Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globālā vārdnīca. Pasaules lielākā mācību stunda Ogres 1. vidusskolas 4.b klasē

653 views

Published on

Vairāk uzziniet šet:http://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/globala-vardnica-pasaules-lielaka-macibu-stunda-ogres-1-vidusskolas-4b-klase/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Globālā vārdnīca. Pasaules lielākā mācību stunda Ogres 1. vidusskolas 4.b klasē

  1. 1. Friendship Draudzība Poverty Nabadzība Good job Labs darbs Gender equality Dzimumu vienlīdzība Hunger izsalkums Economic growth Ekonomiskā augšupeja Justice Taisnīgums Health Veselība Innnovation Inovācijas (izgudrojumi) Education Izglītība Happy child Laimīgs bērns Clean water Tīrs ūdens Inequality Nevienlīdzība Sanitation Sanitrārie apstākļi Community Sabiedrība
  2. 2. Renewable energy Atjaunojamā enerģija City Pilsētas Responsible Atbildīgs Food consumption Ēdiena patēriņš Climate change Klimata izmaiņas Infrastructure Infrastruktūra Life below water Dzīve zem ūdens Global Globāls Production Ražošana Life on land Dzīve uz sauszemes School for everyone Skola visiem Peace Miers Home Mājas Partnership Sadarbība Planet Planēta
  3. 3. Culture Kultūra Safe Drošība Emission Emisija (kaitīgo vielu izplūde) Pollution Piesārņojums Family Ģimene Loneliness Vientulība

×