Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Maandag 11 juni 2012
Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen
Een initiatief van Howest | Industrial Design Center
Ph: Lieven...
Situering
Design for (every)one is een interdisciplinair onderzoeksproject waarin de studenten industrieel ont-
werpen en ...
FIETSREM 1.9
Simeon is een goed-
lachse jongen die door
zijn fysieke beperking
niet goed kan remmen.
Zijn driewielerfiets ...
BOEKENHOUDER 1.6
Cornelis leest heel graag
boeken en heeft zelf een
idee en prototype uitge-
werkt om in rusttoestand,
lig...
STIJGZIT 1.5
Cornelis is 26 en heeft
een erfelijke spierziekte
waardoor hij in een elek-
trische rolstoel zit. Omdat
hij z...
FOTOTOESTELHULP 1.3
Tegenwoordig is bijna ie-
dereen wel in het bezit
van een fototoestel. Toch
heeft merendeel van deze
m...
BRIEFPLOOIER 1.4
Ann is een jonge vrouw
die ontzettend graag en
veel wenskaarten maakt.
Door haar slechte hand-
motoriek k...
FLESSENHOUDER 2.11
Onze opdracht bestond
erin een nieuwe flessen-
houder te ontwerpen.
Onze cliënte, Nicole, is
dol op spu...
JASHULP 1.5
Via het project VLETER-
wonen van Dominiek Sa-
vio (Gits) kan David, onze
cliënt, ondanks zijn fy-
sieke beper...
COMMUNICATIE BOEK 1.6
Sofie is een 20 jarige stu-
dente. Ze zit in een rol-
stoel en communiceert
via ja/nee-knikken, haar...
TRANSPORTROLLATOR 1.6
Voor personen met een
verminderde mobiliteit
zijn sommige handelingen
van het dagelijkse leven
een h...
GRONDTILLER 1.7
Henk is een 40 jarige
sportieve man. Ten ge-
volge van een auto onge-
val heeft hij een dwars-
laesie. Dit...
KUSSENVULHULP 1.8
De missie van ’t Veer, be-
schutte werkplaats te
Menen, is sinds 1984 nog
niet veranderd. Ze biedt
mense...
PASTAHULP 1.2
Bart heeft problemen bij
het bereiden van pasta.
Hij heeft één goed func-
tionerende hand en arm
aan linkerz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure 2012

983 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure 2012

 1. 1. Maandag 11 juni 2012 Ontwerpbeurs open-design hulpmiddelen Een initiatief van Howest | Industrial Design Center Ph: Lieven De Couvreur Client : Bart Co-design team : Annelies Rollez - Cezar Vandevelde - Justin Couturon
 2. 2. Situering Design for (every)one is een interdisciplinair onderzoeksproject waarin de studenten industrieel ont- werpen en ergotherapie van Howest direct participeren. Het project wenst een antwoord te bieden voor diverse uitdagingen in de wereld van assistieve technologie: geen twee personen of beperkin- gen zijn dezelfde en toch kunnen deze unieke gebruikers slechts kiezen uit een klein aanbod van universele hulpmiddelen die geproduceerd worden volgens massaproductiestandaarden. Vandaag creëren nieuwe digitale prototyping technologieën, de open-design cultuur en het internet opportuniteiten voor deze nichemarkt. Ze openen de weg naar nieuwe design scenario’s waarin de eindgebruiker en zijn omgeving in staat zijn om zelf hulpmiddelen op maat te ontwikkelen, te produ- ceren en hieromtrent ervaringen te verspreiden ... a design for (every)one. Aan de hand van de action research methodiek worden elk jaar een 10-tal codesign projecten geor- ganiseerd waarin diverse methodieken rond empathie, creativiteit en prototyping worden toegepast. Programma 14.00u : Introductie Lieven De Couvreur & Magda Van Soom Design for (every)one een brug tussen sociale en technologische disciplines. 14:30u : Overzicht 12 codesign cases. Totaal overzicht van de unieke en vraaggedreven uitdagingen rond individuele clienten en hun mantelzorgers. 