Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure 2011

1,669 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure 2011

 1. 1. Dinsdag 14 juni 2011Symposium on inclusive designEen initiatief van Howest | Industrial Design CenterPh: Pieter Michiels Client : Freddy Co-design team : Bart Catoor - Maaike Kock - Jan Seynaeve - Naaike Delcour - Shana Rondelez.
 2. 2. InleidingDesign for [every]one is een multidisciplinair onderzoeksproject rond user innovation tussen deopleidingen Industrieel (product)ontwerpen en Ergotherapie van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Het onderzoek maakt de brug tussen universal design en self-made assistieve tech-nologie. In de maatschappij leeft een grote behoefte aan ergonomisch verantwoorde hulpmiddelenvoor mensen met specifieke beperkingen. Geen twee personen of beperkingen zijn dezelfde entoch kunnen deze unieke gebruikers slechts kiezen uit een klein aanbod van universele hulpmid-delen die geproduceerd worden volgens massaproductiestandaarden. Vandaag creëren nieuwe di-gitale prototyping technologieën en het interactieve internet opportuniteiten voor deze nichemarkt.Ze openen de weg naar nieuwe open-source design scenario’s waarin eindgebruikers in staatzijn om zelf hulpmiddelen op maat te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden... a design for(every)one.Programma13.00u : Introductie LIEVEN DE COUVREUR - Howest, Industrial Design Center Design for [every]ONE als brug tussen universal design en self-made assistieve technologie.13:15u : Lezing JAN WILLEM HOFTIJZER - University of Twente JW Hoftijzer onderzoekt de betekenis van co-creation/ co-design als uiting van Do-It-Yourself. Welke motivatie hebben mensen, en wat zijn andere factoren? Wat zijn implicaties van co-creation/ DIY?14:20u : Case PATRICK ALGOET & KATRIEN DE SCHEPPER - De huifbedfiets Een onderzoek naar het vertalen van de beweging en de beleving van bestaande “huifbed”-therapie (“Tinkerbed”) voor hersenverlamden met het doel de bereikbaar heid van de therapie te verhogen. De ‘Tinkerstep’ is het resultaat van de ontwikkeling.14:40u : Case MANU VOLLENS & FREDERICK DE PAUW - Thea Schommelt. Eindwinnaar van onze beurs vorig jaar. Vandaag brengen ze u hun praktisch relaas over hun afgelegde weg tot produceren van een volwaardig hulpmiddel.15.00u : Opening ontwerpbeurs en beoordeling door de professionele jury Presentatie van de verschillende assistieve producten ontwikkeld door eindgebruikers en de studenten master Industrieel ontwerpen i.s.m. de studenten bachelor Ergotherapie.PraktischLocatie: Industrial Design Center | Howest - Marksesteenweg 58 - 8500 Kortrijk http://www.industrialdesigncenter.be/Inschrijving: deelname is gratis - inschrijving via : lieven.de.couvreur@howest.beRegistratie verplicht wegens beperkt aantal plaatsen!Dit evenement wordt medegefinancierd door het Howest aanmoedigingsfonds.
 3. 3. Het Nieuwe Doe-Het-Zelf JAN WILLEM HOFTIJZERHet onderzoek van JanWillem Hoftijzer (universitair docent industrieel ontwerpen) richt zich op het‘nieuwe Doe-Het-Zelf’ (ook wel Co-creation, Co-design, User Design). Het ‘nieuwe DHZ’ kan alsvolgt worden gedefinieerd: de situatie waarin gebruikers (delen van) het ontwerp- en maakprocesvan een object of product zelf uitvoeren, en dat niet door een professional laten doen. Praktijken alsdie van Ponoko.com, Beick.com (je eigen fiets ontwerp), Shapeways.com en ook de verspreiding vanFablabs en beschikbaarheid van ‘rapid’ fabricagetechnieken zijn enkele voorbeelden van wat het‘nieuwe DHZ’ kan inhouden.Geplaatst in historisch perspectief valt te concluderen dat het ‘nieuwe DHZ’ op vele manieren tegen-gesteld is aan de traditionele praktijk van product design (waarbinnen zogenaamde ‘massificatie’ enverregaande arbeidsdeling sinds de dagen van de Industriële Revolutie vaak nog steeds uitgangs-punt zijn). Aan de Industriële maatschappij ging een samenleving vooraf waarin taken veel meerdoor mensen zelf werden uitgevoerd, waarin consumptie en markteconomie een veel kleinere rolspeelden.Historisch onderzoek heeft bovendien geleid tot inzicht in recentere periodes waarin DHZ een groterol speelde voor mensen en maatschappij: het ‘vroege DHZ’ in de 18e en 19e