Contoh RPH DST Tahun 2

14,210 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
858
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contoh RPH DST Tahun 2

 1. 1. CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1Mata pelajaran : Dunia Sains dan TeknologiKelas : Tahun 2 VenusTarikh : 8 Februari 2012 (Rabu)Masa : 8.10 pagi-9.10 pagi (60 minit)Bilangan Murid : 25 orangBidang Pelajaran : Sains Hayat - HaiwanStandard Kandungan : 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.Standard Pembelajaran : 2.1.1 Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat : A Menguasai isi kandungan a. menyatakan empat keperluan asas haiwan haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan dalam lembaran kerja yang diberi. b. menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan secara lisan. B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. berbincang bagi mengenalpasti keperluan asas bagi haiwan untuk terus hidup. b. membuat pemerhatian dan pengelasan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
 2. 2. a. mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan semasa menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. b. menghargai keseimbangan alam semulajadi kepada semua benda hidup.Konsep/ prinsip/ hukum/ teori : Keperluan asas haiwan a. makanan b. air c. udara d. tempat perlindunganBahan, peralatan dan bahan sumber : Klip video. Kad gambar haiwan – 13 keping. Dokumen persembahan powerpoint tentang keperluan asas haiwan Lembaran kerja 1 dan 2 – Penaksiran Lembaran kerja 3 – Pengayaan Lembaran 4 - PemulihanLangkah berjaga-jaga : -Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui secara umum tentang apa yang haiwan perlukan untuk hidup berdasarkan rencana sains, bacaan dan juga pengalaman seharian.Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : 1.1.2, 2.1.4, 3.1.2 dan 4.1.1 Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Masa Set Induksi Keperluan 1. Guru 1. Murid Strategi/ (5 minit) asas haiwan menayangkan klip memerhatikan Teknik : video tentang harimau tayangan klip video Penyoalan yang sedang yang ditayangkan seluruh mengejar rusa. oleh guru. kelas.
 3. 3. 2. Guru menyoal murid selepas tayangan klip video tersebut Contoh : 2. Murid menjawab a) Apakah yang soalan yang sedang dilakukan oleh dikemukakan oleh harimau tersebut. b) Mengapakah harimau memakan guru. rusa tersebut? Contoh : c) Apa yang akan a) Sedang makan terjadi jika harimau itu rusa itu, cikgu. tidak makan? d) Selain dari makanan, apakah perkara lain yang b) Harimau lapar, harimau perlukan cikgu. untuk terus hidup? c) Ia akan mati, cikgu. d) Murid memberi pelbagai jawapan.Langkah 1 Persembahan 1. Guru menayangkan 1. Murid Strategi/(10 minit) powerpoint persembahan memerhatikan Teknik : tentang powerpoint tentang persembahan Perbincan- empat keperluan asas powerpoint yang gan keperluan haiwan. ditayangkan oleh kumpulan. asas haiwan guru. Pembentan
 4. 4. dan gan hasil.kepentingan 2. Guru 2. Murid Penyoalannya. membimbing murid menyatakan untuk menyatakan empat keperluan keperluan asas asas haiwan dengan haiwan dengan bimbingan guru. mengemukakan Murid menjawab soalan. soalan yang Contoh : dikemukakan. a) Selain dari Contoh : makanan, apakah a) Air, udara dan lagi keperluan tempat berlindung, asas haiwan yang cikgu. lain?
 5. 5. Langkah 2 Aktiviti 1. Seterusnya, guru 1. Murid Strategi/(15 minit) kumpulan menampalkan memerhatikan Teknik : -perbinca- empat keping gambar gambar yang Perbincang haiwan yang sedang dipamerkan oleh guru. an ngan mendapatkan keperluan asas di papan putih. Contoh : Gambar A Gambar B Gambar C Gambar D 2. Guru meminta 2. Murid berbincang Kemahiran murid berbincang bersama ahli saintifik dalam kumpulan dan kumpulan. dan nilai mengenalpasti murni keperluan asas yang :Bekerjasa diperlukan oleh ma. haiwan tersebut berdasarkan gambar. 3. Guru meminta 3. Wakil murid dari seorang wakil dari setiap kumpulan setiap kumpulan untuk membentangkan hasil membentangkan hasil perbincangan. Murid perbincangan. lain mendengar dengan teliti dan membuat perbandingan. 4. Murid menjawab 4. Guru menyoal soalan guru.
