Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vrijdag 5 juni 2015, Industrial Design Center, Kortrijk
Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen
Een initiatief van UGent | H...
DONSHULP 1.6
Maggy is een vrouw van
39 jaar met een spier-
ziekte (SMA Type 2). Ze is
rolstoel-gebonden en kan
nog net haa...
WIIBOWLINGHULP 1.6
Helena verblijft in het
woonzorgcentrum Huize
Proventier in Poperinge.
Hier word elke werkdag
een georg...
KOOKHULP 1.7
Siegfried was professi-
oneel kok. Dit kon hij na
een verkeersongeval ech-
ter niet meer uitoefenen
omdat zij...
KABELHULP 1.6
Babette heeft de ziekte
van Leri-Weill. Dit is een
aangeboren groeistoor-
nis. Door deze aandoe-
ning kan on...
BRILHULP 1.6
Yoeri moet dagelijks zijn
bril dragen van de oog-
arts, maar door zijn rol-
stoel ondervindt Yoeri een
proble...
BOKAALHULP 1.6
In vzw Den Achtkanter
wordt dagbesteding op
maat aangeboden voor
volwassenen met een ver-
standelijke beper...
VELUXHULP 1.9
Siegfrieda is 89 jaar jong
en leeft al 15 jaar met
veel plezier in een ser-
viceflat. Ze is zeer zelf-
stand...
PUZZELHULP 1.4
Heleen houdt ervan om op
regenachtige dagen grote
puzzels (tot 5000 stukjes)
te maken. Maar doordat
Heleen ...
KOEKJESHULP 1.5
Olivier, 22 jaar, had bij
zijn geboorte gebrek aan
zuurstof. Hierdoor ervaart
hij motorische proble-
men. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure 2015

823 views

Published on

http://designforeveryone.howest.be/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure 2015

 1. 1. Vrijdag 5 juni 2015, Industrial Design Center, Kortrijk Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen Een initiatief van UGent | Howest Ph: Lieven De Couvreur Client : Lies Co-design team : Maarten VanGestel, Andreas Legiest, Pacquet Lies, Cynthia Bouckaert, Jolien Hennebel
 2. 2. DONSHULP 1.6 Maggy is een vrouw van 39 jaar met een spier- ziekte (SMA Type 2). Ze is rolstoel-gebonden en kan nog net haar hoofd, ar- men en handen bewegen. Niettemin heeft de spier- ziekte geen invloed op haar levenskracht. Ze is een gedreven vrouw die er alles aan doet om zo zelfstandig mogelijk te handelen in het dage- lijks leven. Ze woont in een aangepaste woning samen met haar assi- stentiehond Déos en haar katten. Omdat ze zo zelf- standig is zoekt ze zelf actief naar aanpassingen die mogelijk zijn om haar handelen zo optimaal te laten verlopen. Op deze manier kwam ze terecht bij Design For Everyone, een samenwerkingspro- ject tussen studenten In- dustrieel Ontwerp en Er- gotherapie. Wanneer Maggy ’s avonds gaat slapen wordt ze door externe hulp in haar bed getild. Daarna doet ze al- les zelfstandig. Eenmaal ze neerligt in haar bed kan ze moeilijk haar ar- men en handen bewegen tegen de zwaartekracht in. Dit vindt ze heel ver- velend, vooral als het te warm of te koud wordt. Ze kan immers niet zelf haar deken zomaar opschui- ven. Hierdoor is het haar wens om een hulpmid- del te creëren om dit voor haar te doen. Na een lange zoektocht met en zonder de assi- stentiehond werd er uit- eindelijk een donshulp ontwikkeld die gemak- kelijk aan het laken be- vestigd kan worden. Via motoren wordt een ‘rups’ opgerold wanneer ze het te warm krijgt en terug afgerold wanneer ze het te koud krijgt. Dit gebeurt via een afstandsbediening met een lichte toets die Maggy kan bedienen. Het eindresultaat voldoet aan de wensen van Mag- gy. Zowel zij als het vol- ledige projectteam is heel tevreden over de dons- hulp. De samenwerking tussen de opleidingen was een verrijking voor alle partijen. TEAM CLIENT: Maggy IO: Dries Caelen, Dries Kerkhove ERGO: Sarah Balcaen PROCESS http://donshulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 3. 