eeuw, het massale en‘moderne DHZ’ vanaf 1950, en ook waren er oplevingen daartussenin, en later in de tweede helft vande vorige eeuw.Wanneer men de huidige DHZ ontwikkelingen vergelijkt met wat in eerdere periodes plaatsvond, danzijn er twee factoren die steeds een belangrijke rol spelen en hebben gespeeld: 1.technologischeontwikkelingen die mensen in staat stellen (faciliteren) om zelf te ontwerpen of maken: bijvoor-beeld de zogenaamde powertools rond de jaren ’50 van de 20e eeuw, en webapplicaties (toolkits) en3D printers in de afgelopen jaren, en 2. de menselijke behoefte om zijn of haar creativiteit te uiten,om invloed uit te oefenen, om controle te hebben, om uiting te geven aan je identiteit. Kortom: debehoefte aan individuele oplossingen, en de menselijke (innerlijke) drang om zelf te ontwerpen enmaken (ook wel persoonlijke ontwikkeling).Het lijkt (onder anderen) om bovengenoemde redenen heel verdedigbaar om DHZ - als alterna-tief voor de massagerichte en de consumptiegerichte productie - aan te moedigen. De (industrieel)ontwerper kan daarbij van grote betekenis zijn. Hoftijzer heeft daartoe een reeks design dimensiesopgesomd die bij het faciliteren van het DHZ proces een rol spelen.CONTACT: J.W.Hoftijzer@ctw.utwente.nl
 4. 4. De huifbedfiets PATRICK ALGOET & KATRIEN DE SCHEPPERHet huidige concept “huifbedrijden” (“Tinkerbed”) behoort tot de “hippotherapie”, dit is het ge-bruik van paarden voor therapeutisch doeleinden en wordt voornamelijk gebruikt voor diep meer-voudig beperkte personen. De patiënt wordt op een zeil net boven de ruggen van de twee paardengelegd. De stappende paarden veroorzaken een gecoördineerde maar verrassende beweging diede patiënt op een bijzondere manier masseert. Twee belangrijke voordelen van deze therapie zijnverminderde spierspanning en waardevolle beleving. Echter het tot stand brengen en houden vanzo’n therapie vergt enorm veel middelen, tijd en mankracht maar de continuïteit ervan kan nietgegarandeerd worden. Door deze complexiteit blijft een wijde verspreiding uit.Vanuit de nood van de grote doelgroep van hersenverlamden, de meest behoevende, is dit onder-zoek naar een waardig en meer bereikbaar alternatief gestart. Geïnspireerd door de huidige the-rapie, is het een onderzoek naar een vertaling van de beweging en beleving van het “Huifbed”.Er werd een eenvoudig mechanisme ontwikkeld dat een gecoördineerde maar toch verrassendebeweging simuleert en dat door mankracht kan worden aangedreven. Een gelijkaardige bele-ving wordt bekomen door het mechanisme in te bouwen in een fietsconcept. De fietsaandrijvingzorgt niet alleen voor de vooruitgaande beweging van de fiets, maar is ook de aandrijving van hetmechanisme. Eender wie - begeleider, familielid, vrijwilliger - kan met de hersenverlamde gaanfietsen.CONTACT: Katriendeschepper1@hotmail.comDe Thea Schommel MANU VOLLENS & FREDERICK DE PAUWDe Thea schommel is ontstaan uit de vorige design for (every)one in samenwerking met Howest.Dit project gaf ons de kans om samen te werken met een persoon die een bepaalde handicap had.Ons team kreeg als opdrachtstelling een schommel te ontwerpen voor een meisje met het syn-droom van Rett.De Thea schommel is het bewijs dat er op een sportieve en veilig manier kan geschommeld wor-den. Het grote voordeel en de unieke eigenschap is dat het mobiel is en dus overal mee te nemen.Hierdoor creëren we een vrijheid die nog niet gekend was in de schommelwereld for specials. Detrend wordt verder getrokken in het open ontwerp van de schommel waardoor het kind met eenveilig en comfortabel gevoel kan schommelen. Mobiel, Vrij en Uniek zijn de kernwoorden voor deThea schommel!Het afgelopen jaar werd de oefening gemaakt om het specifieke hulpmiddel te verschalen naareen universeel produkt. De “lessons learned” brengen we u graag op dit symposium.CONTACT: http://theaschommelt.be/
