Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ШБІЦ 9-2014

2,603 views

Published on

"Шкільний бібліотечно-інформаційний центр", № 9, 2014 р. Це останній випуск видання із створеного колективом редакції під керівництвом Лідії Поперечної. У випуску опубліковано статтю Жанни Вернидуб за результатами Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" у 2013/2014 н. р.,репрезентовано досвід його учасників:Світлани Антонюк, Тетяни Єжової, Лариси Прохорової, Алли Лампіги, Катерини Нарольської, Олега Крутакова

Published in: Education

ШБІЦ 9-2014

 1. 1. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
 2. 2.  ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ М.Ф. — директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка ГРОМОВИЙ В.В. — голова Координаційної ради Асоціації лідерів освіти України, заслужений учитель України, шеф-редактор порталу громадських експертів «Освітня політика» ДАНИЛЕНКО Л.І. — президент ГО «Академія педагогічних наук», д-р пед. наук, професор ДУБОВИК О.А. — начальник відділення на- уково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних тех- нологій і змісту освіти ЄЛЬНИКОВА Г.В. — заступник директора з на- укової роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, д-р пед. наук, професор КИРИЛЕНКО С.В. — начальник відділення ін- новаційних технологій в освіті Інституту ін- новаційних технологій і змісту освіти, канд. пед. наук КЛИМЕНКО А.І. — начальник управління со- ціально-економічного захисту Центрального комітету профспілки працівників освіти і на- уки України РОСКІНА Т.І. — директор науково-педагогіч- ної бібліотеки м. Миколаєва СОКОЛЬСЬКА Я.Б.— директор Львівської об- ласної науково-педагогічної бібліотеки ТЕРЕЩУК Б.М. — заступник директора Інсти- туту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України — -
 3. 3. З М І С Т 9/2014 Слово головного редактора . 3 Привітання до Всеукраїнського дня бібліотек . 4 Наші автори . 5 БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА Нормативно-правове регулювання Лідія ПОПЕРЕЧНА Нові документи . 7 Реформування шкільної бібліотеки Жанна ВЕРНИДУБ Про результати Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році . 11 Тетяна ЄЖОВА Успішна бібліотека успішної школи . 20 Бібліотечні технології Лариса ПРОХОРОВА Інформаційний сервіс шкільної бібліотеки . 28 Інна МИХАЙЛОВА Бібліотека стає ближчою до своїх читачів! . 35 Методичний супровід Алла ЛАМПІГА, Катерина НАРОЛЬСЬКА Упровадження ІКТ: методичний супровід шкільних бібліотекарів . 38 Орієнтація на професію Олена ВИНОГРАДОВА Професія «бібліотекар»: знакові постаті . 46 Інформаційно-комунікаційні технології Світлана АНТОНЮК Веб-ресурс шкільної бібліотеки . 51 Календар знаменних дат Листопад . 55
 4. 4. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Навчальна інформація Англійська мова. 7 клас Валерій ЗАСЛОНКІН. Інформаційний паспорт теми Домашні обов’язки та сімейні традиції . 57 Біологія. 8 клас Людмила БУХНО. Інформаційний паспорт теми Земноводні . 65 Біологія. 9 клас Олена ШАПОВАЛЕНКО. Інформаційний паспорт теми Вступ . 73 Історія України. 9 клас Любов ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми Модернізація українського суспільства в середині та другій половині ХІХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Методична інформація Антоніна КОЖАНОВА Медіаосвітні практики в початковій школі . 89 Олена ІСАЄВА Чи буде особистість майбутнього homo legens? . 95 ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС Методична інформація Андрій ЄЛЬКІН Як ми інтегруємось у всеукраїнську мережу «МАМА-86» . 105 АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ Організаційна інформація Олег КРУТАКОВ Сучасна бібліотека сільської школи: міф чи реальність? . 109 Моніторинг законодавства Лідія ПОПЕРЕЧНА Нові документи . 119 ДОДАТКИ Компакт-диск «ШБІЦ-повне видання» Бібліографічні списки «Нове для навчального процесу» (компакт-диск, розділ «Бібліотечна робота») Бібліографічні картки (компакт-диск, розділ «Бібліотечна робота») Щомісячний інформаційно-методичний та бібліографічний журнал Видається з січня 2011 року Передплатний індекс 49563 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16396-4868-Р від 23.02.2010 р. Засновник і видавець ТОВ «Український інститут нормативної інформації» Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2031 від 15.12.2004 року Керівник проекту Зражевський Ю.М. Головний редактор Поперечна Л.А. Адреса редакції: 03150, м.Київ, вул. Горького 172, кімн. 720 Телефон/факс: (044) 528-28-60 E-mail: bizred@ukr.net, red@libcenter.com Відділ передплати: Телефони/факси (044) 528-28-75; 528-22-16, E-mail: amaslova@ifl.com.ua Відділ реклами: Телефон/факс (044) 528-25-07 E-mail: zvu2_2007@ukr.net Підписано до друку 29.08.2014 Друк – ТОВ «Український інсти- тут нормативної інформації» Формат 60×84 1/8 Папір офсетний № 1 Замовлення № Н2603.10.09.14 © ТОВ «УкрІНІ», 2014 Усі права захищені і належать видавцю. Будь-яке використання структури журналу, назв, складових та матеріалів публікацій, копіювання електронного додатка не дозволяється. Позиція редакції може не збігатися з позицією автора. Редакція не несе відповідальність за зміст рекламних матеріалів
