Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasaules lielākā mācību stundas rezultāti Latvijā

3,348 views

Published on

Pasaules lielākā mācību stundas rezultāti Latvijā 2017. gadā.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasaules lielākā mācību stundas rezultāti Latvijā

 1. 1. Starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” rezultāti
 2. 2. • Starptautiska akcija – gandrīz 100 valstīs. • Notika vienlaicīgi visā pasaulē no 2017. gada 18. septembra • Mērķis - vienot bērnus un jauniešus, lai mācītos par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un līdzdarbotos to sasniegšanā. • 2017. gada vadmotīvs: ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids. • Pasaules lielākā mācību stunda ir daļa no kampaņas Project Everyone, ko atbalsta UNICEF, UNESCO u.c. ANO aģentūras. • Latvijā to koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un dažādas NVO.
 3. 3. Starptautiskā izglītības akcija „Pasaules lielākā mācību stunda” LATVIJĀ 2017. gadā
 4. 4. PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA LATVIJĀ 2925 51 111
 5. 5. Lielā stunda Latvijā un ANO Mērķi 13 42 46 10 2 4 2 7 3 7 5 43 17 6 7 2 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 6. 6. Lielā stunda dažādos mācību priekšmetos klases stunda 10% citi 15% dabaszinības 8% sociālās zinības 20% matemātika 6% ģeogrāfija 5% angļu valoda 8% mājturība un tehnoloģijas 14% bioloģija 4% latviešu valoda 10% vizuālā māksla 5 literatūra 3 projekti 3 veselības mācība 2 vēsture 2 vācu valoda 1 kulturoloģija 1 informātika 1 tūrisma menedžments 1 fizika 1 mūzika 1 ķīmija 1 krievu valoda 1
 7. 7. Veiksmīgāko plānu kritēriji 1. Plānā iepazīti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi un/vai izvēlēts viens mērķis, kas pētīts padziļināti. 2. Plānā akcents uz ilgtspējīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu, veicinot starpkultūru un starp-paaudžu dialogu. 3. Plānā meklētas kopsakarības globālu un vietēju problēmjautājumu risināšanā. 4. Plānā iesaistītas dažādas ieinteresētās puses, piemēram, uzrunātas nevalstiskās organizācijas, uzaicināti vietējās kopienas pārstāvji, viedokļu līderi, vecāki, intervēti vietējie uzņēmēji u.c. aktīvisti, kuru pieredze var kalpot par paraugu ilgtspējīgai un atbildīgai uzņēmējdarbībai. 5. Plāna tēma, rezultāts, forma ir saistīta ar vietējās kopienas vajadzībām un sniedz ieguldījumu tās attīstībā.
 8. 8. Starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” laureātu apbalvošana 2017
 9. 9. «Mans šķīvis – mana atbildība” Brocēnu vidusskola Daiga Barančane • Starpdisciplināras nodarbība ar mērķi ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi. • Tēma tika sasaistīta ar Eirāzijas ģeogrāfiju, skolēni iepazinās ar Malalas Jusafzai stāstu, kas ir pakistāniešu jauniete, kura cīnās par meiteņu tiesībām uz izglītību. • Lai aizpildītu anketas, bērni sagatavo jautājumus skolas ēdinātājiem, fotografē savas izvēles, veic novērojumus par izniekoto ēdienu. • Tiekas ar novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Brocēnu Ceļš” ēdināšanas nodaļas vadītāju Zigmundu Isadu. Uzdod jautājumus par pārtikas produktu iegādi, produktu izcelsmes vietām, piegādi, iepakojumu, PVD prasībām, derīguma termiņiem, veselīgu uzturu, konkrētiem pārtikas produktiem, pagatavošanu, tradicionālām receptēm, biznesa izdevīgumu, ienākumiem un zaudējumiem, pārtikas atlikumiem un tml. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y5elauOW2l0
 10. 10. «Ēd veselīgi – godīga tirdzniecība» Daugavpils Vienības pamatskola Oksana Ostrovska • Skolotāja iepazīstina bērnus ar Fairtrade zīmolu. • Skolēni sagatavo prezentāciju par šī zīmola principiem un dodas uz veikalu to meklēt, kā arī sagatavo izglītojošu video. • Iesaistīti arī vecāki, aizpildot anketu “Videi draudzīgi mani rīcības ceļi” • Beidzot darbu, skolēniem jāpabeidz teikums: „ Godīga tirdzniecība ir svarīga, jo …” Video: https://youtu.be/fuHbVIjH1Ek (no 5:38 MIN)