 5. 5. Thanks toJan Detand, Rino Versluys, Frederik D’hulster, Magda Van Soom, Jan Seynaeve, Lode De Geyter, WalterDejonghe, Raf Duyvejonck, Richard Goossens, Hilde van Maele, Marc Demuynck, Dirk Devylder, KatrienDemunck, Nicole Luyckx, Ann Dumoulin, Kinds Damien, Sevi Golinvaux, Philip Vanneste, Michèle Nolf,Lynn Matton, Bart Degryse, Jef Biesbrouck, Jan Willem Hoftijzer, Patrick Algoet, Manu Vollens, Frede-rick Depauw, Chris mestdagh, Yannick Spriet, Katrien Deschepper, Leen Thienpondt, Thomas Valcke,Karen Leyman, Robberecht Hilde, Pieter Michiels, Isabel Laperre, Becky Verthé and last but not leastEllen Provost.Alle clienten, mantelverzorgers en betrokken studenten!ContactDESIGN RESEARCHMethodics, Techniques, Papers, Lectures.lieven.de.couvreur@howest.beINDUSTRYProducts, Cases, Prototyping, Events.bart.grimonprez@howest.beHEALTHCAREOccupational Therapy, Physiotherapy, Welness.bart.mistiaen@howest.behttp://www.howest.be/http://www.industrialdesigncenter.be/http://designforeveryone.howest.be/
 6. 6. 2011OPRIJVALIES 2.3 De oprijvalies is uit- product na te bouwen gevonden door Julien door middel van ‘Do It Scheers voor zijn vrouw Yourself’ manufactu- Eveline. Het is een twee- ring. Bovendien moeten delig hulmiddel met als alle materialen voor fa- doel haar zware elek- bricatie voorhanden zijn trische rolstoel over de uit eenzelfde lokale doe- drempels van verschil- het-zelf zaak. Het re- lende handelszaken uit sultaat is de ‘Four Pie- de omgeving heen te ce Bag Ramp(4-PBR)’. helpen. Voor het plaat- Een multifunctionele sen van het hulpmiddel en gebruiksvriendelijke is Eveline echter altijd hulp volledig geënt op aangewezen op hulp van de wensen van Eveline. derden (gezin, familie,… Zo is het oprij-hulpstuk vrienden), die het valies- voorzien van een ideale je dan ook met plezier hoek van 17°, wat zorgt uit de wagen halen. voor het probleemloos op en afrijden van de De focus van dit project helling. Het rubber on- was om het bestaan- deraan de voeten vangt de oprijvaliesje in een oneffenheden in het nieuwe ontwerpiteratie wegdek op en zorgt net te brengen. Volgende zoals het antislip voor eigenschappen werden voldoende weerstand bij tijdens het proces van het op- en afrijden. Door co-creatie als belang- de reductie van volume rijke elementen naar en gewicht en het feit voor geschoven. Name- dat men de Four Piece lijk, het reduceren van Bag Ramp(4-PBR) snel het totale volume en ge- kan omvormen tot een wicht. Het bewaken van handige draagtas, is dit de eenvoud in gebruik hulpmiddel niet alleen zowel tijdens het plaat- gebruiksvriendelijk voor sen als bij het dragen. Eveline maar ook voor De mogelijkheid om het haar omgeving. TEAM CLIENT : Eveline IO : Oliver Dewolf MANTELZORER : Julien scheers PROCESS http://oprijvalies2011.blogspot.com http://designforeveryone.howest.be/
 7. 7. 2011FLESSENHOUDER 1.3 Onze cliente, Nicole Vuyl- ook de controle terug aan steke drinkt graag een de gebruiker, terwijl men glas spuitwater. Ze heeft voorheen volledig afhan- zelfs haar eigen favo- kelijk was van de goede riete merk, namelijk het (of slechte) werking van spuitwater van ‘Cristaline’ het product. Dankzij deze waar ze een trouwe fan stevige grip op de fles die van is. Jammer genoeg je bovendien zelf bepaald, heeft Nicole ook last van voelt de cliënte zich vei- artrose in de handen, en liger en meer zelfzeker voornamelijk in haar dui- tijdens het gebruik. Het men. Dit maakt het haar product is licht en klein moeilijk om een drankfles maar toch heel stevig, van 1,5 l te openen, goed waardoor het gemakkelijk vast te grijpen, op te hef- te hanteren is, gemakke- fen en uit te schenken. lijk op te bergen en ook Er bestaan reeds ver- duurzaam in de tijd. Het schillende hulpstukken is waterbestendig en mag voor dit probleem, maar dus in de vaatwas. geen enkel voldoet aan de Het product heeft een eisen van onze cliënte. heel eenvoudige, doch Ons doel was dus een elegante vorm. flessenhouder maken die Het product is ‘easy to perfect aansluit bij de no- manufacture’. Het bestaat den en wensen van Mvr. volledig uit één stuk ge- Vuylsteke. De grootste laserd polyprop. Door de eis en tegelijk de groot- kunststof te verwarmen ste troef van het nieuwe kan je de gewenste vorm design is het gebruiksge- verkrijgen. De afmetin- mak. Men plaatst de fles gen kunnen aangepast in het hulpstuk en door worden naargelang de het vastgrijpen van het fles waarvoor het wordt handvat wordt de fles au- ontworpen. Aangezien tomatisch vastgeklemd. het stuk uit én materiaal Zo garanderen we niet al- wordt gemaakt, kan men leen dat de fles steeds het eenvoudig recycleren. voldoende wordt inge- klemd, maar we geven TEAM CLIENT : Nicole IO : Callewaert Kjill, Anthony Ballegeer ERGO : Sharon Messiaen, Girzie Fockenoy PROCESS http://flessenhouder2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 8. 