 5. 5. 3 СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА Шановні освітяни! Вітаю вас! Осінь — надзвичайна пора! Скільки чудових фарб і погодних примх використовує вона, щоб допомогти нам відволіктися від думок про літо та відпочинок і налаштуватися на робочий лад. Однак є в осені й мінорні нотки… Хто б міг подумати, що робота, якій судилося бути про‑ дуктивною та успішною, може так миттєво обірватися, що доведеться писати, а вам — читати ці рядки. З невимовним жалем і почуттям невиконаного обов’язку презентую вам ви‑ пуск журналу — останнє творіння тепер уже екс-колективу редакції «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр». І це не жарт і не розіграш. Набувши статусу найвпливовішого та ви‑ сокоякісного професійного видання, редакція журналу вимушено зупиняє свою діяльність. Таке рішення засновника. Чую ваші стурбовані запитання: «А що буде надалі з нашим улюбленим помічником?». Імовірно, журнал житиме. Однак то вже буде не наш із вами ШБІЦ, з його особливою енергетикою, власним стилем, творчим запалом і щирістю. Зміна складу редакції, без сумніву, привнесе суттєві корективи в концепцію журналу та прі‑ оритети його змістового наповнення. Не полишає відчуття несправедливості. Навіть не через власні проблеми з працевла‑ штуванням. Ми чітко усвідомлюємо: так перейматися проблемами шкільних бібліотек та їх працівників, як робили це ми, навряд чи хтось стане. Залишилися нереалізованими купа планів, амбітних ідей і проектів. Як мовиться, не судилося! Втішаємо себе думкою, що навіть за та‑ кий короткий час (лише три роки!) нам вдалося надзвичайно багато. Ми були рупором, що закликав до змін, ішли попереду, ламали стереотипи, вперто сповідуючи ключовий принцип: бібліотека у школі — це важливо! Для нас однаково актуальними були і питання трансфор‑ мації бібліотеки, і ваші особисті негаразди. Для когось із вас часто-густо ми були останньою надією на справедливість. І це не гучні слова. Ми ніколи не боялися гострих проблем, важких тем і некомфортних запитань, допомагали багатьом із вас готуватися до роботи та ефек‑ тивно працювати, вчили ставити перед собою мету й досягати її, знаходити відповіді на проблемні питання, розповідати про досягнення, завойовувати професійний авторитет у шкільному середовищі. Навколо редакції згуртувався незвичайний колектив авторів, партнерів і однодумців, тих, кому близькі модернізаційні проблеми сучасної школи та шкільної бібліотеки. Журнал творив наш із вами, дорогі друзі, колективний розум. Кожен із 36-ти його випусків для нас має свою біографію. Виплеканий і випещений душею, професіоналізмом і високим почуттям відповідальності за кожну тезу, слово, настанову. Особливі слова я хочу адресувати своїм колегам — творчому колективу редакції. Рідко трапляється така гармонія у трудовому колективі: кожен робить свою справу без зайвих слів і вказівок, злагоджено та продуктивно. Очолювати такий колектив — для мене справжній дарунок долі! Прощаючись із вами, хочу сказати спасибі. За вашу віру і відданість! Не втрачайте надії на позитивні зміни, не зупиняйтесь на досягнутому, впевнено йдіть до своєї мети! Нехай успішними будуть усі ваші починання на цьому шляху! Сподіваюсь, що професіонали, які творитимуть журнал надалі, стануть вашими надійними партнерами в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу та професійного розвитку. Творчого горіння, визнання та мирного неба вам, дорогі друзі! Щиро ваша Лідія Поперечна
 6. 6. 4 Привітання Дорогих колег, друзів та однодумців вітаємо із Всеукраїнським днем бібліотек! Вересень сумно співає… Небо не стримує сліз, Рясно воно поливає всюди і скрізь… Листям шурхоче, ступає. В бібліотеку іде Свято. Свою відкриває скриньку корисних ідей. Тут шанувальників сила — бібліотекарів день! Хочемо вам побажати посмішок, щастя, пісень. Хай стануть будні яскраві, а у душі — квіткограй, У нелегкій вашій праці Бог допоможе нехай! Редакція журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
 7. 7. 5 НАШІ АВТОРИ Світлана АНТОНЮК, завідувач бібліотеки Луцького НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради», Волинська обл., учасник заключного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Бібліотечний веб-ресурс» Людмила БУХНО, учитель хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Менської районної гімназії, Чернігівська обл. Жанна ВЕРНИДУБ, науковий співробітник відділу зв’язків з громадськістю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, координатор Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» Олена ВИНОГРАДОВА, заступник директора Державної бібліотеки України для юнацтва, канд. іст. наук, доцент Любов ГАВРИЛЮК, учитель історії, спеціаліст вищої категорії, старший учитель ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 ім. Валі Котика, м. Шепетівка, Хмельницька обл. Тетяна ЄЖОВА, завідувач бібліотеки Херсонського Академічного ліцею імені О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради, переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального закладу» Андрій ЄЛЬКІН, учитель-методист, педагог-організатор Запорізького НВК № 19, засновник дитячо-юнацької екологічної громадської організації «Республіка Мрія» Валерій ЗАСЛОНКІН, учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, старший учитель ЗОШ І–ІІІ ст. № 4 ім. Валі Котика, м. Шепетівка, Хмельницька обл. Наталія ЗВОЛЬСЬКА, бібліотекар відділу науково- методичної та консультативної роботи Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Олена ІСАЄВА, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
 8. 8. 6 Антоніна КОЖАНОВА, учитель початкових класів та медіакультури, учитель-методист Марганецької ЗОШ I–III ст. № 2 з поглибленим вивченням англійської мови з 1-го класу, м. Марганець, Дніпропетровська обл. Олег КРУТАКОВ, директор Шкарівської ЗОШ І–ІІІ ст. Білоцерківського району, Київська обл., переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Сучасній школі — сучасну бібліотеку» Алла ЛАМПІГА, методист з бібліотечних фондів міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради, завідувач бібліотеки Фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці, переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Методист-порадник» Інна МИХАЙЛОВА, завідувач сектора періодичних видань Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки Катерина НАРОЛЬСЬКА, методист з бібліотечних фондів міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради, переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Методист-порадник» Лідія ПОПЕРЕЧНА, головний редактор журналу «Шкільний бібліотечно- інформаційний центр», відмінник освіти України Лариса ПРОХОРОВА, завідувач бібліотеки, провідний бібліотекар ЗОШ I–III ст. № 275, м. Київ, переможець ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального закладу», відмінник освіти України Олена ШАПОВАЛЕНКО, учитель біології, спеціаліст вищої категорії Стольненської ЗОШ І–ІІІ ст., Менський р-н, Чернігівська обл.