 11. 11. Vecāku aptaujas rezultāti “Videi draudzīgi mani rīcības ceļi” N.p.k. Mani rīcības ceļi Jā Nē 1. Izmantoju auduma iepirkuma maisiņus. 64% 36% 2. Lietoju videi draudzīgus sadzīves tīrīšanas līdzekļus. 54% 46% 3. Remontēju un lietoju lietas atkārtoti. 78% 22% 4. Šķiroju atkritumus un izmetu tos šķirošanas konteineros. 33% 67% 5. Ir savs mazdārziņš. 78% 22% 6. Dodu priekšroku sezonālai un svaigai vietējai pārtikai. 100% 0% 7. Iegādājos tikai tik daudz pārtikas, cik varu apēst. 83% 17% 8. Samazināju gaļas patēriņu un iemācījos gatavot gardas veģetārās maltītes. 21% 79% 9. Gatavoju ēdienu pats, neizmantojot pārstrādātus produktus. 88% 12% 10. Izvēlos produktus ar bioloģiskās lauksaimniecības logo . 51% 49% 11. Izvēlos produktus ar godīgas tirdzniecības zīmi. 56% 46%
 12. 12. «Katram šķīvim savs stāsts» Daugmales pamatskola Anita Muižniece • Mērķis: izvērtēt savus ēšanas paradumus, visai klasei vienoties par 1 apņemšanās izpildīšanu. Saprast, kā notiek mērķu izvirzīšanas process, secīgi plānot soļus mērķa sasniegšanai. • Prāta vētras diskusija: Kas ir godīga tirdzniecība? Kāpēc tas ir svarīgi? Kā iespējams atpazīt produktus, kas marķēti ar šo zīmi? • Dodas uz tuvējo pārtikas veikalu, lai izpētītu, vai veikalā atrodami produkti ar godīgās tirdzniecības marķējumu! • Klases šī gada mērķis būs pievērst uzmanību godīgās tirdzniecības marķējumam uz pārtikas produktiem, kas tiek iegādāti veikalā un mudināt vecākus izvēlēties tos, pamatojot, ka šādi pasaulē mazinām nevienlīdzību un nodrošinām samaksātas algas un cilvēcīgus darba apstākļus. • Video: https://www.youtube.com/watch?v=HgdEBFNnnWs
 13. 13. “Veselība un labs uzturs. Ārstniecības augi.” Jaunmārupes pamatskola Solvita Lauzēja, Una Moiseja • Mērķis – izzināt IAM un pilnveidot skolēnu zināšanas par savas veselības uzlabošanas iespējām, izmantojot ārstniecības augus. • Skolēni ir savākuši ārstniecības augus, izveidojuši herbāriju. • Tiekas ar dr. A.Tereško, lai izzinātu vairāk par ārstniecības augu ievākšanu, uzglabāšanu un to ārstnieciskajām īpašībām. • Mācās par piesārņojuma ietekmi un vidi un vides ietekmi uz veselību. • Skolēni par paveikto darbu pastāsta jaunāko klašu skolēniem, kā arī saviem vienaudžiem, tādējādi mācoties prasmi prezentēt, oratormākslu, disciplīnu un prasmi atbildēt uz jautājumiem
 14. 14. “The right use of food can end hunger” (“Pareiza ēdiena izvēle var mazināt badu”) Bernardusscholen (Beļģija) Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija) Agita Ozoliņa • Skolēni, sadarbojoties grupās, ir izveidojuši plakātus, kuros attēloti risinājumi, katra paša personīgā atbildība un iespējas bada mazināšanai savā tuvākajā apkārtnē, Latvijā un pasaulē. • Iepazīties, salīdzināt un izvērtēt izstrādātos risinājumus partnerskolā. • Iepazīstināt ar izveidoto informatīvo materiālu klasesbiedrus, skolasbiedrus, draugus. • Skolēni veido mīmus, kurus izvieto uz sadarbības sienas: padlet.com.
 15. 15. “Cik maksā šķīvis boršča?” Olaines 2. vidusskola Irina Macanova • Skolēni skatās videomateriālus par IAM. Pēc noskatīšanās apspriež redzēto un skolēniem tiek piedāvāts apsvērt ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un veselīgu dzīvesveidu no matemātikas viedokļa. • Pētījumam tiek piedāvāta boršča recepte, izskaitļots boršča daudzumu 7 personām. (Atkārto jēdzienu proporcija un kā proporcijā atrast vienu nezināmo locekli.) • Pētīta arī pārtikas produktu izcelsme, piemēram, cik daudz no borščā izmantotajiem pārtikas produktiem ir ražoti Latvijā? Cik daudz - citās valstīs? Kuri produkti ir mērojuši visgarāko ceļu? • Skolēniem vidējais rezultāts sanāca 0,11 eiro, bet ēdnīcā – 0,55 eiro, taču noskaidrots, ka zupas summā tiek iekļauta maksa par elektroenerģiju, ūdeni un maksa par ēdnīcas darbinieku darbu.
