Advertisement

главни части сказуемо

СОУ "Христо Ботев"
Oct. 23, 2010
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

More from Лидия Ганева(20)

Advertisement

главни части сказуемо

 1. главна Кой? / Кои? /. пълен
 2. сказуемо
 3. Главна част на изречението, която показва какво действие се извършва се нарича сказуемо. Сказуемото се намира с въпросите Какво прави? Какво правят? МарияМария играе.играе. Кой?Кой? Какво прави?Какво прави?
 4. глагол свиреше кацна пееше имаше нямаше глагол свиреше кацна пееше имаше нямаше прил.име звънлива бял свежи кристалния непознат прил.име звънлива бял свежи кристалния непознат
 5. Глаголът в изречението винаги е сказуемо.
 6. в началото в средата в края
 7. Обикновено подлогът е преди сказуемото и те са в близост. Словоредът в българския език е свободен.
 8. Словоред – редът на думите в изречението. Словоред – редът на думите в изречението.
 9. изречение подлог сказуемо Какво прави? Какво правят? глагол
 10. На кого? Кой? Какво прави?
 11. Пеейки славеят летеше из пролетната гора. Рибарят се зарадва и измъкна рибката от водата. Борците за свобода са смели хора.
 12. Момчето взе делвата и я потопи бързо в извора. Внезапно телефонът звънна. Вълшебникът изчезна в мрака.
 13. смаяна и изплака застана и изплака смаяна и прага
 14. заръмя се изля заплющя
Advertisement