 6. 6. Murid. Contoh : Contoh : a) Apakah yang a) Zirafah sedang sedang dilakukan oleh minum air, kambing haiwan-haiwan sedang makan tersebut? rumput, ikan sedang bernafas dan burung berlindung, cikgu. b) Cuba kamu b) Makanan, air, senaraikan empat udara dan tempat keperluan asas berlindung, cikgu. haiwan yang utama?Langkah 3 Perbincangan 1. Guru berbincang 1. Murid berbincang Strategi/(10 minit) tentang bersama murid bersama guru tentang Teknik : kepentingan tentang kepentingan kepentingan Perbincang keperluan keperluan asas keperluan asas an asas kepada kepada haiwan. kepada haiwan. Penyoalan haiwan. 2. Guru menyoal 2. Murid menjawab murid. soalan guru. Contoh : Contoh : a) Apakah a) Makanan dan kepentingan keperluan air untuk ia membesar
 7. 7. asas tersebut kepada dan memberi tenaga, haiwan? udara untuk bernafas dan tempat b) Apakah yang akan perlindungan supaya terjadi kepada haiwan ia selamat dari tersebut jika tidak gangguan musuh dan mendapat cuaca, cikgu. keperluan asas yang cukup? b) Haiwan akan mati, cikgu 3. Guru menegaskan 3. Murid mendengar bahawa haiwan penjelasan guru. perlu hidup untuk menyeimbangkan alam semula jadi.Langkah 4 Penilaian- 1. Guru memberi 2. Murid Strategi/(10 minit) Lembaran murid Lembaran Kerja melengkapkan Teknik : Kerja 1 dan 2 1 dan 2 untuk Lembaran Kerja 1 dan Penyoalan dilengkapkan. 2. 2, Guru berbincang 2. Murid menyemak bersama murid bagi jawapan bersama menyemak jawapan guru. yang dibuat.Penutup Kesimpulan 1. Guru meminta 1. Murid menyebut Strategi/(10 minit) murid menyenaraikan semula empat Teknik : semula empat keperluan asas Penyoalan keperluan asas haiwan dan untuk haiwan secara melengkapkan membuat lisan dan bertulis. Lembaran Kerja kesimpulan (Lembaran Kerja1 & 2) 1 dan 2.
 8. 8. 2. Guru membimbing 2. Murid dibimbing murid membuat membuat kesimpulan kesimpulan. dengan bimbingan guru.Refleksi : a) 23 orang murid mencapai objektif. - Lembaran kerja 3. b) 2 orang murid tidak mencapai objektif - Murid diberi lembaran kerja 4. CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2
 9. 9. Mata pelajaran : Dunia Sains dan TeknologiKelas : Tahun 2 VenusTarikh : 22 Februari 2012 (Rabu)Masa : 8.10 pagi-9.10 pagi (60 minit)Bilangan Murid : 25 orangBidang Pelajaran : Sains HayatStandard Kandungan : 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.Standard Pembelajaran : 2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu. 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat A Menguasai isi kandungan a. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga contoh haiwan berdasarkan tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu. b. Menyebut satu kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan atau haiwan lain secara lisan. B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir a. mengumpul dan mengelaskan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. b. menghubungkaitkan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. a. bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan. b. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan
 10. 10. data semasa aktiviti kajian lapangan. c. Minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling semasa aktiviti kajian lapangan.Konsep/ prinsip/ hukum/ teori : Tempat perlindungan haiwan a. sarang f. gua b. reban g. di dalam air c. lubang h. dalam tanah d atas pokok i. celah tanah e. kandang k. celah batuBahan, peralatan dan bahan sumber : Kad gambar haiwan dan tempat perlindungannya – 5 keping Dokumen persembahan powerpoint - haiwan dan tempat perlindungannya. - lagu “Old Mac Donald Had A Farm” Lembaran kerja 1 dan 2 – Penaksiran Lembaran Kerja 3 – Pemulihan Lembaran kerja 4 – PengayaanLangkah berjaga-jaga : 1. Guru mesti sentiasa mengawal disiplin murid semasa membawa mereka ke luar kelas. 2. Murid hanya diminta melihat dan tidak menyentuh haiwan yang diperhatikan. 3. Hanya guru sahaja yang dibenarkan mengalih atau mengubah pasu, batu atau kayu.Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui serba sedikit mengenai tempat perlindungan haiwan berdasarkan pengalaman seharian dan rencana sains yang ditonton dan juga dari bahan bacaan.
 11. 11. Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Set Induksi Tempat tinggal 1. Guru 1. Murid Strategi/ (5 minit) haiwan menayangkan memerhatikan Teknik : sekeping gambar gambar yang Penyoalan. haiwan di skrin ditayangkan oleh putih. guru di skrin putih. Contoh : 2. Guru menyoal 2. Murid menjawab murid tentang apa soalan yang yang dilihat dalam dikemukakan oleh gambar yang guru. Contoh : ditayangkan. a) Sarang burung, Contoh : cikgu. a) Cuba kamu nyatakan, apa yang kamu perhatikan dalam gambar di atas. b) Burung tempua, b) Burung apakah cikgu. yang mempunyai sarang seperti itu? c) Apakah c) Sebagai tempat kegunaan berlindung, cikgu. sarang tersebut kepada burung tempua itu?