15:00u : Opening ontwerpbeurs, beoordeling door de professionele jury en mogelijkheid om persoonlijke ervaring en expertise uit te wisselen. Demonstratie van de verschillende hulpmiddelen ontwikkeld door eindgebruikers en de studenten master Industrieel ontwerpen i.s.m. de studenten bachelor Ergotherapie. 16:00u : Eervolle vermelding “Best Practice” 16.15u : Netwerkmoment + Receptie Praktisch Locatie: Industrial Design Center | Howest - Marksesteenweg 58 - 8500 Kortrijk http://www.industrialdesigncenter.be/ Inschrijving: deelname is gratis - inschrijvingen verplicht via : lieven.de.couvreur@howest.be Dit evenement wordt mede ondersteunend door het Howest aanmoedigingsfonds en de handicap international “kus voor een klus wedstrijd”. Meer info : http://designforeveryone.howest.be/
 3. 3. FIETSREM 1.9 Simeon is een goed- lachse jongen die door zijn fysieke beperking niet goed kan remmen. Zijn driewielerfiets heeft een handrem, maar die kan hij niet optimaal ge- bruiken omdat hij een beperkte handmotoriek heeft en te weinig kracht in zijn handen. Hij kan met deze fiets zowel voor- uit als achteruit fietsen en gebruikt deze mogelijkhe- den vaak om te remmen. Dit is echter niet ideaal bij het fietsen op straat omdat de remafstand op deze manier te groot is. Daarbij waren er extra zaken om mee rekening te houden, zoals een be- perkt functioneel gebruik van de linkerhand en ko- kerzicht. Met behulp van een gewo- ne verstelbare rem werd een nieuwe fietsrem ont- wikkeld voor Simeon. Aan de hand van testen werd bekeken welke hoek en welke afstand de kortste remafstand opleverden. Dit zorgt ervoor dat Si- meon de rem kan vastne- men terwijl hij op het za- del blijft zitten, dat hij de rem minder ver naar zich toe moet trekken en dat de remafstand veel korter wordt. De rem ziet eruit als een gewone rem en is bijge- volg niet stigmatiserend. Het principe is ook zeer eenvoudig toe te passen op een gewone rem. De rem dichter bij het stuur zetten kan bij de meeste remmen aan de hand van een vijsje in de rem en de hoek verstellen kan door de rem los te maken van het stuur en op een ande- re plaats vast te maken. De beste hoek en afstand zijn uiteraard voor ieder- een anders. Naast de ontwikkeling van deze rem werd ook Si- meon zijn bel aangepast zodat geen fijne motoriek meernodig is om de fiets- bel te bedienen. Vanaf vandaag kan Simeon zon- der zorgen grote fiets- tochten maken met een op maat gemaakte rem en bel! TEAM CLIENT : Simeon IO : Jan Hellemans, Pieterjan Aerts ERGO : Pieter Ruyskensvelde ORTHO: Cellini De Langhe PROCESS http://fietsrem2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 4. 4. BOEKENHOUDER 1.6 Cornelis leest heel graag boeken en heeft zelf een idee en prototype uitge- werkt om in rusttoestand, liggend op bed, te lezen. Het boekenhouderteam kreeg de opdracht verder te werken op het idee en een duurzame, stabiele, aanpasbare constructie te bouwen die gemakkelijk in en uit elkaar te halen is. Momenteel kan Corne- lis bladzijden nog met zijn hand en een stokje om- draaien, maar in de toe- komst zal dit niet meer mogelijk zijn. Daarom werd ook gevraagd naar een oplossing om met de mond bladzijden om te draaien. Het eindresultaat is een constructie van verschil- lende mdf-platen, die zonder extra verbindings- elementen te assemble- ren is. De stukken zijn zodanig ontworpen en uitgefreesd dat ze ook op een andere manier in el- kaar passen en zo com- pact opgeborgen kunnen worden. Het principe voor de installatie van het boek werd, naar het idee van Cornelis, behouden. Als extra optimalisatie rust het boek op door- zichtig plexiglas, waar- door altijd alle zinnen van het boek gelezen kunnen worden. Via magneet- strips aan het plexiglas kunnen alle mogelijke