Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure 2016

135 views

Published on

DIY Assitive Technology - Design for (every)one

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure 2016

 1. 1. Do 2 juni 2016, Industrial Design Center,Kortrijk Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen Een initiatief van UGent | Howest Client: Bart Co-design team: Natan Doms, Claire Vandenameele, Celine Bruyneel Ph: Lieven De Couvreur
 2. 2. BOWLSPEL 1.6 Broes is een kleuter van 4 jaar. Hij heeft een spier- ziekte en is dus moto- risch gehandicapt. Hij is wel heel slim en cognitief perfect mee met zijn leef- tijd. Door zijn motorische handicap kan Broes niet met ‘gewoon’ speelgoed voor vierjarige kinderen spelen. Hij heeft name- lijk moeite met het grij- pen van kleine onderde- len en het coördineren van precieze bewegingen. Zijn speelgoed is ofwel op cognitief vlak uitdagend genoeg, maar motorisch te moeilijk, ofwel moto- risch haalbaar, maar dan op cognitief vlak niet uit- dagend. Bijgevolg kan Broes moeilijk individu- eel spelen en wordt hij bij het spelen vaak geholpen door zijn ouders. Daarom ontwierpen wij de bowl- een-boef. Bowl-een-boef is een spel dat Broes zowel op cog- nitief als motorisch vlak uitdaagt. Het doel van dit spel is om alle pop- jes omver te rollen. Door aan de hendel te trekken, kan Broes het spel volle- dig zelfstandig resetten. Ook de balletjes waarmee hij speelt, komen vanzelf terug naar een voor hem bereikbaar opvangbakje. Hierdoor kan Broes nu volledig zelfstandig spe- len. Omdat het spel mo- torisch heel uitdagend is, oefent Broes zijn spieren en ontwikkelt hij zijn grof- motorische bewegingen. Het spel is door middel van verwisselbare popjes en achtergrond aanpas- baar naar de voortdurend veranderende interesses van Broes. Indien het spel niet meer uitdagend ge- noeg is, kunnen de ouders obstakels op het spelbord plaatsen, die Broes dan met zijn bal moet probe- ren te ontwijken TEAM Client: Broes Begeleiders: Nele - Wim (Ouders van Broes) IO: Jamil Joundi - Thomas Vervisch ERGO: Indy Lonnoy PROCESS http://speelgoed2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 3. 3. OORDOPTAS 1.4 Ann, een goedlachse vrouw uit Erembodegem, heeft 10 jaar geleden een drainage ingeplant gekre- gen. Tijdens deze opera- tie is ze in een coma be- land. Kort daarna heeft ze een CVA doorgemaakt. Dit brengt enkele beper- kingen met zich mee. Ann heeft een grote vrienden- kring en familie waar er geregeld babyborrels en familiefeestjes zijn. Ann gaat ook graag op restau- rant met haar man. He- laas kan ze deze activitei- ten niet meer uitvoeren. Ze kan de prikkels uit te omgeving niet verwerken waardoor dit heel ver- moeiend is voor haar. Het geluid van de omgeving is voor haar de grootste stoorzender. Samen met Ann startte 2 studenten Industrieel ontwerp en 1 studente er- gotherapie de zoektocht de beste oplossing. Om de geluidsprikkel weg te werken werd gezocht naar de juist gehoordich- ting. Na het vinden dan de juiste oor stoppen, werd een volgend probleem aangepakt. Een groot pro- bleem is verlies van spul- len, dit door vergeetach- tigheid. Ann wandelt sinds haar revalidatie met een wandelstok ter onder- steuning. Deze wandel- stok heeft ze constant bij haar. Het eind product is een doosje dat rondom de wandelstok klikt en daar- door niet in de weg zit alsook constant bereik- baar is. Het doosje werd ontworpen met Ann waar- door de vormgeving en functie volledig door haar bepaald werd. Door de keuze van onopvallende kleuren kan het doosje volledig in de wandelstok opgaan. Het volledig ont- werp is gratis te down- loaden en wordt geprodu- ceerd met behulp van een 3D printer. TEAM Client: Ann IO: Katrijn Haezebrouck en Thomas Van den Langenbergh ERGO: Laura Coudron PROCESS http://antiprikkel2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 4. 