 9. 9. БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Нові документи Витяг із наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з між- народними та європейськими стандартами, міждержавних нормативних документів як національних стандартів України, затвердження націо- нальних стандартів України, змін до національних стандартів України та скасування національних стандартів України і нормативних документів в Україні» від 29 листопада 2013 р. № 1423 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 1 Наказом затверджено ДСТУ 7448:2013 «Інформація і документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять», який набув чинності 1 липня 2014 року. Стандарт розроблено в УкрІНТЕІ на за- міну російського ГОСТ 7.26-80 «Библиотечное дело. Основные термины и определения». Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження переліку підручників та навчальних посібників для учнів професійно-технічних навчальних закладів, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2014 році» від 22 липня 2014 р. № 857 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 2 Затверджено перелік підручників для учнів професійно-технічних навчальних закладів, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2014 році. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану за- ходів щодо видання, придбання та доставки за кошти державного бю- джету у 2014 році підручників і навчальних посібників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами» від 04 серпня 2014 р. № 898 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 3 Згідно з планом заходів, забезпечення підручниками та навчальними посібниками спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами заплановано упродовж вересня – грудня 2014 року. ШБІЦ № 9/2014 7
 10. 10. Бібліотечна робота Нормативно-правове регулювання Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення експеримен- ту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» від 05 серпня 2014 р. № 900 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 4 «Шкільна електронна бібліотека ”ШБІЦ-інфо”» — це повнотекстова комп’ютерно-інформаційна система, що містить документи, систематизова- ні за напрямами діяльності навчального закладу: навчальний, розвиваль- ний і виховний процеси, управління школою, бібліотечно-інформаційне забезпечення. Система призначена передусім для використання у загаль- ноосвітніх навчальних закладах, науково-методичних установах і закладах післядипломної педагогічної освіти. Дослідно-експериментальна робота спрямована на ознайомлення користувачів з інноваційною розробкою з метою оцінювання, виявлення недоліків і напрацювання пропозицій щодо удосконалення системи інформаційного забезпечення загальноос- вітньої школи. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» від 12 серпня 2014 р. № 931 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 5 Підтримуючи ініціативу міжнародних бібліотечних інституцій, бібліо­течної громадськості України та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Міністерство освіти і нау- ки України започатковує щорічне проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у рамках Міжнародного місяця шкільних бібліотек. Лист Міністерства освіти і науки України «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» від 25 липня 2014 р. № 1/9-376 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 6 У контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей у навчальному закладі. Педагоги, бібліотекарі, психологи можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій. Постійний контакт із дорослими та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. Варто надавати дітям чіткі пояснення зрозумілою їм мовою, не давати нездійсненних обіцянок, але потрібно розповідати учням, що держава та громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру й порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України. 8 ШБІЦ № 9/2014
 11. 11. Бібліотечна робота Нормативно-правове регулювання Лист Міністерства освіти і науки України «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 29 липня 2014 р. № 1/9-382 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 7 Міністерство наголошує на тому, що навчально-виховний процес у системі освіти України мають забезпечувати особи, що не заплямували себе участю в терористичних організаціях чи пособництвом їм. Недотри- мання або порушення педагогічними та науково-педагогічними працівни- ками законодавства, участь у антидержавній діяльності повинні тягнути за собою правові наслідки, що визначені законодавством України, у т. ч. Кодексом законів про працю України. Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з пи- тань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації» від 30 липня 2014 р. №1/9-385 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 8 Методичні рекомендації містять інформацію для проведення бесід з учнями та іншими учасниками навчального-виховного процесу. Окрім того, зазначено, що 4 квітня офіційно проголошено Міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням. Лист Міністерства освіти і науки України «Інструктивно-методичні реко- мендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах» від 13 серпня 2014 р. №1/9-411 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 9 В інструктивно-методичних рекомендаціях перераховано чинні освітні програми дошкільної освіти, а також зазначено: «… Ефектив- ність освітнього процесу як в дошкільних навчальних закладах, так і при забезпеченні інших форм здобуття дошкільної освіти, в тому числі в групах підготовки до школи на базі загальноосвітніх навчальних закладів, багато в чому залежить від забезпечення якісного навчально-методичного супро- воду програм. Це навчально-методичні, методичні посібники, рекомендації для педагогів та батьків; навчальні посібники, енциклопедії, хрестоматійні збірки, робочі зошити, альбоми для спільної роботи дорослого з дітьми. Зазначені види навчальної літератури, варіативно об’єднані автором або са- мим педагогом у навчально-методичні комплекти, сприяють налагодженню тісної психолого-педагогічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та реалізації інтегрованого підходу до формування різнобічно розвиненої особистості дошкільника. Тому доцільним і правомірним є ви- користання в освітній роботі з дітьми комплектів навчальної літератури (односпрямованих, різноспрямованих, тематичних, комбінованих), які відповідають вимогам освітнього стандарту та орієнтовані на виконання завдань чинних програм …». ШБІЦ № 9/2014 9