formaten snel geïnstal- leerd worden. Het mondstuk zelf heeft een ruw rubbertje op het uiteinde om voldoende wrijving te hebben op de bladzijden. Het stokje is gelaserd uit plexiglas en zit vast in een hygiënisch mondstuk. Cornelis bijt zowel op het stokje als het mondstuk waardoor het goed klem zit en hij een goede grip heeft. De afmetingen en lees- hoek van de boeken- houder zijn zodanig aangepast dat Cornelis eenzelfde aangename leeservaring heeft als rechtop zittend. TEAM CLIENT : Cornelis IO : Jasmien Decancq, Maarten Van Overbeke ERGO : Kylie Biesbrouck PROCESS http://boekenhouder2012.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 5. 5. STIJGZIT 1.5 Cornelis is 26 en heeft een erfelijke spierziekte waardoor hij in een elek- trische rolstoel zit. Omdat hij zeer actief en creatief is, knutselt hij vaak func- tionele producten die zijn dagelijkse problemen op- lossen. Eén daarvan is de stijgzit die hij zelf heeft gebouwd. Omdat hij niet voldoend kracht meer heeft, diende zijn stijg- zit hem te helpen om zelf terug recht te staan na- dat hij gevallen was.Het idee hierbij was om via heen en weer te wiege- len te stijgen tot stoel- hoogte, zo eenvoudiger te kunnen recht staan en dit zonder extra hulp van an- dere mensen te vragen. Zijn eerste stijgzit functio- neerde niet zoals voorzien en dus was het aan ons om er een verbeterde ver- sie van te maken. Na een exploratie en brainstorm zijn we al snel overgestapt naar een elektrische oplossing voor de stijgzit. Cornelis vond dit idee goed omdat hij- zelf op deze manier wei- nig inspanningen moest leveren terwijl er toch een grote opwaartse kracht wordt ontwikkeld. Deze motor werd gemonteerd op een rollator. Hierdoor is de stijgzit ook eenvou- dig transporteerbaar en bied het veel steun tijdens het stijgen, door de sta- biele structuur van de rol- lator. De bediening van de motor zit in de handvaten omdat Cornelis zich daar vasthoudt om zijn even- wicht te bewaren. Wan- neer Cornelis op de knop duwt, zal de motor begin- nen draaien. Een stevig touw, bevestigd aan een as (gemonteerd op de motor), haalt het zitplank- je omhoog. Voor het stijgen komt het plankje helemaal tot aan de grond zodat Cor- nelis er telkens vlot kan opschuiven. Het zitje is vrij stabiel door de be- vestiging van de touwen , maar er is toch wat spe- ling waardoor Cornelis gemakkelijk kan door- schuiven van de stijgzit tot in zijn rolstoel als hij dat wenst. Het zitje kan een- voudig weggehangen wor- den waardoor de rollator nog kan gebruikt worden om mee te stappen. TEAM CLIENT : Cornelis IO : Engels Pieter, Lefebvre Mathieu ERGO : Stacey Zeebroek, Saubain Thoma PROCESS http://stijgzit2012.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 6. 6. FOTOTOESTELHULP 1.3 Tegenwoordig is bijna ie- dereen wel in het bezit van een fototoestel. Toch heeft merendeel van deze mensen er waarschijnlijk nog nooit bij stilgestaan dat deze volledig rechts- handig ontworpen zijn. Het handvat, de meeste functieknoppen en de be- langrijkste knop; de slui- terknop, bevinden zich namelijk aan de rechter- zijde. En hier ligt nu juist het probleem voor Bart. Doordat enkel zijn lin- kerarm functioneel in- geschakeld kan worden, is het voor hem een hele opgave om zijn Sony foto- camera te bedienen. Aan- vankelijk hield hij deze vast met een eigen, niet ergonomische houding, waardoor dit belastend en uitputtend is voor de pols, hand- en vingerspie- ren. Door een nieuw handvat aan de linkerkant van de camera te voorzien, kan dit probleem grotendeels worden opgelost. Voor de bevestiging van dit hand- vat wordt enerzijds ge- bruikt gemaakt van de statiefopening onderaan, en anderzijds van het be- vestigingselement voor het draaglint van de ca- mera. In het handvat werd ook een nieuwe sluiterknop voorzien, die eenvoudig aangesloten kan worden via de aanwezige aan- sluitpinnen van de af- standsbediening. Doordat er bij de sluiterknop twee knoppen boven elkaar ge- plaatst worden, kan de FOCUS en TRIGGER func- tie geëvenaard worden. TEAM CLIENT : Bart IO : Cezar Vandeveld, Annelies Rollez ERGO : Justin Couturon PROCESS http://fototoestel2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 7. 