3. WIIBOWLINGHULP 1.6 Helena verblijft in het woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge. Hier word elke werkdag een georganiseerde ont- spannings activiteit ge- houden. Een van deze activiteiten is virtueel bowling spelen met de Wii-console. Er zijn ook nog andere spellen be- schikbaar zoals: Tennis, Honkbal, Golf en Boksen. Het bowling spel vind He- lena het leukst omdat ze dit herkent. Om te bowlen sta je rechtop voor de TV met de Wii-remote in de hand en maak je een gooi be- weging, op het moment dat je de bowlingbal wil loslaten, laat je de B-knop los (onderaan de remote). De snelheid en richting van de worp en het mo- ment wanneer je de knop loslaat bepalen hoe de virtuele bowlingbal rolt. De snelheid en de richting van het gooien zijn geen probleem voor Helena, enkel de B-knop loslaten op het juiste moment is moeilijk. Deze actie moet simultaan gebeuren met de worp. Dit is moeilijk uit te leggen en word ook vaak vergeten. Daarom maken wij nu een hulp- middel dat de B-knop au- tomatisch kan loslaten. De bowlinghulp bestaat uit een hulpstuk dat op de Wii-remote geplaatst kan worden, hierdoor komt er een elastiekband over de B-knop die genoeg kracht heeft om de knop in te drukken. Aan de elas- tiekband word een rek- touw gespannen tot aan een grondplaat. De speler staat met beide voeten op deze grondplaat, om de kracht van het rektouw op te vangen. Wanneer de speler gooit en het rek- touw gespannen word, zal de elastiekband af de B- knop glijden en word de bowlingbal gegooid. TEAM CLIENT: Helena IO: Andreas Legiest, Maarten Van Gestel ERGO: Lies Pacquet PROCESS http://wiibowlinghulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 4. 4. KOOKHULP 1.7 Siegfried was professi- oneel kok. Dit kon hij na een verkeersongeval ech- ter niet meer uitoefenen omdat zijn zicht door een hersenletsel sterk ach- teruit is gegaan. Zo kan hij niet altijd even goed kleuren uit elkaar houden en is zijn dieptezicht mi- niem. Toch blijft Siegfried bezig met zijn koksmes. In vzw Den Achterkanter staat Siegfried in voor het snij- den van de groenten voor het middageten en hij doet dit met allergrootste plezier. Toch zou Siegfried graag terug professioneel aan de slag gaan in de keu- ken. Door zijn handicap zou dit echter allemaal niet zo vlot verlopen. Zo laat hij soms groenten vallen omdat hij de tafel of zijn snijplank niet altijd even goed kan inschat- ten. Na observatie zagen we dat Siegfried altijd zijn eigen indeling maak- te op de tafel en volgens een strike hiërarchie zijn groenten snijdt. Dit heb- ben we vertaald naar een mobiel kookplatform. Na kleurtesten en verschil- lende prototypes zijn we tot het finale kookplat- form gekomen. Hierbij hebben we dezelfde in- deling die Siegfried ge- woon was overgenomen. Het platform bestaat uit 2 grote delen die samen- gevouwen kunnen wor- den waarna het gemakke- lijk te dragen is met een schouderband. Het ene deel bestaat uit een mes- senhouder en een verzon- ken snijplank. Het andere deel heeft 2 verzonken holtes waar Siegfried’s emmers komen te staan, één voor de gesneden groenten en één voor het snijafval. Met dit mobiel kookplat- form kan Siegfried ge- makkelijk op verplaatsing in een keuken werken volgens zijn eigen geken- de indeling waardoor hij vlot zijn beroep tot kok te- rug kan hervatten. TEAM CLIENT: Siegfried IO: Thoma Velghe, Zino Vansummeren ERGO: Tiffany Ramon, Julie Vanrobaeys PROCESS http://kookhulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 5. 