 12. 12. Бібліотечна робота Нормативно-правове регулювання Лист Міністерства освіти і науки України «Про проведення Уроків муж- ності» від 13 серпня 2014 р. № 1/9-412 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 10 Міністерство освіти і науки України рекомендує в навчальних закла- дах спланувати цикл уроків мужності, які стануть фундаментом формуван- ня в дітей і молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності та звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави. Лист Міністерства освіти і науки України «Про перелік навчальної літе- ратури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для вико- ристання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозо- логіями) у 2014/2015 навчальному році» від 18 серпня 2014 р. № 416 Див. Ддоидва. ток 2 додаток 11 Інформаційне повідомлення Міністерства освіти і науки України та Міні­стерства оборони України про Всеукраїнську акцію «Лист пораненому» Див. Ддоидва. ток 2 додаток 12 Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством оборони України розпочинають Всеукраїнську акцію «Лист пораненому» і запрошу- ють усіх охочих підтримати військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання бойових завдань у рамках проведення заходів анти- терористичної операції та знаходяться на лікуванні, проходять реабілітацію у військових медичних закладах Міністерства оборони України. Усім їм, як ніколи, потрібна увага, добре слово, повага та любов небайдужих людей. Інформаційне повідомлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про електронні версії підручників для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Див. Ддоидва. ток 2 додаток 13 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти повідомляє адреси електронних ресурсів щодо розміщення електронних версій підручників для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів — переможців всеукраїнського конкурсу. Укладач: Лідія Поперечна, головний редактор журналу 10 ШБІЦ № 9/2014
 13. 13. БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ Жанна ВЕРНИДУБ, науковий співробітник відділу зв’язків з громадськістю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, координатор Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» Ідентифікаційне вікно: Підсистема — бібліотечно-інформаційне обслуговування Вид інформації — фахова Вид документа — стаття Шифр документа — 110.010.005 Оголошуючи будь-яке професійне змагання, його організатори переслідують певну мету. Цьогорічний Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» мав на меті не лише виявити творчих та ініціативних бібліотекарів, а й передусім привернути увагу осві‑ тянської громадськості до необхідності усвідомлення нової ролі бібліотеки в сучасній школі. Чи вдалося організаторам цього конкурсу досягти задуманого, вирішувати вам після ознайомлення з результатами його заключного етапу. Про результати Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році Бібліотека школи є особливим середовищем, яке сприятливе для інтелектуального та культурного розвитку особистості, на- буття нею необхідних знань цивілізованого суспільства. Шкільні бібліотеки в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходять складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі та педагоги, керівники навчальних закладів і освітянська громад- ськість докладають значних зусиль для того, щоб вони (бібліотеки) стали актуальними інформаційними центрами для юного читача. З метою підтримки та вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві й підвищення престижу бібліо- течної професії Мiнiстерство освіти i науки України та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Міністерством культури України та Державною науково-педагогічною бібліоте- кою України імені В.О. Сухомлинського НАПН України проводять Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека». Згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»1, він спрямований на вирішення таких завдань: ¾¾оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучен- ня дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-­бібліографічної та читацької культури учнів; 1 Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс ”Шкільна бібліотека”» від 25 січня 2012 р. № 61/58, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за № 209/20522. ШБІЦ № 9/2014 11
 14. 14. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки ¾¾виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліо- текарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, працівників методичних служб місцевих органів виконавчої влади, які коор- динують діяльність шкільних бібліотек; ¾¾підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів і сприяння підняттю престижу цієї професії; ¾¾привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем розвитку бібліотечної справи у загаль- ноосвітніх і позашкільних навчальних закладах; ¾¾популяризація кращого досвіду роботи бібліотек загально- освітніх і позашкільних навчальних закладів. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу ”Шкільна бібліотека” у 2013/2014 навчальному році» від 08 квітня 2013 р. № 417 (далі — Наказ № 417), конкурс проходив у 4-х номінаціях: ¾¾«Сучасній школі — сучасну бібліотеку» (для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів); ¾¾«Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального закладу» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, поза- шкільних навчальних закладів); ¾¾«Бібліотечний веб-ресурс» (для бібліотекарів загально- освітніх, позашкільних навчальних закладів); ¾¾«Методист-порадник» (для працівників органів управління освітою та науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек). На 3-й (всеукраїн- ський) етап конкурсу надійшло 70 робіт від учасників із 23-х обла­стей України. За рішен- ням Організаційного ко- мітету конкурсу до участі на цьому етапі було не до- пущено 10 робіт у зв’язку з недотриманням вимог Положення про Всеукра- їнський конкурс «Шкіль- на бібліотека». Зауважу, що вперше у конкурсі брав участь бібліотекар із загальноосвітнього на- вчального закладу при- ватної форми власно­сті — Івано-Франківської приватної загальноосвіт- Довідково Статистичний портрет Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» 2013/2014 н. р. Учасники 3-го (всеукраїнського) етапу: директори загальноосвітніх навчальних закладів — 6; бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів — 56; методичні працівники —14. Вони представляли: загальноосвітні навчальні заклади нового типу — 21; міські загальноосвітні навчальні заклади — 24; загальноосвітні навчальні заклади із сільської місцевості — 7; методичні служби — 14. Конкурсні роботи за номінаціями: «Сучасній школі — сучасну бібліотеку» — 6; «Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального за- кладу» — 22; «Бібліотечний веб-ресурс» — 18; «Методист-порадник» —14. ньої школи I–III ст. «Католицька школа Святого Василя Великого». Оцінювання конкурсних матеріалів у кожній номінації здій- снювалося за критеріями, затвердженими Наказом № 417. Ком- петентне журі, до складу якого увійшли працівники Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, фахівці 12 ШБІЦ № 9/2014