 16. 16. Tūrisma datu korelācija Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums Zane Lase, Gita Arājuma • Pilnveidot izpratni par tūrisma datu korelācijas nozīmi reģionu attīstības politikas pārraudzībai un kultūras mantojuma saglabāšanai un veicināšanai. • Saistība ar UNESCO pasaules mantojumu: pētīta apmeklētāju un tūristu piesaiste, izmantojot UNESCO zīmi (Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā). Tūristu skaitītāja datu analīze un sakarības pa gadiem. • Starppriekšmetu saikne: tūrisma menedžments un matemātika.
 17. 17. “Katram šķīvim savs stāsts”, “Pārtikas izniekošana”, “Veselīga ēdiena gatavošana” Rīgas Hanzas vidusskola Renārs Rapa • Iepazinās ar globālajiem mērķiem, izvērtēja pārtiku, kas tiek lietota ikdienā, un apņēmās mainīt savus ēšanas paradumus. • Diskutēja par pārtikas izniekošanu savās mājās, skolā un visā pasaulē. • Papildināja vārdu krājumu angļu valodā par tēmu „Pārtikas izniekošana”. • Izveidoja stāstu, pasaku, teiku, kurā galvenie varoņi ir mīļākās ēdienreizes sastāvdaļas. • Iepazina ēst gatavošanu no cita skatu punkta, apmeklējot pavāršovu ar Roberto!
 18. 18. Vakariņu kauja. Sera Jogurta vadītie piena, sēklu un rozīņu spēki ir kaujas gatavībā…
 19. 19. «Ēšanas tradīciju ģeogrāfija pasaulē” Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Andris Ģērmanis •Iepazinās ar ēšanas tradīciju daudzveidību pasaulē. •Veidoja ēšanas tradīciju ģeogrāfisko karti. •Izspēlēja dažādas etīdes par ēšanas tradīcijām ASV, Japānā, Indijā, Ķīnā, Francijā, Afganistānā, Krievijā, Etiopijā, Korejā un Itālijā. •Attieksmes veidošana pret ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un toleranci pret daudzveidīgajām ēšanas kultūras izpausmēm pasaulē.
 20. 20. “No atkritumiem līdz gaismai” Zemgales vidusskola Sintija Valucka • Iepazinās ar 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, īpašu uzsvaru liekot uz 7. mērķi. • Pēc diskusijām skolēni cienājas ar āboliem, kā rezultātā palika serdītes. • Uzzina, ka bioloģiski noārdāmos atkritumus var izmantot arī enerģijas ražošanai, kas būtu videi draudzīgs enerģijas iegūšanas veids. • Radīja elektroenerģiju no pārtikas atkritumiem (ābolu serdēm) LED lampiņas spīdēšanas nodrošināšanai. • Noslēgumā izrunāja priekšrocības un trūkumus ilgtspējīgas enerģijas iegūšanai, dalījās ar idejām klasē.
 21. 21. Starptautiskās izglītības akcijas „Pasaules lielākā mācību stunda” ĪPAŠAIS SVEICIENS SKOLĀM
 22. 22. Jūrmalas PII “Zvaniņš”
 23. 23. Daugavpils 11. vidusskolā tēmai tika veltīta vesela konference! Skolēni prezentēja pētījumus par veselīgu uzturu un drošu pārtiku Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī iespējas saglabāt tautas tradīcijas un popularizēt nacionālos ēdienus. Pēc prezentācijām skolēni praktiski pielietoja iegūtās zināšanas, pētot produktu iepakojumus, gatavojot un degustējot Latvijas kulināro mantojumu. Daugavpils 11. pamatskolai
 24. 24. Olaines 2. vidusskolai
 25. 25. Pelču internātpamatskolai- attīstības centram Skolēni apmeklēja zivju audzētavu "Pelči", kur iepazinās ar zivju attīstības ciklu un to palaišanu upē "Venta". Meistarklasēs skolēni apguva un izmēģināja prasmes, gatavojot ēdienus pēc senām un mūsdienu receptēm.
 26. 26. Akcija Latvijā ir norisinājusies jau 3 reizes, katru gadu iesaistot apmēram 50 izglītības iestāžu, vairākus simtus skolotāju un 3000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Kopumā akcijas laikā izstrādāti 343 mācību stundu un nodarbību plāni, kas apkopoti 2 elektroniskās publikācijās: Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā (2015), lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/rceecef4 Solis pasaulē. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā (2016), lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/drh2f7j6

×