4. LEPEL 1.7 Brenda verblijft overdag in het verzorgcentrum Zonnebloem in Heule. Ze is een rustige en tevre- den jongedame die goed haar gevoelens kan ui- ten. Wanneer iets grap- pigs gebeurt, zal ze luid lachen, bij pijn zal ze zeu- ren of huilen. Brenda is een zeer kies- keurige eter; ze hecht veel belang aan begre- pen worden tijdens het eetgebeuren. Dit doet ze bij voorkeur zo zelfstan- dig mogelijk. Doordat ze lijdt aan cerebrale pa- rese heeft ze de spieren in haar hand echter niet helemaal onder controle. Hierdoor verliest ze heel vaak haar lepel tijdens het opscheppen. Er zijn hier heel wat be- staande oplossingen voor, maar Brenda kan geen plastic handvat verdra- gen en wordt geïrriteerd als iets te hard rond haar hand spant. Hierdoor zijn deze oplossingen niet bruikbaar. Een bijkomend probleem is dat haar me- talen lepel niet diep ge- noeg is door een bescher- mende coating, waardoor ze vaak haar eten verliest nog voor ze haar mond bereikt. Wij kozen daarom om het handvat te maken uit hout, met een stuk textiel die haar hand op de juis- te plaats houdt. De stof die we hiervoor gebrui- ken is dezelfde als die van sokken zodat deze rek- baar is en niet zal span- nen. Het kan losgemaakt worden om het houten deel te kunnen afwas- sen en de stof in de was- machine te kunnen doen. In het houten deel werd een bestaande plastic le- pel geplaatst, hierdoor hoeft geen extra coating aangebracht te worden. Deze kop wordt schuin geplaatst, zodat Brenda geen extra draaibeweging hoeft te maken om de le- pel naar haar mond te brengen. TEAM Client: Brenda IO: Julie Maes - Mathieu Baesen - Tamara Rotaris ERGO: Joyce Claeys PROCESS http://lepelhulp2016.blogspot.be http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 5. 5. FOTOTOESTEL 1.7 Philippe is een aimabele vijftiger met een men- tale beperking. Al jaren woont hij te Bissegem in Ter Vrije Aard, een woon- project van Groep Ubuntu voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen Philippe enthousiast met een kapotte camera van iedereen foto’s trok, dachten zijn begeleiders dat een echte camera aanschaffen geen slecht idee zou zijn. Zo heeft Philippe met zijn eigen centjes een camera ge- kocht en ondertussen is fotografie een echte hob- by geworden. Samen met de begelei- ding maakt hij maande- lijks een boekje van de foto’s die hij getrokken heeft. Het resultaat wordt dan trots aan zijn broer en alle kennissen ge- toond. Helaas zijn niet alle foto’s van goede kwaliteit. Hij neemt de camera name- lijk verkeerd vast, waar- door zijn vingers vaak voor de lens zitten.Verder drukt hij ook vaak toe- vallig enkele knopjes in, waardoor het toestel van modus verandert of zelfs foto’s verwijderd worden. Tot slot twijfelt hij ook vaak tussen de aan-uit- knop en de opnameknop. Samengevat een heleboel obstakels die hem ver- hinderen om goede foto’s te nemen. Dit is jammer, want hij heeft zeker de nodige capaciteiten om dit te kunnen. Het eindresultaat bestaat uit 2 onderdelen. Het ene stuk is een opzetbare beugel met daarop een nieuw handvat en een af- scherming voor de knop- pen vooraan. Daarnaast ontwierpen we enkele 3D- prints die de knoppen bo- venaan een stuk toegan- kelijker maken. Dankzij deze oplossingen slaagt Philippe er in om mooie foto’s te trekken, er zitten echte pareltjes tussen. Zijn vingers zitten niet meer voor de lens en hij gaat correct om met alle knopjes. Kortom een tevreden Phi- lippe en iedereen die met hem en zijn hobby begaan is. TEAM Cliënt: Philippe Durnez IO: Max Schoepen – Yannick Stoelen ERGO: Tine Dierick PROCESS http://fototoestel2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 6. 