Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

звукове и букви

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

More from Лидия Ганева (20)

звукове и букви

 1. 1. Аз, Граматиката, ви предлагам да се сприятелим, трудностите заедно да победим. Вместо да молиш мама: ,, Обясни ми! ” , Аз ще ти обяснявам в истории, в рими... За трудните уроци по роден език все ще намирам някакъв трик. Ако моите задачи изпълняваш, ти в училище по – лесно ще успяваш. Ще станеш по – богат със знания! (Не давам лековати обещания). Каня те: бъди ми партньор в общуването!
 2. 2. В света на граматиката да започнем пътуването! Довери ми се, от граматиката не се бой! Хайде заедно: Аз, Граматиката, и ти, приятелю мой! Аз, Граматиката, ти пожелавам
 3. 3. А, и тайна между нас да си остане. И помощничка си имам аз. Аз отговарям само за думите, а звуковете и буквите са поверени на госпожа Фонетика. Но аз не мога без нея, защото нейните звукове и букви образуват моите думи.
 4. 4. Спомняте ли си, кои са моите повереници?
 5. 5. Димитрия е гръцко име за жена, но само един звук ако променя, по по български то ще зазвучи. Аз зная. А досети ли се ти?
 6. 6. Но преди това нека си припомним какво знаете за звуковете и буквите.
 7. 7. <ul><li>Спор </li></ul><ul><li>Съгласните звукове с малкото глас </li></ul><ul><li>Решиха: - Езикът крепи се на нас! </li></ul><ul><li>Че гласните знаете шест са горките, </li></ul><ul><li>две думички може от тях да стъкмите </li></ul><ul><li>Подскочиха гласните: - Вярно сме шест! </li></ul><ul><li>Езикът без нас ще е просто злочест! </li></ul><ul><li>Какво ще му фъфлите вие самички? </li></ul><ul><li>Без нас невъзможни са думи и срички! </li></ul><ul><li>И точно тогава долитна писмо... </li></ul><ul><li>Отвори се то... Занарежда само: </li></ul><ul><li>Е, хайде, смирете се! Спорът е жалък! </li></ul><ul><li>Значими сте всичките! </li></ul><ul><li>Брат ви - Ер Малък </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Защото е малък и няма да го изслушат. </li></ul><ul><li>Защото е само буква без собствен звук. </li></ul><ul><li>Защото с писмо общуването е </li></ul><ul><li>по-официално. </li></ul>
 9. 9. Букви Съгласни звукове Гласни звукове И Т Ю
 10. 10. яла няма лято юни змия дюля пяла яма ято дюни земя ютия я, ю означават два звука я, ю означават един звук ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ яла яма ято юни змия ютия пяла няма лято дюни земя дюля
 11. 11. пе _ ка ве _ ка кра _ ма _ ка пе _ те г __ л __ д фот __ йл __ вко Сто __ но _ та ло _ тъ _ а _ ило _ урец
 12. 12. огън, слънце, град, тротоар, кълбо, пея, кукувица, пръст слънце – слън-це тротоар – тро-тоар, трото-ар кълбо – къл-бо кукувица – ку-кувица, куку-вица, кукуви-ца
 13. 13. Когато с буквосъчетанието дж е отбелязан един звук в думата, при пренасяне на думата буквите д и ж не се разделят. Пример: чекме- дж е
 14. 14. Трийсет знака ! Който ги изучи , като с ключ веднага ще сполучи приказно сандъче да отключи! Що е то? Лъчезар Станчев веднага, знака, изучи, ключ, отключи, сандъче, сполучи
 15. 15. Димитрия е гръцко име за жена, но само един звук ако променя, по по български то ще зазвучи. Аз зная. А досети ли се ти?
 16. 16. <ul><li>Запиши всички звукове ( а не букви) в името на </li></ul><ul><li>Димитрия. </li></ul>2. Провери еднакъв ли е броят на звуковете и на буквите в думата. 3. Внимавай: кой от звуковете ще замениш, за да получиш българското женско име. Запиши го!
 17. 17. Димитри я Димитри й а Димитри н а

×