7. BRIEFPLOOIER 1.4 Ann is een jonge vrouw die ontzettend graag en veel wenskaarten maakt. Door haar slechte hand- motoriek kan ze deze wenskaarten niet zelf plooien of snijden. Voor haar zijn de wenskaarten een manier om te com- municeren met vrienden en familie omdat ver- bale communicatie voor haar vaak te vermoei- end is. Voordien liet ze de wenskaarten plooien en snijden door haar be- geleidster, waarna ze de kaarten zelf in een enve- loppe stak. Ze had de hulp voornamelijk nodig omdat ze de hoekjes niet perfect gelijk kan leggen voor het plooien en omdat ze een schaar niet functioneel kan gebruiken. De twee problemen wer- den opgelost aan de hand van twee verschillende hulpmiddelen omdat één allesomvattend hulpmid- del te groot en te com- plex zou worden. Voor de hulpmiddelen werd gewerkt met een stan- daard A4-papier dat ge- plooid moet worden in de lengte en gesneden in de breedte. Bij de plooihulp moet het blad onder de antislip gelegd worden, in de hoek van het hulpmid- del. Met één hand kun- nen daarna de hoekjes op elkaar gelegd worden en kan een plooi gemaakt worden. Bij de snijhulp moet het geplooide blad in de uitgesneden U-vorm gelegd worden, waarna de schaar moet worden dicht gedaan om het blad in twee te knippen. De achterkant van de snij- hulp werd voorzien van een spreuk die gekozen werd door Ann, waardoor ze deze op haar bureau kan zetten. Door de hulp- middelen die we ontwor- pen hebben kan Ann zelf- standig haar wenskaarten plooien en snijden, waar- door ze het proces van idee tot bestemmeling volledig zelf kan afwer- ken. TEAM CLIENT : Ann IO : Ivo Six, Lenn Tilley ERGO : Bossuyt Tine ORTHO: Cellini De Langhe PROCESS http://briefplooier2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 8. 8. FLESSENHOUDER 2.11 Onze opdracht bestond erin een nieuwe flessen- houder te ontwerpen. Onze cliënte, Nicole, is dol op spuitwater. He- laas heeft ze last van reu- matoïde artritis. Daar- om gebruikt Nicole een hulpmiddel om een fles spuitwater vlot te kun- nen bedienen. Deze vol- deed echter niet aan haar eisen. Nicole merkte op dat de hals van elke fles telkens lichtjes verschilt, waardoor de aanslui- ting met het hulpmiddel niet altijd te vertrouwen is. Ook op vlak van ge- bruiksgemak liet het oude product wat steken val- len. Ondanks haar be- lemmeringen is Nicole een enthousiaste vrouw die geëngageerd mee op zoek ging naar mogelijke oplossingen. Tijdens ie- dere bijeenkomst wist ze ons goed te ontvangen en uitte ze haar mening over de voorgestelde prototy- pes. Dit alles resulteerde in een nieuwe flessen- houder die op alle 1.5L- flessen spuitwater past. Eerst moet het over de fles geschoven worden. Daarna komt er een lus rondom de hals van de fles. Door middel van een verend element komt de lus strak te staan en is het geheel klaar voor ge- bruik. Het product wordt bediend door de muis van de hand en vermijdt het gebruik van de duim of andere vingertoppen. Ons product is voorzien van een groter handvat, waardoor Nicole nu de mogelijkheid heeft om het hulpmiddel op verschil- lende plaatsen vast te houden. Hierdoor verloopt het gieten van een volle of bijna lege fles spuit- water een stuk vlotter. Het hulpmiddel is licht in gewicht, biedt voldoende stevigheid en kantelt niet om bij een lege fles. Het product is opgebouwd uit een frame van roestvrij staal, een op maat ge- maakt handvat uit silicone en een lus uit PVC. Alle materialen zijn trouwens vaatwasbestendig. TEAM CLIENT : Nicole IO : Yorick Stuyts, Wouter Robeyns ERGO : De Ruyck Stephanie PROCESS http://flessenhouder2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 9. 