8. 2011SCHILDERHULP 1.4 Ludwiene houdt van schil- bevestigd is aan de rol- deren en zou zeer graag stoel met standaard be- de vijver in de tuin, het vestigingssystemen. Ook bos en noem maar op, op is er 1 paneel voorzien dat papier zetten. Helaas is zij dienst doet als mengpa- hiertoe niet in staat aan- neel voor de verf. gezien zij in een rolstoel zit. Zij heeft wel een stan- Dankzij het etui, bevestigd daard schildersezel, maar aan de zijkant van de rol- deze is moeilijk te openen stoel, is dit product een- vanuit een rolstoel en al voudig te verplaatsen. Een helemaal moeilijk mee te ander aspect dat zeer be- nemen wanneer zij elders langrijk is, zijn de hand- een tafereel wil schil- vaten die bevestigd zijn deren. Naast het feit dat op de Quickstep-panelen. Ludwien in een rolstoel Deze maken het name- zit, is zij ook verlamd aan lijk veel eenvoudiger ze te de linkerkant van haar hanteren met 1 hand. lichaam waardoor zij Deze Paint-Aid is speci- slechts 1 hand kan ge- fiek ontwikkeld voor Lud- bruiken en slechts door 1 wiene maar toch kan ie- oog kan zien. Deze beper- dereen die met hetzelfde kingen maakten het een probleem in aanraking extra uitdaging om voor komt, op een vrij een- dit probleem een oplos- voudige manier zelf een sing te vinden. Paint-Aid maken. Hier- voor staat een handlei- Met behulp van Quick- ding en stappenplan on- step-laminaat, werd de line. ‘Paint-Aid’ ontwikkeld. Het idee achter dit pro- duct is dat het een hack is, wat wil zeggen dat een bestaand product omge- vormd wordt in een ander product. Met behulp van 3 panelen wordt een harde ondergrond gecreëerd die TEAM CLIENT : Ludwiene IO : Charlotte De Ruytter, Wouter Velle, Paulina Hernandez Santamaria ERGO : Hilde Ramboer, Heleen Sabbe. PROCESS http://speelmat2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 9. 9. 2011WEEGSCHAAL 1.5 Henk is een jonge en ac- Henk kan gemakkelijk tieve man die op 32-jarige de transfer maken van leeftijd een auto ongeluk de rolstoel naar een ge- heeft gehad. Door dit on- wone stoel. Daarom was geval werd hij een acuut het een logische keuze traumatisch dwarslaesie- om een weegschaal te patiënt. Dwarslaesie duidt maken die Henk onder de op de onderbreking van poten van een stoel kan de zenuwstructuren van plaatsen. De weegschaal het ruggenmerg, waar- moest ook compact zijn door er een verlamming en moest snel op te zet- optreedt. Henk heeft door ten zijn. Verder was het het letsel weinig romp- ook belangrijk dat Henk stabiliteit en er is een ver- een steunvlak had waarop lamming van de onderste hij zijn voeten kon plaat- ledematen. Hierdoor zit sen. Henk sinds het ongeluk in een rolstoel. De uiteindelijke weeg- schaal bestaat uit een Henk is heel actief in het smal oppervlak met twee sportleven. Hij speelt on- uitklapbare aluminium der andere rolstoelbas- poten. In het oppervlak is ket op nationaal niveau een display geïntegreerd. en doet aan handbiken. Het dient ook als vlak om Door dit actieve sportle- de voeten op te plaatsen, ven is het belangrijk voor alsook de voorpoten van Henk dat hij regelmatig de stoel. De hoek waarin zijn gewicht controleert. de aluminium poten ge- Hij maakte hierbij gebruik draaid worden kan ge- van een normale perso- kozen worden zodat de nen weegschaal. Zich we- weegschaal compatibel is gen was geen sinecure. met verschillende stoe- Henk moest de transfer len. Op de bovenzijde zijn maken naar de weeg- rubber strips aangebracht schaal, zijn benen van zodat de stoel niet kan de grond tillen en terwijl wegglijden. proberen het display van de weegschaal te lezen. TEAM CLIENT : Henk IO : Desmet Arne, Seynaeve Bram, Odette Moreno Lopez Pedraza ERGO : Arne Vanneste, Elise Cornelissens PROCESS http://weegschaal2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 10. 10. 