Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glavni 4asti podlog

2,641 views

Published on

 • Login to see the comments

Glavni 4asti podlog

 1. 4. Главна част на изречението, която показва кой върши действието се нарича подлог . Подлогът се намира с въроса Кой? ( Кои? )
 2. 8. Кой е подлогът в последното изречение?
 3. 9. Най – често подлогът се изразява със съществително име, по подлози могат да бъдат и други части на речта.
 4. 11. Когато съществителното име от м. р., ед.ч. е подлог, то винаги се членува с пълен член - ът или – ят .
 5. 13. изречение подлог сказуемо Кой?Кои? детето то по-малкото
 6. 14. Какво прави? Кой? Колко?
 7. 15. гнездо щъркелът върбата
 8. 16. Момчетата подгониха момичетата на двора. Момчетата и момичетата тичат на двора. Момчетата тичат по-бързо от момичетата.
 9. 17. Знаменосеца крачеше в първите редици. Изворът с живата вода клокочеше между камъните. Наведе се пчеларя над кошера и се заслуша.
 10. 18. Човекът тръгна по прашния път. На балкона се появи краля. Рибарят погледна учудено рибката.

×