Advertisement

More Related Content

More from Лидия Ганева(20)

Advertisement

правила при писане

  1. Правила при писане - Диря жива вода! на преразказ Преразказано: Момъкът казал, че дири ( търси) жива вода. 1. Четем внимателно текста и се стремим да запомним най-важното в него. 6. Прави проверка на думите, в чийто правопис се съмняваш. 7. Пиши чисто и красиво!!! 2. Разказвай точно и последователно! Правила при писане на преразказ 1. Четем внимателно текста и се стремим да 3. Използвай плана, той ще ти помогне да се справиш запомним най-важното в него. с отделните моменти. 2. Разказвай точно и последователно! 8. 3. Използвай плана, той ще ти помогне да се 4. Започвай всяка част на нов ред малко по- справиш с отделните моменти. навътре от определеното за поле. Така текстът ще е прегледен. 9. 4. Започвай всяка част на нов ред малко по-навътре от определеното за поле. Така текстът ще е прегледен. 5. Преразказвай пряката реч! На помощ са ти думите: че, за да, който (която, което, които), да, дали и 5. Преразказвай пряката реч! На помощ са ти други. Пред че, за да, който (която, което, които) думите: че, за да, който (която, което, които), се пише запетайка. да, дали и други. Пред че, за да, който (която, което, които) се пише запетайка. Пример: Момъкът и рекъл:
  2. Пример: Момъкът и рекъл: - Диря жива вода! Преразказано: Момъкът казал, че дири ( търси) жива вода. 6. Прави проверка на думите, в чийто правопис се съмняваш. 7. 7. Пиши чисто и красиво!!!
Advertisement