2011LAPTOPHULP 1.7 Cathérine is een vrouw hulp zorgt voor een ideale die een hersenverlam- hoek, gericht naar haar ming heeft. Hierdoor kan zicht en haar lichamelijke ze enkel haar armen en beperkingen. Het ontwerp nek relatief goed bewe- is gemaakt uit lichte en gen, alle andere grote be- warme materialen die sa- wegingen zijn te moeilijk. mengaan met haar wen- Naast deze fysieke aspec- sen en interieursmaak. ten is ze mentaal wel zeer Wanneer ze haar laptop begaafd. Ze heeft een di- uitschakelt kan ze via een ploma als advocate en extra steunpunt een boek werkt als juridisch mede- ondersteunen en haar werker in het advocaten- hobby ‘lezen’ comforta- kantoor van haar ouders. bel uitoefenen.Dit pro- Voor deze job moet ze duct is volledig op maat veel tijd aan haar laptop van Cathérine gemaakt, spenderen. maar biedt ook mogelijk- heden voor andere per- Tijdens de dag gebeurt sonen met gelijkaardige dit meestal aan haar bu- wensen.De laptophulp is reau, maar dit kan na zodanig eenvoudig op- verloop van tijd pijnlijk gebouwd zodat iedereen worden aan haar rug, met beperkte gereed- waardoor ze vaak rust- schappen zijn eigen lap- pauzes neemt in haar tophulp kan bouwen.Aan bed. Die tijd wil ze ook de hand van enkele ma- verder werken aan haar terialen, verkrijgbaar in laptop, maar geen enkele elke doe-het-zelfzaak en bedtafel voldoet aan haar het gebruik van een zaag eisen en wensen. Door en boormachine kan men een nauwe samenwer- dit ontwerp bouwen en king tussen Cathérine, aanpassen naar eigen ei- haar ergotherapeute, Ine sen en wensen. Moentjens, en wij, de ont- werpers, Kevin Deprez en Marc Van Strydonck, zijn we tot haar ideale laptop- hulp gekomen.De laptop- TEAM CLIENT : Cathérine IO : Deprez Kevin, Van Strydonck Marc ERGO : Ine Moentjens, Fien Pollie PROCESS http://laptophulp2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 11. 11. 2011SNIJHULP 1.4 Doordat Damien minder het snijden. De bevesti- ging van het mes aan de kracht heeft in zijn rech- terhand dan de meesten arm gebeurt met velcro onder ons, heeft hij hetbanden. Deze bevesti- wat moeilijker met en- gingsmethode staat de kele dagelijkse hande- gebruiker toe om het lingen. Zo is hij momen-zelf aan te binden. Ook is het ontwerp voorzien teel niet in staat om zelf van een beschermende zijn eten te snijden. Dit maakt het voor hem mo- plaat, die de greep ver- menteel onmogelijk om stevigd en de vingers zelfstandig te eten. Er beschermd. Door boven- is dus nood aan een op- vernoemde bevestiging lossing. Niet alleen om gebeurt het uitoefenen het dagelijks leven een van de snijkracht van- stuk gemakkelijker te uit de arm in plaats van maken, maar ook omdat vanuit de pols. Door een Damien graag kookt en alternatieve plaatsing al eens graag een res- van het mes is het mo- taurant bezoekt. gelijk meer drukkracht met de arm uit te oe- Het mes biedt de ste- fenen. Bovendien is de vigheid en houvast die hoek van het mes aan de nodig is om met een mi- persoon aangepast om nimale inspanning toch de nodige snijkracht tot te kunnen snijden. Aan- een minimum te beper- gezien het vastgrijpen ken. van het mes veel moei- lijkheden met zich mee- brengt wordt het mes aan de arm vastgemaak. Dit gebeurt door het op 2 plaatsen aan de on- derarm te fixeren. Zo wordt de pols voldoen- de ondersteund tijdens TEAM CLIENT : Damien IO : Bens Eva, Denolf Olivier ERGO : Deborah Vandemeulebroecke, Lies Geldof PROCESS http://tafelmes2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 12. 12. 2011REISSTOEL 1.5 Emile is een jongen van voor Emile. De steun 2 jaar met een meer- voor Emile wordt gecre- voudige beperking. De eerd door de zijkantjes. linkerhelft van zijn li- Bovendien zijn de rug- chaam was deels ver- leuning, de voetsteun lamd door een operatie en de zijkantjes ver- toen hij 8 maanden was. stelbaar waardoor het In de revalidatie leert stoeltje meegroeibaar hij opnieuw zijn lichaam is en dus langer kan ge- gebruiken. Het moei- bruikt worden. Alle de- lijkste voor Emile is zelf-len zijn overtrokken met standig rechtop zitten. een turkooizen stof die Thuis zit hij in een speci-kan worden afgehaald. aal voor hem ontworpen Het oranje lint moet je zitschaal. De ouders van slechts 1 maal gemon- Emile willen makkelijk teerd worden. Daarna op bezoek kunnen gaan kan het stoeltje snel en naar familie, op restau- eenvoudig worden op- rant kunnen gaan, ... gesteld. De