6. TOILETSTOEL 1.6 Inge is een gedreven en optimistische vrouw van 27. Naast haar docto- raatsonderzoek is ze ge- passioneerd door reizen. Ze ontdekt de wereld het liefst zo avontuurlijk mo- gelijk, dicht bij locals of in de ongerepte natuur. Haar dwarslaesie weer- houdt haar niet om te skydiven of op een paard door een stukje ontoegan- kelijk landschap te reizen. Aan de hand van heel wat reisanekdotes en de no- dige humor vertelde Inge het team over de uitda- ging die het reizen in een rolstoel met zich mee- brengt. In de woestijn, jungle of een dorp in the middle of nowhere zijn er geen rolstoeltoegankelij- ke toiletten. Daarom ontwikkelden wij samen een uniek toilet- stoeltje. Dit product stelt haar in staat waar dan ook het kleinste kamer- tje te bezoeken. Om het makkelijk te kunnen mee- nemen of aan haar rol- stoel te hangen, moet het toilet licht, opvouwbaar en compact zijn. Een ex- tra functie als douchezit zou voor haar een grote meerwaarde zijn. Na een brainstorm met Inge wer- den er meteen prototy- pes gemaakt. Gespreid over een 5-tal bezoeken kon Inge verschillende zittingen, opplooibare sy- stemen en covers testen. Haar bevindingen wa- ren sturend in het proces naar het finale prototype. Het toiletstoeltje be- staat uit een toiletbril op maat met een zachte waterdichte bekleding. De afneembare poten zijn uitschuifbaar zodat de lengte aanpasbaar is naargelang de context waarin ze het toilet ge- bruikt. De juiste hoogte vergemakkelijkt de trans- fer tussen de rolstoel en het toilet. Het toilet kan makkelijk opgeborgen worden in een rugzak aan haar rolstoel. Dit maakt Inge klaar voor haar vol- gend avontuur. TEAM Client: Inge IO: Adela Pedro Signes, Pauline Maes, Pieter-Jan Belles Ergo: Matthias Van De Walle PROCESS http://wchulp2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 7. 7. ACCUSCHROEF 1.7 Bart werkt aan Howest als prototyper en ontwer- per. Hij werkt aan veel verschillende projecten en hij is altijd te vinden in het protolab of in de werkplaats van het in- dustrial design center. Daarnaast is Bart thuis een ware klusser en ver- bouwer. Het is dan ook niet vreemd dat hij zijn accuboor regelmatig ge- bruikt om te vijzen. Wanneer iemand een lange schroef in de muur wil vastmaken, zal die hem met één hand op zijn plaats houden. Met de andere zal kracht op de schroefmachine ge- zet worden. Doordat Bart slechts één functionele arm heeft, kan het nogal vervelend zijn wanneer hij met zijn accuboormachine lange niet-magnetische vijzen wil inschroeven. Er bestaan heel wat soor- ten schroefkoppen, Bart gebruikt bij voorkeur schroeven met een torx- kop. Deze houden be- ter vast aan de bit op de schroefmachine. Maar zelfs dan valt een niet magnetische schroef makkelijk van de bit. Hierdoor kan Bart veel minder vlot doorwerken en verliest hij kostbare tijd. Wij maakten een opzet- stuk dat compatibel is voor verschillende ac- cuboormachines. Wan- neer Bart dit eenvoudig te bevestigen hulpstuk op zijn boormachine plaatst, kan hij in één beweging zijn schroef vastklikken op de bit. Tijdens het vij- zen kan hij de schroef ‘ontgrendelen’ en vervol- gens vlot verder gaan tot de kop volledig tegen het oppervlak zit. TEAM Client: Bart Grimonprez IO: Natan Doms - Claire Vandenameele ERGO: Céline Bruyneel PROCESS http://accuschroef2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 8. 