Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

работен лист 1 бел зип

8,284 views

Published on

работен лист 1 бел зип

  1. 1. Работен лист БЕЛ ЗИП Име .......................... Дата:......................... 1. Прочети приказката. Отговори на въпросите. Неволя Народна приказка Две момчета ходели с баща си за дърва. Веднъж баща им казал: - Деца, хайде идете самички за дърва! Ако ви се строши колата, викайте неволята. Тя ще ви я оправи... На връщане колата се повредила. Започнали да викат неволята. Тя не се появила. Взело да се мръква. По-малкото момче предложило да оправят сами колата. Двамата сина взели брадвата и теслата. Навели се и клъц оттук, клъц оттам, я поправили. Когато си отишли, разказали на баща си какво им се е случило. - Ето, синко, това е неволята! Като е нямало кой да ви стегне колата, поправили сте я самички. Гдето ще рече, неволята ви я поправила. 1.1. Колко са съобщителните изречения в текста? а) 17; б) 14; в) 9. 1.2. Колко са възклицателните изречения в текста? а) 1; б) 3; в) 4. 2. Свържи частите на народните мъдрости. Зпиши тази, която е подходяща за приказката. На лъжата и Господ му помага. Книгата е заключена врата отваря. Който сам си помогне краката са къси. Добрата дума прозорец към света. ___________________________________________________________________ 3. Образувайте думи от дадените части. Запиши ги. мъл-, -дата, -ши, -ния, ослепи-, во-, -телен, заглу- __________________________________________________________________ 3 упр. Допълни изреченията с една от записаните думи. Ярка ______________ освети небето. Шумът на мотора ___________________ звука на клаксона. Блясъкът на скъпоценните камъни беше _____________________ . 4 упр. Запиши отговора на гатанката. Дълъг Димо без кости, на небето ходи на гости. Що е то? ___________________ На зелено дръвце – бяла камбанка. Що е то? ___________________ Дрипава циганка, и при царя ходи на гости. Що е то? ___________________ 5 упр. В кой ред има само думи? а) сам, кран, стол, век; б) ток, х, Слизай от там! в) скреж, вретено, Ела! 6 упр. В кой ред има две изречения? а) скръц, вест, лист; б) Олеле!, Влез, седни и почакай! в) хляб, Гърми!, свети.
  2. 2. 7 упр. В кой ред изреченията могат да се подредят и да образуват текст? Запиши го. а) Тръгнах за училище. Ах, колко е красиво! б) Децата играят.Небето е синьо и ведро. в)Хапнах набързо. Станах рано. Измих се. ________________________________________________

×