 12. 12. 3. Guru 3. Murid menegaskan mendengar kepada murid penjelasan guru. bahawa setiap haiwan mempunyai tempat perlindungan masing-masing.Langkah 1 Kajian 1. Guru memberi 1. Murid Strategi/(20 minit) Lapangan arahan dan mendengar Teknik : menegaskan arahan guru Kajian tentang langkah- dengan teliti Lapangan langkah terutama tentang keselamatan langkah-langkah Sikap saintifik sebelum keselamatan dan nilai murni: membawa murid sebelum Bekerjasama untuk melakukan menjalankan aktiviti kajian lapangan. kajian lapangan. 2. Guru membawa 2. Murid mengikut murid ke Taman guru keluar ke Sains yang Taman Sains terletak di hujung dalam dua barisan. padang. 3. Guru meminta 3. Murid murid mendengar mendengar arahannya dengan arahan guru teliti. Kawasan dengan teliti. kajian dibahagikan kepada tiga iaitu : a) Bawah pasu bunga
 13. 13. b) Celah batu.c) Kawasan kayureput/ celah kayu.4. Guru 4. Muridmengalihkan pasu memerhatikanbunga, kawasan tersebutmengangkat batu dengan teliti.dan menguiscelah-celah kayu.5. Guru meminta 5. Murid memerhatimurid dan menyebutkanmemerhatikan jika nama haiwan yangterdapat haiwan di terdapat dikawasan kajian kawasan tersebuttersebut. secara lisan.6. Guru meminta 6. Muridmurid merekodkan merekodkanpemerhatian pemerhatianmereka dengan mereka ke dalammenamakan Jadual 1 yanghaiwan yang dibawa bersama.mungkin berada ditiga kawasantersebut dalamJadual 1 yangdiberikan. 7. Murid kembali ke7. Guru meminta kelas secaramurid kembali ke teratur.kelas selepasselesai aktivitipemerhatian.
 14. 14. Langkah 2 Pembentangan 1. Guru meminta 1. Seorang wakil Strategi/ (5 minit) hasil kajian seorang wakil murid yang terpilih Teknik : murid untuk membentangkan Perbincangan membentangkan hasil kajian. Murid- hasil kajian murid lain mereka di mendengar hadapan kelas. dan membandingkan hasil kajian mereka.Langkah 3 Pemerhatian 1. Guru 1. Murid Strategi/(10 minit) menayangkan memerhatikan Teknik : lima keping gambar haiwan Penyoalan gambar haiwan yang dipamerkan. melalui skrin putih. 2. Murid 2. Guru meminta mengenalpasti murid haiwan dan tempat mengenalpasti tinggalnya haiwan dan tempat berdasarkan tinggal yang gambar yang ditunjukkan ditunjukkan. 3.Guru menyoal 3.Murid menjawab murid. Contoh : soalan guru a) Haiwan apakah berdasarkan yang kamu lihat gambar-gambar dalam gambar ini? yang ditayangkan. Contoh : a) Lebah madu, cikgu.
 15. 15. b) Cuba kamu b) Dalam sarang, nyatakan, atas pokok, dimanakah haiwan cikgu. ini tinggal? 4. Guru 4. Murid menggunakan memerhatikan persembahan persembahan powerpoint untuk powerpoint yang menunjukkan guru tayangkan. haiwan dan tempat tinggalnya. 5.Guru memberi 5. Murid peluang kepada menyelesaikan wakil dari lima aktiviti dalam kumpulan untuk persembahan cuba powerpoint yang menyelesaikan guru aktiviti yang persembahkan. terdapat dalam persembahan powerpoint tersebut.Langkah 4 Aktiviti kumpulan 1. Guru 1. Murid Strategi/Teknik:(10 minit) -Perbincangan membincangkan berbincang Penyoalan, bersama murid bersama guru perbincangan tentang mengenai kepentingan kepentingan haiwan kepada haiwan kepada : manusia, tumbuhan a) manusia- dan haiwan lain sebagai sumber dengan merujuk makanan kepada peta minda membantu yang disediakan. membuat kerja, alat pengangkutan, sumber ekonomi. b) haiwan lain- sebagai sumber makanan. c) tumbuhan-
 16. 16. Refleksi : 1. 23 orang murid mencapai objektif. - Diberi Lembaran Kerja 3 sebagai pengayaan. 2. 2 orang murid tidak mencapai objektif. - Diberi Lembaran Kerja 4 sebagai pemulihan.

×