8. TRANSCRIBE CONTROLLER 1.6 Inge is een vrolijke jonge vrouw van 27 jaar.Naast de verre reizen die zij on- derneemt, is Inge druk bezig met haar docto- raat. Voor haar onderzoek moet zij vele interviews beluisteren en uittypen. In de opnames wordt soms sneller gesproken dan Inge kan typen, waardoor deze regelmatig moeten gepauzeerd of terugge- spoeld worden. Dit kan met een druk van de muisknop of via de f- toetsen van haar toet- senbord, maar hierdoor moet zij haar handen ver- plaatsen en dus het typen onderbreken. Er bestaat echter een voetpedaal waarmee de opnames ge- stuurd zouden kunnen worden, maar door Inge haar dwarslaesie is dit geen oplossing. Uit observatie blijkt dat Inge tijdens het typen haar rechterduim nooit gebruikt. Door een con- troller te ontwerpen spe- cifiek voor Inge haar duim, kan zij nu de opna- mes sturen. De controller bestaat uit drie drukknop- pen: play/pauze, door- spoelen en terugspoelen, en wordt gepositioneerd tussen de spatiebalk en het touchpad. Deze posi- tie zorgt ervoor dat Inge nog steeds elke toets kan aanslaan, zonder de po- sitie van haar handen te moeten wijzigen. De con- troller wordt in positie gehouden door een elas- tische band, zodat deze gemakkelijk van laptop gewisseld kan worden. Door de elastiek en con- troller in het voorziene doosje op te bergen, kun- nen ze gemakkelijk mee- genomen worden naar waar Inge ook wil werken. Inge gebruikt het pro- gramma TranscribeWre- ally waar zij jaarlijks 15 euro voor betaalt, ver- volgens kopieert zij haar tekst in WORD om er aan- tekeningen te kunnen bij- maken. De drukknoppen worden aangestuurd door een Ar- duino. Onze oplossingbe- spaart Inge werk én geld, beide zaken die zij liever voor haar reizen zou ge- bruiken. TEAM Client: Inge Blockmans IO: Charlotte Belliard - Agustín Martinez Bleda - Laurens Nollet ERGO: Matthias Van De Walle PROCESS http://transcribecontroller2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 9. 9. Tillift 1.6 Emmanuel is een MS-pa- tiënt. Door de verminder- de werking van zijn been- spieren maakt hij gebruik van een rolstoel. In de badkamer maakt hij ge- bruik van een tillift. Deze gebruikt hij om naar het bad en het toilet te gaan. Dit toestel heft hem uit de rolstoel en ondersteunt de oksels en de bovenbe- nen. Hierbij ondervindt hij ech- ter enkele problemen. Het toestel is zeer lomp en onhandig, maar het is vooral oncomfortabel. De huidige beensteunen zijn gevormd in een on- ergonomische vorm die zich niet aanpast aan het lichaam. De haken zijn glad en glijden ook op het lichaam, daardoor komt de rug van Emmanuel bol, glijdt zijn onderlichaam door en krijgt hij al snel rugklachten. Omdat het niet mogelijk is om het toestel aan te passen en hierbij de garantie te ge- ven dat het toestel veilig en sterk genoeg is probe- ren we ons te focussen op de beenlussen. De nieuwe beenlus is ge- maakt van textiel, alumi- nium en lint (dat gebruikt wordt bij het klimmen). Aan elke kant van de til- lift is er een beenlus be- vestigd aan één kant. De losse kant wordt onder het been geschoven en de losse kant wordt boven vastgeklikt met behulp van een musketon. De textiel zorgt ervoor dat de beenlussen veel er- gonomischer zijn omdat ze de vorm van het been aannemen. Bovendien is het textiel waterbestendig en zal dit in de badkamer- omgeving snel drogen. De linten zijn op maat ge- maakt en worden beves- tigd door twee buizen die op zich ook weer beves- tigd zijn in het textiel. TEAM Client: Emmanuel IO: Nicolas Van de Wege – Bert Heirweg ERGO: Elien Vanden Bussche PROCESS http://optrekrolstoel2016.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 10. 10. LAPTOPHOUDER 1.6 Net zoals elke tiener maakt ook onze cliënt Benjamin actief gebruik van het draadloos net- werk en bijgevolg de daarbij horende mobie- le toestellen. Benjamin is echter zeer bijziend (charge syndroom): hij ziet de zaken op 1 meter zoals anderen ze zien op 10 meter. Daardoor heeft hij niet alleen de neiging om zijn GSM en laptop dichter naar zich toe te brengen, maar vooral om zijn ogen dichter bij het scherm te brengen. Dit zorgt voor een zeer onna- tuurlijke houding die nek en rugklachten tot ge- volg heeft. Daarbij komt ook dat Benjamin last heeft van zeer flexibele en daardoor ook zwakkere spieren waardoor hij nog sneller last ondervindt van