5. KABELHULP 1.6 Babette heeft de ziekte van Leri-Weill. Dit is een aangeboren groeistoor- nis. Door deze aandoe- ning kan onze gebruiker haar polsen niet ten volle benutten. Babette ervaart blijvende pijnklachten en bewegingsbeperkingen, ondanks een operatie en een prothese in het pols- gewricht. Deze pijnklachten ervaart Babette tijdens haar werk in Westlandia te Ieper. Één van haar taken be- staat eruit om machinaal fijne elektrische kabels te bedrukken. Hierbij moet Babette het computerge- stuurd programma bedie- nen en de gesneden en bedrukte kabeltjes vast- houden tot ze een bundel van 39 kabeltjes heeft ge- vormd, om deze vervol- gens samen te binden. Ons doel bestond eruit om een tool te maken waarbij Babette de ka- bels kan fixeren zonder pijn te ervaren. Door ver- schillende prototypes te maken, kwamen we tot een klemsysteem die kon bediend worden door de voet. Hierdoor kan Babet- te tweehandig werken en ervaart ze geen pijn om de kabels samen te hou- den. Het klemsysteem wordt door een pedaal bedient. Babette was zeer enthou- siast over de bediening van de klem door middel van een pedaal. Dit om- dat Babette graag naait en kledij maakt in haar vrije tijd. Haar voetcoör- dinatie zit bijgevolg ook zeer goed. Babette heeft de keuze om de pedaal te bedienen met de top van haar voet of de hiel van haar voet. Zo kan Babette wat afwisseling in haar werk houden tijdens een lange werkdag. De lange kabels worden wat verder van de klem ondersteund door een houder die op een afstand naar keuze van de klem kan worden geplaatst. Door deze kabelhulp kan Babette haar taak in Westlandia beter volbren- gen zonder enige klach- ten in haar polsen. TEAM CLIENT: Babette IO: Pauline Delaere, Jilke Maelfeyt ERGO: Nikita De Leersnijder PROCESS http://kookhulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 6. 6. BRILHULP 1.6 Yoeri moet dagelijks zijn bril dragen van de oog- arts, maar door zijn rol- stoel ondervindt Yoeri een probleem wanneer hij de bril draagt. Wanneer de bril botst met zijn hoofd- schelp komt die scheef te staan en recupereert niet, dit maakt het uitermate vervelend voor Yoeri om zijn bril dagelijks te ge- bruiken. Niet alleen Yoeri ondervindt dit probleem, in de daginstelling zelf lijden 6 kinderen aan dit probleem en door com- municatie tussen de ver- schillende instellingen is het duidelijk dat het pro- bleem zich niet alleen daar voordoet. Onze op- dracht was om een bril te ontwerpen die bleef recht zitten. Het probleem vindt zijn oorsprong aan het hoek- punt van de bril. Yoeri lijdt aan spasmen en duwt tij- dens een botsing met de hoofdschelp, de bril van de neus. Omdat Yoeri voornamelijk kijkt naar zijn zijkant, een eigen- schap die dikwijls merk- baar is bij kinderen met een motorische beper- king, doet het probleem zich dikwijls voor. Het probleem is niet op te lossen met een be- tere bevestiging aan het hoofd van Yoeri, dit is ge- bleken uit verschillende testen door de verzorgers zelf. We richten ons naar een ontwerp dat zich her- stelt nadat het de botsing heeft opgevangen. De bril bestaat uit 2 delen; een deel langs de oren en het voorhoofd van Yoeri, en een montuur met lenzen die flexibel bevestigd is op het eerste deel. Het eerste deel, vervaar- digd uit een masker, blijft zitten terwijl het montuur met de lenzen de botsing opvangt en daarna terug- veert naar zijn oorspron- kelijke positie. TEAM CLIENT: Yoeri IO: Charles Degeyter, Guillaume Segaert ERGO: Charlotte Deman PROCESS http://brilhulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 7. 