Advertisement

More Related Content

More from Лидия Ганева(20)

Advertisement

десетминутка по литература

  1. Десетминутка по литература – 29.11.2012 г. Десетминутка по литература – 29.11.2012 г. Име............................. Име............................. 1 зад. Кое произведение НЕ е на Ран Босилек? 1 зад. Кое произведение НЕ е на Ран Босилек? А) ,,Готованко“ ; А) ,,Готованко“ ; Б) ,,Добро за добро“ ; Б) ,,Добро за добро“ ; В) ,,Сиромашко лято“; В) ,,Сиромашко лято“; Г) ,,Най-голямото богатство“. Г) ,,Най-голямото богатство“. 2зад. Поговорката ,,Добро с добро се заплаща“ е подходяща за: 2зад. Поговорката ,,Добро с добро се заплаща“ подходяща за: А) ,,Сиромашко лято“ ; А) ,,Сиромашко лято“ ; Б) ,,Готованко“ ; Б) ,,Готованко“ ; В) ,,Добро за добро“ . В) ,,Добро за добро“ . 3 зад. ,,То не било ясно слънце...“ е откъс от: 3 зад. ,,То не било ясно слънце...“ е откъс от: А) народна песен; А) народна песен; Б) народна приказка; Б) народна приказка; В) стихотворение. В) стихотворение. 4 зад. ,,Светят като жълтици...“ е: 4 зад. ,,Светят като жълтици...“ е: А) повторение; А) повторение; Б) сравнение; Б) сравнение; В) епизод от произведение. В) епизод от произведение. 5 зад. ,,А него чистият въздух го пази най-добре.“ се отнася за: 5 зад. ,,А него чистият въздух го пази най-добре.“ се отнася за: А) коса от ,,Готованко“ ; А) коса от ,,Готованко“ ; Б) здравето; Б) здравето; В) момчето от ,,Добро за добро“. В) момчето от ,,Добро за добро“. 6 зад. Братя Грим са: 6 зад. Братя Грим са: А) автори на басни; А) автори на басни; Б) автори на стихотворения; Б) автори на стихотворения; В) автори на приказки. В) автори на приказки. 7 зад. Думата жълтица означава: 7 зад. Думата жълтица означава: А) златна монета; А) златна монета; Б) жълт цвят на дреха; Б) жълт цвят на дреха; В) листа на бреза. В) листа на бреза. Оценка: Проверил: Оценка: Проверил:
Advertisement