een slechte houding. Benjamin ondervindt het meeste last wanneer hij ’s avonds na een drukke dag op school of bij de scouts even op het net wilt sur- fen. Er is een extra groot scherm in de bureauka- mer aanwezig, maar dan zit hij afgezonderd van zijn familie en met zijn laptop in de zetel zitten, zorgt voor een zeer slech- te houding. Daarom werd een meubelstuk ontwik- keld dat naast de zetel staat en ervoor zorgt dat Benjamin bij zijn fami- lie kan zitten en met een goede houding in de zetel zijn laptop kan gebruiken. Het meubelstuk is vorm- gegeven om niet stigma- tiserend over te komen en door een uitklapbare steun in het uitschuifbare tafelblad van het meu- belstuk te integreren kan Benjamin de perfecte po- sitie vinden voor zijn rug en nek terwijl ook het toetsenbord in een hoek geplaats kan worden om het typen te vergemakke- lijken. Het eindresultaat is een stijlvol meubel dat niet alleen handig is voor mensen met slecht zicht, maar een handige aanvul- ling kan zijn voor elke zit- kamer. TEAM Cliënt: Benjamin Vanderstichele Mantelzorger : Caroline IO: Yves Born, Jolan Soens Ergo: Céline Bruyneel PROCESS http://laptophouder2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 11. 11. ROLSTOELWIEL DROGER1.5 Onze cliënt Marc is 64 jaar en zit sinds zijn jeugd in een rolstoel. Deze aan- gename man woont zelf- standig thuis samen met zijn vrouw in een rustige wijk in Kortrijk. Zijn hele huis is subtiel aangepast naar een rolstoelgebrui- ker maar op zo’n manier dat het niet opvalt wan- neer je er voor de eerste keer binnen stapt. Marc neemt graag eens een douche maar door zijn rolstoel is hij be- perkt tot een aange- paste inloopdouche met een stoeltje erin. Hij rijdt dus met zijn rolstoel tot aan het stoeltje, doet de transfert ernaar, vervol- gens neemt zijn vrouw de rolstoel weg en hij wast zich. Als hij klaar is ge- beurt dit allemaal in om- gekeerde richting. 1 Pro- bleem, nu ligt de vloer nat en worden dus ook zijn banden nat. Wanneer hij nu door zijn huis rijdt, laat hij sporen na die zijn vrouw dan mag opkuisen. Wij losten dit probleem op door een soort van plat- form met rollen te maken waarover hij kan rijden. De rollen draaien maar in 1 richting waardoor je er gewoon kan over rijden maar eenmaal je erop zit en je de wielen in de an- dere richting draait, rijd je eigenlijk ter plaatse en droog je de wielen door de textiel die op de rol- len is aangebracht. Het voordeel hiervan is dat je eigenlijk een grote rij- afstand creëert zodat de banden drogen maar toch ter plaatse blijft staan zo- dat het niet veel plaats in- neemt. Dit principe zou ook kun- nen gebruikt worden als deurmat omdat je op re- gendagen daar met het- zelfde probleem zit. TEAM Cliënt: Marc Detremmerie IO: Ana Ribera Hernandez – Tim Picavet Ergo: Gilles Deleu PROCESS http://douchetransfer2016.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 12. 12. DAISYLEZER 1.9 Onze cliënt Leon is al 92. Hij verblijft in het woon- zorgcentrum De Meers in Waregem. Hij is een posi- tieve man die ondanks zijn beperkingen nog graag veel zelf wil kunnen. Helaas is dit niet zo een- voudig door zijn beperkte visuele capaciteit. Bo- vendien heeft hij ook de ziekte van Parkinson. Dit wil zeggen dat bewegen voor hem heel moeilijk gaat omdat hij veel beeft en weinig ziet. Het frus- treert hem vooral dat hij zijn Daisy Lezer niet zelf kan bedienen. Dit appa- raat leest boeken/kran- ten/tijdschriften voor en is speciaal gemaakt voor slechtzienden, maar Leon kan de knoppen moeilijk zien of voelen. Daarom hebben wij voor hem een nieuwe start-/ stopknop gemaakt a.h.v. een deegrol hack. Aan de deegrol hangen flap- jes die, wanneer je aan de deegrol draait, een alu- minium scharniertje doen ombuigen om zo de be- staande Daisy Lezer knop in te drukken. Hiervoor is