 15. 15. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Державної на- уково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представники громадських організацій «Форум видавців», Української бібліотеч- ної асоціації та редакції журналу «Шкільний бібліотечно-інфор- маційний центр», прискіпливо оцінювало конкурсні матеріали. Результатом роботи журі стало визначення переможців і лауреатів конкурсу в кожній номінації. Підсумки конкурсу підбито у наказі Міністерства освіти і науки України «Про підсумки Всеукраїн- ського конкурсу ”Шкільна бібліотека” у 2013/2014 навчальному році» від 12 червня 2014 р. № 703, де затверджені списки пере- можців і лауреатів конкурсу. Процес оцінювання конкурсних матеріалів проходив прин- ципово, прозоро та об’єктивно. У конкурсних роботах журі виді- ляло інноваційні підходи та методично доцільні напрацювання, передовий досвід, а також зауважувало на недоліках та озвучувало різноманітні пропозиції. Результати конкурсу, проведеного у 2013/2014 навчальному році, вказали на високий професійний рівень його учасників. Кон- курсантами були найініціативніші фахівці бібліотечної та педаго- гічної галузей, які продемонстрували інноваційний досвід роботи з читачами в освітньому закладі та розкрили практичні шляхи розвитку й модернізації шкільної бібліотеки в сучасних умовах. Номінація «Сучасній школі — сучасну бібліотеку» У номінації «Сучасній школі — сучасну бібліотеку» були презентовані діючі проекти розвитку та розширення діяльності шкільних бібліотек. Кількість поданих робіт зазначеної номінації (лише 6) говорить сама за себе. На превеликий жаль, у середовищі керівників навчальних закладів дуже повільно шириться думка про необхідність реформування такого важливого структурного під- розділу школи, як бібліотека. Натомість успішність презентованих номінантами проектів вражає. У результаті їх реалізації відбулося підвищення якості інформаційно-бібліотечного обслуговування читачів, діяльності бібліотеки з підтримки виконання завдань навчально-виховного процесу, забезпечення тісної взаємодії між бібліотекарями, педагогічним, учнівським колективами, батьками, громадськістю та створення належних умов для роботи читачів. ДДиивв. д. дооддааттоокк 11 КРАЩІ В НОМІНАЦІЇ «СУЧАСНІЙ ШКОЛІ — СУЧАСНУ БІБЛІОТЕКУ» Переможець ¾¾ Олег Крутаков — директор Шкарівської ЗОШ І–ІІІ ст. Білоцерківського району Київської області «Бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу як соціокультур- не середовище сільської громади» ШБІЦ № 9/2014 13
 16. 16. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки Лауреати ¾¾ Андрій Удовенко — директор НВК «Ліцей інформаційних технологій – спе- ціалізована з інформаційних технологій загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 61» м. Донецька «Проект модернізації шкільної бібліотеки в інформаційно-бібліотечний медіацентр освітнього округу ”Школа майбутнього”» ¾¾ Олександр Шаврін — директор, Анна Гриньова — бібліотекар КЗ «Криво- різький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №18» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області «Шляхи створення бібліотеки як інформаційного, культурного і освітнього центру школи» ¾¾ Анатолій Остапенко — директор, Наталія Чекан — завідувач бібліотечно-інфор- маційного медіацентру Володимирецького районного колегіуму Рівненської області «Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної роботи та використання електронно-інформаційних ресурсів у навчально-виховному процесі». Номінація «Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального закладу» Аналіз поданих конкурсних робіт у номінації «Шкільна бі- бліотека — інформаційний центр навчального закладу» засвідчив підвищення рівня інформаційного сервісу шкільної бібліоте- ки, інформаційно-бібліотечної діяльності бібліотекарів у роботі з різними категоріями читачів, створенні комфортних умов праці з літературою та використанні засобів для оброблення інформації. Журі відмітило збільшення кількості ініціативних бібліо- текарів, які використовують нестандартні, інноваційні форми та засоби роботи щодо формування інформаційної, бібліотечно- бібліографічної грамотності, медіаграмотності, культури читан- ня та популяризації книжки (читацько-глядацькі конференції, віртуальні мандрівки, флешмоби, медіатеки тощо). Крім того, ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечило осучаснення традиційних форм роботи з читачами (електронні виставки, буктрейлери, мультимедійні презентації, малі форми рекомендаційної бібліографії тощо). Вагоме значення у взаємодії бібліотекарів із читачами мають інтерактивні методи, проектні технології, що сприяють розвитку критичного мислення, дослідницьких якостей учнів. Теоретич- не та практичне значення у цьому аспекті має досвід роботи Л.М. Гайдай (Кіровоградська обл.) із теми «Проектна діяльність бібліотеки як важливий аспект розвитку компетентнісної осві- ти школярів». Заслуговують на увагу представлені авторські доробки щодо роботи з учнями та взаємодії бібліотекарів із педагогами, батьками, а саме: моніторингові дослідження, програми, проекти, бібліотечні заняття, сценарії виховних заходів, тематичних свят тощо. Це стимулювало членів журі порушити питання привернення уваги освітянської громадськості до реалізації завдань бібліотеч- но-бібліографічного напряму позашкільної освіти, передбачених Законом України «Про позашкільну освіту», і про необхідність 14 ШБІЦ № 9/2014
 17. 17. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки надання бібліотекам загальноосвітніх навчальних закладів права реалізації навчальних програм із медіа- та інформаційно-бібліо- течної грамотності, культури читання учнів. КРАЩІ В НОМІНАЦІЇ «ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» Переможець ¾¾ Тетяна Єжова — завідувач бібліотеки Херсонського Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради «Бібліотека — інформаційний та культурний центр ліцею» Лауреати ¾¾ Катерина Панченко — завідувач бібліотеки комунального закладу «Гуляй- пільський колегіум ”Лідер”» Гуляйпільської районної ради Запорізької області «Використання педагогічних технологій в роботі з читачами» ¾¾ Марія Пуляк — завідувач бібліотеки приватної загальноосвітньої школи I– III ступенів «Католицька школа Святого Василія Великого» Івано-­Франківської міської ради «Духовний розвиток сучасного читача на високих принципах християн- ської моралі» ¾¾ Наталія Сищук — завідувач бібліотеки, Мирослава Дячук-Ясінська — бібліо­текар ЗОШ І–ІІІ ст. № 1 м. Славути Хмельницької області «Робота шкільної бібліотеки як центру інформаційної підтримки навчально-­виховного процесу в школі» ¾¾ Тетяна Козоріз — завідувач