9. JASHULP 1.5 Via het project VLETER- wonen van Dominiek Sa- vio (Gits) kan David, onze cliënt, ondanks zijn fy- sieke beperking toch zelf- standig wonen. David is zeer op zijn zelfstandig- heid gesteld en daarom is dit woonproject voor hem ideaal opdat hij op deze manier autonoom kan functioneren en tegelijk de aangepast zorg krijgt. Eén van de dagdagelijkse elementen die David frus- treerde was het feit dat hij zijn jas niet zonder hulp kon aan- en uittrekken. Dit komt vanwege de fy- sieke beperkingen die Da- vid ondervindt in de bo- venste ledematen. Voor hem is het onmogelijk om de schouderbewegingen te maken welke essenti- eel zijn om een jas op de conventionele manier aan te trekken. Om David de kans te ge- ven om zijn jas toch zelf- standig aan te trekken, werd de jashulp ontwik- keld. We vertrokken bij de ontwikkeling van de jas- hulp vanuit een ergono- mische positie voor David. Voor David was de mak- kelijkste houding de ar- men zijdelings langs het lichaam te houden. Op die manier werd een motor- gestuurd katrolmecha- nisme ontwikkeld waarbij de jas opgetrokken wordt van beneden naar boven, langs de armen en rug van David heen. Eens de jas zich op de juiste hoog- te bevindt, zorgt een soort trechtersysteem ervoor dat de klemmen die de jas vasthouden automatisch openen. De jas valt ver- volgens op de schouders van David, wat hem toe- laat deze verder te slui- ten. Voor het uittrekken van de jas maken we gebruik van het feit dat David zich in zijn woning verplaatst op een verrolbare stoel. Via koorden die aan zijn jas bevestigd zijn, kan hij zijn jas aan het toestel koppelen. Dit laat hem toe om zijn jas uit te trek- ken wanneer hij zich ver- wijderd (i.e. rollen van de stoel) van het toestel. Door deze beweging valt de jas van zijn schouders. TEAM CLIENT : David IO : Niels Lehouck, Birger Stilten ERGO : Suzan Ghillemyn PROCESS http://jashulp2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 10. 10. COMMUNICATIE BOEK 1.6 Sofie is een 20 jarige stu- dente. Ze zit in een rol- stoel en communiceert via ja/nee-knikken, haar spraakcomputer met hoofdbediening of haar communicatieboek. Dit boek bevat allerlei woor- den of kleine zinnen. Via enkele vragen van de mantelzorgers geeft Sofie met haar kijkrichting aan welk woord of welke zin ze wil communiceren. Het communicatieboek is een directe en veel gebruikte manier van communica- tie. Sofie heeft het boek dan ook altijd bij haar. Het huidige communica- tieboek bestaat uit ge- plastificeerde papieren pagina’s. Het is complex om te maken en het staat weinig veranderingen toe. Het boek is ook ver van weersbestendig en niet compact om mee te ne- men. Bovendien snijdt Sofie zich aan de scherpe randen. Al deze problemen zijn verholpen met het nieu- we communicatieboek. Dit boek bestaat uit stof waarop prints gestreken zijn. Het kan gewassen en gestreken worden. De mobiliteit is super, oprol- len en opvouwen zijn bei- de mogelijk. Sofie zal zich zeker niet snijden aan de zachte stof. Pagina’s ver- anderen kan door één draad te verwijderen. Op- strijken van nieuwe prints is mogelijk bovenop be- staande. Ook werd een strijk- en kniphulp ge- maakt. Dit is een hulpstuk dat als matrijs gebruikt kan worden bij het knip- pen en het opstrijken van de prints. Dit project biedt een to- taaloplossing, vanaf het softwarepakket , via hulp- stukken en stappenplan- nen, tot het uiteindelijke boek. TEAM CLIENT : Sofie IO : Vanhoucke Maarten, Simon Dessauvage ERGO : Annelies Catteeuw ORTHO: Cellini De Langhe PROCESS http://communicatieboek2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 11. 