veel minder kracht en precisie nodig dan het in- drukken van de kleine knop op het toestel. De deegrol wordt bevestigd op een kistje die rond de Daisy Lezer gemaakt wordt. Zo wordt een juiste positionering van het toe- stel ten opzichte van de rol steeds gegarandeerd. Leon is tevreden met deze knop, hij kan nu immers zelf kiezen wanneer hij de Daisy Lezer wil laten star- ten of stoppen. Zo is hij meer zelfstandig en hoeft hij niet steeds te wachten op de hulp van een ver- zorgster. TEAM Cliënt: Leon Allais Begeleidster: Nadja de Leersnijder IO: Marieke Maertens & Fay de Haan Ergo: Elien Vanden Bussche PROCESS http://daisylezer2016.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 13. 13. SPANRIEMHOUDER 1.7 Kristien heeft als gevolg van zuurstoftekort bij de geboorte last van spas- ticiteit in haar armen en benen. Daarnaast werd er sinds enkele jaren gele- den vastgesteld dat er ar- trose aanwezig is in haar nek. Kristien moet als werk spanriemhouders in elkaar steken. Door de combinatie van beide li- chamelijke aandoeningen zorgt dit ervoor dat haar werk na enkele uren pijn- lijk wordt voor de schou- ders en nek. Hierdoor worden er meer fouten gemaakt en verloopt het werk minder vlot. Er werd al een hulpmid- del gemaakt voor Kristien waardoor het voor haar gemakkelijker is om de spanriemhouders in el- kaar te steken, maar dit neemt het probleem van de pijnlijke schouders en nek nog niet weg. Er werd gekeken om een armsteun te maken spe- ciaal op maat van Kris- tien. Hierdoor heeft ze steeds een ondersteu- ning voor haar dominante arm tijdens het werken. De armsteun zorgt ervoor dat het werken veel com- fortabeler is, waardoor de nek- en schouder- klachten zullen afnemen. Daarnaast werd er een 3D print gemaakt van een aangepaste versie van het huidige hulpmiddel waar- door het werk vooral met haar dominante hand kan worden uitgevoerd. TEAM Cliënt: Kristien Vanhaverbeke IO: Rob Cardinaels – Aaron Roose ERGO: Gilles Deleu PROCESS http://spanriem2016.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/ 2016
 14. 14. DRINKBEKERARM 1.6 Frans is een enthousi- aste, 59-jarige levensge- nieter die woonachtig is te Bissegem in WZC Het Biezenheem. Frans staat bij vrienden, familie en begeleiders bekend als een goed lachse, hulp- vaardige en graag geziene charmeur. Frans lijdt aan een spas- tisch patroon, waardoor hij moeilijk zaken kan vastnemen. Hij ondervindt voornamelijk problemen bij het drinken, meer specifiek bij het naar de mond brengen van de drinkbeker. Deze pro- bleemsituatie doet zich voor wanneer Frans zich in z’n rolstoel bevindt of in z’n bed ligt. Bij het bed werd reeds gezorgd voor een arm met een drink- beker, maar deze blijft te stroef om makkelijk te hanteren. Ook wanneer Frans in zijn elektrische rolstoel zit is het niet comfortabel om bij z’n drinkbeker te komen. Om ervoor te zorgen dat Frans zo zelfstandig mo- gelijk kan drinken, ont- wikkelden wij een flexi- belere arm met een aangepaste drinkbeker. De drinkarm bestaat uit een scharniersysteem dat Frans flexibel naar zich toe kan trekken en terug van zich kan wegduwen. De schakels werden op die manier afgerond dat de arm niet overstrekt kan worden en volledig de andere kant uit gaat. De drinkbeker zelf werd zo ontworpen dat er ver- schillende vormen van flesjes stevig in geplaatst kunnen worden. De hou- der zelf kan gekanteld worden om de afstand tussen Frans en het riet- je/drankje kleiner te ma- ken. Hetzelfde systeem kan mits kleine aanpas- singen (aantal segmenten en bevestigingssysteem wijzigen) zowel aan z’n rolstoel als aan z’n bed gemonteerd worden. TEAM Cliënt: Frans Opvoedster: Steffi Dejaeghere IO: Arnaud D’hont en Servaas Strobbe ERGO: Joyce Claeys PROCESS http://drinkbeker2016.blogspot.be http://designforeveryone.howest.be/ 2016

×