бібліотечно-інформаційного комплексу, Олена Новицька — керівник читальної зали, Наталія Вакуленко — керівник відео- салону гімназії № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов Дніпровського району м. Києва «Бібліотечно-інформаційний комплекс — центр інтелектуального та твор- чого розвитку особистості» ¾¾ Олена Лізунова — завідувач бібліотеки комунального закладу освіти «Навчально-­виховне об’єднання № 28» м. Дніпропетровська «Шкільна бібліотека як медіа-інформаційно-ресурсний центр сучасного навчально-виховного об’єднання» Високу оцінку журі отримав досвід створення на базі бібліотеки комунального закладу освіти «Навчально-­виховне об’єднання № 28» м. Дніпропетровська оригінальної моделі медіа-інформаційно-­ресурсного центру сучасного навчально-виховного об’єднання. Інноваційним підходом до організації роботи центру стало ство- рення окремих структурних підрозділів: основна читальна зала, зала мистецтва, зала української літератури, зала іноземної літе- ратури, зала історичної та краєзнавчої літератури, зала музичної літератури, зала інформаційно-ресурсного центру; налагодження системної роботи бібліотечних працівників, які працюють на гро- мадських засадах: бібліотекарів-медіаспеціалістів, учителів-біблі- отекарів, батьків-бібліотекарів тощо. Під час обговорення журі зазначило ряд недоліків у кон- курсних роботах цієї номінації, зокрема: не визначено тему опису досвіду роботи або недостатньо розкрито заявлену тематику; від- сутність переліку посилань на першоджерела або недотримання чинних стандартів з бібліографічного опису; неякісне оформлення електронних версій матеріалів роботи. ШБІЦ № 9/2014 15
 18. 18. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки Номінація «Бібліотечний веб-ресурс» Особливий інтерес у журі викликали конкурсні роботи в номінації «Бібліотечний веб-ресурс», в яких презентовано діяльність шкільної бібліотеки в мережі Інтернет. У номінації змагалися такі веб-ресурси, як сайти та блоги, створені пере- важно зусиллями самих бібліотечних працівників або спільно з адміністрацією, педагогічним, учнівським колективами, бать- ками. У цілому, вони достатньо інформативні, на деяких веб- ресурсах надано доступ до електронних повнотекстових версій підручників для різних класів, іншої навчальної, художньої та довідкової літератури, представлені відповідні навчальні ресурси та мультимедійна інформація. За рішенням журі кращими з-поміж представлених на кон- курс веб-ресурсів визнано ті, які мають практичне значення для всіх учасників навчально-виховного процесу: адміністрації, пе- дагогічного колективу, учнів та їх батьків. Ці ресурси пропону- ють користувачам: ¾¾електронні каталоги фондів бібліотеки з можливістю по- шуку необхідної літератури, посилання на електронні каталоги, розміщені на інших освітянських веб-ресурсах; ¾¾медіатеки, віртуальні читальні зали (бібліотека Лу­цького НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей», Волинська обл.; бібліотека НВК № 9 м. Хмельницького; бібліотека Харківської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 139; блог бібліотекаря Галини Симоненко «Бібліотечний етюд», Запорізька обл.; інформаційно-методич- ний центр Кременчуцького ліцею № 4, Полтавська обл.; бі- бліотека Міусинської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 19, Луганська обл., бібліотека Нечаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського, Кіровоградська обл.; бібліотека Підгородської ЗОШ І–ІІ ступенів, Івано-Франківська обл.)2; ¾¾послуги віртуальної довідки або електронної доставки документів (бібліотечно-інформаційний центр Білоцерківської СЗОШ І–ІІІ ст. № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, Київська обл.; бібліотека Харківської ЗОШ І–ІІІ ступе- нів № 139; сайт «Бібліопланета» бібліотеки Жовтоводської гума- нітарної гімназії імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов при Дніпропетровському державному університеті імені Олеся Гончара, Дніпропетровська обл.). Методичну цінність для бібліотечних працівників мають матеріали, розміщені на сайті бібліотеки «Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради». 2 Посилання на ресурси, зазначені у статті, див. у довідці до наказу Міністерства освіти і на­уки України «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу ”Шкільна бібліотека”» у 2013/2014 навчальному році» від 12 червня 2014 р. № 703, що наведений у додатку 1 на компакт-диску. 16 ШБІЦ № 9/2014
 19. 19. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки КРАЩІ В НОМІНАЦІЇ «БІБЛІОТЕЧНИЙ ВЕБ-РЕСУРС» Переможець ¾¾ сайт бібліотечно-інформаційного центру Білоцерківської спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій (Київська обл.). Автор — Наталія Литвин, завідувач БІЦ http://bcschoollib12.at.ua Лауреати ¾¾ сайт бібліотеки «Фізико-математичної гімназії № 17 Вінницької міської ради». Автори: Алла Лампіга — завідувач бібліотеки, Ольга Сидоренко — бібліоте- кар закладу http://lib.pmg17.vn.ua/ ¾¾ сайт «Бібліопланета» бібліотеки Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов при Дніпропетровському державному університеті імені Олеся Гончара. Автор — Алла Какуша, завіду- вач бібліотеки http://gymnasiumlib.wordpress.com ¾¾ сайт інформаційно-методичного центру «Бібліотека-медіатека» НВК «ЗОШ І сту- пеня – гімназія ім. В.Т. Сенатора» м. Сміли Черкаської області. Автор — Ірина Гичка, завідувач ІМЦ http://irinaosinnja.wix.com/infobiblio ¾¾ сайт бібліотеки Прилуцької гімназії № 5 імені В.А. Затолокіна, Чернігівська об- ласть. Автор — Тетяна Клишко, завідувач бібліотеки http://gym5library.at.ua); ¾¾ сайт бібліотеки Херсонської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 15 Херсонської міської ради. Автор — Тетяна Кухаренко, завідувач бібліотеки http://www.library.kherson.ua/15 Однак журі висловило ряд рекомендацій і зауважень щодо ро- боти веб-ресурсів-конкурсантів. Перш за все, бібліотечний ресурс має сприяти реалізації завдань навчально-виховного процесу за- кладу з урахуванням його профілю, специфіки та запитів читачів. Доречним було б на веб-ресурсах шкільних бібліотек збіль- шити кількість оперативної інформації, безпосередньо пов’язаної з навчально-виховним процесом закладу, більше уваги приділити бібліотечно-бібліографічній роботі з читачами, забезпечити на- лежну репрезентацію власної інформаційної продукції. Крім того, журі рекомендувало розробникам і адміністра- торам веб-ресурсів звернути увагу на: активацію зазначених гіперпосилань, усунення негативного контенту та забезпечення повернення на ресурс після гіперпосилань; забезпечення корект­ної роботи електронних каталогів фондів бібліотеки (за їх наяв- ності) з можливістю пошуку необхідної літератури; збільшення гіперпосилань на електронні каталоги інших бібліотек, у першу чергу освітянських; надання відповідних назв рубрикам, де роз- міщено електронний облік підручників, списки літератури, пере- лік періодичних видань, гіперпосилання на сайти інших бібліотек тощо; надання інформації (посилань) на використані джерела; приведення у відповідність до чинних стандартів з бібліогра- фічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.51:2003, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007, ДСТУ 3582–97, ДСТУ 6095:2009 та ін.) списків літератури, що оформлені переважно за старими (скасованими) стандартами; надання можливості пошуку по сайту; забезпечення ШБІЦ № 9/2014 17
