Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

прилагателно име

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

прилагателно име

 1. 1. Веднъж царят на една страна се разболял,изоставил царството, в постеля лежал.Много лечители дирели цяр за болния цар.Тогава един чужденец се появил.И ... че знае лекарство обявил:царят да похапне ЛИМОН и на мигаот болестта няма да остане следа!
 2. 2. Чужденецът обявил пред целия народползата от чудодейния плод,но лекарят трябвало и признаците му да изреди,по цвят, вкус, форма, принадлежност да го определи.И се родили прилагателните имена,обогатили те на човека речта. жълт кисел объл
 3. 3. По учебника на издателство ,,Просвета“Р. Танкова, В. Иванова, К. Чернева
 4. 4. цвят – бял, жълт, червен, сини др.
 5. 5. размер – голям, малък, висок,нисък, дебел и др.
 6. 6. качество – бърз, силен, хитъри др.
 7. 7. вкус – кисел, сладък, лют идр.
 8. 8. Какъв?Каква?Какво?Какви?
 9. 9. Открий петте разлики. Запиши ги1 упр. с прилагателни имена.
 10. 10. Изкажи с прилагателни имена изразите.2 упр. Запиши ги. пуловер от вълна рисунка на дете сок от плодове палто от кожа ваза от стъкло небе със звезди
 11. 11. Назови с прилагателни имена качествата3 упр. на героите. Запиши по едно изречение към всяка картинка. Кои са приказките?Помощ:зъл, хитра, глупаво, мила, лукава, кръвожаден, наивно, грижовна.
 12. 12. Открий прилагателните имена и ги4 упр. запиши. 10
 13. 13. 5 упр. Вярно ли е това?
 14. 14. Използвано е част от стихотворението от книгата ,,Аз граматиката“ на М. Георгиева и В. Габровска

×