Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

числата до 100. събиране и изваждане. обиколка

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Лидия Ганева (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

числата до 100. събиране и изваждане. обиколка

  1. 1. Средно училище ,,Христо Ботев“ – гр. Разград Числата до 100. Събиране и изваждане.Текстови задачи. Обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат Име:.................................. – I гр. Дата:.................... 1 зад. Запиши числата а) от 48 до 53 ____________________________________________________ 1 т. б) от 76 до 67 __________________________________________________ 1 т. 2 зад. Сравни числата: 57__ 67 99 __ 29 10 __ 100 54 ___ 54 2 т. 3 зад. Пресметни: 12т. 31 71 56 6 54 69 + + + + + + 13 20 3 42 34 20 64 78 69 58 84 98 - - - - - - 24 34 5 28 1 88 4. зад Реши задачите: 4 т. 67- (24+11) = (58-32)+11 = = ______________ =_______________ = ______________ =_______________ 5 зад. От сбора на числата 24 и 33 извади числото 15. 2 т. _________________________ _________________________ _________________________ 6 зад. Сашо събрал 25 жълти и 33 червени есенни листа. От тях използвал 14 за апликация. Колко листа не е използвал? 3 т. _______________________________ _______________________________ _______________________________ 7 зад. Намери обиколката на правоъгълника. 2 т. 5 см Р=____________________________________ 3 см Скала за оценяване: Отличен – 27-24 т., Мн. добър – 23-20 т., Добър – 19-16 т., Среден – 15-12 т. Оценка:...................................... Проверил:..................................... Родител:.................................

×