7. BOKAALHULP 1.6 In vzw Den Achtkanter wordt dagbesteding op maat aangeboden voor volwassenen met een ver- standelijke beperking of een NAH (niet aangebo- ren hersenletsel). Eén van de ateliers van Den Acht- kanter is de alcohol- en fruitkeuken van De Ga- lerie, waar o.a. bokalen gevuld worden met zelf- gemaakte advocaat. Het probleem is echter dat sommige werknemers de bokalen niet altijd volledig kunnen sluiten. Wanneer de bokalen vervolgens gestapeld worden in kar- tonnen dozen, lopen deze vaak uit. De opdracht voor ons bestond erin om een hulpmiddel te ontwer- pen waarmee alle cliën- ten deze bokalen correct kunnen sluiten op een aangename en efficiënte manier. Carine, één van de medewerkers, gaf zich vrijwillig op als proefko- nijn van de bende om alle prototypes te testen. Het finale prototype is hoofdzakelijk een hack van een siliconespuit, die boven de bokaal gepo- sitioneerd staat. De ge- bruiker moet enkel de hendel tegen de bokaal persen met de silicone- spuit, en deze vervolgens een kwartslag draaien. De verschillende stappen werden gecodeerd met kleurencodes en verdui- delijkt op een bijhorende fiche. Het frame van onze bo- kaalhulp werd opgebouwd uit houten balken be- vestigd met schroeven, verkrijgbaar in de lokale doe-het-zelfzaak. Er werd enkel gebruik gemaakt van conventionele bewer- kingstechnieken zodat iedereen in staat is het hulpmiddel na te maken, zonder dure machines en complexe technieken. Bij het ontwerpen van het persmechanisme werd het ‘design-for-disassem- bly-principe’ toegepast, zodanig dat onderdelen makkelijk vervangen kun- nen worden voor herstel- lingen. Ook nieuwe boka- len zijn geen probleem, daar voor elke bokaal een aangepast fixatieplaatje kan gemaakt worden met de lasercutter. TEAM CLIENT: Carine IO: Robbe Terryn, Lennart De Meulemeester ERGO: Jill Gremonprez PROCESS http://bokaalhulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 8. 8. VELUXHULP 1.9 Siegfrieda is 89 jaar jong en leeft al 15 jaar met veel plezier in een ser- viceflat. Ze is zeer zelf- standig en probeert dit zoveel mogelijk te blij- ven. Echter zijn sommige dagdagelijkse activiteiten niet zo evident meer voor haar. Éen van deze acti- viteiten is het openen en sluiten van haar velux- raam. Het vraagt veel kracht om de velux te sluiten en ze heeft moeite met de hoogte van het handvat. Meestal staat ze op een klein stoeltje om aan de velux te kunnen grijpen, wat geen ideale situatie is. Bovendien dient er re- kening gehouden te wor- den met het zicht van de cliënte, wat voor een ex- tra uitdaging zorgt. Met ons team gingen we op zoek naar een eenvoudi- ger en veiliger systeem om de velux te kunnen bedienen. Ons product de ‘Velux- hulp’ biedt hier de oplos- sing. Een veluxraam dient geopend te worden aan de hand van het handvat bovenaan de velux, wat voor veel mensen te hoog is. Door middel van een arm die bevestigd is aan het draaimechanisme van de velux dient er heel wat minder kracht uitgeoe- fend te worden en kan de velux bediend worden op een comfortabele hoogte. Hierdoor hoeft de cliënte niet meer op een extra stoeltje te staan wat de veiligheid in gebruik ver- hoogt. De veluxhulp kan bovendien vast worden geklikt aan het raam zo- dat deze nooit in de weg hangt. TEAM CLIENT: Sigfrieda IO: Darline Vandaele, Carmen Vandevoorde ERGO: Anouk Vanneste BEGELEIDERS: Darline Vandaele, Carmen Vandevoorde PROCESS http://veluxhulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 9. 