even eerbiedig 60
 61. 61. Wat ermee ? Enkele denkpistes - Nog talrijk Lastig en broos patrimonium Geen grote handelswaarde Verzamelaars niet altijd even eerbiedig Postconciliaire zuivering mindert in vaart Renovatie van de kerken slabakt eveneens 61
 62. 62. Zou ondergebracht moeten worden aan de hele problematiek van het religieus patrimonium van de 19de eeuw 62

×