linten wor- den vastgehaakt, rond Dit is met het bestaan- de stoel gebonden en de stoeltje heel moei- opgespannen, daardoor lijk want het is te groot. staan alle onderdelen Bovendien is het stoel- vast. tje redelijke duur. An- dere stoeltjes op de Het stoeltje is compact, markt bieden niet vol- opbergbaar en kan een- doende steun, zijn te voudig worden meege- duur of zijn helemaal nomen naar familie, op niet mooi… Daarom wil- restaurant.. Het kan len de ouders van Emile op (bijna) elke stoel ge- een eenvoudig opberg- monteerd worden en zo baar stoeltje, dat mak- kan Emile samen met kelijk kan meegenomen zijn ouders overal op be- worden. De Reisstoel zoek gaan. 1.7 biedt een oplossing TEAM CLIENT : Emile IO : Bevernage Reinout, Vercaemer Hanne ERGO : Johanna Vandenberghe PROCESS http://reisstoel2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 13. 13. 2011TANDENPOETS HULP 1.6 Tanden poetsen is voor de de knop te positioneren. meeste mensen een al- ledaagse handeling die De lectrische tanden- zo snel voorbijgaat dat je borstel zorgt ervoor dat niet meer beseft dat je ze hij over heel de lengte van gedaan hebt. Voor Fred- deze hefboom kan druk- dy is dit anders. Tanden ken en dus zijn vinger niet poetsen is voor hem een moet mikken op de kleine dagelijks gevecht, vooral knop, hierdoor kan Freddy de handelingen die nodig deze knop sneller grijpen zijn vóór en na dat hij zijn en bedienen. Daarnaast is tanden poetst. er nog de laderhouder die De tandpastatube open het grondoppervlak van krijgen, de tandpasta op de lader groter maakt. Dit de borstel krijgen, de bor- zorgt ervoor dat de lader stel aanzetten, de borstel niet meer omvalt wanneer afspoelen,… Deze han- Freddy de tandenborstel delingen zijn voor Freddy erop wil zetten. Al deze moeilijk. Met een paar tools lijken op het eer- eenvoudige tools wer- ste zicht doodeenvoudig, den deze vereenvoudigd maar voor Freddy zijn ze en sneller uit te voeren. erg nuttig. Zo is er het bakje tand- pasta, waar hij zijn tan- denborstel in kan doppen. Dit zorgt ervoor dat hij de tandpasta sneller op de borstel krijgt en de pasta beter gedoseerd is. Met tafelklemmen wordt het bakje stevig aan het bad- kamerblad bevestigd. Op de tandenborstel zit een hefboom die het aanzet- ten van de tandenborstel gemakkelijker maakt, want het is voor Freddy moeilijk om zijn vinger op TEAM CLIENT : Freddy IO : Catoor Bart, Kock Maaike ERGO : Jan Seynaeve, Shana Rondelez, Naaike Delcour PROCESS http://tandenborstel2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 14. 14. 2011DRINKHULP 1.3 Onze medeontwerper voelig aan infecties in de voor het D4E1 project is mond. Marc. Marc heeft pro- blemen met drinken Ons product moet daar- omdat hij zijn mond niet enboven voedsel vei- meer kan sluiten. Dit lig zijn. Daarom zijn we heeft heel wat gevolgen vertrokken van een be- voor zijn eet- en drink- staande drinkfles die gewoonten. Eten ge- voor Marc goed in de beurt nog altijd via een hand lag. Door met de sonde maar voor drin- laserprinter een patroon ken is dit geen rendabe- op de fles te laseren, le oplossing. Marc heeft hebben we de wanddik- daarom een andere ma- te van de fles verkleint nier van drinken moe- zodat de fles zachter ten aanleren: hij spuit wordt. Hierdoor is het vloeistof rechtstreeks gebruik voor Marc ver- naar de achterzijde van beterd. De kleur en be- zijn mond, daar hoopt hij drukking van de fles zijn achteraan het vocht op in overleg gekozen. en slikt het vervolgens De drinkdop hebben we door. aangepast zodat daar een buisje door kan. Dit We zijn in ons proces zo is voor Marc ideaal om breed mogelijk gaan ex- uit te drinken. ploreren. Al snel zijn we op enkele bijkomende ontwerpeisen gebotst die het project telkens een nieuwe wending ga- ven. Een voorbeeld van dergelijke ontwerp eis is dat ons product mak- kelijk te reinigen en te ontsmetten moet zijn want Marc is heel ge- TEAM CLIENT : Marc IO : Julien De Nys, Thijs Leroy ERGO : Liesbeth Vanwezer PROCESS http://drinkbeker2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 15. 15. 