Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

гласни звукове. ударение

12,879 views

Published on

гласни звукове. ударение

 1. 1. По учебника на ,,Просвета“ Р. Танкова и колектив
 2. 2. а ъо уе и
 3. 3. 1 упр. Напиши думи, които започват с всеки един от гласните звукове. а – ______ъ – _________ о – ______у – _________ е – ______и - _________
 4. 4. 2 упр. Постави подходящ гласен, за да получиш нови думи. Запиши ги.с о м а 3 думи ъ сам, съм, сом ъл и к у е а 5 думи лак, лък, лук, лек, лик
 5. 5. кни гакнигатоп ка топка
 6. 6. пла ни напланинамо ливмолив
 7. 7. В думите една от сричките се изговаря с по-голямасила. Наричаме я ударенасричка, защото върху нея пада ударението на думата!
 8. 8. `вълна ` вълна
 9. 9. кола ` кола `
 10. 10. пара ` пара `
 11. 11. подарък песенмъгла
 12. 12. телефон точенмалина
 13. 13. рибар рибарникриба
 14. 14. 3 упр. Продължи играта. Свържи ударените срички и открий кои думи се получават от тях. дърво, дама вода мода, торта мотор маса, гара, море магаре
 15. 15. риба, коза риза кофа, лале, легло колело
 16. 16. р о з а роза е л х а елхак ч куче у е г н агнеа е
 17. 17. Мамо ,папагалът ни зърна зърна навън и излетя . Отивам зърна - видя да го търся .

×