11. TRANSPORTROLLATOR 1.6 Voor personen met een verminderde mobiliteit zijn sommige handelingen van het dagelijkse leven een hele uitdaging. Net als bij onze cliënt Peter vragen enkele activitei- ten meer aandacht dan andere. Peter heeft de diagnose multiple scle- rose gekregen en ervaart hierdoor enkele neurolo- gische stoornissen. Peter wil zoveel mogelijk zelf- standig handelen en loopt momenteel met krukken. Om voorwerpen te ver- plaatsen, thuis of op zijn werk, is lopen met kruk- ken niet echt de ideale en veiligste manier. Daarom is de hulpvraag van onze cliënt op dit probleem ge- baseerd. Peter zou graag voor zijn gezin koken en zonder probleem of hulp van derden het eten op tafel serveren. Ook op het werk zou het handig zijn om een hulpmiddel te hebben die het verplaat- sen van laptops en dos- siers vereenvoudigt en veilig laat verlopen. Peter hielp ons bij het ontwer- pen van dit hulpmiddel door middel van feedback op prototypes. Het hulpmiddel kan zelf- standig door de gebruiker op de rollator worden ge- bouwd en indien gewenst worden afgebroken. De afmetingen van het keu- kenmeubilair werd ge- bruikt om de rollator ide- aal af te stemmen op de werkomgeving. Alle onderdelen zijn uit afwasbaar materiaal ver- vaardigd en het platform is warmtebestendig ge- maakt. De handelingen die vroe- ger voor peter een uitda- ging waren kunnen nu op een aangepaste, vereen- voudigde en veilige ma- nier gebeuren. TEAM CLIENT : Peter IO : Thijs Platteau, Bram De Craecker ERGO : Lisa Surmont, Stephanie Vervaecke PROCESS http://transportrollator2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 12. 12. GRONDTILLER 1.7 Henk is een 40 jarige sportieve man. Ten ge- volge van een auto onge- val heeft hij een dwars- laesie. Dit betekent dat de zenuwen in het ruggen- merg onderbroken zijn. Daardoor is er een ver- lamming opgetreden in de onderste ledematen, vanaf Th 8. Ook de spie- ren van de romp werken niet meer optimaal. Door deze gevolgen is Henk rolstoelgebonden. Zowel thuis als op het werk wordt Henk vaak geconfronteerd met het heffen van dozen en grote voorwerpen. Om een doos op te tillen moet Henk helemaal voorover leu- nen, de doos vastnemen en zich met 1 hand op- trekken aan de rolstoel om terug recht te komen. Doordat Henk steeds een hand nodig heeft om zich- zelf recht te trekken kan hij geen doos met beide handen opheffen. We hebben een hulpmid- del gemaakt waarbij Henk zware dozen en dozen zonder handvaten met 1 hand kan tillen. De tool wordt op de grond ge- legd zodat de doos erop geschoven kan worden. Daarna worden de uitein- den over de doos gelegd. Zo kunnen de handvaten met 1 hand vastgenomen worden en kan Henk de doos optillen en op de bo- venbenen plaatsen. Om de doos op de grond te plaatsen wordt de om- gekeerde beweging ge- maakt. De tool is gemaakt uit een sterke zeilstof zodat het zware gewichten kan dra- gen. De stof is duurzaam, en scheurt niet gemakke- lijk. Henk koos voor een zwarte kleur zodat de stof minder snel vuil wordt. De tool is zeer compact. Henk kan de tool oprollen en daarna opbergen in het achterzakje van zijn rol- stoel of in de auto. TEAM CLIENT : Henk IO : Dries Bovijn, Carolina Gamper ERGO : Janne D’Hu, Laure Lisabeth PROCESS http://grondtiller2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 13. 