2011TOILETVERHOGER 1.5 Voor mensen die minder aangename situaties goed te been zijn, is een zijn. Een compacte toi- eenvoudige alledaagse letverhoger zou de zelf- handeling als naar het standigheid en mobili- toilet gaan geen sine- teit van Hilda vergroten. cure. Hilda heeft een Het moet een toiletver- knieprothese. Dit en hoger zijn die kan wor- nog enkele ouderdoms- den meegenomen in de kwaaltjes zorgen voor handtas, die stevig aan- een moeilijker toiletbe- voelt en hygiënisch kan zoek. Daarom heeft ze worden gebruikt en ver- thuis een toiletverhoger. handeld. Dit is een verhoogde wc- bril die op de stenen toi- We hebben gekozen letpot wordt bevestigd. voor een honinggraat- Deze verhoging en bre- structuur. Deze struc- dere bril vergemakke- tuur kan uitgetrokken lijken het gaan zitten en worden tot een groot het terug rechtstellen. volume dat een stevige verhoging biedt. Door Het probleem doet zich de grote segmentatie echter opnieuw voor wordt een gelijkmatige buitenshuis, waar geen drukverdeling voorzien van deze hulpmiddelen en voelt het geheel toch aanwezig zijn. In som- zacht aan de billen. De mige openbare toiletten voorziene gleuf wordt worden reeds handvaten over de huidige toiletbril voorzien, deze inspan- geschoven. De onderste ningen ten spijt, voldoet rand van de toiletver- de plaatsing dan weer hoger wordt tussen de niet voor iedereen. In stenen pot en de wc-bril zo’n geval doet Hilda geklemd. Het gekozen beroep op hulp van de materiaal en verbindin- compagnie waarin ze gen zijn waterbestendig, verkeert, het spreekt het geheel kan eenvou- voor zich dat dit geen dig gereinigd worden. TEAM CLIENT : Hilda IO : Joren De Temmerman, Katrien De Schepper ERGO : Sofie Eveveraert PROCESS http://toiletverhoger2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 16. 16. 2011SAUNAROLSTOEL 1.6 Damien is een rolstoel- latjes cederhout, heeft patiënt die graag van heteen natuurlijk isole- leven geniet en hierin zorende en waterwerende zelfstandig mogelijk wil werking waardoor de zijn. Zo gaat hij enorm stoel uitermate geschikt graag naar de sauna wordt voor het gebruik om even de drukte van in zowel sauna als dou- het leven achter zich te che. Ook werd er steeds laten. Desondanks dat gezorgd dat de verbin- de sauna ontworpen is dingen zoveel mogelijk voor rolstoelgebruikers verborgen zitten en het kan Damien niet genie- contact met metalen ten van een heerlijk lan-onderdelen wordt afge- ge sauna ervaring. Die schermd. De stoel heeft moet hij namelijk onder- nog steeds alle functio- gaan in een doucherol- naliteit van een gewone stoel, die door het ge- rolstoel zoals een voe- bruik van synthetische tensteun en remmen. materialen niet het no- Maar enkele onderdelen dige comfort heeft voor zijn aangepast om de een lange periode in een sauna ervaring te opti- warme en vochtige om- maliseren. Zo is de hel- geving te gebruiken. Zo ling van de rugsteun wat glijdt Damien naarmate veranderd en is er een de tijd verstrijkt van zijn lendensteun aanwezig rolstoel en snijdt de rol- voor maximaal comfort. stoel zijn bloedstroom De rugsteun loopt bo- af. venaan door in de hoofd- steun zodat Damien in Dit probleem heeft ge- alle rust kan genieten leid tot de ontwikkeling van de sauna. van de saunarolstoel, Kortom de saunarol- een rolstoel omgebouwd stoel is een functionele en aangepast voor het rolstoel met alle com- gebruik in de sauna. De fort voor in de sauna. stoel, opgebouwd uit Bring on the heat! TEAM CLIENT : Damien IO : Huyghe Xavier, Raeves Bart ERGO : Lore Vanstaen Lisa Houzet PROCESS http://saunarolstoel2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 17. 17. 2011PRISMABRIL 1.7 Op 23 jarige leeftijd voudige manier nodig werd bij Fred de ziekte om het hulpstuk te be- van Bechterew vastge- vestigen. Hiervoor wordt steld in zijn rug. Hier- gebruik gemaakt van door is zijn wervelkolom lederen beentjes met beginnen verstenen in ingewerkte magneten. een houding staat die Deze zorgen in com- hem beperkt in zicht- binatie met compacte hoogte. Door deze be- magneten, die op de bril perking is hij zelfs niet bevestigd worden, voor in staat om de boven- een goede positionering. kant van een deur te Het hulpstuk kan in een zien. brillendoos meegeno- men worden om op een- Fred kwam zelf met de der welk moment te ge- vraag om een oplos- bruiken. sing te bedenken die zijn gezichtsveld zou ver- ruimen. Hierdoor zou hij tijdens het uitvoeren van klusjes en het beoe- fenen van hobby’s, oa. fotografie en bezoeken van musea meer kunnen zien. Een van de zaken waaraan het ontwerp zeker moest voldoen is dat het hulpstuk compa- tibel is met zijn collectie brillen. Het hulpstuk bestaat uit een 3D-geprint mon- tuur met prismalenzen. Om de compatibiliteit te verzekeren is een een- TEAM CLIENT : Clement IO : Jeff Stubbe, Joris Bellens ERGO : Moerman Flore, Beddeleem Céline) PROCESS http://prismabril2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 18. 