9. PUZZELHULP 1.4 Heleen houdt ervan om op regenachtige dagen grote puzzels (tot 5000 stukjes) te maken. Maar doordat Heleen moeite heeft met fijne motorische hand- bewegingen of bewegin- gen die kracht vergen, is het puzzelen vaak eerder frustrerend dan ontspan- nend.Als Heleen er al in slaagt om een puzzel- stukje te grijpen, gebeurt het vaak dat de stukjes in de grond vallen. Hierdoor raakt ze, hoe enorm ge- motiveerd ze ook is, vaak ontmoedigd. Gelukkig kan haar hond, Gyproc, de gevallen puz- zelstukjes oprapen. Hoe dan ook, het was overdui- delijk dat Heleen hier een hulpstuk voor kon gebrui- ken die haar terug in staat stelt om ontspannend te puzzelen. Het moeilijke aan dit hulpstuk is dat het ener- zijds het stukje moet kun- nen grijpen en goed vast- houden, maar anderzijds moet het ook heel een- voudig te lossen zijn ook. Hiervoor werd een aqua- riumpomp omgebouwd tot een pomp die constant zuigt. Aan de pomp werd een schakelaar bevestigd die de pomp tijdelijk stil- legt. De pomp wordt via een buisje bevestigd aan een soort robuust rietje. Op het uiteinde van het rietje kan een kopstukje ge- plaatst worden van een vacuumpen. Dit kopstukje is voorzien van een klein zuignapje die het puzzel- stukje vastgrijpt met de zuigkracht van de pomp. Door de schakelaar in te drukken, wordt de pomp tijdelijk uitgeschakeld, waardoor het puzzelstuk- je opnieuw loskomt. Verder werd het rietje draaiend bevestigd aan een op maat gemaak- te ring voor Heleen. Dit voorkomt dat ze enige kracht nodig heeft om het hulpstuk lange tijd te ge- bruiken, waardoor Heleen nu terug uren na elkaar kan puzzelen. TEAM CLIENT: Heleen Bartsoen IO: Thomas Gruwez,Miguel Di Az ERGO: Sien Roose PROCESS http://puzzelhulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015
 10. 10. KOEKJESHULP 1.5 Olivier, 22 jaar, had bij zijn geboorte gebrek aan zuurstof. Hierdoor ervaart hij motorische proble- men. Hoofdzakelijk het functioneel gebruik van beide handen is moeilijk. Vanwege deze beperking is het voor Olivier niet mogelijk om zelfstandig te eten. Tijdens iedere maaltijd is Olivier afhan- kelijk van externe hulp, hetzij familie, hetzij een hulpmiddel. Ook bij het eten van snacks en chips heeft hij hulp nodig. Met het oog op zelfstan- dig wonen wil Olivier een oplossing voor zijn pro- blemen tijdens het eten van snacks, meer bepaald TUC-koekjes. Zo kan ook hij ’s avonds genieten van TV en wat koekjes zon- der afhankelijk te zijn van derden. Olivier ondernam reeds verschillende pogingen om zijn probleem op te lossen. Zo gebruikte hij een UNO kaart houder om TUC-koekjes te kunnen eten. Echter, dit zorgde voor heel wat stukjes en kruimels wat Olivier heel erg vervelend vindt. De koekjeshulp maakt het Oliver mogelijk om zelfstandig te eten. Dit doet hij door met zijn kin de hendel in te drukken waardoor een ratelsy- steem de trommel doet draaien. De trommel op zich zorgt er dan voor dat er een koekje uitvalt en in een lepel glijdt. Vervol- gens kan Olivier één voor één een koekje eten van- uit de lepel. Enkel bij het vullen en positioneren van het hulpmiddel heeft hij derden nodig. Door ge- bruik te maken van TUC- mini kan Olivier één koek- je helemaal in zijn mond nemen, waardoor erg weinig gekruimeld wordt. Door de koekjeshulp is Olivier in staat zelfstandig snacks te eten, hoeveel hij wil en wanneer hij wil. TEAM CLIENT: Olivier IO: Robbe De Clerck, Niel Liesmons, Giulia Ligeia Galli ERGO: Ermien Caron PROCESS http://koekjeshulp2015.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2015

×