 20. 20. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки зворотного зв’язку з читачами; оснащення сайту автоматичним лічильником відвідувань; удосконалення навігації, дизайну та за- безпечення їх відповідності змісту. Підсумовуючи, журі наголосило на необхідності розроблення відповідними методичними центрами практичних рекомендацій щодо створення та адміністрування бібліотечних веб-ресурсів. Номінація «Методист-порадник» Ознайомлення журі з матеріалами учасників у номінації «Методист-порадник» виявило, що на конкурс представлено ці- кавий досвід організаційно-методичної роботи з бібліотекарями загальноосвітніх навчальних закладів. Журі зазначило, що у своїй діяльності методичні працівники широко використовують різно- манітні форми та методи роботи у здійсненні аналізу діяльності шкільних бібліотек і підвищенні професійного рівня бібліотекарів. Значна увага приділяється питанням підвищення рівня компе- тентності бібліотекарів-початківців, поширенню перспективного досвіду роботи бібліотекарів. Проте журі акцентувало, що в деяких конкурсних роботах цієї номінації не визначена тема опису досвіду роботи, відсутні анкети учасників, представлена незначна кількість авторських методичних розробок. Водночас журі наголосило на важливості методичної роботи з працівниками шкільних бібліотек і зауважило на необхідності посилення уваги до процесу підвищення рівня компетентності фахівців методичних служб, які супроводжують діяльність бібліотечних працівників. Цей процес має здійснюва- тися з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бібліотечної справи та специфіки її реалізації в бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів. КРАЩІ В НОМІНАЦІЇ «МЕТОДИСТ-ПОРАДНИК» Переможці ¾¾ Алла Лампіга та Катерина Нарольська — методисти з бібліотечних фондів міського методичного кабінету департаменту освіти Вінницької міської ради «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу шкіль- них бібліотек м. Вінниці» Лауреати ¾¾ Світлана Пономаренко — методист науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради «Роль інновацій у формуванні та розвитку професійної компетентності шкільного бібліотекаря у системі неперервної освіти» ¾¾ Наталія Пучкова — методист із бібліотечних фондів районного методичного центру управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області «Палітра професійної майстерності бібліотечного працівника» 18 ШБІЦ № 9/2014
 21. 21. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки ¾¾ Алла Леонтьєва — методист комунальної установи «Криворізький районний на- уково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області «Інноваційні форми і методи науково-методичного супроводу діяльності шкільних бібліотек» ¾¾ Уляна Чупрунова — методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Тематичне портфоліо методиста» ¾¾ Оксана Данилюк — методист районного методичного кабінету відділу освіти Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області «Ключові компетентності в системі підвищення кваліфікації шкіль- них бібліотекарів» Заслуговують на увагу і роботи І.В. Жувако (Харківська обл.) з теми «Діагностичний підхід в організації методичної роботи з розвитку професійної компетентності шкільних бібліотекарів» і Н.В. Шкорбецької (Хмельницька обл.) з теми «Підвищення про- фесійної компетентності шкільних бібліотекарів як умова станов- лення сучасного бібліотечно-інформаційного центру». Аналізуючи результати конкурсу, журі рекомендувало: ¾¾обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти передбачити в навчальних програмах курсів підвищення ква- ліфікації бібліотекарів і працівників методичних служб теми з узагальнення та систематизації кращого досвіду роботи, у т. ч. оформлення авторських розробок та їх презентації; ¾¾методичним службам з координації діяльності шкільних бібліотек більше приділити уваги вивченню, узагальненню пер- спективного досвіду роботи бібліотекарів і здійснювати заходи щодо його популяризації в засобах масової інформації, фахових або спеціалізованих виданнях, ресурсах Інтернет-мережі тощо; ¾¾ атестаційним комісіям врахувати роботи переможців і лау- реатів Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році під час їх атестації. У цілому, це змагання надало можливість конкурсантам про- демонструвати професіоналізм і творчі здібності, презентувати методичні та інноваційні підходи в роботі з читачами та діяльності шкільних бібліотек. Нагородження переможців і лауреатів конкурсу відбудеться під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції з теми «Інформаційна діяльність галузевих бібліотечних комплексів в умо- вах розвитку суспільства знань» 17–19 вересня 2014 року в На- ціональній академії педагогічних наук України. Досвід учасників буде популяризовано на науково-методичних заходах, у фахових і спеціалізованих виданнях, інших засобах масової інформації, а також у блозі «Шкільна бібліотека. Всеукраїнський конкурс» (http://schoollibrary2013.blogspot.com/). ШБІЦ № 9/2014 19
 22. 22. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки Тетяна ЄЖОВА, завідувач бібліотеки Херсонського Академічного ліцею імені О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради, переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. у номінації «Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального закладу» Ідентифікаційне вікно: Підсистема — бібліотечно-інформаційне обслуговування Вид інформації — фахова Вид документа — опис досвіду Шифр документа — 110.020.000 Вересень 2014-го — ювілейний для бібліотеки Херсонського Академічного ліцею іме­ні О.