18. 2011LOOPSCHIP 1.3 Lukas, nu 10 jaar, is ge- len te vinden zijn, heb- boren met een meer- ben zijn ouders enkele voudige beperking. Door jaren geleden zelf een zijn ernstige scoliose ‘loopschip’ gemaakt van and kyfose ontvangt hij een oud babyspeelstati- al z’n hele leven medi- on. Hierin speelt hij elke sche hulp. Vooral om dag een aantal uurtjes zijn houding te corri- zeer graag . geren bestaan er een heleboel loophulpen, De nieuwe versie is in stoelen, enz. Deze ge- samenwerking met het bruikt hij vooral tijdens centrum ‘De Zonne- de uren die hij in cen- bloem’ in Heule ontwik- trum ‘de zonnebloem’ kelt, precies op de maat doorbrengt. Thuis moet van Lukas. Het brengt hij echter niet de hele de wereld van ergothe- tijd in zo’n therapeutisch rapie en speelgoed sa- hulpmiddel doorbren- men in één mooie op- gen. Daarom zijn Lukas lossing. Lukas kan nu in en zijn ouders al lang op zijn ‘Loopschip’ zitten zoek naar een hulpmid- en plezier beleven van- del voor thuis, dat the- uit een ander standpunt rapeutisch geschikt is, dan vanuit zijn rolstoel. maar ook verschillende Het houten ontwerp spelelementen omvat. voorziet wel nog steeds Geen enkele van de be- de nodige steun om toch staande toestellen is ergotherapeutisch ver- daarvoor echt geschikt antwoord te zijn, in een De bestaande medische vorm die voor de ouders toestellen zien er niet leuker en aangenamer aantrekkelijk uit en hun aanvoelt. Er is specifiek focus ligt vooral op het gekozen voor een hou- verbeteren van zijn hou- ten structuur die meer ding . Omdat er voor de lijkt op een mooi interi- vraag van Lukas geen eurelement dan op een gepasten hulpmidde- stahulp. TEAM CLIENT : Lucas IO : Verbrugge Steven, Elena Martinez, Filip Gerits ERGO : Hilde Ramboer PROCESS http://loopschip2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/
 19. 19. 2011INTELLIKEYS 1.3 Karel, 14 jaar, heeft testjes bleek dat het be- sinds de geboorte een ter was om alles zoveel dyskinetische cere- mogelijk centraal op brale parese waardoor te stellen om de bewe- hij zijn spieren niet al- ging te controleren, met tijd goed en fijn kan het toetsenbord onder controleren,daarom zit een kleine hoek. Uit nog Karel in een rolstoel. meer testjes stelden we voor Karel enkele ty- Karel volgt handel op pregels op: 1. Enkel je een normale school en typvinger gebruiken, 2. wordt daarbij geholpen Schuiven over het toes- door 2 assistenten, een tenbord, 3. 1 hand fixe- laptop met de nodige ren op een vast punt. aangepaste software, Een maal de configura- een speciaal toetsen- tie bepaald was, zochten bord (intellikeys) en een we naar een oplossing joystick (om te navige- om het geheel compact ren). maar toch stevig aan de Onze opdracht was dus rolstoel te bevestigen. om het schoolleven van We kozen voor een ge- Karel een stuk gemak- laste constructie, die kelijker te maken door gemakkelijk op en af de zijn hardware op een rolstoel kan worden ge- stevige, ergonomische monteerd, met een glij- maar compacte manier vlak over de intellikeys te bevestigen aan zijn en joystick uit plexiglas, rolstoel. waardoor Karel gemak- In eerste instantie gin- kelijk van het ene naar gen we ervan uit dat de het andere kan glijden. oplossing vooral heel Tevens kan de laptop bruikbaar moest zijn en gemakkelijk in en uit ge- daarom zochten we naar klapt worden omdat we een goeie configuratie handig gebruik maakten van de verschillende on- van een uitschuifbaar derdelen. Uit de eerste trolleyhandvat. TEAM CLIENT : Karel IO : Maerschalck Lennert, Desmadryl Célestin ERGO : Stevens Jasmien, Dhuyvettere Nathalie PROCESS http://intellikeys2011.blogspot.com/ http://designforeveryone.howest.be/

×