13. KUSSENVULHULP 1.8 De missie van ’t Veer, be- schutte werkplaats te Menen, is sinds 1984 nog niet veranderd. Ze biedt mensen met een arbeids- handicap een volwaardige job, ongeacht de aard van hun handicap. Vandaag zijn hier op de verschil- lende afdelingen meer dan 600 mensen tewerk- gesteld. Maude (38) werkt al een dik halfjaar op de textiel- afdeling. Haar job bestaat erin kussens op te vullen met miniscule isomobol- letjes en ervoor zorgen dat het totale gewicht bin- nen de toleranties ligt. De kussens worden hand- matig op de vulmachine aangesloten. Door on- derlinge wrijving wordt er statische elektriciteit opgewekt en blijven heel wat bolletjes in de machi- ne ‘plakken’. Door tem- peratuursschommelin- gen komen er teveel, dan weer te weinig bolletjes uit. Bolletjes worden toege- voegd met een maatbeker en verwijderd door het – tot 6kg zware – kussen op te heffen en om te keren boven een verzameldoos. Uiteraard vliegen de bol- letjes tijdens deze ver- schillende stappen in het vul- en verpakkingspro- ces alle kanten op. Ze to- veren de werkplaats om tot een sneeuwlandschap met sneeuwvrouwtjes. Met de Styrocontrol 1.8 zorgen wij ervoor dat alle acties – van het wegen tot het wegnemen van en bij- vullen met bolletjes – sta- tionair, gecontroleerd en binnen een gesloten cir- cuit plaatsvinden. Het vol- ledige circuit wordt aan- gestuurd op perslucht die reeds in ’t Veer beschik- baar is. Bovendien kan de Styrocontrol 1.8 bediend worden met pedalen zo- dat Maude haar handen vrij heeft om het kussen mooi open te houden. Kortom, de Styrocontrol 1.8 zorgt voor een effi- ciënte productie en houdt de isomobolletjes waar ze horen, in het circuit en in de kussens! TEAM CLIENT : Maude IO : Judith Lievens, Laurenz Tack ERGO : Saar Gouwy , Yoeri Vermeersch PROCESS http://kussenvul2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012
 14. 14. PASTAHULP 1.2 Bart heeft problemen bij het bereiden van pasta. Hij heeft één goed func- tionerende hand en arm aan linkerzijde. Door deze problematiek heeft Bart moeite met enkele stap- pen van het bereiden van pasta. Hij heeft moeite met het optillen van de kookpot omdat de meeste over 2 handvaten beschik- ken. Hij kan moeilijk het deksel op de pastapot houden bij het afgieten. Zijn pols is tijdens dit ge- hele proces belast door- dat hij de kookpot met 1 hand optilt. Zijn hulpvraag was om een pastahulp te ontwikkelen die makke- lijk te hanteren was met 1 hand waarbij hij de pasta makkelijker kan afgieten. De pastahulp bestaat uit 3 onderdelen. De kook- pot bestaat uit aluminium of inox staal. De hand- greep is neerwaarts op de kookpot bevestigd. Op deze manier kan Bart de kookpot op een ergono- mische manier vasthou- den en wordt de pols min- der belast. Het gewicht van de kookpot rust nu ook op de onderarm. De zeef in de kookpot heeft een ronde vorm en een kleinere diameter dan de kookpot. Het wordt met 2 schroeven bevestigd aan de kookpot zodat de zeef zijn centrale as behoud. De zeef kan niet rond zijn eigen as draaien doordat hij lager in de kookpot be- vestigd is. Bij een hoek van 50 à 60° kan Bart het water uit de kom gieten zonder dat de pasta uit de zeef valt doordat de zeef zijn centrale as behoudt. Op heeft op deze manier geen deksel nodig om de pasta af te gieten en is er een verminderde belas- ting in de pols. TEAM CLIENT : Bart IO : Benjamin Camarillo, Salvador Ortiz ERGO : Inès Merveillie PROCESS http://pastahulp2012.blogspot.be/ http://designforeveryone.howest.be/ 2012

×