В. Мішукова: їй виповнюється 20 років. Блискучою перемогою зустрічає ювілей своєї бібліотеки її завідувач — Тетяна Єжова. Успішна бібліотека успішної школи Інформація та знання стають найважливішими стратегічними ресурсами розвитку інформаційного суспільства. Саме тому одна з провідних ролей у його формуванні належить бібліотекам, у т. ч. і шкільним. Сучасні тенденції розвитку бібліотек — поєднання тради- ційних та електронних інформаційних ресурсів, використання індивідуальних і корпоративних методів роботи, упроваджен- ня інноваційних бібліотечних технологій — акцентують увагу на перетворенні шкільних бібліотек на бібліотечно-інформаційні центри (далі — БІЦ). Чим відрізняється шкільний БІЦ від звичайної шкільної бібліотеки? На мою думку, насамперед тим, що діяльність БІЦ спрямовується на забезпечення учнів знаннями для творчого застосування навчального матеріалу, підвищення рівня їх кон- курентоспроможності в сучасному світі, утілення європейських стандартів освіти. Модернізація — стратегія розвитку бібліотеки ліцею Місія бібліотеки Херсонського Академічного ліцею іме- ні О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради полягає у підтримці навчальної та на- укової діяльності ліцею шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації, духовного та інтелектуального навчання, прищеплення учням навичок користуватися науково-освітніми інформаційними ресурсами, розповсюдження знань тощо. Бібліотека сьогодні є інформаційним центром ліцею, водночас вона інтенсивно працює над реорганізацією у БІЦ. Особливу увагу цьому процесові приділяє керівництво закладу. За його ініціативою було розроблено нову гібридну структуру бібліотеки, яка відповіда- тиме вимогам часу. Фонд бібліотеки забезпечено різноманітними інформаційними ресурсами (друкованими та електронними доку- ментами, мережевими та автономними ресурсами, аудіокнигами 20 ШБІЦ № 9/2014
 23. 23. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки та мультимедійним контен- том), а матеріально-технічна база — необхідною кількістю комп’ютерної та оргтехніки, сучасними інформаційно-­комунікаційними систе- мами, автоматизованою інформаційно-бібліо­течною системою MAРK SQL для створення та редагування електронного каталогу фон- дів: книжкового, підручни- ків і навчальних посібників, електронних і аналогових носіїв, періодичних видань, Довідково Бібліотека Херсонського Академічного ліцею імені О.В. Мішукова — це: ¾¾ абонемент і читальна зала на 57 робочих місць; ¾¾ відео-, фоно- та медіатека; ¾¾ сектор копіювання; ¾¾ медіасектор (2 медіазали на 40 і 62 учня, телевізори, DVD‑програвачі, акустична система, інтерактивна дошка SMART Board); ¾¾ комп’ютерний сектор (електронний каталог, електронна бібліотека, доступ до мережі Інтернет (дротовий і Wi- Fi) і внутрішньоліцейської мережі Intranet)); ¾¾ медіахолдинг (наповнення сторінки бібліотеки на сай- ті ліцею, публікації в газеті «ЛІЦЕЙ TIMES», випуски радіожурналу на радіо ліцею). матеріалів з історії ліцею та наукових робіт ліцеїстів і викладачів навчального закладу. Усе це сприяє формуванню єдиного інфор- маційного освітнього середовища нашого навчального закладу. Презентацію «Бібліотека Херсонського Академічного ліцею імені О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради» наведено на компакт-диску Аби реорганізувати бібліотеку в БІЦ, оновити зміст її ді- яльності, посилити її позитивний імідж у ліцеї, ми розробили стратегію розвитку бібліотеки. Стисло її можна представити так: ¾¾Пріоритети: Модернізація бібліотеки, активне впровадження у бібліо- течну роботу інноваційних та інформаційно-комунікацій- них технологій. ¾¾Мета та завдання: Мета: створення умов для інтеграції потенціалу освітнього процесу й індивідуальної активності учнів. Завдання: забезпечення інноваційного розвитку бібліотеки, сприяння реалізації державної політики в галузі освіти. ¾¾Стратегічні заходи: Формування в бібліотеці е-контенту широкого спектра, оциф- рування бібліотечного фонду. Створення медіапродукції на базі фондів бібліотеки та від- далених інформаційних ресурсів. Активна участь у створенні корпоративної бібліотечної си­стеми міста на базі нових ІКТ. Культурно-просвітницька діяльність із використанням мож- ливостей ІКТ. Обслуговування учнів у мережевому режимі незалежно від їхнього місця знаходження. Забезпечення максимальної доступності фондів. ¾¾Очікувані результати: Модернізація дозволить своєчасно реагувати на зміни у сфері наукових комунікацій та інформаційного ринку, сприятиме успішності учнів, розвитку ліцею. ДДиивв. д. дооддааттоокк 11 ШБІЦ № 9/2014 21
 24. 24. Бібліотечна робота Реформування шкільної бібліотеки Відповідно до стратегії розвитку бібліотеки визначено й основ­ні напрями її діяльності: ¾¾реалізація інноваційних проектів (бібліотека в медіапросто- рі, фотоконкурс «Ми та книга», літературна вітальня, літературні конкурси тощо); ¾¾партнерська кооперація (обмін БД і медіапродуктами зі шкільними бібліотеками, корпоративний блог шкільних бі- бліотек, спільна розробка бібліотечних занять, навчання бібліо­текарів тощо); ¾¾моніторинг діяльності (моніторинг читання та користу- вання інтернетом, акція «Відкрита стіна» і т. ін.); ¾¾модернізація бібліотеки (оновлення комп’ютерів та іншої техніки, оцифровування фонду, формування е-контенту та фон- ду медіатеки). Ми впевнені, що активна робота в цих напрямах допоможе нам виховувати творчих, компетентних особистостей із високим рівнем інформаційної грамотності та культури читання. Виховання патріотизму, духовності та загальної культури ліцеїстів Ні в кого не викликає сумніву, аби бути успішним у подальшо- му житті, сучасний випускник середньої школи має бути освіченою інтелектуальною особистістю, що володіє знаннями з основ наук, загальною та інформаційною культурою, умінням самостійно та гнучко мислити, ініціативно, творчо вирішувати життєві та про- фесійні питання. Саме тому залучення ліцеїстів до громадянських, духовних і культурних цінностей — одне з найважливіших зав- дань бібліотеки ліцею. Відомо, що чи не найсуттєвішим серед показників моральності людини є патріотизм — головний чинник національного світогляду молоді. Тож для формування національної самосвідомості учнів, крім теки «Твоє життя — твій вибір» (правове виховання), яка містить розробки заходів із правової тематики, бібліотека спільно з бібліотечним активом збирає матеріали, що стосуються історії, культури та природи Херсонщини, історії ліцею та університету. Матеріали краєзнавчої тематики впорядковано в теках: «Істо- рія Херсона», «Херсон у роки Великої Вітчизняної війни», «Культура Херсонщини», «Вулиці Херсона», «Природа Херсонщини», «Видатні особистості Херсонщини». Крім того, бібліотека ліцею створює електронні записи на документи краєзнавчої тематики в корпо- ративній базі шкільних бібліотек міста «Краєзнавча картотека». До 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників бібліотека разом із бібліотечним активом організува- ла акцію «Моя сім’я у вихорі війни». Учасники, поспілкувавшись зі своїми родичами (представниками старшого покоління), дізна- лися та записали їхні спогади про трагічні події, героїзм, ратну працю та страждання людей, які чинили опір ворогу на лінії фронту, у підпіллі, страждали в пеклі концтаборів. Ці щемливі розповіді стали основою теки «Моя сім’я у вихорі війни: спогади моєї родини про Велику Вітчизняну війну». Бібліотека — центр пошуково- краєзнавчої роботи 22 ШБІЦ № 9/2014

×