Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chứng Chỉ An toàn lao động 0978868657

Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ An toàn lao động

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Chứng Chỉ An toàn lao động 0978868657

  1. 1. CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM ----------------------------- Số: /GDVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày tháng năm 2014 THƯ MỜI LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG Kính gửi: Quý Cơ quan! Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Căn cứ theo năng lực Công ty và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc. Công ty CP Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh trong Lao động theo thong tư 27/2013TT-BLĐTBXH. I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - Nhóm 1: Người làm công tác quản lý - Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. - Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định. - Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động). II. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN - Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện. - Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện - Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM Thời gian: Khi nào có sẽ thông báo. Địa điểm học: - Tại Hà Nội: Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội - Tại Đà Nẵng: Số 4 Tiểu La- P.Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu- Tp Đà Nẵng - Tại HCM: Số 195 đường D2 – P. 25 – Q. Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh - Tại các tỉnh khác: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định…………. IV. HỌC PHÍ : - Nhóm 1 và nhóm 4: 800.000 đ/học viên/1khoá học (bao gồm học phí, tài liệu, tea-break) - Nhóm 2 và nhóm 3: 1.000.000đ V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo. Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Công ty CP Giáo Dục Việt Nam Mobile: 0978 86 86 57 (Gặp Ms Liên – Phòng Đào tạo) Email: nguyenlien@giaoducvietnam.edu.vn Yahoo : lienlienmeocon Facebook :LienVictoria Nguyen

×